Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Katselemme läntisin lasein nousevaa Kiinaa

HS-Peking/ 3.11., kirjeenvaihtaja Petteri Tuohinen oivalsi kirjoittaa, että nyt saattaa tapahtua suuri muutos Kiinan istuvassa politbyroossa, joka on miehitetty sanan mukaisesti - tähän mennessä.

 

[2011][ ... kiinalaiset Naisten federaation (Anhui) vieraat kuuntelivat kohteliaasti suomalaisten kansanedustajien selostusta, kuinka meillä hoidetaan lasten ja naisten oikeuksia. Suomalainen tulkki käänsi suomesta kiinaksi - koettaen löytää jotain sellaista kansanedustajiemme sanoista, joka olisi uutta ja yllättävää kotiin viemistä - mitään sellaista ei kuitenkaan ollut vietäväksi [2012] ... ]

 

Suomessa kuten muissakin länsimaissa, joissa vallitsee individualistinen voittopyyde, kasvunhokema sekä jatkuvaluonteinen demokratiarykimä - ei ole laajaa tietämystä, eikä näkemystä kiinalaisuudesta, johtuen meidän omasta "oikeassaolon opista" - me löydämme virheitä muista. Kiinalaiset eivät löydä meistä julkisesti virheitä, he oppivat kohteliaisuuden olla puuttumatta muiden omiin sisäisiin asioihin - jo tuhansia vuosia sitten.

Helsingin Sanomien uutinen rouva Liu Yandong´in mahdollisesta noususta istuvaan politbyrooseen, "rikkomaan" miehinen rintama - lienee tosiasia, ellei nyt, niin ainakin täydennyskierroksella ensi vuoden Kansankongressin istunnon yhteydessä. Suurempi asia kuin yksittäinen henkilönimitys, on uuskungfutselaisuuden lanseeraus varovaisin askelin i] korvaamaan kiinalaisille kuitenkin historiallisesti outoa kommunismia - joka on läntinen oppi yhteisomistuksen teorioista ja jatkuvasta työtätekevän vallankumouksesta.

 

Meille on taakka olla tuntematta kiinalaisuutta

Tiedämme jo nyt, että Kiina nousee maailman suurimmaksi taloudeksi. Kiina ottaa myös osansa yhteisistä maapalloresursseista [1,4/7]. Samalla Kiina kasvattaa sotilaallisen puolustusdoktriinin tasolle, joka vastaa amerikkalaisten hyökkäysvoittoista tapaa ajatella - sillä erolla, että Kiina ei hyökkää ensin.

Meidän ennustama Kiinan ympäristökatastrofi ei tule toteutumaan, sillä kiinalaiset ratkaisevat omat ongelmansa - aikataulu on vain avoin. Tuo avoin aikataulu on meille suomalaisille mahdollisuus - muun muassa puhtaan veden vesiteknologioiden osalta. Kiinalaisella on pieni ympäristöhaittajälki per capita - meillä lännessä se on kaksi-kolminkertainen, emmekä puhu edes viimeisestä 100 vuodesta.

i]

Kiinan edesmennyt pieni suurmies Deng Xiaoping ii] evästi maamiehiään etenemään kehityksessään varovaisin askelin ylittäessään tuntematonta - hän kannusti tunnustelemaan kaikkia pohjan kiviä huolellisesti ...

ii] Tienanmen ja Deng 1989 ---   http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/06/yksilsuoritus-joka-ji-elmn-tienanmenin.html   ---

 

...

Kirjoitimme kiinalaisesta ihmisoikeuskäsityksestä konkreettisen kiinalaisvierailun yhteydessä, jossa Ympäristöteollisuus ry:n kutsumana Naisten federaation presidentti suoritti tässä asiayhteydessä ensivisiitin läntiseen maailmaan - tutustuen käsityksiimme naisten ja lasten oikeuksista ... tapahtuma jäi medialta huomaamatta - olimme saaneet kunnian olla ensimmäinen läntinen valtio.

 

[11102011]

Cc: JAAKONSAARI Liisa ; satu.hassi@europarl.europa.eu ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; stefan.wallin@defmin.fi ; ville.niinisto@ymparisto.fi ; paavo.arhinmaki@ymparisto.fi ; mikael.jungner@sdp.fi ; taru.tujunen@kokoomus.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; paula.risikko@stm.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; alexander.stubb@formin.fi ; erkki.tuomioja@formin.fi ; haavisto@fin.la ; heidi.hautala@formin.fi ; presidentti@tpk.fi

Sent: Tuesday, October 11, 2011 9:10 PM

Subject: IHMISOIKEUSMIELIPIDE - Ihmisoikeudet joustavat arvioitsijansa ja valtaapitävän mukaisesti

...

 

Ihmisoikeudet ovat joustava suure, jossa valta määrittää sen tavoitteet

(Läntinen media käy innolla itäisten ihmisoikeuksien kimppuun - löytäen aina huomautettavaa - ollen näkemättä mitä kotopesissämme tapahtuu - amerikkalaisten hätähuuto kaduilta rahan voimasta ja sen karsinoivasta ihmisoikeusperiaatteesta - Wallstreet syndrooma)

 

[ ... perheenäiti katsoo tilinauhaa niin Suomessa kuin Kiinassa ja näkee oman euron ja yuanin olevan vain 75-85 prosenttia miesten vastaavasta. Lännessä lapsien oikeuksia poljetaan vapauden ihannointina - lapset jää usein kasvattamatta. Itäinen äiti koettaa vaalia perhe- ja sukuyhteyttä, vaatien yhä parempia suorituksia lapsiltaan kovenevassa kilpailussa, paikasta auringossa - perheen kunniakin on kyseessä, silti lapsella on oikeus saada kasvatusta ... ]

Kiinalainen delegaatio Anhuin maakunnasta Naisten Federaation presidentin rouva Huang Hong´in johdolla tutustui kanssasisariinsa Suomen eduskunnassa syyskuussa 2011 1). Näin Kiina aloitti valmistelut muutoksiin, joissa tutkitaan tarkoin miten sisaret lännessä ovat menestyneet lasten- ja naisten oikeuksissa sekä perheiden sisäisessä tasa-arvossa, unohtamatta työoloja naisten ja miesten välillä.

 

Kiina valmistautuu merkittävään Kansankongressin istuntoon alkavan vuoden 2012 helmikuussa - edellisessä kongressissa (vastaa suunnilleen meidän eduskuntaa) lyötiin lukkoon modernisti seuraavan suunnitelmatalouden viisivuotisjakso - ympäristö-, työ- ja kansalaishyvinvointipainotteisesti. Nyt vaihtuu osa korkeimmasta johdosta, joka juuri oli siunannut tämän historiallisen Naisten federaation vierailun Suomeen ja Ruotsiin. Ensi vuonna vaihtunee Kiinan pääministeri ja delegaatio oli juuri tulevan pääministerin kotimaakunnasta.

 

Läntinen tapa hymistellä ihmisoikeuksista - usein vain sana ilman todellisuutta

(Lännessä on aloitettu mm. internetin suitsiminen, jota taas Kiinassa on harjoitettu koko netin historian ajan)

Meillä ihmisoikeudet ovat mainostetusti sanan- ja kokoontumisen vapautta ilmaista hyvinkin eksoottisia mielipiteitä individualismin puitteissa ja nimissä. Meillä yksilö on voimaa, vaikka yksilöllä harvoin on ilman rahaa, siis ostovoimaa, juurikaan vaikuttamismahdollisuutta. Meillä mennään raha edellä oikeuksiin - oikeudessakin. Mutta meillä on tehokas tulonjakokoneisto, joka on oireellisin ja oirehtivin saavutuksemme ihmisoikeusrintamalla.

 

Kiinalainen tapa toteuttaa reaalista ihmisoikeutta - usein kollektiivisin metodein

Kiinassa vallitsee kungfutselainen 2) perushierarkia, jo tuhansia vuosia. Kungfutsen perustat ovat nyt uudelleen nousemassa valtion viralliseen ohjelmaan, syrjäyttäen lopullisesti yksinvaltaisen kommunistisen puolueen [CPC 3)] Marx-Engels teemat. Kommunistisen järjestelmän manifesteja ei ole enää ollut viimeisen 30 vuoden aikana juurikaan käytännön käytössä - vain vaikutuskanavamekanismi, joka muistuttaa enempikin keisareiden valtahierarkia-aikakausia.

 

Kiinassa ollan hitaissa muuttujissa 4) paljon nopeampia,

mutta harkitsevaisempia kuin meillä lännessä. Kiinassa on korkeilla virkamiehillä vastuuperiaate, ottaa ainakin periaatteessa vastaan "alamaisten purnauksia" määräpäivinä. Meillä valitusmenettely on hyvin byrokraattinen ja monet oikeusprosessienkin kautta tuodut epäkohdat katoavat byrokratiakohinaan ja todisteyhteiskunnan näyttöongelma-mahdottomuuksiin (arvioidaan, että meillä on vääriä oikeuden tuomioita noin 20-25 prosenttia).

 

Niin Kiinassa kuin Suomessa naiset päättävät milloin lisäännytään

- vain sillä erolla, että Kiinassa puolue määräsi yhden lapsen politiikan, joka on kutistanut lasten tasa-arvomahdollisuudet vieden pojat kovenevaan kilpailuun vapaista tytöistä. Lukumääräepäsuhde on konkreettinen ja näin kiinalaiset pojat jäävät osaksi ilman vaimoa, ellei sitten Venäjältä löydy apua pulaan.

 

Kiinassa työ on ahkeruutta, kuuliaisuutta ja vastuuta omasta panoksesta

Kiinassa ei lakkoilla kuten meillä. Toistaiseksi "lakottomuus" tukee kansantalouden kehitystä. Työyhteisöoikeuksissa Kiina onkin meitä reippaasti edellä [!], sillä nuoret kiinalaiset haluavat yrittäjiksi. Yrittäjyys on oikeuksia toteuttaa itseään laajimmalla tavalla - kantaen myös vastuuta juuri omista tekemisistään. Pärjääminen on vain itsestä kiinni. Kiinassa yritteliäisyys on voimissaan ja sitä tuetaan - jopa matkien materialistisia päämääriä meiltä lännestä - mutta millaisin seurauksin?

 

Terveenä olemisen oikeus on Kiinassa meitä edellä -

lääkkeitä syödään vain murto-osa meidän kulutuksesta. Kiinassa turvaudutaan luonnonlääkitykseen - vuosituhantisin periaattein. Oikeus olla terve, on ihmisoikeuksista suurin, sillä se takaa parhaat edellytykset kehitys- ja sopeutumiskykyiseen lisääntymiseen, jolla taas on merkitystä kansakunnan yhteisvoimana.

Kiinassa ei ole kaltaistamme sosiaaliturvaa tulonjakoperiaatteella - kollektivismista individualismille. Kiinassa pitää pärjätä itse. Niin kornia kuin se näkökulmastamme onkaan - niin eläinkunnassa vain oma päättäväisyys ja voima takaavat elämisen ja terveen lisääntymisen. 

Suomessa syömme "terveytemme" eteen enemmän pilleripolitiikkaa kuin missään muualla. Meillä pursuavat niin kutsutut "läntiset elintasosairaudet", olemme ylipainoisia (tunnetuin seurauksin) - sen sijaan Kiinassa toistaiseksi kasvisvoittoisen ravinnon merkitys pitää kansalaiset keskimäärin sopusuhtaisina - ilman mm. diabetes II:sta. Syöpä ei katso kehittyneissä valtioissa ihmisoikeustilannetta, se on lahjomaton ja raivaa elintilaa evoluutiolle - suurimmalle ihmisoikeusvaikuttajalle.

Kiinassa monet läntistä markkinataloutta maistaneet ovat yhden lapsen pakossaan lihottaneet "mäkkärikulttuurilla" ja ylenhoivaamisella ainokaisen poikansa kuntoon, joka ennustaa samankaltaista tautiluettelointia myöhemmäksi kuin meilläkin.

 

Suurin ihmisoikeuskysymys on yhteenkuuluvuden tunne

Tunteeseen liittyvät niin perhe- kuin sukuyhteys ja ylpeys olla osallisena jossain, missä arvostetaan ja saadaan hyväksyntää omista ominaisuuksista ja tekemisistä. Arvostuksen tunne laittaa yrittämään perheensä ja sukunsa eteen. Meillä yksilökeskeinen ajattelumalli on kadottanut suurelta osin siteet keskinäisyyteen ja seurauksena on tuhannet sinkut, yksineläjät, lesket, eronneet, erakoituneet ja vailla ystävää olevat - niin maaseudun poikamiesten peräkammareissa kuin kaupunkien yksinäisissä kerrostaloyksiöissä. Tietoisku: Kiina on tänään maailman suurin kerrostalojen rakentaja.

 

Mitä historiallinen naisten delegaatio Kiinasta haki meiltä Suomesta?

Anhuin 5) Naisten Federaation delegaatio kuunteli tarkkaavaisesti kansanedustajiamme, jotka olivat tulleet keskustelemaan naisten- ja lasten oikeuksista ja tasa-arvokysymyksistä, perhekeskeisesti. Kiinalaiset kuuntelivat ja esittivät muutamia kysymyksiä. Millaisen viestin he vievät mukanaan, jää meille arvoitukseksi. Tosiasia on kuitenkin se, että Kiina on aloittanut tämän päivän oikeuskäsitepohdintansa. Delegaation vierailu toteutettiin suomalaisen Ympäristöteollisuus ry:n *) toimesta, Kiinasta pyydettynä.

 

Ihmisoikeus on veteen piirretty viiva,

jossa kunnioitus toisen erilaiseen ajatustapaan ja kulttuuriin pohjautuu reviiriin, missä kukin yhdenvertaisuusryhmä, kansakunta tai muu populaatio kokevat yhteistä tavoitetta ja toistensa kunnioitusta puuttumatta muiden ulkopuolisten asioihin - antaen heille tilaa kehittää oikeuksiaan omalla heille soveltuvalla ja hyväksytyllä tavalla.

Ei ole mitään kaiken katseellista universaalia, sillä emmehän mekään näe nurkan - tai toisen ulko-oven taakse. Arvostus ja kunnioitus ovat suurin tae ymmärtää jotain sellaista yhteistä, mille maapallokeskeisyys antaa rajoitteensa. Maailmamme suurin haaste ja ihmisoikeuskysymys on epätasajako 6), joka vallitsee kehittyneiden -, kehittyvien - ja kehitysmaiden kesken.

 

 

VIITTEET

1) Kuvakansio Anhuin maakunnan Naisten federaation Suomen vierailusta ---   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150266961167364.314114.660652363&type=3    ---

2) Kungfutselaisuus [WIKI] ---   http://fi.wikipedia.org/wiki/Kungfutselaisuus   ---

3) CPCCommunist Party of China ---   http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China   ---

4) "Hitaat muuttujat" on paljolti tutkimaton ilmiö ja huomenna uusi tieteenala, jossa muutokset tapahtuvat niin hitaasti, ettei niiden hetkittäinen ja tarkka havainnointi ole käytännössä mahdollista - ikäänkuin muuttujia "ryömimällä", jossa ihmisperiaatteellinen vaikuttaminen on tapahtumakohtaisesti jollain ajanhetkellä miltei mahdotonta - se on ajanvirrassa olevia muutoksia, joilla on vain virtaama - missä ajelehdimme ---   http://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/05/hitaat-muuttujat-voivat-kiihty.html   ---

5) Anhui Province [WIKI] ---   http://en.wikipedia.org/wiki/Anhui   --- ... oletettu Kiinan uusi pääministeri, herra Li on kotoisin Anhuin maakunnasta

6) Lähinnä oikeudenmukainen lähtökohta käsitellä yhteisen maapallon resursseja, raaka-aineita kuin energiavarojakin on jakauma kansallisten populaatioiden [kansakunta, itsenäinen valtio] koon mukaan maapallon kokonaisväestöön nähden - esimerkiksi Kiinan osuus olisi 1,35/6,98, USA:n 0,35/6,95 ja mm. Suomen 0,0053/6,95 jne ...

 

....

Ilkka Luoma

http://www.facebook.com/first.ilkka

http://ilkkaluoma.kuvat.fi


*]

Ympäristöteollisuusyhdistys ry on uusi ympäristöalan toimijoiden edunvalvoja, joka aloittaa jäsenhankinnan vuosien 2012-2013 aikana. Yhdistys on solminut yhteistyö-, neuvonanto- ja edunvalvontasopimuksen mm. Beijing-Mentougou Eco Human Alliance [BMEHA] kanssa, toimien heidän neuvonantajanaan koskien Suomen ja EU:n alueita.

...

Kirjoittaja on laatinut tämän kirjoituksen omissa nimissään. Ympäristöteollisuus ry:llä ei ole poliittista kantaa tämän kirjoituksen asiasisältöön, ainoastaan edunvalvontaominaisuus suomalaisten ympäristötoimijoiden eduksi ja hyödyksi, sekä vastuusitoumukset allekirjoitetuihin sopimuksiin niin Suomessa kuin Kiinassa.

 

Sent:

Cc: pertti.salolainen@eduskunta.fi ; paavo.vayrynen@keskusta.fi ; presidentti@tpk.fi ; sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu ; satu.hassi@europarl.europa.eu ; alexander.stubb@formin.fi ; jyri.hakamies@tem.fi ; ville.niinisto@ymparisto.fi ; anni.sinnemaki@eduskunta.fi ; heidi.hautala@formin.fi ; erkki.tuomioja@formin.fi

Sent: Saturday, November 03, 2012 12:34 PM

Subject: IHMISOIKEUSMIELIPIDE - Ihmisoikeudet joustavat arvioitsijansa ja valtaapitävän mukaisesti [o/U]

...

 

Katselemme läntisten lasien läpi nousevaa Kiinaa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Mielenkiinnolla seuraan milloin Kiina nousee merkittäväksi tekijäksi ympäristöteknologiassa, ellei se sitä jo nyt ole.

Ilkka Luoma

Kiina on aurinkoenergiajärjestelmissä pisimmällä maailmassa - niin tuotekehityksessä kuin valmistuksessa sekä käytössä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Itseasiassa kiinalaiset satsaavat yksittäisenä valtiona ympäristötekniikoiden tutkimukseen eniten maailmassa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ydinkysymys lienee se, että voivatko kiinalaiset kuluttaa yhtä paljon kuin me ja esimerkiksi amerikkalaiset, siis per nenä.

Ilkka Luoma

Eivät voi, ja jos tekisivätkin ja kuluttaisivat per cpaita kuten me - ei maapallo riittäisi. Kummatko vähentävät, jenkit vai me?

Ilkka Luoma

Amerikkalaisten hiilijalanjälki on yhä tänään maailman suurin - per nenä!

Ilkka Luoma

Kiina, Kiina ja vielä kerran Kiina

(Europarlamentaarikko ja keskustalainen Hannu Takkula avasi hienosti keskustelun Kiinasta |1, sen talousvaikuttamisesta ja mobilisoitumisesta maailmalle |2 – myös meille EU - Eurooppaan – Kiina hakee markkinatalousstatusta (MES | Market Economy Status) |3 – ainakin itselleen hyödyksi, mutta miten se kaikkinensa vaikuttaa muualle maailmaan?)

|1 ~ http://hannutakkula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21679... -

[ … kansalainen Erkki on miettinyt jo pidempään miten työ |3 säilyisi Suomessa. Aikanaan Lapista Salcomp Oy – elektroniikkalaitelatureiden valmistaja siirsi liukuhihnansa Kemijärveltä Kiinaan – syy oli yhdeltä osalta selvä – työn hinta kokonaisuutena |4 …

… kansalainen Liisa pohdiskelee miten meidän käy, jos vain palvelemme toinen toisiamme |5 ja ostamme kaiken muun materiaalisen ulkoa, koska ne saadaan näin halvemmalla. Näin me syömme omat jalat alta, ja olemmekin sitten jalattomia juoksemaan tässä markkinatalousstatuksen kilpajuoksussa … ]

Kiina edustaa vajaalla 1,4 miljardilla ihmisellään 7,4/1,38 osuutta maapalloväestöstä, ~ 19 %, mutta päästöjälkenä vain murto-osaa henkilöä kohden viimeiseltä 150 vuodelta |6. Kiinan kasvaa tänään nopeammin kuin sen ympäristö sietää |7 – tämäkin tiedetään. Kiinan on samalla maailman suurin markkina-alue – niin ympäristöasioissa kuin monissa muissakin markkinasektoreissa.

~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/216841-... -

Toimituksen poiminnat