Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Töihin - vaikka palkkoja alentamalla!

Tänään liian moni on ilman todellista työtä. Aikoinaan niin kutsutulla kekkosvaltakaudella 65.000 työtöntä oli presidentillemme liikaa – julistettiin hätätila, hallitus erotettiin ja kansa uurnille valitsemaan ennenaikaisesti uutta eduskuntaa.

Presidentti Urho Kekkonen 1] tykkäsi, että kansalla pitää olla työtä. Ei jäisi liiaksi aikaa miettiä jonninjoutavia tai olla toimettomana alttiina jonninjoutaville puhepärinälietsojille. Toimeton kansa on altis populistisille 2] pöhinöille.

Tänään on aivan liikaa työttömiä, erityisesti nuoria, joille sälyttyy sukupolvisopimuksen 3] täyttäminen, kun heidän vanhemmat ovat eläkkeellä – yhä sankemmin joukoin. Tänään moni nuori laskee vanhempiensa perintöjen varaan – niitähän kertyy taseella ja markkina-arvolla laskettuna vuosi vuodelta yhä enemmän.

 

Entä, kun asuntokannan tase- ja vakuusarvot laskevat, jopa romahtavat?

Kuinka käy niiden nykynuorten ylisuurten asuntolainojen, joiden loppuunmaksu oli suuniteltu perinnöillä hoidettavaksi? Kansakuntamme on vähävelkainen 4] – verrattuna muihin, mutta velkakäyrä kipuaa koko ajan ylöspäin.

 

Nuoret töihin, vaikka poikkeusmenetelmin

On olemassa nk. nuorisotakuu alle 25 vuotiaille; se tarkoittaa aktivoitumista työn, koulutuksen, perehdyttämisen tai esimerkiksi oppisopimuksien myötä veronmaksuluokkaan – joko nyt tai opintojen päätyttyä. Yhteiskunta tarvitsee veroja, joilla hoidamme yhteiskuntavelvoitteemme ja omat hädänalaisemme.

 

Monet kaupungit ovat perustaneet ja ylläpitävät nuorisotyökeskuksia

Esimerkiksi Savonlinnassa on tälläinen keskus/ -verstas 5], joka tarjoaa nuorille työttömille töitä. Tämä työ on tarjolla esimerkiksi asukkaille, jotka haluavat korjata taloa, rakennuttaa huvimajan pihapiiriin, teetättää aitaa reviirinsä ympärille tai maalauttaa vaikkapa talonsa.

 

Käytännön kokemus nuorisoverstaan tekemästä työstä oli hyvä

Työ suunniteltiin ammatti-ihmisten toimesta, hinnoiteltiin ja valvotusti toteutettiin – tulos oli hyvä ja laatu ok. Hinta oli poikkeuksellinen; tämän esimerkin osalta yksityisellä teetettynä ”avaimet käteen” remontti olisi kustantanut noin 3000 euroa + arvonlisävero; nyt hinta oli 1500 euroa – sisältäen arvonlisäveron! 6]

 

Työttömille osallistumista ja joukkoon kuulumisen henkeä!

[ … erityisen merkittäväksi muodostuu keskuksien vetäjien – rakennusmestarien ja kymppien esimerkki, innostaminen ja huolehdinta – osa nuorista voi olla hyvinkin varautuneita – tarvitaan jopa psykologista silmää, kun hommia yhdessä hoidetaan … ]

 

Savonlinnan nuorisoverstaan tavoite on palauttaa nuoria leivän syrjään kiinni – teettämällä heillä konkreettisia ja tuottavia projekteja niin kotitalouksille kuin muillekin. Keskus on hyvin kilpailukykyinen, jopa niin, että tilaajan on varauduttava pidempiin toimitusaikoihin – ne kuitenkin pitivät, mitä sovittiin.

 

Syökö nuorisotyökeskus yrittäjien leipää?

Kävi mielessä, että nuoriso- yms. työkeskukset syövät yrittäjien leipää ja mahdollisuuksia. Ei suinkaan, vaan asiaa tiedustellessani kävi ilmi, etä monet yrittäjät alihankituttavat tilaustöitään juuri esimerkiksi nuorisotyökeskuksella – ”aliurakoitsija” on edullinen, siellä on toimiva ja vastuullinen suunnittelu, työnohjaus ja -johto. Ennenkaikkea tämä alihankkija on laillinen ja kestää päivän valon!

 

Yrittäjä saavuttaa merkittävää etuutta – itselleen 

Näin keskuksia hyödyntämällä yrittäjä pääsee kirjoittamaan tilausasiakkaalleen katteellisemman (voitollisemman) laskun, eikä monessa tilanteessa itse tarvitse olla äärimmillään kuin järjestelijä, joka voi ulkoistaa omat henkilösivukululliset työntekijät, ainakin osaksi yt:een kautta kortistoon tai muihin hommiin.

Yrittäjä on voittopyyteellinen, mutta monesti vastuullisempi työntekijöistään kuin suuremmat yhtiöt – suuryhtiöistä puhumattakaan. Työkeskus ei tarvitse kirjanpidollista voittoa, tai jos niin – se on kohtuullinen.

 

...

Savonlinnassa on nähty ja koettu jo ”rakentajia/ rakennuttajia”,

joilla on vain alihankkijaverkosto, eikä omia ”raksamiehiä” lainkaan – ehkä paria luottomiestä lukuunottamatta. Alihankituksilla voivat olla pitkät jäljet – aina Valko-Venäjälle tai Kazakstaniin saakka. Näin saadaan työn yksikkökustannukset alenemaan – siis de facto saadaan alan keskituntihinta kaikkinensa laskemaan ja kilpailukyky lisääntymään.

 

Olemme palkkojen yleisen alentumisen linjalla

[ ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146855-ulosmittasimme-liikaa-palkankorotuksia - US_P/il ]

 

Palkkojemme on kautta kaikkien toimialojen laskettava, ja erityisesti työn kokonaishinnoitelun on pakko aleta, muutoin yt:eet, pakkolomat, irtisanomiset ja osa-aikaistumiset lisääntyvät entisestään. Olemmahan maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa 7]

 

Kokonaispalkkakustannuksien alentuminen sataa suoraan kilpailukykylaariin

Kun pienempien palkkojen, siis ostovoiman alenema vähentää kulutusta – kiittää niin kilpailukyky kuin ympäristö. Vapaa markkinatalous on aina sopeutunut kaikkiin hinnoittelutilanteisiin – nyt jo esimerkiksi päivittäistavarakaupoistä yhä enemmän ostetaan kauppojen omia, edullisempia tuotemerkkejä (Pirkka, Rainbow jne – tosin herää kysymys laadusta.

Lidl näyttää mallia – sillä olisi nyt heti 10 prosentin hintojen alentamismahdollisuus – Lidl´in myynti ilmeisesti kasvaa koko ajan – kansalaisten ostovoiman vähetessä.

 

...

Lopulta mitä nämä eri paikkakunnilla toimivat työkeskukset aikaansaavat?

Työtä, työtä ja työtä. Parhammillaan tehokkaasti ohjattuina, voittoa tuottamattomina (mutta ei tappiota tehden!) hyvin kilpailukykyisinä järjestävät työmahdollisuuksia meidän kansallisaarteelle – nuorisolle ja muille työhaluisille.

 

Kansallinen yhteishyvä on nuoseva nuoriso,

[ YLE kampanja ~ http://nuorillenyt.yle.fi/ - web/yle]

jolle sälyttyy jo ylihuomenna valtava urakka – maksaa osaltansa lisääntyvän eläkeläisarmeijan ylläpitokustannuksia, jotta sukupolvisopimus täyttyy meidänkin aikana – kuten on aina ennenkin täyttynyt – esimerkillisin ”sukupolvisopimus” tienattiin hiellä, verellä ja kansallisuhrautumisella, minkä rintamatoverit ja lotat epäitsekkäällä työllään itsenäisyytemme eteen antoivat 1939-1940 sekä vielä 1944 kesällä – Saksan kolmannen valtakunnan merkittävällä avustuksella.

 

Olemmahan inhimillinen yhteiskunta, jossa ahneus on saamassa palkkansa ja henkipaton aseman rehellisten veroa maksavien ja kädentyötä tekevien joukosta.

 

 

...

PS.

Saisimmeko nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön kantamaan lisäkortensa näiden nuorisotyökeskuksien eteen – ottamaan takaisin ”hanskaan sellaisen kekkosmaisuuden”, jolla nyt kannetaan vastuuta ja toimitaan – kansa odottaa tätä, sillä nyt on luottamusvirassa sellainen presidentti, jolla on poikkeuksellisen suuri kansalaiskannatus – tässä tapauksessa presidentti voi hyvin ”kävellä nykyhallituksen yli”… Ehdotamme, että Sauli Niinistö suorittaisi maakuntamatkan muun muassa Savonlinnaan ja kirjoituksessa mainittuun Savonlinnan Nuorisoverstaaseen.

 

 

VIITTEET

1] Valtiomies presidentti Urho Kaleva Kekkonen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/kiistaton-suomen-valtiomies-oli.html - [BLOG/il]

2] Populismia kansa rakastaa? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/08/populismi-on-kirosana-mutta-oikea.html - [BLOG/il]

3] Sukupolvisopimus ~ http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/sukupolvisopimus-vai-j-k-el-kepommi-k-teen - [AL/BLOG/il]

4] Vähävelkainen Suomi? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147789-suomi-on-vahavelkainen-valtio - [US_P/il]

5] Savonlinnan nuorisoverstas ~ http://www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisoverstas - [web/sln]

6] Nuorisoverstaan työ on varmaankin yksityisille kotitalousvähennyskelpoinen ja yrityksille arvonlisäverollista toimintaa, jolloin alv on vähennettävissä kokonaisarvonlisäverotilityksessä.

7] Olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/maailmanlaajuinen-tyon-uudelleenjaon.html - [BLOG/il]

7] Automatisoimmeko itsemme työttömien joukkoon? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=864326 - [IL/Kesk./il]

 

...

EXTRA

Meillä on liian korkeat kokonaispalkkakustannukset ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/08/meilla-on-liian-korkeat.html - [BLOG/il]

 

 

 

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

SENT

 

Cc: juhana.vartiainen@vatt.fi ; vesa.vihriala@etla.fi ; pasi.holm@ptt.fi ; sixten.korkman@aalto.fi ; jutta.urpilainen@vm.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; riikka.slunga-poutsalo@perussuomalaiset.fi ; JAAKONSAARI Liisa ; taru.tujunen@kokoomus.fi ; jyrki.katainen@vnk.fi ; jouni.backman@eduskunta.fi ; janne.laine@savonlinna.fi ; anna.kristiina_mikkonen@hotmail.com ; vesa.luukkainen@savonlinna.fi ; altti.rautiainen@savonlinna.fi ; heikki.juuti@savonlinna.fi ; jyri.hakamies@ek.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; kaj.turunen@eduskunta.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; jan.vapaavuori@tem.fi ; lauri.ihalainen@tem.fi ; presidentti@tpk.fi ; jussi.jarventaus@yrittajat.fi

 

Sent: Sunday, October 20, 2013 4:43 PM

Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Liian moni on vailla todellista työtä!

 

...

 

Nyt liian moni on vailla todellista työtä!

(YLE kampanjoi näyttävästi nuorisotyöttömyyden ja –syrjäytymisen vähentämiseksi. Näyttävä alku – nyt olisi ryhdyttävä markkinoinnista suoriin tekoihin – presidenttimmekin on jo mukana nuorisomme hyväksi ja eduksi)

 

 

...

AL – US

BLOGs 24805 | 2421 | 2751 - IL

---20102013---

 

 

doc.: nuorisotyokeskukset_20102013.doc – OpenOffice Writer

 

852 | 8177

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

"Olemme palkkojen yleisen alentumisen linjalla
Palkkojemme on kautta kaikkien toimialojen laskettava, ja erityisesti työn kokonaishinnoitelun on pakko aleta, muutoin yt:eet, pakkolomat, irtisanomiset ja osa-aikaistumiset lisääntyvät entisestään. Olemmahan maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa 7]"

Kyllä varmaankin, jos sitä mietitään yritystason puolella. Käytännössähän tuo tarkoittaisi yritysvoiton kasvua.

Muistakaa: Parhaat yritykset menestyvät huonoinakin aikoina. Eräs laman perusoletus on, että se karsii heikoimmat yritykset pois. Näin kilpailukyky yritysten välillä tervehtyy.

"Nuoret töihin, vaikka poikkeusmenetelmin"

Blogisti tietää, että tuo on jo käytössä. Tuhannet nuoret ovat palkattomalla puolen vuoden harjoitusjakolla yrityksissä tekemässä tuottavaa työtä.

Yrittäjät käyttävät keinoa epäreilusti, potkimalla nuoren pois, kun aika täyttyy, ja ottaa uuden palkattoman nuoren taas puolen vuoden jaksolle.

Kyllä ongelmia riittää. Yrittäjienkin on osallistuttava "sisäiseen devalvaatioon" tulonjakoketjussa.

Ilkka Luoma

Kuluttajat voivat pitää kirjaa härskeimmistä yrityksistä ja yrittäjistä ja laittaa ne kaikin keinoin osto- ja toimenpideboikottiin - se on paras arkikansalaisen vaikuttamiskeino. Yhteenkuuluvuuden lisääntyessä boikotti on kova ase, ja sitä pelätään - laittaa nöyräksi kuningaskuluttajaa kohtaan :)

Käyttäjän ViljoRafaelHeinonen kuva
Viljo Heinonen

"Käytännössähän tuo tarkoittaisi yritysvoiton kasvua." Lyhyellä tähtäimellä kyllä, mutta kun palkkataso alenee vähenee ostovoima samassa suhteessa, eikä tavara mene kaupaksi, kuten on oletettu. Tuolla keinolla saadaan aikaan deflaatiokierre, eikä se ole hyvä edes yrityksille, vaan voitot alenevat, vaikka niiden kasvua tavoitellaan. Ei talous aivan niin suoraviivaita ole, että palkkakulujen lasku johtaisi pysyvään yritysvoittojen kasvuun.

Ilkka Luoma

Yritysvoittojen ei pidäkään kasvaa kohtuuttomiksi, vaan kilpailun täytyy huolehtia sopivasta hintatasosta. Nyt tavaramme eikä konsultaatiomme mene kaupaksi ulkomaille, koska osaltaan työmme kokonaiskustannukset ovat liian korkeita.

Voimme aloittaa kansallisen yhteishyvän nimissä kollektiivisen ja solidaarisen tulotasoalentamisen - kautta linjan eläkeläisistä isoimpaan johtajaan ja omistajaan. Kansallinen etu vaatii tätä - siitä hyödymme kaikki.

Ilkka Luoma

AL:n blogistaniassa käydään samasta aiheesta kirpeää replikointia ...

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/ty...

Käyttäjän jremes kuva
Juha Remes

Neuvostoliitossa ei ollut työttömyyttä ollenkaan ja kaikilla oli työpaikka. Blogisti ilmeisesti haluaa samaa mallia Suomeenkin...

Ilkka Luoma

Kommunismi oli idealistinen ajatusrakenne, joka ei sovi kilpailuhenkiselle ja itsekkäälle ihmiselle, jolla on vahva itsesuojeluvaisto.

Täyden työllisyyden tavoita ei ole kommunismia, myös Kiinassa oli nk. "rautaisen kulhon periaate" - se tarkoitti kaikille ilmaista koulutusta, terveydenhoitoa, asunota ja työtä, MUTTA hyvin säästeliäällä tavalla - ei ollut "turhuuksiin" ostovoimaa, vain välttämättömyyksiin.

Työllisyys on ihmiskunnan suurin aarre, ja mielellään täystyöllisyys, vaikka tiukan paikan tullen pakkomenetelmin!

Evoluutio on ollut ja on hyvin nihkeä vapaamatkustajille.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

menetetty nuoruus tuo sairaan vanhuuden

Toimituksen poiminnat