Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Eläkeikäkeskustelu alkaa nyt - E65

Poliitikot, elinkeinoelämä ja media hyppäyttivät eläkeikäkeskustelun uudelleen parrasvaloihin E65:sta E67:een. Ent. pääministeri Matti Vanhasen aloittama eläkeikäkeskustelu ei ole päättynyt. Demareille eläkeikä nykyisessään oli kohtalokkaasti kynnys - ei voida nostaa. Kreikassa palkat karkasivat käsistä, nurkan takana valtiollinen konkurssi. Meillä loppuvat työntekijät ja lopulta kilpailukyvyttöminä palvelemme vain toisiamme, missä mennään Suomi?
.
Eläkeikä on yksilöllinen päätös. Jokainen voi itse katsoa oman eläkkeelle jättäytymisen soveltuvuuden, mutta E65 tasaa työelämäkertymän 100 prosentin laskentatason. Alle E65:n jäävät kuittaavat 100% miinus jotain eläkekertymän ja E65:n ylittävät saavat plushyvitystä lasketusta perustasosta.
.
Suomi ei tule huomenna toimeen nykyisellä kokonaistyöpanoksella - ei tehtävinä, eikä verokertyminä. Kansalaisten on aikaansaatava riittävä työ- ja tulokertymä valtion ja kuntien tulontasauskoneistoihin, mikäli haluamme pitää kiinni markkinatalouden pisteyttämästä elintasoajattelusta.
.
Suomi eläköityy. Elämme yhä vanhemmiksi ja samaan aikaan lääkkeiden ja lääkäritarpeiden kysyntä kasvaa. Hoivahenkilökunnan tarve lisääntyy myös. Meidän on varauduttava tuomaa koulutettua ja empaattista hoitohenkilökuntaa maahamme huolehtimaan eläkeläisarmeijaamme - jossa piilee suurien mahdollisuuksien varanto.
.
Normaalisti työllänsä ansainneet kansalaiset ovat ansainneet huolehdinnan verokertymätaseensa mukaisesti - ja mikäli tasetta ei ole riittävästi, hoitaa yhteiskunnan tulontasauskoneisto hoivaamisen inhimillisen puolen. Samalla lapsien ja lasten lapsien vastuu sukuyhteisön mukana kasvaa järjesteltäessä vanhuksiemme huolehdintaa ja tässä ei ole haitaksi koko ajan kasvavat ja historiallisen suuriksi paisuvat perinnöt.
.
Yhteiskuntamme on peruuttamattomasti työntekokeskustelun edessä -  kuinka, miten ja millä laadulla teemme yhteiskuntavelvoitteemme eli työn itsemme ja yhteiskuntajärjestelmämme eteen. Vastuu on meillä jokaisella - se on merkki yhteiskunnasta, jolla on henki, tahto ja yhteenkuuluvuus. Eläkekeskustelu on osa laajempaa yhteiskuntakeskustelua, jossa meille kaikille on vastuuroolinsa - myös valitsemillamme poliitikoilla.
.
Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.vuodatus.net
http://www.adressit.com/elake65
http://www.facebook.com/first.ilkka
http://ilkkaluoma.kuvat.fi

.
Alla 9. maaliskuuta 2009 kirjoitettu eläke-, työ- ja moraalikeskustelu, joka pysyy ajankohtaisena niin kauan kunnes on nykyisyyteen ja huomiseenkin tarpeellinen työnteon kokonaismäärä selvitetty niin tarpeina, inhimillisyytena kuin tavoitteena ylläpitää ja/tai muuttaa nykyistä markkinatalousehtoista elintasomääritettä —
.
….
Mikä on yhteiskuntatarpeiden mukainen politiikanhoito, työmäärä, kulutus ja elämänlaatu?
[ORIG 09032009]

(Paljon puhuttu eläkeiän nostoesitys julkistettiin ensimmäisenä osiona tulevasta - http://www.adressit.com/elake65 — kansa nousi takajaloilleen ja ryhtyi ensimmäiseen ”kansanäänestykseen”)
.
[ … työtä tehdään konttoreissa yömyöhään - väki vähenee. Ympäristöhaittoja seurataan kuluttajakohtaisesti muodostaen henkilökohtaista kulutustasetta. Tavalliset kansalaiset harjoittelevat suoravaikutusta 1/ viikottaisiin kansalaiskyselyihin, samalla kun edustajamme yrittävät kerätä suosituimmuuspisteita pitkin vaalikautta … ]
.
Tänään kasautuu liian monia ongelmia yhteen nippuun. Länsimainen markkinamekanismi käy kuolinkamppailua sulavana näyttö- ja kulutustalouden jäänteenä. Ympäristö ajoi ohitse ja luonto varustautuu tasapainon palautukseen ihmisten liiallisen sormeilun jälkeen - alkoi kokonaisvastuun aikakausi.
.
.
Mikä on se oikea eläkeikä?
.
Suomessa pitää nostaa eläkeikää 2/, koska eläkeläisten määrä kasvaa ja ansaittu ”toimettomuusaika” kustantaa liiaksi vähenevälle aktiiviväestölle. Veroeurot loppuvat lääkeannoksien ja hoitokertojen määrän kasvaessa. Veroja ei haluta teetättää maahanmuuttajilla, joita tulisi ahkerina työmyyrinä mm. kaukoidästä palvelemaan ikääntyvää väestöä.
.
.
Ilman tervettä ympäristöä ei ole elämänlaatuista eläkeikääkään
.
Ympäristö loppuu kulutuksemme tieltä 3/. On pakko säätää verotuksen kulutuslait. Valmistaudumme pitämään reaaliaikaista kirjaa kulutuksestamme - saamme taseen, jossa ynnäytyy kulutusverotaakka haitta-asteiden mukaisesti 4/. Pluspisteitä saamme kotimaan työllistämisestä vähäpäästöisinä valintoina.
.
.
Kansallinen identiteetti lähtee tahdosta olla yhtenäinen kansakunta
.
Irtaudumme lopulta puhkikeskustellusta Nato eipäs-juupasrollaattorista - se ei enää jaksanut kansaa puhuttaa ja jäämme sitoutumattomaksi 5/ Venäjä osaajaksi muille EU-valtioille. Suomi pitää samalla ylisuuren armeijansa luottaen omaan puolustukseen 6/ - samalla keräämme maailmalle lähetetyt sotilaat takaisin, toimimaan vain YK:n lipun alta - pyydettäessä.
.
.
Politiikanhoito muuttuu vastuuajatteluksi eduskunnassa - eikä ennenaikaisiksi eläkkeiksi
.
Vaikuttavin muutos tulee yhteisten asioiden edustajiemme valintaan - eduskunnassa ehdokkuusalueeseensa ja asettumaansa ryhmään nähden eniten ääniä saaneet ovat suuressa salissa painoarvoltaan merkittävimpiä 7/. Tällä toimenpiteellä varmennetaan välittömämpi kansalaisvaikute, varsinkin kun jokaisella valitulla on valmiiksi valittu vastinedustaja, jos kansalaissuosio laskee säädetyn tason alle - astuu toinen tilalle.
.
.
Elämä on laatu- eikä määräajattelua
.
Merkittävin suuntaus tulee olemaan irtautuminen luolamiesten kaudelta peritystä ylihamstrauksen ominaisuudesta. Elämisen perusmalli purkautuu tasapainoisempaan arvoasetelmaan hyväksyä vain se välttämättömyys, millä luontevasti ja ympäristöllisesti tullaan toimeen. Näyttökliimaksi osoitetaan muilla arvoasteikoilla, kuin myös evoluutiota ylläpitävä kilpailuvietti.
.
Elintaso korvautuu elämisen laadulla, jolle asettuu arvoasetelma yhteenkuuluvuudesta, ryhmähengestä, kuin tavoiteasetannasta yhteisön ja ympäristön etuja silmällä pitäen. Kulutusvoima ei ole laatu, se on vain määrä paljoutena, josta sikisi nykyinen ympäristöongelma. Nurkkaan ajettu elinvoimanlähde - ympäristö ja sen suojelu kavensivat näennäisdemokratian 8/ rajoja.
.
.
Palkkoja ei voida nostaa loputtomiin - on osattava myös luopua
.
Elämän laatuajatteluun ei sisälly palkkakilpailu, vaan ansainta, joka takaa terveen suvun jatkannan tai elämän valinnan ilman siirtoa jälkipolville. Maailmankatsomus alentaa palkkojamme tasoon, joka maapallollisesti kullekkin kuuluu - osuutemme kaventui 33 prosentilla 9/ (kulutuksena ja päästöinä projisoituen palkka-alenemaan - minkä kansantaloustieteilijät osaavat euroiksi laskea).
.
.
Jokainen on sen laulun arvoinen ja paikkansa tavallansa ansainnut
..
Vaikeimmaksi asiaksi jää suunnitelma, jolla hyödyllistetään jokainen ihminen niin itselleen kuin yhteiskunnalle. Paljon puhuttu väestöpyramidi on vaarassa keikahtaa nurin, ja sille on jotain tehtävä, jotta kollektiivinen elo tasapainossa muun ympäristön kanssa sallisi yhteisten resurssien kestävämmän käytön.
.
.
Luonto näyttää mallia - jo miljoonia vuosia
.
Lopulta ihiminen oppii katsomaan luonnosta mallia, sillä sieltä löytyvät kaikki ratkaisut ylikulutuksen estämiseksi ja tasapainon saavuttamiseksi. Luonto tasapainottaa hitaan varmalla tavalla kaikki mittansa mukaiseen lokeroon 10/. Maapallo ei ole, eikä koskaan ollut tarkoitettu vain ihmiskunnalle - Aropa *)

.
*)
Aropa on anutan kieltä ja tarkoittaa suunnilleen jakamista tasan kaikkien kesken luoden tällä yhteenkuuluvuuden henkeä ja osallistumista niukkuudessa vähän jakamiseen X/ - monet luonnonkansat elävät yhteisöissä, joissa aropa on merkittävin selviytytymisen keino.
.
Tyynellä valtamerellä Solomonin hallintoalueella on Anuta niminen saari [  http://en.wikipedia.org/wiki/Anuta  ], jossa aropa on jokapäiväistä elämää. Anuta saaren päällikkö mm. kielsi kookospähkinöiden keräämisen, kun niiden määrä oli poikkeuksellisen vähäinen. Saarella työ, toimeentulo, ilot ja surut ovat yhteisiä - ryhmähenki ja yhdessä tekeminen ovat lähtökohta - kunnes saarelle ilmestyi raha…
.
.
Tekstissä olevien alaviitteiden selitykset:
1/   — http://ilkkaluoma.blogspot.com…3%A4%C3%A4   —
2/   — http://ilkkaluoma.blogit.uusis…skimaarin/   —
3/   — http://ilkkaluoma.blogspot.com…sen+lailla   —
4/   — http://ilkkaluoma.blogspot.com…tusverolle   —
5/   — http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1722478   —
6/   — http://ilkkaluoma.blogspot.com…+armeijaan   —
7/   — http://ilkkaluoma.blogspot.com…ei+toteudu   —
8/   — http://ilkkaluoma.blogspot.com…+on+hokema   —
9/   — http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1844230   —
10/http://ilkkaluoma.blogspot.com…ajuoksevat   —
.
x/
Täman päivän talous- ja henkisessä kriisissä on paljon hyvin toimeentulevia selittäjiä ja päättäjiä. Olisiko saavutettavissa tehokkaampaa hallintoa, lainsäädäntöä kuin johtamistakin, jos päättäjillä olisi ”aropa-velvollisuus” keskimääräisestä paljon suuremmista palkoista, palkkioista ja muista etuisuuksista.
.
Olisiko mm. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen selityksissä ja päätöksissä enemmän tehoa (YLE/TV1 la. 7.3.), jos hän joutuisi puolittamaan palkkansa solidaarisuutena ja konsensushenkisenä heille, jotka nyt menettävät työnsä, pakolla lomautuvat ja ajautuvat hätään - ilman suoraa omaa syytään.
.
Kuinka olisi ministereidemme laita, entä yhtiöiden toimitusjohtajat jne… mihin on kadonnut markkinatalousmaistamme tuo tuhansia vuosia vanha aropa -henki?
.

Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.vuodatus.net
.
.

Mielipidekirjoitukseen liittyvä kuvakansio,
[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2005-2008]
..
Kuvakansio - Luopuminen ja ympäristö, josta elämämme pohjautuu
—   http://www.kuvaboxi.fi/julkine…uopua.html   —

.
Sent:

Cc: jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; jyrki.katainen@vm.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; heidi.hautala@eduskunta.fi ; erkki.liikanen@bof.fi ; matti.vanhanen@vnk.fi
Sent: Monday, March 09, 2009 8:58 AM

Second sending:

Cc: lauri.lyly@sak.fi ; leif.fagernas@ek.fi ; Paasio Heli ; paivi.rasanen@eduskunta.fi ; pekka.ravi@eduskunta.fi ; timo.kalli@eduskunta.fi ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@tem.fi ; heidi.hautala@europarl.europa.eu ; timo.soini@europarl.europa.eu ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; liisa.hyssala@stm.fi ; paula.risikko@stm.fi ; raimo.sailas@vm.fi ; jyrki.katainen@vm.fi ; matti.vanhanen@vnk.fi

Sent: Thursday, November 12, 2009 3:09 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Tosiasioiden kieltäminen on totuuden välttelyä - eläkeikä E65 -projekti

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (92 kommenttia)

Teemu G. Roitto (nimimerkki)

Ilkan nimipäivän kunniaksi, parhaalle blogille, Onnea!

Teemu

Ilkka Luoma

Kiitos näin jälkikäteen - mutta vakava kysymys:

Jos emme nosta eläkeikärajaa, niin kuinka paljon on keskimääräistä eläkettä laskettava ja mikä olisi se minimiraja, josta ei leikkausta tehdä?

Markus RURIK Räsänen (nimimerkki)

ELÄMME JO VALLANKUMOUKSELLISESSA TILANTEESSA

www.markusreed.julkaisee.fi/6
www.markusreed.julkaisee.fi/14 ”Räsäsen seinälehti”
Suomen punaisin Päätoimittaja, Markus ”Red” Räsänen, kommentoi: www.markusreed.julkaisee.fi/49
www.markusreed.julkaisee.fi/50

KOMMUNISMI, KOKO KANSAN PÄÄMÄÄRÄ, KETÄÄN EI JÄTETÄ

Porvareitten ei kannata enää rimpuilla.
www.markusreed.julkaisee.fi/51

"Yhteiskuntamme on peruuttamattomasti työntekokeskustelun edessä - kuinka, miten ja millä laadulla teemme yhteiskuntavelvoitteemme eli työn itsemme ja yhteiskuntajärjestelmämme eteen."

Keskustelu tulee tässä.
Tästä häikäilemättömästä riisto-järjestelmästä on pikinmiten päästävä.
Lue seuraavat eri instansseille Totuuskomission nimissä suunnatut kysymykset, joihin ei haluttu vastata:

http://www.markusreed.julkaisee.fi/47

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Tulipunaisen katkuista paatosta.

Teemu G. Roitto (nimimerkki)

Ole hyvä, ja onnea eduskuntavaaleihin ;-)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Mihin vaaleihin? Pressan vaaleihin? Tai ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin ;)

Risto Remes (nimimerkki)

Yhteiskuntamme rahat eivät tule riittämään nykyiseen eläke- ja sairauden/ terveydenhoitokuluihin...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ellemme saa runsaasti nimenomaan työperäistä suunnittelutyövoimamaahanmuuttoa ulkomailta maksamaan myös veroja tulontasauskoneistollemme.

Ilkka Luoma

Kiinalaiset korkeasti oppineet olisivat sieltä parhaasta päästä - nythän heitä tulee Suomeen opiskelemaan noin <1000 joka vuosi. Ja sairaanhoitajia suunnitellaan tuotavan noin 3000 vuoteen 2020 mennessä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kiinalaiset ovat ainakin työteliäitä ja ahkeria.

Ilkka Luoma

Vuosituhatinen luonteenlaatu täyttää käskyt ja annetut määräykset.

Teemu G. Roitto (nimimerkki)

5
Näin tulee käymään ja ennätyssuuret perinnöt saattavat sulaa vanhusten omiin hoivatoimenpiteisiin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ja sulavatkin itse vanhuksien omaan hoitoon ja ylläpitoon, sillä valtion maksukoneisto ei kykene kustantamaan lisääntyvien eläkeläisarmeijoiden ylläpitoa, koska eläke-elinvuosien määrä lisääntyy huomattavasti.

Ilkka Luoma

Nythän keksimääräinen eliniänodote kasvaa koko ajan, pitäisikö samassa suhteessa keskimääräisen työssäoloajanodotteen kasvaa myös?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kukapa tuon laskisi? Kuinka paljon tarvitaan työkuukausia, jota saadaan maksettua yksi eläkekuukausi... valistunut heitto: 0,2 työkuukautta ja yksi eläkekuukausi...?

Ilkka Luoma

Osa eläkekustannuksista on eläkeläisten itsensä säästämää varallisuutta valtion tulontasauskoneiston kautta, lisäksi meitä sitoo de facto sukupolvisopimus, jossa huolehdimme vanhuksemme nyt ja huomenna.

Ilkka Luoma

Enemmän kuin todennäköistä.

Teppo Kuula (nimimerkki)

Jättiperinnöt pelastavat itse eläkeläiset, rahaa ei tule perinnöistä riittämään lasten ja lasten lasten ylisuurten velkojen maksuun, pakkovaihto pienempiin asuntoihin on väkisin edessä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Erityisesti suurien kaupunkien ylihintaiset ja perheisiin nähden liian suuret asunnot koituvat monien kohtaloksi, korkojen noustessa ja saannon vähentyessä alkavat vakuusarvot tippumaan ...

Ilkka Luoma

Kakkosasuntojen neliöiden kasvaessa, samalla kaupunkikodin neliöt vähenevät.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Käytettävissä olevat asuinneliöt joka tapauksessa kasvavat vuosittain per henkilö.

Ilkka Luoma

Elämmehän kasvun aikakautta, kaiken pitää kasvaa, suurentua, komistua ja olla kalliimpaa, jotta naapurit näkevät kuinka meillä ;) Miten toimisit itse, jos olisit ainut ihminen maapallolla?

Ilkka Luoma

Mikäli saamme paljon ostovoimaista työperäismaahanmuuttoa, niin asuntojen hinnat lähtevät hitaampaan laskuun, mutta kaikissa tilanteisa pitkällä jänteellä laskevat kuitenkin, koska kysyntä tulee pienenemään ja saamme tulevaisuudessa halvempia asuntoja, koska työvoimakustanukset rakennusalalla alenevat (palkka-alevaikutus).

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Odotammeko ensimmäistä kiinalaista rakennusyhtiötä Suomeen tekemään näitä halvempia asuntoja?

Teemu G. Roitto (nimimerkki)

7
Terävä huomio ja yllätys niille monille nuoremmille, jotka olivat laskeneet ylisuuret velkansa maksavansa perinnöillä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Joka tapauksessa vielä tänä ja ensi vuonna lohkeavat ennätyssuuret perinnöt jakoon pelastamaan monen velka-ahdingon. Valtiovarainministeriö tietää tämän, mutta luonnollisesti ei puhu siitä mitään.

Ilkka Luoma

Monet nuoret ottavat tietoisesti, jopa kannustettuna ylimääräistä velkaa, koska tietäät perintöjen laukeavan, jopa tulevan ennakkoperintöinä helpottamaan velanmaksua! Pyörät pyörivät.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Markkinatalous on vaatinut, että ennakkoperintöjä voidaan jakaa myös verottomasti, jotta näin saadaan rahaa kulutukseen ja markkinatalouden rattaisiin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Elämme näyttö- ja kerskatalouden materialistiskokoomuslaista aikakautta, jolloin kaiken pitää kasvaa, kasvaa, kasvaa ...

Saara Kulmala (nimimerkki)

Eläkeläiset hoitavat itse oman muutosturvansa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Säästämisaste nousee ja eläkeläiset ja tulevat eläkeläiset ovat aloittaneet säästämisen "pahan päivän varalle", heijastuu myös kulutuksen vähentymiseen, josta luonto kiittää!

Ilkka Luoma

Siksi ovat säästeliäämpiä kuin muut, ja eläkeläisillä ei ole juurikaan velkaa, vaan itseasiassa pönkittävät mm. pankkeja makuuttamalla rahaa miltei korottomilla tileillä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Sanoppas sinä professori kuinka kävisi, jos eläkeläiset nyppäisivät talletuksensa pankeista?

Ilkka Luoma

Professorista en tiedä, mutta maatiaisjärjellä se on helppo sanoa: "Pankit kaatuisivat ja valtio joutuisi maksumieheksi, siis me itse".

Saara Kulmala (nimimerkki)

8 Moni näyttöhaluinen nuori osti tietoisesti liian hulppean asunnon, ei ymmärtänyt, että vanhempien ja isovanhempien perinnöt eivät saata olla itsestään selviä!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Valtiomme hoitotaseyhtälö ei toimi JA ei tule toimimaan, on "liikaa" eläkeläisiä ja eläke-elinvuosia ja liian vähän veronmaksajia ja työelinvuosia, yksinkertaista. Arvattavasti Timo Soini tietää tämän, mutta ei uskalla populismissaan puhua tästä.

Ilkka Luoma

"Jos olet 12 kuukautta työssä, saat vajaan kuukauden lomaa, entä kuinka paljon pitäisi 12 työkuukaudesta kertyä eläkekuukausia!?"

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Paha kysymys, saat änkyrät tällä liikkeelle!

Ilkka Luoma

Eivätkä olekkaan, sillä esim. pankit ovat keksineet 'terminaalilainan', jossa vanhuksen asunto pantataan pankille (siis vanhuksen toimesta vapaaehtoisesti) ja näin eläkeläinen saa käyttö- ja mukavuuskulutusrahaa kuolemaansa saakka ja pankki myy hautajaisten jälkeen asunnon eniten tarjoavalle, näin raadollista on pankkielämä :)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Heh, heh ... terminaalilaina riemulomalle etelän rientoihin ja Pattajan rannoille :)

Ilkka Luoma

10#
Totta, mutta aihe on hyvin arka ja siitä ei puhuta.

9#
Eläkeläisillä on keskimäärin yllättävän suuret pankkitalletukset - ovat pankeille elintärkeitä: pieni kuluerä, jos ei ollenkaan (korottomia tilejä tai olemattomalla 0,2 prosentin korolla)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Eläkeläisten joukossa on paljon pienellä eläkkeellä kitkuttajia, mutta onneksi on säästäväisyys ja eräillä se rintamamiestalo ja -tontti, ehkä se rantapalstakin.

Ilkka Luoma

Joskus tuntuu uskomattomalta kuinka pienellä rahamäärällä voidaan tulla toimeen - 'ei ne suuret tulot vaan pienet menot' ja velattomuus ovat avainkohtia.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Eläkeläiset eivät osta mitään turhaa, koska kaikkea jo on tai ollaan totuttu vähään.

Leevi Lahti (nimimerkki)

Ahtaajia siirtyy kohta paljon eläkkeelle.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Mikä tulee olemaan näiden ahtaajien keskimääräinen eläke, entä paperimiesten?

Ilkka Luoma

Uutisiin ponnahti uusi kalluppi kansalaisten aatoksista, mikä se "oikea" eläkeikä on - hitaasti näyttävät ikävuodet ansaitulle lähdöstä nousevan - nyt 63, ensi vuonna 65 ja seuraavaksi 67, tällöin eläkeläisten eläkkeet voidaan ylihuomennakin maksaa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Oikea ikä muodostuu motivoituneen ja terveenä pysyneen ihmisen omasta halusta, joka näissä oloissa noussee jopa likelle 70:ntä, siis työssäoloaika.

Ilkka Luoma

Mari Kiviniemi on valmis kovaan koitokseen SAK:ta vastaan - eläkeikiä on pakko nostaa TAI aloitamme purkamaan hyvinvointiyhteiskuntamme järjestelmiä - ehkä se olisikin hyvä?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kyse on lähinnä siitä, kuinka kauan Urpilainen uppiniskaisena hehkuu eläkeiän ehdotonta nostamattomuutta!

Ilkka Luoma

btw,

[U] merkitsee uusintaa aiemmin US-blogilla julkaistuista artikkeleista ja kirjoituksista - aihe on noussut uudelleen pintaan ja on hyvin ajankohtainen. Merkki siksi, että tietää heti sen uusinnaksi, jos ei niitä halua lukea, niin tarvitse edes aloittaa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Näytti vihreiden eläkeläiskansanedustaja Bjarne Kalliskin hoksanneen, että hänenkin eläkkeelle pitää löytää maksajat.

Raija (nimimerkki)

#6. "Näin tulee käymään ja ennätyssuuret perinnöt saattavat sulaa vanhusten omiin hoivatoimenpiteisiin".

Ei pelkästään "saattavat sulaa", vaan ne tulevat häviämään kokonaan. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että järjestelmää rakennetaan tietoisesti siihen suuntaan. Sama ikäluokka jota on potkittu päähän ja joka on maan sodanjälkeen nostanut omalla työllään pystyyn, ollaan putsaamassa rahoistaan, nostamalla hoitokulut pilviin. Samaan aikaan meilla nuoriso kärvistelee työttömänä jo ties kuin monetta vuotta.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Valtiovarainministeriö tietää nämä perinnöt ja on niistä hyvin mielissään, kuten siitä, että ihmiset ottavat vapaaehtoisia lisäeläkejärjestelyjä, ovatpahan ne pois myöhemmin valtion menokukkarosta. Tosin vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä sponsoroidaan reippaasti verovaroista nyt, eilen ja tänään ja vielä huomannakin!

Jukka-Pekka Vasara

Naurettavaa puhua jostain kaikille samasta eläkeiästä kun kuitenkin ihmisten terveys vaihtelee niin suuresti. Totta kai jos meilläkin olisi Turkin tai Kreikan tapainen noin 50 - 55 vuoden eläkeikä voisimme niin tehdäkin, mutta mistä löytyy se Hölmölä joka maksaisi kaiken tämän?

Ainoa oikea tapa olisi alentaa kaikkia eläkkeitä reilusti ja laittaa katto esim. 1000 euroon, ja pitää iät ennallaan paitsi alentaa kiireesti palomiesten ikärajan jonnekin 55 vuoteen. Vielä parempi ajatus olisi lakkauttaa koko eläkejärjestelmä ja maksaa kaikille samaa perustuloa. Enemmän rahaa tarvitsevat säästäisivät sitä työssä ollessaan. Tietenkin näin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Lopulta ei ole kyse eläkkeellelähtöiästä, on pikemminkin kysymys eläkkeelläoloajasta!

Ilkka Luoma

18#
Ennen tavallisten ka. ihmisten eläkkeiden alennusta, pitää alentaa palkkoja noin 2-15 prosenttiin -alarajan ollessa noin 2200 euroa ja eläkkeiden alaraja noin 1300 euroa ... joku osaa laskea nuo oikeudenmukaiset alarajat ja nousevat alennusprosentit.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Paljonko itse alennat omaa palkkaasi?

Ilkka Luoma

16#
Ketkä maksavat kulut 60 vuotta vanhemmista ihmisistä - vakuutus, perinnöt, vai aktiiviväestö - entä säästöjen merkitys. Mitä tapahtuu kun yli 60 vuotiaita on väestöstä 35 prosenttia?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Historian suurimmaksi kertynyt periytyvä varallisuus on monien nuorien ainut toivo selvitä ylisuurista asuntolainoista, mutta entä jos nuo perinnöt menevät vanhuksien omaan hoitoon, kun yhteiskunta ei enää kykene hoivaa ilmaiseksi tarjoamaan?

Raija (nimimerkki)

Eläkekatto pitäisi laittaa nyt heti. Jos 700000 eläkeläistä elää jo köyhyysrajalla, niin niistä eläkkeistä ei kyllä leikattavaa riitä. En myöskään usko, että kovapalkkaiset ja sen jälkeen älyttömillä eläkkeillä olevat antavat koskea eläkkeisiinsä. Palkanalennukset olisivat myös välttämättömiä, mutta miten reagoi etujärjestöjuntta, tietysti päinvastoin, palkkoja pitää nostaa ja kinuta niin paljon lisää kun kantti kestää. Pääasia voimaa voi esitellä, mitä väliä sillä juntalle on, omat ensin.

Palkanalennukset onnistuvat kyllä muualla euroopassa, mutta ei Suomessa. Tilanteesta kärsivät vaan kaikki ja kurjuus pitenee ja syvenee.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Meillä on menossa jo koko ajan palkan alennukset, vierastyövoimana. Rakentajia Eestistä ja siivoojia Ghanasta.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Minun puolestani eläkeikä 75 vuoteen, mutta työtunnit viikossa alkaisivat laskea 60 eteenpäin aina jonnekin 10-20 tunnin tienoville..

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Pehmeä lasku tekemättömyyteen voi olla psykologisesti viisas ratkaisu!

Ilkka Luoma

22#
Keskiviikosta voitaisiin tehdä "sunnuntai". Näin viikottainen työaika putoaisi 7,5 tunnilla ja palkat myös samassa suhteessa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Entä kun veroja maksavista työntekijöistä tulee huutava pula, ei eläkeläiset "lisäsunnuntaita" tarvitse, heillä on aina sunnuntai!

Ilkka Luoma

21#
Koko läntinen markkinatalouseurooppa joutuu palkkaleikkurien alle, koska Kiina jyrää. Markkinatalouteen kuuluvat palkkajoustot, myös johtajien ja päälliköiden osalta - eihän aina jaeta edes osinkojakaan.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kreikka näyttää mallia, mitä seuraa, kun palkkoja on korotettu vastikkeettomasti.

Ilkka Luoma

Ratsastaako demut E63:lla vastuuttomasti toiveena kerätä ajattelemattomilta ihmisiltä ääniä seuraavissa eduskuntavaaleissa?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Näin Jutan "johtama" ja Erkin ajattelema demulandia kehittyy...

Allan Prometheuz (nimimerkki)

Eläkkeellä oloaikaa on lyhennettävä. Yksinkertaista. Jokainen voi valita siihen keinonsa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Raakaa ja tylyä tekstiä. Mutta parantumattomien ja täältä vapaaehtoisesti poishaluavien tuskaa on helpotettava!

Ilkka Luoma

26#
Tuossahan on vastaus kaikkeen, kukin valitkoon tiensä. Mikä on kohtuullinen eläkevuosien määrä täysissä voimissa ja ajatuksen kirkkaudessa? Vastaatko Sinä?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Tuohon et saa ihmisiltä vastauksia. Kuinka kauan eläimet (lemmikkieläimiä lukuunottamatta) villissä luonnossa ovat "eläkkeellä"?

Ilkka Luoma

Persut ovat käytännössä hyväksymässä tämän E65:n.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Persut ovat työteliäitä, ovat kannattamassa eläkeikää 70:een!

Ilkka Luoma

Tähän palataan vielä. Katsotaanpas vuoden sisällä, kun tilastot tylysti aukeavat, valitettavasti.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Tuon vuoden jälkeen koittaa ennenaikaiset eduskuntavaalit!

VeePee (nimimerkki)

Tässä taas esimerkkiä köyhälistölle:

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Wärtsilän+Ole+Johansson+jää+eläkkeelle/1135263366024

Ilkka Luoma

Palstoilla on oivallettu, ettei eläkekeskustelu ole päättynyt; päinvastoin se on todenteolla alkamassa ja juurta jaksain!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Muutosvastarinta on tällä saralla erityisen kovaa, koska osa eläkeläisistä tai eläkeikää lähestyvä tuntee itsensä NIIN, NIIN sairaaksi, mutta MIKSI?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Miksi keskimäärin ihmisten pitää saada enemmän ja enemmän eläkeikäelämää? Kuka lopulta maksaa tuon lystin, kun keskimääräinen eliniänodote kasvaa koko ajan ja sairauksien hoitokustannukset iäkkäämmillä nousevat nousemistaan! Yhtälö on kestämätön. Elinvoimaisimmat ovat jopa 40 vuotta eläkkeellä ja vielä 1700 -luvulla tuo oli keskimääräinen elinikä!!

Lalli Laaksonen

Eläkeikärajat on määrättävä ryhmittäin. Nythän köyhä suomalainen mies kuolee 25 vuotta aikaisemmin kuin rikas ruotsinkielinen nainen. Bättre person tienaa siis nimenomaan eläkettä 25 vuotta kauemmin kuin se luuseri. Parempi onkin ahneempi.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Eikö luuseri ole katoava luonnonvara, kiertoon liittyvä ravintolisä?

Ilkka Luoma

Millainen ihminen on luuseri?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Oppimaton ja tyhmä päätään mäntyyn hakkaaja.

Ilkka Luoma

Lalli, kumpi maksaa elämänsä aikana enemmän veroja ja kuinka paljon enemmän (arvio)?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kunnon myyntimiehet miehekkäästi maksettujen verojen jälkeen eivät juuri eläkkeellä viihdy ja näin kuittaavat sen lopullisen provision ja poistuvat myyntitilastoista jopa jo ennen eläkeikää :)

Pekka Heliste

Kalavaleillakin on rajansa, työikäinen väestö vähenee 2010 :stä 2030:een n 165000 (Tilastokeskus, Väestöennuste ), ei siis tapahdu kauheaa työvoimamäärän romahtamista
Ja vuoden 2030 jälkeen työvoima alkaa kasvaa hitaasti

Julkisen sektorin tuottavuusohjelma vapauttaa sen verran työvoimaa
Todellinen ongelma on työpaikkojen puute, jotta huoltosuhde säilyisi ennallaan niin työpaikkojen määrän pitäisi kasvaa nykyisestä 2,4 miljoonasta yli 3 miljoonan. Keskustelu eläkeiän nostosta on turhaa sillä se vaihtaa vain eläkkeen työttömyyteen eikä se paranna huoltosuhdetta .

Itse asiassa lisääntynyt työvoiman tarjonta merkitsee työurien lyhentymistä elleivät työpaikat lisäänny

Avain huoltosuhteen parantamiseen on siis työpaikkojen lisääminen, muu on vain halpahintaista propagandaa

Toinen ongelma on kohtaanto-ongelman kärjistyminen eli työnantajien kysyntä kohdistuu 25-45-vuotiaisiin ja tarjonta lisääntyy 60-70-vuotiaissa

Mitä tulee alijäämiin niin se johtuu 2007 vaaleista, joissa Kokoomus ratsasti valtaan ylisuurilla palkankorotuslupauksilla ja julkisesta sektorista tuli palkkajohtaja.
Alijäämä on helppo kuroa pois leikkaamalla julkisen sektorin palkkoja 30 %
Sitä ei tarvitse tehdä kerralla . Esim. 10 % riittää aluksi se kuroo alijäämää kiinni jo 20-30 %ja loppu hoitaa 0-korotustasolla.

Ja tuo 165000 vaje voidaan täyttää monella tavalla

1.Julkisen sektorin tuottavuusohjelma

2. Nuorten , 15-24-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen edes 80-luvun tasolle tuo yli 100000 työn tarjoajaa markkinoille, jos pyritään 60-luvun tasolle niin lisäys on jo 200000

3.Työttömyysjaksojen vähentäminen, esim 80-luvulla niitä oli 200000,mikä merkitsi, että ne lyhensivät työuraa 1 vuoden
Nyt niitä on 800000 ja ne lyhentävät työuraa yli 4 vuotta !!!
Tämä vie n 240000 htv työtä joka vuosi

4.Ilmaistyöt huonontavat huoltosuhdetta,koska niistä ei kerry eläkemaksuja eikä verotuloja.
Näitä töitä tekee joka vuosi n 300000-350000 henkeä ja työmarkkinoilta puuttuu sen vuoksi n 200000 veronmaksajaa, työtä he kyllä tekevät mutta eivät paranna huoltosuhdetta

5. Palkkojen osuus on liukunut alle 50 % bkt:ta ja toisaalta yhteisten menojen rahoitus on liukunut maksettavaksi palkkaveroista
Se toinen puoli ei juurikaan osallistu yhteiskunnan menoihin

6-Eläkeläisten työnteko, eoi se ole kiellettyä

Ilkka Luoma

Tänään elämme pidempään kuin 50 vuotta sitten - tämä tiedetään. Olemme terveempiä JA sairaampia kuin 40 vuotta sitten. Palvelemme toinen toisiamme paljon enemmän kuin 30 vuotta sitten. Tänään syntyvä elää jo 5 vuotta pidempään kuin 20 vuotta sitten syntynyt. Mitä sitten?

Sitä sitten, että olemme vapaa-ajalla huomattavasti pidempään kuin 60 vuotta sitten, jolloin oli suurien ikäluokkien syntymäajat parhaimmillaan - he keräsivät maallisen hyvinvoinnin ja astuvat nyt käyttämään eläkepalveluita massiivisemmin kuin koskaan ennen tätä! ---

Kuka maksaa? Kuka kärsii? Kuka voittaa ja kuka häviää!

Ilkka Luoma

Toimituksen poiminnat