Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Koko palkka puhtaana käteen

Muutosvastarinta on valtava, kun radikaalisti esitettiin autoverotuksen arvopohjaksi itse liike ja kuluttaminen – konkreettinen motorisoitu liikunto paikasta a paikkaan b, ja usein vielä takaisin … jne. Todellisten ajokilometrien verottaminen *] on oikeudenmukaista – sillä itse veroa määritettäessä voidaan käyttää useita muuttujia säätämään paikkaa, ajankohtaa, tarpeellisuutta ja esimerkiksi kulumisjäljen aiheutumaa … tämä on vasta alkua --- 

Verotus on tulontasausta ja inhimillisyyttä heitä kohtaan, jotka eivät voi tahatonna, jopa tahallisesti tehdä työtä ja ottaa osaa yhteiskuntatalkoisiin. Mutta säätyykö lopullinen verotus työnkin osalta verottomaksi – kyllä, jos oivallamme, että vain ympäristön käytöstä maksetaan – siis vain kulutusverot ja tienaat bruton nettona ...[?]

*] Kilometriverotus – paikkatieto – henkilöverotili ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156518-kilometriverotuksella-henkilöverotileihin – [US_P/il]

*] Kilometriverotus – paikkatieto – henkilöverotili ~ http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kilometriverotus-on-suurempi-ehdote-kuin-saatamme-ymm-rt - [AL/BLOG/il]

 

 

...

[ … näin maalasimme verotuksen tulevaisuutta jo vuosia sitten --- ]

Kannusteellisin työ on verottamaton toimeliaisuus!

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/visiona-kannusteellisin-ty-on-veroton.html – [BLOG/il]

 

Kehittymättömien seuranta- ja tietojärjestelmien takia ihmiset ovat hoitaneet yhteiskunnallisen tulontasauksen verottamalla työtä. Kaikki eivät tee tai halua tehdä työtä, näin ei kerry täysin oikeudenmukaisesti tuloveroakaan.

  

Kaikki ihmiset kuluttavat ja tästä on maksettava 

Langaton maailmanlaajuinen tietoverkko ja mahdollisuus reaaliaikaiseen yhteyteen mahdollistaa visiona kulutusveron säätämisen henkilökohtaiseksi. Palkka- ja kaikki muukin työ vapautetaan kokonaan verosta. Ihmiset saavat tehdä kukin kykynsä ja taitonsa mukaan työtä maksamatta siitä mitään tulontasaukseen.

Kansalaispalkka on syntymähetkellä annettava kaikille samansuuruinen elämisen perustase, joka täydentyy myöhemmin työllä ja vähentyy kulutuksella. Se kustannetaan kulutusveroista laskettavalla sosiaalisuuskertoimella – joka voi olla tasasuuruinen tai progressiivinen (kulutustasoon nähden – mitä enemmän kulutat, sen enemmän maksat) **]


Maapallo on rajallinen luonnonvara ja elomme keskipiste 

Tunnetusti on vaikeaa harjoittaa lisääntymistä ja valtapyyteitä ilman vettä, hengitettävää ilmaa ja energiaa kehollemme. Ihmiselo tarvitsee myös kukin kohtuullisen henkilökohtaisen ja dynaamisen reviirin. Evoluutio itsessään pyrkii kasvattamaan eliönsä yli reviirirajojensa. 

Mikäli kasvulle ei ole mitään luontaista vihollista, seurauksena on kaaos ja harmonian tuhoutuminen. Ihmisen on syytä oppia kannustamaan maapalloistunutta yhteisyyttä, jossa ylettömälle kulutukselle on laitettava suitset suuhun. Ympäristötuhojen leviäminen on koettava yhteiseksi viholliseksi.

 

Pelkästä kulutuksesta maksat veroa

Yhteiskunta siirtyy kokonaisuudessaan varojen keräyksessä pelkkään kulutuksen verottamiseen, vieläpä reaaliajassa. On ajan kysymys, jolloin kaikilla ihmisillä on jatkuvasti maailmanverkkoon oleva tietoyhteys. 

Kaikki kulutustapahtumat kirjautuvat reaaliaikaisesti verottajan keskusjärjestelmiin (jokaisella on oma henkilökohtainen verotili) kuitaten jokaisen henkilökohtaisesta kertymätaseesta kulutuksensa verran kulutuksesta aiheutuneiden ympäristöhaittojen korjaamiseen, yleiseen tulonjakoon ja yhteiskunnan menojen sekä inhimillisen sosiaalitoimen kattamiseen – 'sosiaalisuuskertoimella' täsmättynä.

 

Jokaiselle henkilökohtainen kertymätase

Kaikilla ihmisillä on syntyhetkelle määritetty kohtuullinen ympäristön huomioiva kertymätase, jonka määrä on laskettu hyvän elämisentason kulutuskäyttäytymisestä. Tämä tase elää kulutuksemme mukaan. Saamme kaiken ansaitsemamme ostovoiman käyttöömme, lyhentämättömänä. Jokainen voi näin toteuttaa säästämisen tai kuluttamisen politiikkaa halunsa mukaan. 

Kulutus on sen sijaan tarkasti sen ympäristörasittavuuden mukaan jaettu haittaluokkiin. Haittaluokituksen määrää kansallisesti edustuksellinen 75% enemmistö ja kansainväliset normit määrää YK tai muu vastaava.

 

Kulutustapahtuma vähentää kertymätasetta

Veroa eli jokaisen henkilökohtaista kertymätasetta vähennetään jokaisessa kulutustapahtumassa. Kaikki muodostunut tulo kirjautuu samaiselle tilille, missä kertymätase on. Eurot ja markat ovat numeroita tietojärjestelmissä henkilökohtaisella ja verottomalla ansaintatilillä ja tuo rahamäärä pienenee aina kulutustapahtumassa – kulutusveron maksuna.

 

Maksat kulutusveroa ympäristöjälkesi myötä -

Yhteiskunnan rasitteellistajat ja luonnon materian ja energian käyttäjät maksavat juuri sen verran kuin kuluttavat. Ken haluaa ostaa ja käyttää, maksaa myös siitä. Kaikilla on vapaus omiin päätöksiin, ainoastaan yhteiskunta määrää sen, mikä on luonnolle ja yhteisölle rasitteellisinta, joka määrää kulutustapahtumille rasitepisteytyksen, jolla on hintansa.


Tietotekniikan kutistuessa taskuihimme, 

ja laitteiden sisältäessä paikannuksen, on jokaisella oma yksilöllinen laitteensa nimikoidusti kuten nytkin. Kaikista taskukännyköistä on yhteys keskusjärjestelmiin, jotka kirjaavat tekniikan tarkasti kaikki kulutustapahtumat ja verottavat sitä. 

Työtä ei voi tehdä ilman jokapäivästä kuittautumista ilman omaa taskukännykkää. Kännykkä kerää työsuoritteet ja välittää tiedot kulutusjuhlistamme tai jakaen säästämisestä lisäkertymää henkilökohtaiseen kertymätaseeseemme. 

 

Kulutuksen haittataulukot luovat pisteytyksen, 

jossa plusbonuksia saa erityisestä työllistämisestä sekä energiaa säästävästä kierrätyksestä ja tasemenetyksiä miinusbonuksina taas saa erityisen haittavaikutuksensa vuoksi. Hengittämämme ilma on kulutusseurannasta vapaa, mutta ilmakehän rasittaminen mm. auton käytöllä on verotettavaa. 

Kävelemisestä ei veroteta, vaan henkilökohtaisen taskukännykkämme laskiessä riittävän määrän kävelyä, antaa keskusjärjestelmä kävelijälleen plusbonuksia. Kaikki kulutus- ja ansaintatapahtumat kirjautuvat henkilökohtaiseen kulutushistoriaamme ja näin meille muodostuu elämisen kulutustase. Jokainen tietää, mikä on ollut oma osuus yhteiskuntamme tulonjaossa ja luonnonrasitteessa.

 

Rasite luonnolle ja rasite itselle – ei muille!

Jokainen on yksinkertaisesti oikeudenmukaisessa asemassa ansaitsemassa kukin työhalujensa ja -kykyjensä mukaisesti ja jokainen saa aina tietää oman osuutensa olemuksestansa luonnon rasitteena. Reaaliaikamenetelmillä on myös mahdottomuus olla maksattamassa itseaiheutettuja ongelmia muilla – esimerkiksi sairauksien ja terveyden menetyksen osalta. 

...

Langaton tietoinfrastruktuuri, 

suuret suojatut massamuistit, oppivat ohjelmistot, mallintamisen ennakoivuusjärjestelmät ja henkilökohtaiset sensorit mahdollistavat reaaliaikaisen työ- ja kulutushistorian muodostumisen käyttöoikeuksien puitteissa myös kertyvälle henkilökohtaiselle blogille.

Blogissa sijaitsevat myös kaikki muukin tallentamamme tietomateriaali niin tekstinä, kuvina, videoina kuin asiakirjamerkintöinä kaikesta siitä, mitä nyt teemme mm. virastoissa paperin ja lomakkeiden avulla.

Maapalloistuva yhteiskunta kehittyy ja tasa-arvoisempi maapallomme kuluttaminen tulee vääjäämättä osaksemme. Enää ei voida hyväksyä toisten eloa muiden kustannuksella.

 

 

**] Palkka työstä tms. ansainnasta on aina veroton → siirtyy henkilökohtaiselle verotiliotteelle, josta suoritetaan kulutusverovähennykset – Esimerkiksi vuodessa palkat yhteensä 35.000 euroa – ostetaan kulutusveronalaisia tuotteita ja palveluita vaikkapa 22.000 eurolla, joille sälyttyy kulutusveroa kunkin hyödykkeen ympäristöjäljen mukaisesti esimerkiksi 8.000 euroa, summahan on tuossa 22.000 eurossa mukana. Tuon 8.000 euron kulutusvero-osuus määrittää esimerkiksi 'sosiaalisuuskertoimeksi' 0,9, jolloin tulontasaukseen menee veroa 7.200 euroa → kokonaisverorasite on näin tässä kuvitteellisessa esimerkissä yhteensä 15.200 euroa eli noin 43,4 prosenttia kokonaisansioista – pitää ottaa huomoon, ettei erillistä arvolisäveroa ole – vaan henkilölle jää käteen tässä esimerkissä 19.800 euroa ja nuo ostothan olivat ilman kulutusveroa 14.000 euroa eli säästöön jäi vuodessa 5.800 euroa.

 

 

TIETOISKU

Pääsiäissaaret [LINK YLE] saattavat olla pienoismalli maapallosta ja ryöstäytyneestä ympäristön käytöstä vain yhden eläinlajin – ihmisen – hyväksi, ja lopulta tuhoksi. Arvellaan, että Pääsiäissaarella 1] ihminen kulutti luontaista ympäristöään tavalla, joka vei lopulta itse ihmisen elinmahdollisuudet. 

Toimiiko Pääsiäissaaret meille varoittavana esimerkkinä – koko maapallon mittakaavaan. Ehkä, ehkä ei, mutta tosiasia on se, että kulutuksemme on täysin suhteeton biomassamme suhteeseen 2] muuhun eliökuntaan – siis syömme nyt biosfäärin 3] muun eliökunnan ”murokulhoilta” 4] - heikentäen toisten lajien eloa ja lisääntymistä. Voiko tästä lopulta olla ihmiskunnalle Pääsiäissaarten kohtalo – saattaa olla … olisikin aika tutkia todellista kuluttamisen verotusta – ennakoivana toimenpiteenä, ennenkuin on liian myöhästä … LINK YLE/ Areena ~ http://areena.yle.fi/tv/2090892 - 24.01.2014 saakka katsottavissa.

 

1] Pääsiäissaaret [Rapa Nui] ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4issaari -

2] On vain hiilielämä meille biomassaisille! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/on-vain-hiilielama-meille-biomassaisille.html -

3] Biosfääri ~ http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tonnikala-huutaa-tuskaansa-japanilaiset-sairastavat -

4] Näyttötaloudesta huomioimisen talouteen ~ http://jontikka.blogspot.fi/2013/02/nayttataloudesta-luonnostaan.html -

 

 

TIETOISKU II

Ihmisten ahneuden vuoksi sukupuuttoaan lähestyvän tiikerin pelastusyritys – Bhutanissa - … LINK YLE/ Areena ~ http://areena.yle.fi/tv/2090922 -

 

 

...

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

http://www.facebook.com/first.ilkka

 

 

AL US Vf [322.] IL

---25122013---

 

BLOG 28378 | 2767 [Jon] 

doc.: veroton_tyo_25122013.doc – OpenOffice Writer 

1008 | 9818

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Ari Lotvonen

Tienaa ensin, sitten voidaan kattoa, paljonko verotetaan.

Ne veron perään huutaa joille ei makseta. MIten muuten ne ison rahan saisi, kun verottamalla. Otetaan pois.

Olisi mukava nähdä joku verottaja ihan oikeissa töissä ja kattoa pystyykö tienaamaan.

Ilkka Luoma

Verottaminenko ja verottamisen oikeudenmukaisuuden ja laillisuuden vahtiminen ei ole työtä? Mikä on oikeaa työtä?

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

Jos veron kantamisesta menee 10% hallintoon nykyisen 0,1% sijaan niin ei tarvitse edes olla kovin älykäs ymmärtääkseen ettei tässä ole mitään järkeä.

Ilkka Luoma

Jos yhteiskunnan byrokratia ottaa 100 - verovaroista, niin kuinka paljon se byrokratian kulutuksena antaa takaisin - verovaroihin?

Ilkka Luoma

Lopulta on kysymys biomassojen hiilielämän tasapainosta ja siitä kuinka kukin olio- ja eliöryhmä höydyntävät biosfääriä - tasapainossa suhteessa toisiinsa. Kun tämä ei meiltä ihmisiltä luonnistu, niin kulutusverolla progressioiden sitä voidaan kuitenkin säädellä ---

YLE lähettää erinomaisia luontodokumentteja - esim. tässä sademetsistä YLE Areena ~ http://areena.yle.fi/tv/1466978

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Kuten aikoinaan itäblokin maissa, pelkästään tietoisuus yksityisyyden menettämisestä johtaa suoraan itsekontrollin lisääntymiseen, konformismiin. Siihen, että yhä harvemmat uskaltavat edes ajatella vapaasti - saati sitten keksiä uusia ideoita, tai ainakaan kokeilla uusia asioita.

Sopii miettiä, miten talous tuossa kuvailemassasi rahastus- ja kyttäysyhteiskunnassa kasvaisi. Miten siellä tehtäisiin vallankumouksellisia innovaatioita?

Tietovuotaja Snowden varoitti tästä yksityisyyden nävertämisestä viimeksi eilen joulupuheessaan brittiläisellä TV-kanavalla. Mutta on siitä varoiteltu ennenkin, esimerkiksi vuonna 1985:

http://www.technologyreview.com/fromthearchives/52...

Ilkka Luoma

Onkin sanottu, että viimeinen ihmisen taistelu on individualismin ja kollektivismin välillä ... muurahaispopulaatiot elävät vuosimiljoonasta toiseen (menestyksekkäästi) täydessä työläisten diktatuurissa, jossa kuningatar on "vain" synnytyskone uusille polville ---

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

Hiilielämä, kuten muukin elämä on ihmisellä tasapainossa. Sitä ei tarvitse kenenkään peukaloida.

Ilkka Luoma

Jarmo, olet oikeassa - vain ihminen sitä peukaloi ... seurauksia emme tiedä; emme edes ole tutkineet riittävästi mitä tältä osin huominen tuo tullessaan.

Petrik Halinen

Minä olen jo nyt siirtynyt yhteiskunnan tukien varaan ja vältän kaikkea sellaista toimintaa, josta syntyisi veronmaksukelpoisuutta. Tämä siksi, koska työn ja omistamisen kannustavuus on muuttunut negatiiviseksi. Varattomana ei vastaa itse mistään, mutta töitä tekemällä kaikki on viivan alla. Tänään IL:ssä uutisoitu itsemurhaisku rekkayrittäjää vastaan on erinomainen esimerkki tästä. Kaikkensa antaa, ja kun joku menee pieleen, yhteiskunta hyökkää täydellä voimalla haaskalle.

Reaaliaikainen seuranta ja kontrolli ovat sellaisia asioita, jotka oikeuttavat sodankäynnin niitä harjoittavia valtioita vastaan. Ne eivät enää ole vapaita länsimaisia demokratioita, vaan totalitarismin irvikuvia, jotka pitää pyyhkiä kokonaan ja pysyvästi pois maapallon pinnalta.

Ilkka Luoma

Miksi yhteiskunta rakentaa kontrollia - varmaankin siksi, että osa haluaa enemmän kuin hänelle kuuluu ja siksi, että jotkut eivät tee edes sitä mitä itselle kuuluisi tehdä - elantonsa eteen. Tai?

Käyttäjän JuSa kuva
Juhani Sademaa

Ehdottomasti näin on: työpalkan verottamisesta pitäisi vähitellen, suunnitelmallisesti luopua. Syynä on tietysti se, että palkkatyön osuus kansantaloudesta joka tapauksessa hupeenee vuosi vuodelta ja verotus pitäisi siirtää yhä suuremmassa määrin pääomatulojen, kulutuksen ja yritysten tuloksen verottamiseen.

Ilkka Luoma

Aivan, tähän suuntaan maailma menee - sillä ihmisten pitää saada itse päättää miten veroja maksavat ja kulutus on juuri sellainen elementti. Pitää vain kehittää toimivat mallinnusohjelmistot, jotta parametrisäätö onnistuisi maksimaalisesti, mutta kenen näkökulmasta ;)

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Miten sitten he, joilla ei ole palkkatuloja tai pienet eläkkeet tai joku este ansaita, työttömyys jne... Hintoihin leivotaan roimat veronkorotukset?
Entä turismi ja muu taloudellinen kansainväinen yhteistyö?
Miten junailet tuon kokonaishallinnon? Palkkaatko 10 000 uutta virkailijaa?
Pitäisi ideoillakin olla joku todellisuuspohja, ei vain pelkän huomion tavoittelu.

Käyttäjän JuSa kuva
Juhani Sademaa

"Miten junailet tuon kokonaishallinnon? Palkkaatko 10 000 uutta virkailijaa?"

Aika paljon hallintokuluja säästyy, kun palkkatyön verotus lopetetaan. Lisäksi on täysin selvää, että tehokkaalla IT-teknologialla hallinnon kuluja on mahdollista leikata esim. uudet 5% joka vuosi.

"Miten sitten he, joilla ei ole palkkatuloja tai pienet eläkkeet tai joku este ansaita, työttömyys jne... "

Verotus on keino toteuttaa ne välttämättömät tulonsiirrot, joiden avulla turvataan ostovoima ja yhteiskuntarauha.

Ilkka Luoma

Aiemminkin hädän hetkellä lähimmäiset auttavat - miten toimii vuosimijoonaisen eläinkunnan sosiaaliset suhteet? -kornia, mutta reaalista; valitettavasti.

Ilkka Luoma

Eläkkeistäkään ei makseta veroa ... vero on kaksijakoinen, ja toinen vain sen takia, koska olemme sosiaalisia ja "lähimmäisenrakkaita"! - vain kulutusvero, ja sitä laskennallisesti määritettävä "sosiaalikertoimen" rahamäärä sellaiseen jakoon, jossa omaa syyttään ollaan ahdingossa.

Kaikki lähtee kuitenkin siitä liikkeelle, että omatoimisuus lisääntyy ja itsestä huolehtiminen ... Virkailijoita ei juuri tarvita, koska tietotekniikan, tietoliikenteen ja todentamisen teknologiat kehittyvät sitä vauhtia, että jopa reaaliaikaisuus mahdollistuu ...

Nykyinen sosiaalidemokraattinen holhousyhteiskunta ei enää onnistu muutaman vuoden kuluttua --- aktiiviväestöä on liian vähän ja ilma työtä olevia liikaa. Yhteiskunta toimii toimeliaisuudesta - kasvullakin on rajansa.

Ilkka Luoma

Kas, kun kukaan ei huomannut tätä elementtiä! ---

"Kaikilla ihmisillä on syntyhetkelle määritetty kohtuullinen ympäristön huomioiva kertymätase ..."

- tämähän on kansalaispalkan esialku, määritettynä jo syntymästä alkaen, poistaen samalla muun muassa lapsilisän.

Toimituksen poiminnat