Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Reviiritaistelu ei ole rasismia

  • Maapallon perusreviirit - kun katsoo karttaa on helppo ymmärtää monia asioita *]
    Maapallon perusreviirit - kun katsoo karttaa on helppo ymmärtää monia asioita *]

Talouden ja yleisen ahdingon kasvaessa – herää vastustus kaikkea outoa ja vierasta kohtaan. Tutuilta haetaan turvaa ja hyväksyntää. Ulkomaalaisia vieroksutaan ja epäoikeudenmukaisuutta vihataan – kuten ei siedetä myöskään selitteitä, että olemme velkaa kehitysmaille, joista ”vieraamme” usein meille pakolaisina muuttavat.

 

Moni laukoo tekstiä rasismista, usein ymmärtämättä täysin mitä se syvimmiltään tarkoittaa. Suomalainen keskiarvoihminen ei ole rasisti, eikä kovin moni muukaan. Hyväksymme erilaisuutta, mutta emme etuoikeuksia ansiotta. Rasismi on tyly sana ja sen merkitykseen kannattaa tutustua huolella, ennenkuin syyttää toistaan rasistiksi.

 

Rasismin sijasta meillä on paljon reviiripuolustusta. Reviiripuolustus on evoluution vuosimiljoonatuote, joka on taannut sen, että esimerkiksi me ihmiset olemme olemassa. Perusreviiri on maapallo – nk. yleisreviiri; on sanottu että biosfääri on vain yksi eliö, jossa ihminen muodostaa vain osasen, kuten haima ihmisessä. Niin tai näin – nyt on syytä perehtyä reviiripuolustuksen ominaisuuksiin ja tapoihin – onhan se ylläpitänyt suvunjatkantavoittoa kuhunkin meihin!

 

Maapallo jakaantuu kansallisuuksiin, eri uskontoihin, tapoihin, kulttuurriin ja kieliryhmiin. Jokainen on oma reviirinsä, joka puolustaa omaa perinnettä, ollen siitä myös ylpeä – kuten me aitosuomalaisetkin. Meillä on siihen oikeus.

 

Reviirit ovat vieläkin pienempiä alueita; on maakunnat, on kaupungit, on korttelit, maaseutukylät – on jopa oma asuinkerrostalo – pojat pelatessaan pihalla potkupaloa, pitävät jopa omaa rappukäytävää omana yhteenkuuluvuusalueena – se on poikien pelin hetkellä heidän oma reviiri. Lopulta meillä ihmisillä on jokaisella myös oma henkilökohtainen reviiri.

 

 

...

[2011]

Reviiripuolustuksen geeniperimä

 

(Uutisointi innostui villihevosen lailla, kun kansanedustaja ja eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho [PS] marssitti tankit ja sotilasjuntan Kreikan kaduille - suunnilleen samaan aikaan suomalaisten suosikkikirjailija Jari Tervo julkaisi uuden romaanin - Layla)

 

[ ... kansa huutaa keskuudessaan tosiasioita, eikä tosiasioista kuitenkaan eroteta suomalaisuudesta. Äänestäjät taluttivat persut eduskuntaan huolehtimaan kansallisesta reviiripuolustuksesta. Edustaja Teuvo Hakkarainen [PS] on kansanmies, joka muistuttaa kovin monia meistä. Kirjakaupoissa käy sutina, kun reviiriromaani katoaa kirjaesittelyhyllyistä kansalaisten ahnaisiin käsiin, miksi? Siksi, että reviiripuolustus on se oikea sana tekaistulle rasismille ja sallitulle maahanmuuttokritiikkikeskustelulle ... ]

 

Tervo toi esille sen mistä halutaan puhua, mutta ei saa puhua. Halla-aho läpsäytti edustajatovereitaan korville, koska uskalsi puhua verrannolla sellaisesta, josta piti puhua jo vuosia sitten. Mikä yhdistää Tervoa ja Halla-ahoa? Reviiripuolustus yhdistää, kuten se yhdistää kaikkia kaltaisryhmiä yhteenkuuluvuuteen - oli verrantona sitten yhteinen kieli, kulttuuri, uskonto, perityt tavat tai keino hankkia maallista omaisuutta länsimaisin tavoin...

---

 

 

[LÄHIHISTORIASTA] Reviiripuolustus synnytti joukkomurhan Norjassa. Teon tekijä oli suomalaisen oppineen kansallisvaltiokannattajan Jussi Halla-ahon kannattaja (Breivik mainitsee tekstissään). Kuulemmeko tulevassa oikeudenkäynnissä reviiripuolustuksen päämäärät viikinkien jälkeläiseltä? Norja on kuitenkin kansallisvaltio, joka tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa!

 

Perussuomalaiset, halla-aholaiset ja aitosuomalainen reviiripuolustus

Perussuomalaiset ovat oivaltaneet yhdenasianliikkeenä maahanmuuton tuomittavuuden, joka on jo enemmistön taholta hylätty osittaisrasistisena toimintamallina. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, mutta meillä on oikeus reviiripuolustukseen ja se onkin laajojen kansanjoukkojen hyväksymä oikeudenmukainen tapa suojella itseämme - olematta rasisti. 

Näin kirjoitimme, kun muutkin puolueet heräsivät vuosimiljoonia vanhaan tosiasiaan --- Toisaalta demareiden Heinäluomakaan ei ole antamassa potkuja töissäoleville - oli ihonväri mikä tahansa. Monet hommat eivät ole kelvanneet valkoisille alkuasukkaille - mm. siistijät, ...työtehtäväalue, jota ilman hukkuisimme paskaan. Demareiden vaalipuhereviiripuolustus on tarkoitettu niille työtehtäville, jotka tulevat jakoon tänään ja huomenna. Olemmeko valmiit alentamaan palkkatasoamme - se on se ainoa keino torjua edullisemmat toverit "halvemmista maista"?

 

[MISTÄ KIRJOITIMME JO VUOSIA SITTEN]

link - http://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html

 

[06012008 ... Pääministeri Vanhanen julisti Tallinnassa uuden liikkuvuuden alkaneen, kun mm. Eesti liittyi Schengen-alueeseen. Nyt vaihtuvat Suomen ja Eestin välillä työ, vapaa-aika, tavarat ja rikokset helpommin ja nopeammin kuin aiemmin ... ]

 

Ihmisten ja eläinten yhteisöt ovat kuitenkin kaikkinensa täynnä rajoja - niin heimollisina, suvullisina kuin alueellisina. Rajat ovat tehdyt turvaksi aina jotakin vastaan. Raja on merkki uuden vaikutusvallan alkamisesta. Suomen ja Venäjän raja on vedenjakaja, jossa kohtaavat uskonnot, kulttuurit, tavat, politiikka ja kauppa.

 

.

 

Maailma jakaantuu - meillä on reviirimme, konfliktimme, mutta myös velvollisuutemme sekoittaa geenejämme. Olemme yhtä eripuraista perhettä - minne menet ihminen? - Kuva otettu Tieteiden Päiviltä Helsingin Yliopistolta tammikuussa 2007 - aiheina oli rajat - sen kaikissa muodoissa ~ yksi raja on sivilisaatioiden rajat, jotka eniten nostattavat sotia...


...
EU- Schengen avasi uusia maita vapaan tarkastamattoman liikkumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi
...


Eläinkunnassa on miljoonia vuosia vaikuttaneet muuttumattomat reviirit. Reviireillä turvataan suvunjatkantaa, hallitsemista ja riittävästi niukan toimeentulon hankkimista. Rajat aitaavat reviirin lajikohtaisesti ruoan hankinta-alueeksi kuin geenistöllisen jatkumon turvaksi. Raja on este vieraan vaikutteen uhalle aina joltakin vallatulle alueelle, jolla halutaan yllläpitää sille jyvittynyttä valta- ja hallintajärjestelmää. 

 

Välttääkseen yksipuolista geeniperimää, eläinkunnassa aika-ajoin käydään taistelu vallasta ja suvunjatkamisen oikeutuksesta. Vahvempi voittaa ja jatkaa perintökaarensa ominaisuuksia päämääränä puhdas itsekkyys oman vahvuuden jatkamiseksi. Eläinkunnassa harvoin reviirit sekoittuvat samalla lajilla - sotakin syttyyy vain rajoilla tai sen ylityksestä. Raja on periaatteessa rauhan takaaja ja turva omien geenien lisääntymiselle.

 

Rajat takasivat reviireinä erilaisuuden ja monet tavat, jotka värittävät ihmiskunnan alueellisia eroja niin tapoina, uskontoina kuin yhteiskuntamalleina. Kansakuntien monimuotoisuus on perua reviireistä ja rajoista.

Rajoja on suljettu ja avattu, mutta aina meille on jäänyt vähintään henkilökohtaiset reviirit. Rajoja on valtiotkin täynnä - kunta, maakunta, suku, perhe ja lisääntymisreviirit. Samankaltaiset hakeutuvat yleensä yhteen, ja rajat tekevät erilaisuutta valintoihin.

 

Voimakas suku, laji tai eliö valtaa aina tilaa heikommalta

Passiton ja avoin raja helpottaa lisääntymisalttiimpia helpomman elämän alueille toteuttamaan omia tapojaan ja mallejaan. Osa sulautuu ja osa jakaantuu. Uskonnot pysyvät ja tavat leviävät uusille alueille.

Sitkeimmät ja konservatiivisimmat maahanmuuttajat hiljalleen valtaavat heikomman jo alueella tai maassa olleen elintilan. Historia kertoo runsaasti degeneroituneista kansoista, jotka ovat hiljalleen hävinneet historian hämärään..

Avoimet rajat haastavat "alkuperäväestön". Luonnollinen sikiäminen sekaannuttaa ja monipuolistaa kulttuureja kuin tapoja ja uskontojakin. Syntyy suvaitsevuutta, mutta myös ristiriitoja - äärimmillään rasismia, jossa alkuperäinen vastustaa uusia virtauksia jo geenistöllistenkin syiden vuoksi. Eläinkunnassa vallitsee edelleen vahvat reviirirajat turvaten sopivasti geenistöllisen "puhtauden".

 

Eurooppa on ottanut vastaan runsaasti maahanmuuttajia,

koska "valkoiselle markkinaihmiselle" eivät kelpaa "alimmat" suoritetyöt - näin tapahtuu myös Suomessa. Maamme saa kaivattua työvoimaa, koska ikääntymisemme, vähälapsisuutemme ja innoton suvunjatkanta eivät tuota riittävästi omaa "verta" omine tapoinemme ja malleinemme.

 

Schengen avaa rajoja myös rikollisuudelle, se haastaa poliisit huumeiden vastaisessa taistelussa, kuin järjestäytynyttä rikollisuuttakin vastaan. Ennen kaikkea rajojen avaus passittomuudelle avaa työvoiman mm. Latviasta, joka esimerkiksi voitti EY-tuomioistuimessa ratkaisevan työehtosopimuksiin liittyvän kiistan. Ruotsissa voidaan EY-päätöksen jälkeen tehdä työtä myös Latvian työehtosopimuksilla.

Latvialaiset, kuten puolalaisetkin voivat nyt tulla Suomeen tekemään samalla vapautuksella työtä huomattavasti pienemmillä palkoilla kuin omamme. Samalla ratkaisemme työvoimapulamme ja kilpailukykymme - palkkakustannukset pienenevät, mutta saamme lisääntyvästi uutta verta kansallisesti peri konservatiiviseen maahamme.

 

Suomi on perinteellisesti ollut varauksellinen maa maahanmuuttajille

Meillä on tapamme, mallimme ja luonteemme - me emme halua liiallista sekoitusta. Suomalaiset ovat itse sekoitusta pitkältä kansainvaellukselta, joka alkoi noin 12.000 vuotta sitten Aasiasta, haaraumaveljiemme esiintyessä Väli- ja Etelä-Amerikan alkuperäintiaaneina!

Viimeiset dna-tutkimukset kertovat heimoreviirillisen vaelluksemme alkaneen nykyisiltä Kiinan alueilta läpi Venäjän. Suomi on kaltaisensa kansa, joka sai paljon vaikutteita myös lännestä - olemme todella vedenjakajalla ainutlaatuisessa asemassa EU:n jäsenenä. Meille on ratkaisevasti erilainen identiteetti kuin esim. ruotsalaisilla.

Suomi pysyy parhaiten monimuotoisena ja omannäköisenään lisääntyen riittävän omaehtoisesti tukien piirteitämme kansojen kirjossa. Vaimon ja miehen hakumatkat ulkomaille/ulkomailta ottavat vastaan aika-ajoin vieraita geenejä reviiriemme ulkopuolelta turvaksi kehitykselle.

Eläinkunta on pärjännyt maailmassa reviiriajattelulla miljoonia vuosia muuttamatta elinympäristöään liiaksi. Rajojen avaamisella on puolensa ja ennustetaankin, että viimeinen suomalainen blondi kuolee yksinäisyyteen Pohjois-Karjalan korvessa noin 250 vuoden kuluttua. Elämme koko ajan hitaiden muuttujien maailmassa.

 

Ilkka Luoma
KESKUSTELU --- TIEDE [25487]

 

...

Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-
[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan mielipidekirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2007]

Kuva 1
--- http://www.panoramio.com/photo/6782927 ---

Teksti
Avoin maahanmuuttopolitiikka on inhimillistä muuttajille - pääsevät Suomessa paremman sosiaaliturvan piiriin ja säästävät henkensä. Somalit osoittavat mieltään Suomessa heidän heimoveljiensä heikosta asemasta itse kotimaassaan Somaliassa. Olisiko parempi ja tehokkaampi tapa esittää mielenilmaus itse paikan päällä?

Kuva 2
--- http://www.panoramio.com/photo/6782961 ---

Teksti
Suomi on sisältä kansallisesti rikas maa - meillä on mm. eteläpohojalaaset vängällä murteella ja ahkeralla, jurolla ja hiukan ylipiällä mielellä. Suomi kehittyy parhaiten omien siittoisuudella, tällöin säilyy omanlaisemme "melankolinen" tyyli ja tapa. Rajat aukaisemalla alkuperäinen väestö laimenee hitaasti, mutta varmasti.

Kuva 3
--- http://www.panoramio.com/photo/6782987 ---

Teksti
Kansallisesti Suomi on ominensa laaja, mutta eheä maa. Nuoret ikäluokkamme alkuperäisinä pienenevät - tässäkin Helsingin Vanhassa kirkossa Ressun abit saavat lakkinsa - kansainvälisenä kouluna lakin saajissa on myös muita kansallisuuksia kuin alkuperäsuomalaisia. Suomi on suomalaisten maa.

Kuva 4
--- http://www.panoramio.com/photo/6783007 ---

Teksti
Suomalainen on kristitty ja kuuluu kirkkoon käymättä siellä kuin Jouluna, häissä ja hautajaisissa. Olemme uskontojen suhteen ainakin itsellemme kovin suvaitsevaisia, mutta kuinka on maahan tulevat meille tuntemattomammat uskonnot, kuinka suvaitsevaisia ne ovat? Kuinka suvaitsevaisia sitten meidän tulee lopulta olla muita reviiriemme ulkopuolelta tulevia vaikutteita kohtaan?

Kuva 5
--- http://www.panoramio.com/photo/6783114 ---

Teksti
Rajojen auetessa saamme uutta työvomaa - se on mahdollisuus ja haaste [muotitermi]. Hiljalleen halvemmista maista tulleet laskevat palkkatasoamme, mutta toisaalta saamme työvoimaa sinne, missä emme itse enää viitsi työtä tehdä. Kierre on joka tapauksessa olemassa ja raksoilta se alkaa, kuin siivouksestakin - se työhän ei meille enää kelpaa.

Kuva 6
--- http://www.panoramio.com/photo/6783332 ---

Teksti
Me ikäännymme ja olemme loivaliikkeisiä siirtämään omia perinteellisiä geenejämme. Vanhukset ovat merkittävä osa väestöämme, ovat yksin ja osa pelaa. He tarvitsevat hoivaa, ja hoivaa tuleekin ulkomailta, kun omat loppuvat. --- Meillä ei ole kohta enää luonnonmukaista reviiriä.

Kuva 7
--- http://www.panoramio.com/photo/6783416 ---

Teksti
Ahkerat kiinalaiset tuovat kauppojaan ja tapojaan meille. Kiinasta tavara maksaa murto-osan meillä tuotetuista. Kuinka on kulttuurimme, kun hyökyaalto tosissaan pääsee vauhtiin. Erilaisuus rikastuttaa, mutta hiljalleen väkevämpi valtaa heikomman alueet. Kerrotaankin, että 150 vuoden kuluttua viimeinen blondi kuolee Pohjois-Karjalan saloseuduilla - sukupuuttoon. Eläinkunnassa reviirit suojelevat lajikehitystä ja geenisiirtymää maltillisin muutosprosessein.

 

 

*]

Maailma jakaantuu - meillä on reviirimme, konfliktimme, mutta myös velvollisuutemme sekoittaa geenejämme. Olemme yhtä eripuraista perhettä - minne menet ihminen? - Kuva otettu Tieteiden Päiviltä Helsingin Yliopistolta tammikuussa 2007 - aiheina oli rajat - sen kaikissa muodoissa ~ yksi raja on sivilisaatioiden rajat, jotka eniten nostattavat sotia...

....

Sent:

Cc: ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; taru.tujunen@kokoomus.fi ;mikael.jungner@sdp.fi ; jyrki.katainen@vnk.fi ; jutta.urpilainen@vm.fi ;eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; stefan.wallin@defmin.fi ; alexander.stubb@formin.fi ;teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ;timo.soini@eduskunta.fi ; jussi.halla-aho@eduskunta.fi

Sent: Thursday, September 15, 2011 10:03 AM

Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Reviiripuolustuksen geeniperimä (Jussi Halla-aho ja Jari Tervo)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Reeviiri edellyttää käsitystä siitä, että on olemassa yhteinäinen ryhmä, joka puolustaa reviiriään.

Tuossa sinunkin kartassasi eurooppalaiset muodostivat yhden reviirin. Miksi eivät suomalaiset muodostaisi omaa reviiriään, joka puolustaisi omaa aluettaan muita eurooppalaisia vastaan.

Voisimme esimerkiksi puolustaa reviirejämme kotimaiden maantiekuljetuksissa, emmekä antaa niitä muille eurooppalaisille, esimerkiksi puolalaisille, kuskeille.

Samoin voisimme puolustaa reviiriämme rakennustyömailla viroalaista ja vironvenäläistä työvoimaa vastaan.

Siis tässä on kyse siitä rajasta, joka tehdää meidän, ja meidän reviirimme, ja muiden, ulkopuolisten välillä.

Jotta pystyttäisiin tekemään rajat meidän ja toisten välillä, niin täytyy tehdä selkeä ero siinä, millaisia me olemme, ja millaisia ne toiset ovat. RASISMI ON TÄMÄN ERON TEKOMISTÄ SITEN, ETTÄ DENONISOIDAAN TOISET, LIITETÄÄN HEIHIN KAIKKI PAHAT JA HUONOT OMINAISUUDET.

Rasistit ovat valinneet tämän rajan perustaksi uskonnon ja ihonvärin. Islamilaiset ja afrikkalaisperäiset ihmiset ovat niitä pahoja, erilaisia. Kauhieta rikollisia, raiskaajia, lapsiin sekaantujia, ym. Biaudet ja Henrikssonkin ovat tätä mieltä näistä ulkomaalaisista, kauheita rikollisia ja ihmiskauppiata. Samoin Halla-aho.

Kerrataan vielä: Ilman käsitystä miestä ja toisista ei ole ryhmää, joka puolustaa ryhmän reviiriä. Jakoa meihin ja toisiin ei ole, jos ei ole käsitystä meistä hyvinä, ja toista pahoina, rikollisina, ihmiskauppiana, raiskaajina ym. Rasismi on tätä jaon tekemistä meihin ja toisiin. Rasismi on rjanha vetämistä.

Ilkka Luoma

Suurin reviiri on käsittämämme universumi ja pienin me itse ja esimerkiksi sinä ja minä ... reviiri rakentuu aina uhkaa vastaan.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Mikä on Suomen ja Maapallon pahin uhka?

Ilkka Luoma

Olisiko ihminen itse, vaikka onkin osa biosfääriä.

Käyttäjän jormah56 kuva
Jorma Härkönen

No johan on seko juttu! Voi Luoja, et kai tosissaan luule Luoma, että kukaan tuollaista viitsii lukea?

Miten olisi pieni tiivistys asiasta, jota yrität sanoa, mutta jonka esittämiseen käytät tekstipuuroa, jota harva myötämielinenkään jaksa lukea?

Ilkka Luoma

He lukevat, jotka kokevat asian tarpeelliseksi. En kosiskele lukijoita. Asia ja sisältö ratkaisevat - ja mielipiteen muodostus on vapaata, mutta reviirirajat eivät. Näin se vaan on. Menestystä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

He lukevat, joilla on riittävä äly nähdä tekstisi taakse, sillä joskus itse teksti on hyvin vaikeatajuista, ainakin "normaalille" :)

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #18
Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jorma, he lukevat, jotka ymmärtävät, ellei ole komea jorma otsassa ;)

Ilkka Luoma
Marko Kervinen

Rajat kiinni. Pois saa lähteä.

Viimeksi tulleet pois 99 prosenttisesti.

Ilkka Luoma

Viimeeksi tulleiden rajat on vaikea tarkasti määrittää. Edes viruksilla ei ole avointa maailmaa - nekin reviiriytyvät! Mistä Me tulimme?

Marko Kervinen

Ei ole kovin vaikeaa määritellä.

Viranomaisilla on tiedot.

Arvostan gefilus bakteereja mutta en ulkomaailman viruksia.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #7

Perimä näyttää vievän meidät syanobakteereihin - "ensimmäisiin eliöihin" ...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel Vastaus kommenttiin #8

Ennen syanoja oli arkit ja prionit.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel Vastaus kommenttiin #7

Jokaisella meistä on oma yksilöllinen bakteerifauna vatsassamme ja suolistossamme. Painaakin jopa kilon - riippuen vatsan koosta ;)

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #21
Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Me tulimme evoluutiobiologien mielestä syanoista, kun taas joku sanoi meidän tulleen tähtien takaa ...?

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #20

Koko maapallollinen biosfääri on rakentunut samoista alkuainaista ja dna:kin on miltei puoleksi sama ...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Väkiluvusta puolet pois, kulutus puoleen ja kas, meille lopuille tai heille lopuille jääkin elinvoimainen luonto ylläpitämään kaiken sen tarpeellisen, minkä evoluutio tarkoitti - vaikka rajat olisivatkin kiinni!

Ilkka Luoma

Reviiripuolustuksen kulmakivi.

Ilkka Luoma

Tulinpa vielä sanomaan tämän meille kaikille, aivan kaikille sopivan lauseen:

"Kunkin paras koti- ja isänmaa on se alue tai valtio, jossa ihminen tulee parhaiten toimeen ja ymmärretyksi omalla äidinkielellään"

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel
Ilkka Luoma

Kuten ilmaisia lounaita ei ole.

Jukka Kaulanen

Rakennusalalla me suomalaiset rakentajat olemme menettäneet elantomme ja tulevaisuutemme ulkomaalaiselle pimeälle halpatyövoimalle, mutta rasismista ei ole tietoakaan.

Olen kirvesmiehenä töissä helsinkiläisellä työmaalla, missä 80% on ulkomaalaisia ja muutaman vuoden kuluttua meitä suomalaisia ei ole rakennusalalla ollenkaan.

Koko tämä kehitys on tapahtunut alle 15 vuodessa. Silti en ole koskaan nähnyt suurempaa riitelyä tai tappeluita suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä. Yhdessä teemme töitä, työkalua tai auttavaa kättä saa aina tarvittaessa naapurin kansallisuudesta riippumatta ja samoissa pöydissä juomme yhdessä keitettyjä kahveja.

Julkisen sektorin kiusaajanaiset voisi lähettä meille oppiin.

Kansalliseen katastrofiinhan tällainen kehitys väistämättä johtaa, mutta ei se näytä herrasväkeä huolettavan. Turun telakkapäätös osoitti jälleen kerran, että ainoa tärkeä asia on EU:n "mallioppilaan" kulissien ylläpitäminen. Tavallinen työkansa ajetaan kilometrien pituisiin leipäjonoihin, mutta EU: n sääntöjä pitää Suomen ainoana noudattaa.

Suomen työttömyysluvutkin on jo moneen kertaan todettu vääristelyksi: mikäli meillä tehtäisiin työttömyystilastot samaan tyyliin kuin Ruotsissa, Espanjassa etc, niin todellinen työttömyysprosentti olisi 15- 20%. Työttömät on piilotettu naurettaville kursseille, karensseihin, lomautuksiin ja 8 euron päiväpalkalla tukityöllistettyihin.

Hjallis Harkimolla on jo kolmas kansanedustajavaimo menossa (Leena Harkimo, Meri- Kukka Forssius, Maria Gutsetina- Rickhardsson), joten eduskunta muistuttaa jo muinaista Espanjan hovia, jossa kaikki olivat samannäköisiäkin.

Ilkka Luoma

Miksi virolaisia ja ukrainalaisia raksamiehiä otetaan hommiin? Tiedämme vastauksen. Onko suomalainen tehokkaampi raksamies kuin kazakstanilainen? Tiedämme vastauksen. Onko grynderi tai rakentajayhtiö liian ahne? Tiedämme vastauksen. Kuinka verot ja sos.maksut maksetaan ulkomaalaisten osalta? Tiedämme vastauksen. Josuatavatko suomalaiset raksamiehet palkoista? tiedämme vastauksen.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Suomalaiset raksamiehet eivät luovu saavuttamastaan tulotasosta, vaikka "henki menisi".

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #25

Ammattiyhdistyliikkeen jyrät ovat sen päättäneet, eivät itse toveriduunarit.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Tyytyvätkö suomalaiset raksamiehet valkovenäläisten saamiin palkkoihin Suomessa?

Ilkka Luoma

Eivät, mutta kazakit alentavat alan keskipalkkoja - eli pienentävät kustannuksia.

Ilkka Luoma

Huntigtonin rajat eivät kohdaltamme ole aivan oikein - olemme niin itää kuin länttä.

Toimituksen poiminnat