Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Opettamisen ja elämänhallinnan vallankumous

Läntinen elämänfilosofia on murroksessa. Filosofi Pekka Himanen aloitti saneerauksen kauniin pehmeästi – huomioitsemisen arvokasta elämää etsimällä. Ennen löytymistä tulisi saada oppia tästä elämästä – kuinka sopeutua ja empatisoitua olemaan yksi muiden joukossa. Pitäisi myös osata kilpailla, koska evoluutio määritti sen yhdeksi korkeimmista ominaisuuksista pärjäämisessä, joka on lopulta kuitenkin vain geeniperimän eteenpäin vientiä.

Pekka Himanen ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/153374-pekka-himasen-h-hetki-arvomaailmamme -

 

Kaiken edellä on oppiminen, opettautuminen ja saadun opin sisäistäminen. Nyt puhutaan opetustoimen täydestä remontista, sanoisinko jopa oppimisen vallankumouksesta. Ei oppi ole ennenkään ojaan kaatanut, nyt vain materiaalinen näyttö- ja vertailutalouskulttuuri ajoi niiden hyveiden ohi, mitä edellisen oppiuudistuksen aikana oli vallalla.

 

Yhdistämisen taito

Tänään opetellaan matematiikkaa, kieliä, historiaa, tietotekniikkaa, psykologiaa, maantiedettä – biologiaa, kuvaamataitoa, musiikkia, kuin myös esimerkiksi oman kielen hallintaa. Näin on ollut hyvä, sillä erillisten oppiaineiden käsittely on riittänyt yhteiskuntamme tarpeisiin. Nyt tarpeet ovat muuttuneet ja odotamme kokonaisuuksien hallintaa – unohtamatta ääripäässään huippuunsa sisäistettyä kapean osaamisalueen oivallusta ja uuden löytymistä.

 

Kolme perusryhmää kiinnittää elämään 

Nyt opettamisen aihealueiden perusryhmittely olisi eilisen tunteminen, tämän päivän hallitseminen ja huomisen oivaltaminen. Näiden kolmen jakoalueen alle ryhmittyisivät arjen ja toimeentulon oppiaineet ryhminä – kokonaisuuksista hahmoteltuina ryhminä, joiden tavoite on valmentaa nuoret kohtaamaan uusi huominen, niin työssä kuin vapaa-ajalla.

  

1. Eilisen tunteminen 

Ryhmittelyyn kuuluvat kaiken historia, ei enää eriteltynä – vaan eri tarve- ja osaamisalueiden historiana, oli se sitten kansojen-, matematiikan-, kielen- kuin esimerkiksi tieteen tai uskontojen historiaa. Elämänkatsomuksellakin on historiansa kuten kansojen keskinäisellä kilpailulla ja aina aika-ajoin tulleilla paineenpurkamisilla eli sotimisella. Filosofia oli muuten ensimmäinen opetusaihe ja tutkimuksen alusta.

  

2. Tämän päivän hallitseminen

Tähän kokonaisuuteen liittyy suurimmat muutokset. Kruunuksi kohoaa soputumisen ja empatian hallinta hyväksymällä kilpailutekijät. Tässäkään ei ole erillisia oppiaineita, vaan asiakokonaisuuksia liikkumisesta, asumisesta, ravinnosta, työn tekemisestä, informaatiologistiikasta, suvunjatkamisesta, terveyden ylläpidosta ja vaikkapa toisen välittämisestä ja vastuunkantamisesta. Elämän hallinta on myös huomioitsemista ja ympäristönsä hallintaa biosfäärillisen tasapainon ymmärtämisenä.

  

Poikkitieteellisyys tämän päivän oppina 

Aivan erillisenä kokonaisuutena jo varhaisesta oppimisesta kulminoituu poikkitieteellisyys, jo koulun alussa puolileikkinä – siis eri aihealueiden synkronisaatioymmärryksen herätyksenä. Esimerkiksi tilastot liittyvät liimaavasti yhteiskunnalliseen kansalaistaitoon nähdä yhteiskuntajärjestys toistaan huomioivana ja ympäristöä vaalivana. Tämä osio edellyttäisi kokonaisvaltaista tieteiden ja taiteiden täyttä luettelointia ja niiden keskinäissuhteiden hallintaa ja ymmärtämistä – niin kutsutusti fakki-idioottien aikakausi on päättymässä.

  

3. Huomisen oivaltaminen

Elämä muussa biosfäärissä on huomista tutkimatonta, eletään tässä ja nyt ja osataan hetkenä, jos toisena puolustautua, mikäli ennalta opitut valmiudet antavat siihen edellytykset. Jäsentynyt ihmiskunta on vaatinut uteliaisuudessaan myös huomisen arvioimista. Tulevaisuus on jo osa ihmisyyttä – niin hyvässä kuin pahassa. 

Kaksi edellistä opettamisen pääluokkaa eilisestä ja tästä päivästä antavat viitteet ja oivallussiemenet huomisen arvioinnille. Tässäkin oppiryhmässä kokonaisuudet ratkaisevat – siis kuinka eläminen, asuminen, liikkuminen, ravinnonsaanto, terveyden vaaliminen ja vaikkapa kuoleman kohtaaminen mahdollisesti muuttuvat.

  

Huomista ei voi tietää, mutta sen kajon voi aistia 

Huomisen oivaltamisessa on paljolti kysymys ”eilisen tuntemisen tälle päivälle antaman kokemuksen projisoimista huomiselle” - eli kyvystä nähdä tänään mitä huomena voisi tapahtua. Tähän alueeseen liittyy paljon ihmisen psykologiaa, biosfäärin tuntemusta, kosmologian näkemystä kuin omaa maapallon tuntemusta ja näiden pohjaelementtien hallintaa futurismiksi, jottei huominen ole täysin yllättävää ja varoittamattomuutta. 

Evoluutio on muussa eläinkunnassa huolehtinut meille ihmisille tuntemattomalla tavalla huomisen hallintaa – ilmeisen alitajuisena toiminteena [?] …

 

Mitä voisimme oppia ennen ja jälkeen työteon? 

Suurin oppimme on ymmärrys biomassamme suhteellisesta osuudesta muussa biosfäärissä – kaikki muu itse elämälle on toisarvoista, sillä hiilielämämme lähtee tasapainosta, elämänkirjon moninaisuudesta ja toisiinsa limittymisestä – sopeumana ja sallittuna kilpailuna. 

Tämä sallittavuus on meille kulutustäyteisille ihmisille se vaikein oppinaine, joka vaatiikin aivan uudet tavat oppia harmonian kauneutta, vaikka elo on kaikin osin päättyvää – pienimpien osasten jatkaessa ikuista vaellustaan.

 

Ei oppi ojaan kaada – ja sitä ammennetaan koko elämänjatkumon läpi luovutukseen saakka.

 

EXTRA

Automaatio ajaa meidät palvelemaan toinen toisiamme!

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/02/automaatio-ajaa-meidt-palvelemaan.html -

Lahjakkuuden louhintaa varttuvosta nuorista

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/lahjakkuuden-louhintaa-varttuvista.html -

Oppivelvollisuusikä nostettava 18 vuoteen

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/03/oppivelvollisuusik-nostettava-18ta.html -

Lisää kädentaitoisia oivaltajia – nyt jo liikaa ”yleissivistyneitä”!

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/04/kaikki-koulut-eivt-voi-olla.html -

Nuorissa on tulevaisuus – annetaan se heille ehyenä!

~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/158114-millaisen-yhteiskunnan-nuoret-haluavat -

Luovuuden loppu -ko?

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/04/luovuuden-loppu-vai-heraamisen-alku.html -

 

...

Ilkka Luoma

Kansalaisaktivisti Helsingistä 

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

 

AL US Vf 380 IL - BLOG 29430

---17012014---

 

doc.: opettautumisen_vallankumous_17012014.doc – OpenOffice Writer

~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147541-oppivelvollisuus-13-vuodeksi-aloitetaan-jo-6-vuotiaana -

 

631 | 6150

641 | 6305

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Karl Fransen

Ilkka Luoma.

Sanoessasi, Huomista ei voi tietää, mutta sen kajon voi aistia. Mitä tarkoitat ”sen voi aistia”? Tiedämme toki olevamme osa kaikesta muusta luomakunnasta. Ehkä se osa tietämämme onkin syvälle, alitajuntaan sulkeutunut muistikuva jota projektoimme ja sen mukaisesti rakennamme huomisen. Eilisen kokemus, ”hyvä tai paha”, on avumme joka pitää meitä fyysillisesti toimintakykyisinä ja takaa fysillisen jatkuvuuden. Psyykkinen osa on jossa kaikki probleemamme kytevät, eikä niiden kytkemiseen ole, vielä toistaiseksi, keksitty patennti lääkitystä. Tätänykyä voidaan jo nähdä mahdollisuudet poistaa, ainakin tulevista sukupolvista, ominaisuudet joita emme ole itse, sellaisina kuin olemme, kyenneet selkeyttämään itsellemme.

Ilkka Luoma

Harvinaisen älykäs kommenttipuheenvuoro!

Säätilaakin nähdään huomiselle yhä tarkemmin. Syyn ja seurauksen kaavoista voisi kurkistaa aikaan edellä.

Karl Fransen

Enkä uskoisi, että ihminen tarvitsee kovin pitkään jäädä vain ”kurkistelemaan”. Kiihtyvin nopeuksin ja pitkin harppauksin on tehty paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lääketieteessä eritoden on tapahtunut mullistavia muutoksia. Teknillisellä tasolla ei mikään näyttäisi estävän ihmisen edistymisessä. Aikaisemmin sanottiin, että ”only sky is the limit”. Nyt olemme tulleet havaitsemaan, että sky is limitless, antaen ihmisen teknilliseen kehittymiseen rajattomat mahdollisuudet.

Oppiessamme näkemään henkisen kehityksemme rajoittavat tekijät, joita ei tarvinne luetella, näen mahdollisuuden myös tällä tasolla olevan rajattomat. Kuten tiedät, ihmisen ajatus erittelee itsensä ns. henkisen ja materiaaliseen, omavaltaisesti, antamatta sijaa mahdollisuudelle, että kysymyksessä voisikin olla unitaarinen prosessi ja, että vallitseva kuilu näiden kahden käsitteen välillä voisi olla meidän itsemme rakentama, eläinmaailmaan kuuluvien pelkojen luoma olotila. En kuulu mihinkään uskontopiiriin, mutta muistan lukeneeni joskus nuorena - pakollista kun oli - raamatullisen kertomuksen jossa sanottiin: ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen”. Siinä ei eroteltu fyysistä kuvaa psyykisestä. Tuosta voidaan tehdä mitä hyvänsä johtopäätöksiä, mutta omakohtaisesti katsoisin ihmisen itsensä luomat pelot tulevan esteeksi tässäkin asiassa; ja siksi emme ole voineet tulla tajuamaan elämän syvempää merkitystä.

Ilkka Luoma

... Niin. Kasvuhuutoinen yhteiskunta haluaa louhia lahjakkuuksista kaiken hyödyllisen irti, mutta ... !

~ http://www.hs.fi/elama/art-2000004997452.html -

Jasper teki 2-vuotiaana 200 osaisen palapelin - tuossa tuokiossa.

Toimituksen poiminnat