Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Talvivaara – totuuden hetket ovella

(Vaasan Hallinto-oikeus * kavensi juoksutusaikaa ja – määrää. Silti herää kysymys katsoiko oikeus rajoja hipoen itse lakia ja toivovat näin ihmeen tapahtuvaksi ja ratkaisun löytyvät, jotta itse liiketoiminta saataisiin kestävälle pohjalle ja työpaikat turvattua. Mikä onkaan oikeuden periaate – tiukasti laki vai yhteiskunnallisesti ihmisten työllisyys ja maakunnan menestysmahdollisuudet – liki epätoivoisessa tilanteessa)

 

 

[U] Talvivaaran purkuputki painostaa poliitikoita ja virkamiehiä

(Uutisointi virtaa Talvivaarasta |0 – ”puhdistettua vettä” tulee juoksemaan pakollisesta purkuputkesta *, väite on osoittautumassa vääräksi – Kajaanin ja Oulun juomavedet voivat olla lopulta suuressa vaarassa)

*] Purkuputken salaisuus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/talvivaaran-purkuputkessa-muhii.html - [FT J. Natunen]

 

[ …Talvivaaran viereisen Nuasjärven **] mökkiomistajat ja matkailuyrittäjät kuin luontoihmisetkin kautta maan ihmettelevät kuinka paljon voidaan suorastaan muunnella totuutta päästövesien osalta ”pelastettaessa” kaivostyöpaikkoja ja ottaa vaivihkaa irtiottoa vastuista, joiden paine lepää jo poliitikkojen ja virkamiesten harteilla …1] ]

 

Talvivaara on bioliuotuspohjainen kaivostoiminta, jossa tuotantoprosessin hyötysuhde on huonoja aiheuttaa hallitsemattoman vesitaseen ohjailun, jonka seurauksena yhtenä mahdollisena/tutkittavana uhkana on Kajaanin ja Oulun juomavesien saastuminen metyylielohopealla 2].

**] Nuasjärveen jätevedet ~ http://www.taloussanomat.fi/ymparisto/2015/01/19/kaleva-talvivaara-jatevesia-ehka-oulun-nuasjarveen/2015663/12  -  

 

Englantilainen pääomasijoittaja vaatii purkuputken

Kokoomuslainen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori järjesteli esikuntineen Talvivaaraan ostajakandidaatin 3] - Audley Capital Advisors LLP ***], joka edellyttää sijoituksensa vastapainoksi epämiellyttävän päästöveden purkuputkea Nuasjärveen, jotta kaivosalueen vesitase saadaan kuntoon ja vesialtaiden patovallien murtuminen estetään! Ellei näin tapahdu, kauppa ei toteudu, jolla muutoin englantilaiset saisivat haltuunsa suurimman nikkelimalmion Pohjois-Euroopassa.

Avoimena kysymyksenä voidaan esittää, minkälaisia ehtoja valtio on neuvotellut ostajalle. Olisi esimerkiksi ensiarvoisen tärkeää tietää mikä on uuden omistajatahon vedenpuhdistusteknologia, joka estää nyt olevan akuutin tilanteen uusiutumisen.

Tämän tyyppisiä ammattisijoittajakauppoja on kutsuttu räätälöidyiksi liiketoiminta-jalosteiksi, joissa tavoite on maksimaalinen voitto – seuraavassa vaiheessa ja yleensä vastuut eivät enää siirry tuossa vaiheessa.

***] TEM – työ- ja elinkeinoministeriön tiedote ~ https://www.tem.fi/yritykset/tiedotteet_yritykset?89508_m=117637 -

 

Lähijärvien rantatonttiomistajat kuin matkailuyrittäjät vaativat puhtaan luonnon palauttamista

Talvivaaran lähijärvien vesiekologia on ollut poikkeuksellisen toimiva, puhdas ja elinkelpoinen, ennen Talvivaaraa, jo tuhannet vuodet. Tänään matkailuelinkeino on Kainuun ja Sotkamon alueen merkittävä työnantaja – kaikkinensa. Nyt onkin vaatimuksena saada ylläpitää luontoa, josta matkailijat ovat kiinnostuneita – sillä puhtaus on monin paikoin niukkuudessa ja myös paikoin katoava luonnonvara.

 

Talvivaaran kaivos itsessään vaatii tuotantomenetelmän tehostamista

Talvivaarassa on käytössä bioliuotuspohjainen tuotantoprosessi, jossa bakteerit tekevät työn – mielellään miellyttävässä tasalämmössä. Huomionarvoista on, että tuotantotavoitteista on saavutettu vain noin 50 %.

 

Kasaliuotus ei ole toiminut odotetusti ja siihen on varmasti olemassa useita eri teorioita ja teknologioita, joilla tuotantotavoitteeseen voidaan päästä. Tämä on keskeisin osa, joka valtion olisi ehdottomasti laitettava ehdoksi osana sopimusta. Valtio ei tarvitse tuotantomittakaavaista pilotointia vaan takeen siitä, että uuden omistajan mukaantulo ratkaisee myös tuotanto-ongelman.

 

Bakteerien kyllästämät malmikivikasat muhivat tuottaen epätasapainoisen vesikierron. Vettä on kyllä riittämiin valuma-alueiden puitteissa ja lähijärvistäkin voidaan tarvittaessa pumpata lisää. Ongelma on toisaalla – prosessista vapautuu paljon puhuttua ”puhdistettua” vettä, joka ei sitä todellisuudessa ole. Keräilyaltaisiin virtaa paljon ruskeaa vettä – osan kääntyessä takaisin ”kasoille”, edelleen turhan suurina nikkelipitoisuuksina – vaikka tuo nikkeli juuri piti saada talteen ja myyntiin tuomaan tulorahoitusta ****]. 

****] Nikkelin maailmanmarkkinahinta ~ http://kimet.fi/kimet_fin/palvelut/nikkelin_hinta/ -

 

Kaivoksen tuotannollinen hyötysuhde on kehno

Kuuluisa purkuputki veisi harmillisen raskasmetalliveden lähijärvien kautta Sotkamoon saakka ja sieltä hiljalleen painuen Oulujoen vesijärjestelmän myötä kajaanilaisten ja oululaisten juomaveden raakavedeksi.

Kaivoksen hyötysuhdetta on parannettavissa ”suljetun järjestelmän” avulla, jossa korvaavaa uusiovettä tarvitaan vähemmän ja ikävä purkuputkikin voidaan kääntää takaisin malmiokasoille – käsittelyn jälkeen, ja tuo käsittelymenetelmä on jo kokonaisuutena paperilla, joka on asiantuntijoiden mukaan todistettu toimivaksi 4], kaupallinen tiedote.

 

Uusi jäteveden käsittelyjärjestelmä pelastaa mökkiläiset ja matkailuelinkeinon

Mikäli purkuputken vesi ’aikuisten oikeasti’ puhdistetaan, tuo se tietyllä menetelmällä myös itse kaivokselle hyötysuhteen nousun – saadaan luonnolle haitalliset raskasmetallit talteen. Otetaan ikävä sulfaatti 5] pois ja saadaan jopa valmistettua puhdasta rikkihappoa, jota voidaan käyttää itse kaivoksen rikastustoiminnassa – eikä rikkihappoa tarvitse enää ostaa niin paljon, rahalla.

Eikä tässä vielä kaikki – itse purkuputkiveden käsittely tuottaa itse prosessissa sen lämmön, jota tarvitaan puhdistusprosessin optimituloksen saavuttamiseksi – ja lopulta vesi, joka tosiaan puhdistuu, voidaan raudattomasti [Fe] siirtää takaisin itse kaivoksen bioliuotusprosessiin.

On syytä epäillä, että metallien talteenottolaitokselta tuleva metalli- ja sulfaattipitoinen vesi, joka osittain johdetaan takaisin raffinaattialtaan *] kautta kasaliuotukseen, saattaa ”tukkia” bioliuotuksen ja ehkä tuonkin vuoksi malmikasojen tuotantoprosessi on hyötysuhteeltaan Talvivaarassa noin 50 prosenttia – 80 % sijasta.

*] Raffinointi ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Raffinointi -

 

Asiantuntijat väittävät,

että purkuputken veden syväpuhdistus ratkaisee lähijärvien saastumisen lisäestymisen, purkuputken takaisinkääntö malmiokasoille parantaa tuolla puhdistetulla vedellä malmiokasan hyötysuhdetta (parempi nikkeli- yms. saanto).

Lähijärvet ovat jo saastuneet ja päällä lepää nyt velvoite puhdistaa nuo jäljet, jotka pohjautuvat Talvivaaran jätevesiin ja niiden hiljalleen purkautumiseen mökkiläisten rannoille.

Järvistä tulee pumpata puhdistusmenetelmän läpi nuo vedet näin puhdistaa järvet luontaiseen tilaansa. Järvien raskasmetalli- ja sulfaattipitoisuudet ovat nyt liian korkealla ja kalakannat ovat säikkyneet ja kaikonneet.

Nyt on aloitettava vastuunkanto tuotantoyhteiskunnalta itse luontoympäristöä kohtaan, joka lopulta meidät kaikki elättää. Englantilaiset ostajat velvoittavat valtiotamme ts. myyjää järjestämään purkuputken, jotta ongelmat saadaan pois silmistä, poliitikkojen mielistä ja virkamiesten pöydiltä. 

Kuka tai ketkä takaavat, että tuo puhdistusprosessi purkuputken vedelle otetaan käyttöön – ja kenen kustannuksella, sillä se puhdistus on pakollinen toimi vähintäänkin elävää tasapainoluontoa kohtaan!

Nyt on käsillä maineenkohotus – koko suomalaiselle kaivosteollisuudelle. Talvivaara on ryvettynyt niin konkreettisesti kuin siinä olleiden toimijoidenkin osalta. Silmiä on ummistettu, luotettu ”parhaaseen saatuun tietoon”, lisäksi ongelmia on kierretty ja laistettu. Asioita on pyöritelty pöydiltä toisille siirrellen kiusallista asiaa vastuusta vastuuttomuuteen (?)

 

TIETOISKU 1 - Vahinkojen välttelemiseksi on pakko heittää kysymys kotimaisen metsäteollisuusyhtymän, vuorineuvos Kari Jordanin Metsäliiton Metsä Group’ in (Metsä Fibre) Äänekosken investointisuunnitelman suuntaan ~ http://yle.fi/uutiset/metsa_group_sijoittamassa_aanekoskelle_yli_miljardin/7202050 -  – sillä siellä mahdollisena biotuotetehtaana törmätään samoihin vesiongelmiin ja niiden puhdistamiseen – onhan Äänekoskella kuitenkin kysymys sellunkeitosta, jossa sulfaatti on kuvassa mukana, kuten Talvivaarassakin. Ovatko ympäristöviranomaiset Keski-Suomessa nyt tarkkoina AVI/ Ympäristölupa, ettei saada mahdollisesti toista ”talvivaaraa” - tahattomasti?

TIETOISKU 2 – Talvivaaran isäntä ja perustaja, reippaista otteistaan tunnettu Pekka Perä saa syytteen ympäristörikoksesta ~ http://www.taloussanomat.fi/perusteollisuus/2015/02/11/yle-pekka-peralle-syyte-ymparistorikoksesta/20151846/12 - Herää kysymys onko kaikki mahdolliset rikosepäilyn alaiset toimet, huolimattomuudet, virkarikkeet ja ympäristötuhoaiheutukset saatettu poliisin tietoon ja syyttäjän haltuun? Muistamme pääkaupunkiseudulta Lokapojat, jotka saivat ympäristörikoksista neljän vuoden tuomiot laskemalla jätevesiä luontoon – luvatta ~ http://yle.fi/uutiset/lokapoikien_tuomiot_jaavat_voimaan__valituslupahakemukset_hylattiin/7511000

TIETOISKU 3 – Talvivaaran jätevesien so. purkuputken pään ratkaisemiseksi on aktiivisen sotkamolaisen lakimiehen ja kansanedustajaehdokkaan Ari Korhosen toimesta järjestetty suunnittelukilpailu, jossa haetaan valittamisen sijasta ratkaisua ongelmiin … ~ http://arikorho.fi/blogi/suunnittelukilpailu-talvivaaran-vedenpuhdistukseen -

 

Näköpiirissä kimmeltää puhdas vesi,

 … toipuvat kalakannat, turvattu juomavesi – työpaikatkin ja maineen palautus. On olemassa vakuuttavia näyttöjä järjestelmistä, joilla kaivoksen vedet voidaan puhdistaa jopa niin, että kaivoksen taloudellinen elinkelpoisuus nousee, joka nimenomaan on se paras tae ylläpitää kaivostyöllisyyttä.

Onkin sitten eri asia, pitäisikö valtion ottaa haltuun koko kaivostoiminta, onhan malmio lopulta yhteiskuntaomistettu varanto, jonka voittoputkea ei pitäisi ulkomaille johtaa.

 

ORIG ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/talvivaaran-purkuputki-paineistuu.html -

LÄHDEVIITTEET

1] Vedenottoputkesta tulossa purkuputki! ~ http://yle.fi/uutiset/talvivaaran_vedenottoputkesta_on_tulossa_purkuputki/7256191 -

2] Metyylielohopea ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Metyylielohopea -

2] EXTRA Elohopeaa kaloihin ~ http://jontikka.blogspot.fi/2015/03/miten-talvivaaran-alapuolisten-vesien.html -

2] Aiheellinen kysymys - Onko Kajaanin ja Oulun tai muilla Talvivaaran jätevesien/ puhdistettujen jätevesien vaikutusalueen  vesilaitoksilla raakaveden suodatus/käsittelytekniikkaa, joka voisi poistaa metyylielohopean tai muuttaa sen epäorgaaniseksi elohopeaksi. Varmuudella tiedetty metyylielohopean riski on kalojen ja vesien ravintoketjun saastuminen.

3] YLE ehdollisesta kaupasta ~ http://yle.fi/uutiset/talvivaara-kriitikoille_uutinen_mahdollisesta_kaivoskaupasta_ei_ollut_hyva/7864954 -

4] Lehdistötiedote ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/ges-oy-sulfator-oy.html - (kaupallinen tiedote)

5] Sulfaatti ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/04/sulfaattipitoisten-vesien-kasittelyn.html -  

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja ja – aktivisti

Ympäristöasiat

 

http://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

...

SENT

Cc: heidi.hautala@europarl.europa.eu ; jaakko.ramo@oulu.fi ; mika.lautanala@tekes.fi ; erkki.kantola@avi.fi ; sari.myllyoja@ely-keskus.fi ; sami.koivula@avi.fi ; juhani.itkonen@ely-keskus.fi ; hannele.pokka@ymparisto.fi ; ville.niinisto@eduskunta.fi ; JAAKONSAARI Liisa ; REHN Olli ; Hiltunen Rakel ; johanna.sumuvuori@eduskunta.fi ; matti.putkonen@perussuomalaiset.fi ; pirkko.mattila@eduskunta.fi ; pentti.kettunen@eduskunta.fi ; antti.rantakangas@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; alexander.stubb@vnk.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; martti.korhonen@eduskunta.fi ; lauri.ihalainen@tem.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; sanni.grahn-laasonen@ymparisto.fi ; jan.vapaavuori@tem.fi ; presidentti@tpk.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; paula.lehtomaki@eduskunta.fi


Sent: Thursday, March 19, 2015 1:29 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Talvivaaran purkuputki paineistuu poliitikoilla ja virkamiehillä?

 

AL .. IL  .. Vf  .. Pz .. BL  ..  US ..  BLOG 50697 | 75925

---18032015---

---18042016---

 

doc.: Talvivaara_purkuputki_18032015 – Microsoft Word Starter

959s | 1082s | 1158s | 1229s

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

Nikkelin hinta on noussut tonnilla / tonni, ollen nyt 9200 D... pahimmillaan palkaksi sai maxiaskin tupakkia kilolta... siis viidenkymmenen kilon kivimöykyn louhimisesta, murskauksesta, rikkihappoliotuksesta, erottelusta vedestä, rikastuksesta ja sivutuotteen käsittelystä ja ympäristön pilaamisesta... Huonolta bisnekseltä näyttää vai olisiko tupakki liian kallista Suomessa....

Ilkka Luoma

~ http://www.taloussanomat.fi/a/20164622 -

... Vain nikkelin maailmanmarkkinahinnan raju nousu voi pelastaa. Nikkeli on myös niin sanottu sotametalli, eli se vaatisi tuhdin sodan johonkin päin maailmaa!

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

Niin hullu tämä järjestelmä on, että se sota tarvitaan, jos meinataan taloutta elvyttää... ensin rikotaan ja sitten henkiinjääneet ja pakolaiset ovat pakotettuja jälleenrakennukseen... ei osata mennä vanhoilla ja ellää pienesti ja sievästi.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #4

Monen harras toive, kyllä, mutta kun tuo näyttö- ja vertailutalous jäytävät - pitää olla ikäänkuin parempi kuin naapuri ;)

Talvivaaran osalta mitkä olivat suositun Jan Vapaavuoren rooli ja saavutukset?

Ilkka Luoma

~ http://www.taloussanomat.fi/a/20164629 -

... Työ vai kannattavuus - kasvu tai toimeliaisuus. Antoiko oikeus kuoliniskun vai hätätekohengityksen kiristyssiteellä?

Ilkka Luoma

Pekka Perälle 20 teuroa sakkoja - kun taas vastaanottokeskukseen heitetyt viisi polttopulloa, jotka eivät aiheuttaneet mitään henkilövahinkoja toi heittäjälleen 3,5 vuotta ehdotonta vankeutta - .... Kukaan ei vielä tiedä mitkä ovat todelliset menetykset, kun Talvivaara on tulvinut ja päästänyt ja tulvii ja päästää ... jäämme odottamaan Hovin päätöstä. Perä on sitä mieltä, että hän on täysin syytön. Saako yritystoimintaa harjoittaa ilman mitään riskianalyyseja ja nyt nähdyin lopputuloksin!?

... "Likaiset pojat" ... , varmaan valitetaan!
~ http://www.hs.fi/talous/a1463107612817 -

Ilkka Luoma

... Saiko meitä ihmisiäkin elättävä biosfäärillinen ympäristö vihdoin oikeutta?

...
~ https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005613514.html?s... -

.

~ https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005613514.html -
.

Toimituksen poiminnat