Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Suorademokraattinen kansanäänestys

Kansanäänestykset ovat arkipäivää Sveitsissä, siellä jopa kysytään kansalaispalkasta, siis ”ilmaista rahaa” joidenkin pussista toisille – tätä sveitsiläiset eivät halunneet. Euro-alueella puhutaan jo puolivakavasti helikopterirahasta. Entä jos tuo setelikoneraha asetettaisiin kansanäänestykseen? Varmaan kaikki sitä haluaisivat, tai eivät he, joilla ostovoimaa on jo riittävästi muutenkin.

 

Britit saivat ennakkoluulottomasti putsata pöydän –

 … kansakunnan enemmistö ~52 prosenttisesti halusi eroon Euroopan Unionista – syntyi Brexit. Nyt media ja eliittipoliitikot huutavat kurkku suorana joidenkin talousasiantuntijoiden myötä: ”Kansalaiset äänestivät väärin!” ~ http://yle.fi/uutiset/sixten_korkman_britannia_on_ampunut_itseaan_jalkaan_erittain_ikavalla_tavalla/8983173 -

 

Kansalaisten enemmistö ei ole koskaan väärässä,

 … kun projisoidaan päätöstä demokratiaan. Nyt on kysymys sopeutumisesta. Kumpi sopeutuu – elitistinen päätöskoneisto vai kansakunnan enemmistö? Nyt lisäksi painotetaan, että britit ovat luokkayhteiskunta; on hyväosaiset ostovoimaiset ja vajaakuntoiset pienellä maksukyvyllä. Arvomaailmaa mitataan länsimaissa ja kulutusyhteiskunnissa rahalla.

 

Demokratiaa ei koskaan mitata pääomilla, osingoilla eikä palkkojen määrällä,

 … vaan ääni per kansalainen, jolla se äänioikeus on. Ääni on yhtä arvokas, oli se vanhalta eli kokeneelta tai nuorelta ja innokkaalta, mutta vähemmän kokeneelta. Tieto ei aina ole kokemusta – tieto on usein mahdottomuutta ihmisnäkökulmaisessa inhimillisyystarkastelussa!

 

Nyt puhutaan, ettei kansalle saa antaa liian vaikeita tehtäviä

Brexit oli nyt liian vaikea, sanotaan hallintohimmeleistä. Elitistit Britanniassa eivät olisi halunneet eroa EU’ sta. Kokeneet kansalaiset kylläkin – he ratkaisivat pöydän puhtaaksi ja tämä lienee se suomalaisen talousviisaan, professori Sixten Korkmanin mielestä se väärä äänestys.

Mikä antoi voiman ja tiedon Sixtenille, että hänen ja eliitin ennuste huomisesta on juuri se oikea? Demokratiassa huomisen oikea on aina enemmistöpäätös. Tämän päätöksen jälkeen järjestelmät sopeutuvat, kurssit normalisoituvat ja rahan arvokin palautuu usein lähtökuoppiin – ennemmin tai myöhemmin, aina.

 

Huominen on aina ennustetta ja joskus ennakointia

Ennakointi perustuu parhaaseen mahdolliseen ennustetietoon, tilastotiedon tiettyyn laskennalliseen jatkumoon ja kykyyn nähdä kausaliteetti – siis syyn ja seurauksen lait ja tapahtumat. Kukaan ei tiedä tässä Brexitissä, mikä on puhtaan pöydän jälkeinen luova ratkaisu; tämäkin nykyään suosittu markkinasana kuvastamaan kykyä olla innovatiivinen myös poliittisissa päätöksissä.

 

Valitaanko kansanäänestykset vai välillinen demokratia,

 … kerran neljässä vuodessa valituin edustajin? Niin, tässähän on lopulta kysymys miten äänestäjä voi luottaa valintaansa. Ainakin Suomessa takinkääntäjien sukupolvi on astunut remmiin – berberit ovat pyörineet vinhasti, ja kansalaisten luottamus omiin poliitikoihin on pohjamudissa.

 

Entä, kun sanotaan, ettei kansa tiedä mitä se äänestää –

Natokin on sille kansanäänestyksenä aivan liian vaikea rasti, eihän siitä ole järkevästi ja syvällisesti edes keskusteltu - sanotaan! Nyt on eduskunnassa ero eurosta kansanäänestykseen kansalaisaloite. Tässäkin varmaan ajatellaan, ettei kansa tiedä mitä se äänestää.

Kansanäänestyksessä on eräs mahtava etu ja hyve, se on aina lähtöisin kansan suusta, ja reklamaatio voidaan osoittaa vain kansaan itseensä, tai manipuloivaan mediaan ja poliittiseen eliittiin, jotka saavat näkyvyyttä mediaalisesti.

 

Hyvä – perustetaan Kansanpalvelutoimisto,

 … joka laatii kansanäänestykset, valmistelee katekismusmaisesti – Mitä se on, sekä antaa siihen selosteen tarkasti myös heille, jotka haluavat ”tietää kaiken”. 

Nyt suomalaisille tarjoillaan kansalaisaloitetta EU- erosta. Pääministeri Juha Sipilä kiirehti kertomaan, ettei hän vie EU – ero kansalaisaloitetta eduskuntaan; tuo jos mikä lietsoo kansalaisiamme antamaan äänensä kyseiselle aloitteelle, jonka on laatinut perussuomalaisnuori Sebastian Tynkkynen – piikki toistaiseksi ulkoministeri Timo Soinin ahterissa.

 

¨

[Osa 2] Nyt välillinen demokratia edustajineen maksaa paljon, siitä enemmän alla kirjoituksena vuodelta 2014 – ennen edellisiä, vuoden 2015 eduskuntavaaleja:

 

 

… [20112014]

[U] Arvokas kansanedustaja

 (Maassamme alkaa vuosisadan eduskuntavaalit 2015 – valitsemme 200 edustajaa, jotka ratkaisevat ’itsenäisyytemme kohtalon’. Nyt puhutaan esimerkiksi eurosta 1] ja Natosta 2] ja sisäisestä turvallisuudestamme 3] ja oikeudesta omaan lainsäädäntöön)

 

Eduskunta on erinomaisen tyypillinen verovaroin ylläpidettävä yhteiskuntalaitos, jonka pitäisi edustaa ylimpänä päättäjänä suomalaisuutta. Tälle edustavuudelle on kaksi uhkaa – lainsäädäntö on monin paikoin hyväksytettävä EU:ssa tai linjattava EU-direktiiveihin. Lisäksi aleneva äänestysinto vieraannuttaa eduskuntaamme kansanvallasta.

Eduskunta kaikkinensa maksaa kansalaisillemme ~92 miljoonaa euroa vuodessa, siis noin 550 miljoonaa markkaa. Ihmisiä Arkadianmäen toiminnoissa, edustajat mukaan lukien on tuhatkunta. Kansanedustajan peruspalkka on ~6.400 euroa kuukaudessa ja siihen kulukorvaukset ja sosiaaliturvamaksut päälle.

Todellisuudessa yksi kansanedustaja maksaa veronmaksajille ~460.000 euroa vuodessa, ja kun otamme huomioon jaon äänestäneiden määrän mukaisesti, on hinta äänestänyttä *] kohden noin 31 euroa – paljon vai vähän, päätä Sinä.

*] 4,39 miljoonaa äänioikeutettua vuoden 2011 eduskuntavaleissa, joista äänesti 2,93 miljoonaa.

 

Poikkeusolosuhteet edellyttävät yhteistä vastuuta edustajiltamme

Ehdokkaita asettavien puolueiden ja kansanliikkeiden on yhteisesti haettava niin uskottavaa linjaa mielenkiintoisesti ja konkreettisesti esitettynä, jotta kansa käy uurnille. Ellemme saa äänestysprosenttia nousuun on vaikka pohdittava ”Koko Kansan Rehellisen Vaalirahan” 4] valjastamista innon nostamiseksi – ”10 euroa puhtaana käteen”, kun äänestyslippu uurnaan vilahtaa – idealla.

 

Kansanedustajat valitaan D´Hondtin menetelmällä,

~ http://fi.wikipedia.org/wiki/D%E2%80%99Hondtin_menetelm%C3%A4 -

jolloin jokainen ehdokas saa suhdeluvun koko ryhmänsä äänistä, tällä haetaan edustuksellisuuden todellisuutta. Tosiasiassa kansanedustajat ovat eri arvoisia käytännössä – kansalainen äänestää aina yhtä ehdokasta, paljolti on kysymys myös henkilövaalista ja äänet jakautuvat aina Sauli Niinistön aikanaan eduskuntavaaleissa 2007 saamasta noin 60.000 äänestä 5] alimmillaan vain muutamaan tuhanteen. Pitäisikö valitut edustajat käyttää suoraan äänestäjien antamaa todellista kannatusvoimaa eduskunnan vallankäytössä? 6]

 

Perustuslaki säätää,

että äänioikeutettujen kansalaistemme valitsema eduskunta käyttää valtiomme ylintä lainsäädäntövaltaa. Juuri näissä vaaleissa nousee pintaan euro, ja sen valiintuminen kansamme käyttämäksi rahaksi – ilman että siitä kysyttiin kansalta mitään. Oletettiin, että kansalta myönnön saanut EU-kansanäänestys antoi luvan euroonkin. Näinhän se ei ollut, vaan nyt tutkitaan tarkasti pitikö europäätös tehdä perustuslain määrittämässä formaatissa (muodossa)! 7]

Valittava eduskunta on toivottavasti viimeinen hallintohimmeli - suosittu lainasana sote 8] kiemuroinnissa - jossa on 200 kansanedustajaa. Meille riittää 99 + puhemies, siis puolitetaan edustajamäärä.

 

Edustajapuolituksella saadaan lisää tilaa edustajien toiselle avustajalle,

koska tavoitteena on aktivoida itse edustajia enemmän valitsijoidensa ja kansansa ”iholle” kokemaan todellista kansan hätää tai – tyytyväisyyttä. Avustajia tarvitaan sen vuoksi, että edustajalla pitää olla aina mahdollisimman hyvät taustamateriaalit, kun hän kansan parissa kyselee kuulumisia, Tiedonlouhinta ottaa paljon aikaa ja se kannattaa delegoida avustajille.

 

Toivottavasti jo eduskuntavaalien 2019 yhteydessä,

kun jo silloin olemme markassa takaisin ja mahdollinen EU-eroamisprosessi hyvässä vauhdissa (tarkkojen ja puolueettomien euro- ja EU-selvitysten jälkeen) – kansa pääsee valitsemaan suoraan asetetuista pääministeriehdokkaista haluamansa.

Pääministerivaali ei tarkoita, että hänen puolue tai kansanliike pääsee automaattisesti hallitusvastuuseen, vaan kansan valitsema pääministeri muodostaa hallitusehdotuksen 6 - 8:lla pääteesillä presidentin hyväksyntään.  Presidenttihän on jo pidempään valittu suoralla kansanvaalilla, ja nyt prosessiin tulisi myös pääministeri.

 

Uuden pääministerivalinnan myötä myös ministeriöiden työnjakoa,

 … määrää ja rakennetta virtaviivaistetaan vastaaman sellaista kansalaisyhteiskuntaa, jossa kansanäänestykset ja mielipidekyselyt 9] ovat arkipäivää. Syntyy superministeriö, jota muuten myös Kokoomus ajaa takaa – jonka alla ovat ministeritoimistot – maksimissaan 10 kappaletta.

 

Seuraavissa eduskuntavaaleissa kansa päättää haluamansa linjan,

 … sillä on myös mahdollista, etteivät kansanäänestykset pääse arvoonsa, ja esimerkiksi natokysymystä ei hyväksytetä kansalla. Tätä taustaa vasten tuleva vaali on poikkeuksellisen tärkeä. Perinteelliset puolueet eivät halua puhua Natosta, he haluavat itse päättää tuon asian. Näyttää siltä, että vain yksi puolue on natokannaltaan täysin kirkas ja yksiselitteinen.

 

Eduskunta on arvokas toimielin ja sen vaikutusvaltaa pitää nostaa, kuten presidentinkin

Ehkä tulevaisuudessa siintää malli, jossa kansankaan valitsemaa pääministeriä ei ole. Olemme siksi pieni kansakunta, että presidentti voi hoitaa suoraan kansan valitsemana eduskunnasta muodostuvan hallituksen – niin kutsuttu USA:n malli. Tällöin presidentti kantaa vastuuta suoraan eduskunnalle ja kansalle.

 

Eduskunnassa valiokuntatyöskentely on kansalta piilossa olevaa toimintaa –

se pitää saada soveltuvin osin julkiseksi, kuten on oikeuslaitoksemmekin pääperiaate. Valiokunnat ovat uudessa järjestelmässä likempänä tulevia ministeritoimistoja, ja valiokunnat muodostetaankin nimikkeellä, jotka vastaavat näitä ministeritoimistoja, joita on myös tuo kymmenen kappaletta.

 

Kansanpalvelutoimisto

Vahvistaaksemme suoraa kansalaistoimintaa asetetaan eduskunnan alle Kansanpalvelutoimisto, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa kansalaiskyselyjen ja -äänestyksien laadinta kyselyineen ja taustaselitteineen.

Samassa yhteydessä hajotetaan nykyinen UPI-FIIA, esiintyneiden puolivillaisten ja tarkoitushakuisten johtopäätösten 10] vuoksi. Tilalle muodostetaan tiukasti puolueeton tiedonlouhintatoimisto, joka tuottaa kansalle ja päättäjille luotettavaa tietoa ja analyysia poliittisten ratkaisujen tueksi.

 

Eduskunta on (aina) valitsijoidensa näköinen

Tänään se ei ole, sillä ääniharavat eivät saa heille kansan antamana kuuluvaa suhteellista esitys- ja päätösvaltaa. Eduskunnan ”ulkonäkö” pitää saada likemmäksi kansakunnan syviä rivejä – niitä rivejä, jotka lopulta aina pesevät ne ruumiit, jotka eräät harvat tekevät.

 

Eduskunnan ulkonäkö kohentuu, kun saamme kansan liikkeelle - uurnille

Kaikkien ehdokkaiden on nyt unohdettava menneen parjaus, löydettävä ratkaisuehdotuksia, osattava yhteistoiminta ja ymmärrettävä, että puheiden aika on heti vaalien jälkeen ohi. Ei enää pakkopääministeriyksiä 11] – oppiraha on maksettu ja osalliset kadonneet.

 

Seuraavalla eduskunnalla on yksi ylitse muiden –

 … ja se on kaikkien puheissa ”koristelema” työ, ja oikeus siihen. Palautetaan työ valtiovallan erityishuolehdintaa ja konkreettisesti tehdään jotain – vaikkapa mobilisoiden kotimaisella suunnittelu- ja työvoimalla ”kaikki oleelliset kaapelit, johdot, /vedensiirtoputket, muuntoasemat ja tiedonsiirtoväylät maan poveen” – projekti, turvaan luonnonilmiöiltä ja terroristeilta!

 

Äänestävä ihminen on oikeutettu tapaamaan valitsemiaan edustajia säännöllisesti, ja sähköisesti aina – edustajien työnantaja on äänestäjä, joka lopulta maksaa koko kansanedustuslaitoksen kulut ja on siis oikeutettu tietämään, mitä siellä Arkadianmäellä todellisuudessa tapahtuu – tarvitsematta turvautua iltapäivälehtien lööppeilyyn.

 

TEKSTILINKIT

1] Eurosta markkaan … ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/oma-maa-markka-muu-maa-euro.html -

2] Natosta lisää … ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/venajavastaisuudesta-nato-uskovaisuuteen.html -

3] Poliisien toiminta turvattava ~ https://www.facebook.com/groups/363304347037588/ -

4] Äänestämättömyys kimpoaisi kansan omaan nilkkaan? ~http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010/09/06/aanestamattomyys-kimpoaa-kansan-omaan-nilkkaan -

5] Analyysia 2007 eduskuntavaaleista ja Sauli Niinistön juhlaa ~http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/vedenjakajaeduskunnassa-suurimman.html -

6] Toteutuuko kansalaisen äänestystahto eduskunnassa? ~http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/kansalaisten-nestystulos-ei-toteudu.html - 

8] Paljon puhuttu sote ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/129739-sote%C2%B4n-vaikeus-ja-kreikan-helppous-paatoksina-miksi –

9] Äänestäjä antaa luottamuksensa valitsemalleen! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/06/aanestaja-antaa-luottamuksensa.html - 

10] Lisää Ulkopoliittisesta Instituutista ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/04/mita-ulkopoliittinen-instituutti-ajaa.html -

11] AAA´sta AA+´aan ja mitä muuta? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [5508]

 

EXTRA

7] [Wikipedia] ” … Muun muassa Itsenäisyyspuolue on myöhemmin kritisoinut kansanäänestystä. Puolueen mukaan EU-jäsenyyttä kannattaneet saivat enemmän rahoitusta kampanjoinnille kuin sitä vastustaneet. Lisäksi puolue sanoo jäsenyyttä kannattaneiden väittäneen muun muassa että Suomen markka säilyy jäsenyyden jälkeenkin.[15]

Päätöstä EU-jäsenyydestä on väitetty jopa laittomaksi, koska sitä ei hyväksytty eduskunnassa perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja koska joidenkin mielestä Suomen perustuslain 2 § kieltää lainsäädäntövallan epäsuorankin luovuttamisen muulle instituutiolle kuin eduskunnalle. Tätä näkemystä puolustivat julkisuudessa varsinkin Keijo Korhonen ja Ilkka Hakalehto. Korhonen oli myös sitä mieltä, että kansanäänestyksen tulostakin olisi pitänyt tulkita perustuslainsäätämisjärjestyksen hengen mukaisesti, eli jäsenyyden hyväksymistä olisi tullut puoltaa kahden kolmasosan määräenemmistö.[12]

 … ” ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_EU-kansan%C3%A4%C3%A4nestys -

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

 

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

AL | ALIL |  Vf | Pz | BL | US |BLOG 44253

 

---20112014---

---27062016---

 

DOC Kansanäänestystoimisto_27062016 – Microsoft Word Starter

 

Sent

Cc: antti.pesonen@ipu.fi ; hannu.raikkonen@teliasonera.com ; jan.vapaavuori@tem.fi ;carl.haglund@defmin.fi ; paivi.rasanen@intermin.fi ; antti.rinne@vm.fi ;sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu ; jussi.halla-aho@europarl.europa.eu ; riikka.slunga-poutsalo@perussuomalaiset.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; puheenjohtaja@keskusta.fi ;alexander.stubb@vnk.fi ; paavo.vayrynen@europarl.europa.eu ; REHN Olli ;jyrki.katainen@ec.europa.eu ; presidentti@tpk.fi ; riitta.ruohonen-lerner@eduskunta.fi ;eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; kaj.turunen@eduskunta.fi ; anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi ;mika.aaltola@fiia.fi ; teija.tiilikainen@fiia.fi ; erkki.tuomioja@formin.fi ;jussi.niinisto@eduskunta.fi ; ville.niinisto@eduskunta.fi ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi


Sent: Thursday, November 20, 2014 1:32 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - Arvokas kansanedustaja

 

[1604]

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (51 kommenttia)

Ilkka Luoma

Osa 3

Kansa sanoo ja tahtoo

Jos kansanäänestyksessä kansa sanoo ja tahtoo presidentin esittämällä tavalla, enemmistönä – taipuu eduskunnan lainlaadinta sen myötä. Näin toteutuisi suora kansanvalta [vaihe 1] – kuin presidentin vallankäyttö ja hajanaisen kansanedustajajoukon ”valvonta” – mutta tärkeimpänä saattaa vaikeissa tilanteissa maan hallitus toimenpiteiden eteen, jos oma kyky valtioneuvostossa ei enää riitä.

~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/154383-... -

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/presidentill... -

PS
Viitaten alustukseen, jossa todettiin, etteivät sveitsiläiset halunneet kansalaispalkkaa - tässä linkki ~ http://yle.fi/uutiset/sveitsi_ei_saa_perustuloa__a... -

.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Sveitsiläiset on näköjään joko järkeviä, tai sitten ainakin uskovat niitä jotka ovat järkeviä, britit eivät ole järkeviä eivätkä usko niitä jotka ovat järkeviä.

Sveitsiläiset osaavat toimia kansanääenstyksessä viisaasti, britit taas eivät osaa.

Kysymys kuuluukin, miksi sveitsiläiset osaavat äänestää fiksusti, mutta britit eivät sitä osaa?

--------------

Kun väitetään että brittien brexit johtuu ihmisten kurjuudesta, en ymmärrä ollenkaan miksi britit äänestävät itselleen sen takia vielä lisää kurjuutta että voisivat näpäyttää EU:ta, joka ei ole millään tavalla heidän kurjuuteensa syypää.

Ainakaan minä en ole ymmärtänyt koskaan yhtään mitään niistä perusteista jolla brexitiä puolustetaan? Jos sellaisia on, se todistaa sen että olen todella tyhmä ihminen. Joidenkin toisenlaisten testien perusteella en kuitenkaan ole kovinkaan tyhmä. Tässä on hämmentävä ristiriita. Jos brexitillä on jotain perusteita, miksi minä en niitä ymmärrä.

Väitetään että brexit- kamppanjaa johtanut Lontoon entinen pormestari ei oikeasti uskonut että brexit toteutuisi, eikä halunnut sitä. Hänellä oli omat motiivinsa, joista yksi on mainittu, se on näpäytyksen antaminen EU:lle. Nyt tämä entinen pormestari ei tiedä miten tämän brexitin kanssa nyt pitäisi toimia.

Tämä viimeinen kappale on tässä brexit- asiassa ensimmäinen minkä minä pystyn aivoillani jollain tavalla ymmärtämään. Ihmiset voivat toki omista syistään toimia epärationaalisesti, kuten Lontoon entinen pormestari tässä brexit asiassa.

Lontoon entisen pormestarin hyvin irrationaalinen käytös on kuitenkin nyt johtanut Englannin, Euroopan ja koko maailmankin hyvin traagiseen tilanteeseen.

Ilkka Luoma

Muodikkaasti todettuna poliitikot löytävät aina luovia ratkaisuja todistaakseen oman innovatiivisen kyvyn ratkaista kansakuntiensa ongelmia ja toiveita.

Nyt toive, jopa vaatimus on esitetty ja kansa on aina enemmistönä oikeassa, väärää päätöstä enemmistökansalta ei voi tulla - demokraattisesti ajateltuna.

PS.
Paljon puhuttu punnan romahdus euroon nähden ---
~ http://www.xe.com/currencycharts/?from=GBP&to=EUR&... -

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Oisit nyt edes ottanut vertailukohteeksi sellaisen valuutan, johon brittien poistuminen ei vaikuta suoraan. Esim. dollaria katseltaessa näyttää alamäki hieman jyrkemmältä.

http://www.xe.com/currencycharts/?from=GBP&to=USD&...

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #5
Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #8

Juuri tälläistä tietämättömyyttä oli brexitiassä vai onko tässäkin kyseessä suoranainen osatotuus, jolla saadaan oma kanta näyttämään oikealta?

Kiina nimittäin devalvoi juuri samaan aikaan omaa valuuttaansa ja se tietenkin näkyy vertauskäppyrässä.

http://m.kauppalehti.fi/uutiset/valuutat-punnan-lu...

Jos otetaan joku vähemmän vaihtuva vertailukohde kuten arvometallit, niin punnan arvosta on sulanut melkein 15%.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #27

Kiinan devalvoinnit ovat vain prosenttien luokkaa - erityisesti nyt odotamme markkinoiden rekyyliä, sillä se tulee vääjäämättä, kun ammattisijoittajat ovat korjanneet pikavoittonsa :)

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

"Kysymys kuuluukin, miksi sveitsiläiset osaavat äänestää fiksusti, mutta britit eivät sitä osaa?"

Tämä on se ongelma, joka tulee jos siirrytään suoraan demokratiaan liian nopeasti. Sveitsiläiset ovat tottuneet hakemaan tietoa ja olemaan vastuussa päätöksistään. Britit taas... he ovat suoraan sanoen asuneet tynnyrissä, jossa heidän ei ole tarvinnut ymmärtää politiikkaa, eikä heillä välttämättä ole mitään hajua valintojensa seurauksista. He ovat tällöin myös helposti ohjailtavissa.

Ilkka Luoma

On kysymys informoinnista - ja sen vuoksi kansanäänestykset tarvitsevat puolueettoman Kansanpalvelutoimistom ;) Kts. alustus ---

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #7

"On kysymys informoinnista - ja sen vuoksi kansanäänestykset tarvitsevat puolueettoman Kansanpalvelutoimistom ;) Kts. alustus ---"

Periaatteessa näin, mutta miten informoit kansaa joka ei piittaa mistään informaatiosta, kansaa jota mikään ei voisi kiinnostaa vähemmän kuin joku hallituksen tai muun instanssin jakelema informaatio heille täysin yhdentekevistä asiosta.

Parhaiten kansalaisiin voidaan vaikuttaa korkeintaan kolmen sanan iskulauseilla ja erilaisilla vitseillä ja sukkeluuksilla. Aivan riippumatta siitä millaista informaatioarvoa näillä iskulauseilla, sekä vitseillä ja sukkeluuksilla on niin nämä eikä mikään ikävä informaatio, määrittävät sen millaiseksi ihmisten käsitykset muodostuvat ja millaiseksi äänestyksen tulos muodostuu.

Minusta tällaiset kansanäänestykset ovat jopa vaarallisia.

Edustuksellisessa demokratiassa on samoja ongelmia kuin suorassa demokratiassa ja siihen vaikuttaa populismin lisäksi poliittinen korruptio.

Mutta vakavissa asioissa voitaisiin kuvitella että populismista ja korruptiosta huolimatta kansanedustajan intresseissä on myös jossain määrin kansakunnan etu.

Sen lisäksi muutama sata kansanedustajaa on huomattavasti helpompi informoida kuin muutama miljoonaa hyvin vastahakoisesti kaikkeen asiapohjaiseen informaatioon suhtautuvaa äänestäjää.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #10

En aliarvioisi kansaa, joka saa aikaiseksi edes nykyisenlaisen eduskunnan - vaikkapa Suomessa. Tosin äänestysvilkkaus on niin alhainen, ettei eduskunta muistuta kansaa.

Olen varma, että kansakin kehittyy kansanäänestyksien myötä, kuten sveitsiläisetkin. Sitä paitsi suomalaiset ovat fiksuja, vahän epäluuloisia, mutta järkeviä, jos heille suodaan johtaja, johon voisi luottaa. Muistamme aina Mannerheimin ja Talvisodan.

Nykyaikaa on suorademokratia ja kansanäänestykset - kansa jyrisee jo nyt paljon lähempänä edustajiaan eli valintojaan. Kansa osaa lisäksi varoittaa valintojaan gallupeissa - esimerkkinä vaikkapa meidän persut ja kansan uhkaava jylinä, joka on jo puolittanut persujen gallupkannatuksen.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #12

"Kansa osaa lisäksi varoittaa valintojaan gallupeissa - esimerkkinä vaikkapa meidän persut ja kansan uhkaava jylinä, joka on jo puolittanut persujen gallupkannatuksen."

Soini on vastuullinen kansalainen ja ihan kunnon ihminen, joka onnistui vitseillään, sutkauksillaan ja iskulauseillaan antamaan kansalle ihan erilaisen käsityksen siitä mitä hän itse itseasiassa haluaa ja kannattaa. Sen takia persujen politiikka on nyt hallitusvastuussa ihan erilaista kuin mitä kansa odotti oppositiokäyttäytymisen ja niiden Soinin iskulauseiden ja vitsien perusteella.

Tämän takia persujen kannatus on nyt puoliintunut, mutta Soinin itsevarmuus ja kehon kieli kertoo että hän luottaa siihen että pystyy taas ennen vaaleja hurmaamaan kansan uusilla vitseillä ja uusilla iskulauseilla. Sitä ei tietenkään tietää meneekö se niin kuin Soini kaavailee.
---------

Toki kansa voi kehittyä jonkin verran, mutta ei kovin nopeasti, ei edes kantapään kautta oppi mene perille, koska kansan poliittinen muisti on todella lyhyt.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #16

Tulisi myös muistaa, että arkikansa maksaa lopulta aina kaikki viulut (Talvisodan ja 1990 -alun lamankin), jotka päättäjät toimillaan aiheuttavat! Jo tämänkin vuoksi kansalla pitää olla enemmän suorademokratian mukaista päätösvaltaa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #19

"Tulisi myös muistaa, että arkikansa maksaa lopulta aina kaikki viulut"

Toki on näin, mutta tämä tieto ei tee kansasta yhtään sen parempaa päättäjää.
Herrat voi tehdä karmeita erehdyksiä, jotka tulee kalliiksi, mutta kansa vielä hirvittävämpiä erehdyksiä, jotka tulevat vielä kalliimmaksi.

Yksi Saksan kansan tekemä kammottava virhe oli äänestää Hitler valtaan ja sitten suostua kaikkeen mitä Hitler päätti.

Hitler olisi pitänyt nitistää. Jotkut sitä yritti, mutta liian harvat. Saksalaiset sen sijaan palvoivat ja kannattivat Hitleriä loppuun asti, monet sen jälkeenkin, jotkut vieläkin.

Se tässä kansan päätöksenteossa on niin riskialtista että koskaan ei tiedä kenelle he sen todellisen vallan haluavat antaa.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #22

Hitler otti vallan vajaassa enemmistössä 1933, ja lopetti äänestykset siihen --- alussa Hitler loi melkoisen euforian kansalleen, kaikki meni putkeen - aina 1941 kevääseen saakka ja sitten - no, loppu onkin historiaa.

Hitlerin kansanäänestykset perustuivat joukkokokouksiin, puheisiin ja vallan tunteeseen, mitä hän ja hänen kaartinsa loivat muun muassa massiivisina kulisseina. "Leipää ja sirkushuvia" -sanoi Caesar, jo aikanaan.

Hitler herätti kansallistunteen, ja kansa seurasi "kansanäänestyksin"! ... Kunnes ...

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #32

"Hitler herätti kansallistunteen, ja kansa seurasi "kansanäänestyksin"! ... Kunnes ..."

Tästä kansalistunteen käytöstä poliittisen vaikutusvallan lisäämiseen tuli mieleen tämä kansan lyhyt muisti.

Kansallistunnetta käytetään edelleen surutta, mm. tämän surullisen brexit- äänestyksen tupuloimisessa.

Kansallistunnetta käyttävät myös oikeistopopulistiset kansanliikkeet ympäri Eurooppaa. Mikä lie heidän tavoitteensa, mutta touhun lopputulos taitaa olla sama kuin Hitlerin touhujen lopputulos. Euroopan täystuho ja suunnattomasti kuolonuhreja.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #33

"Tästä kansalistunteen käytöstä poliittisen vaikutusvallan lisäämiseen tuli mieleen tämä kansan lyhyt muisti."

Yhtä hyvin federalismia voidaan käyttää poliittisen vaikutusvallan lisäämiseen, sitä käyttää EU:n komissio juuri tällä hetkellä kuten myös Saksan Merkel. Nähtävästi haluavat täysin samaa mitä Hitler aiemmin.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #35

"Nähtävästi haluavat täysin samaa mitä Hitler aiemmin."

Hitlerin harhaiseen mieleen ei sopinut muuta kuin kiukku ulkomaalaisia kohtaan. Tarkoituksena oli tuhota juutalaisten jälkeen kaikki muut kuin arjalaiset. Suomalaiset kuuluivat tähän tuhottavien tai orjuutettavien kansojen kategoriaan.

Merkel ei ollenkaan ole osoittanut samaa muukalaisvihaa kuin natsit ja nämä kaikenmaailman oikeistopopulistit, jotka ramppaa Hitlerin jalanjäljissä ja pyrkivät myös astumaan tämän suuriin saappaisiin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #36

"Merkel ei ollenkaan ole osoittanut samaa muukalaisvihaa"

Ei Merkel vielä ole saanut diktaattorin valtuuksia.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #37

"Ei Merkel vielä ole saanut diktaattorin valtuuksia."

Ei niitä saada, ne otetaan, kuten Hitler otti, niin ja Putin myös.
Myös Turkin pääministerillä on tällaisia diktatoorisia pyrkimyksiä.

Merkel eroaa aikanaan kiltisti, kuten muutkin demokraattisesti toimivat päättäjät.

Suomessakin tämä demokratia toimii hyvin muissa puolueissa,
paitsi perussuomalaisissa,
jossa puheenjohtaja on diktaattori
ja ikuisesti vallassa, kuten Putin.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #38

Ehkäpä schröderiläinen tapa käsitella myös idän politiikkaa palaa takaisin Saksaan - nimittäin Venäjää ei kannata eurooppalaisittain katsottuna laskea kiinalaisten syliin.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #37

Merkel sanoo kuitenkin tänään sen viimeisen sanan - "Puhu sinä, minä pidän hevosta" -tyyliin ;)

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #37

Arkisaksalainen kavahtaa itsevaltiutta, vaikka kiistatta Hitler nosti kansallistunteen Saksassa huippuunsa 1933-1939.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #33

Hitler laajensi reviiriään - historian valossa ja tarvitsi elintilaa. Kertoi tämän kaiken jo 1920 -luvulla. Olisiko ollut viisasta aikalaisten lukea tuo Taisteluni 1 ja 2 --- ?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #12

"Kansa osaa lisäksi varoittaa valintojaan gallupeissa - esimerkkinä vaikkapa meidän persut ja kansan uhkaava jylinä, joka on jo puolittanut persujen gallupkannatuksen."

Soini on vastuullinen kansalainen ja ihan kunnon ihminen, joka onnistui vitseillään, sutkauksillaan ja iskulauseillaan antamaan kansalle ihan erilaisen käsityksen siitä mitä hän itse itseasiassa haluaa ja kannattaa. Sen takia persujen politiikka on nyt hallitusvastuussa ihan erilaista kuin mitä kansa odotti oppositiokäyttäytymisen ja niiden Soinin iskulauseiden ja vitsien perusteella.

Tämän takia persujen kannatus on nyt puoliintunut, mutta Soinin itsevarmuus ja kehon kieli kertoo että hän luottaa siihen että pystyy taas ennen vaaleja hurmaamaan kansan uusilla vitseillä ja uusilla iskulauseilla. Sitä ei tietenkään tietää meneekö se niin kuin Soini kaavailee.
---------

Toki kansa voi kehittyä jonkin verran, mutta ei kovin nopeasti, ei edes kantapään kautta oppi mene perille, koska kansan poliittinen muisti on todella lyhyt.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #7

Puolueettomat lähteet eivät auta, jos ei tietysti propaganda lähteitä ei tukita, jossa taas ei ole mitään järkeä. Eiköhän MV-lehti ole jo todistanut sen miten ihmisiä voi manipuloida, kun heillä ei ole tarpeeksi tietoa asiasta.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #29

En ota kantaa tuohon MV-lehteen, mutta Vastavalkea tuntuu hyvin toimitetulta medialta - vastamedialta ---

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #41

Vastavalkea näyttää uskottavammalta kuin mv-lehti, mutta ei tuo kovinkaan puolueettomalta näytä ja käyttää noissa artikkeleissaan runsaasti puolitotuuksia.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #46

Petri, kerrotko jonkin esimerkin, niin voidaan pyytää korjausta ja selitettä, että miksi ;)

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #47

Kokeile saada tuonne tai löytää tuolta Israel tai EU myönteinen juttu tai edes objektiivinen juttu kyseisistä aiheista.

Varsinkin noista säteilykammoisuus- ja Israel -jutuista tulee lähinnä mieleen magneettimedia, jossa käytettiin samalla tavalla todella vahojakin tutkimuksia hyväksi oman kannan toteen näyttämiseksi.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #48

Tässä ehkä laajin Israel - Lähi-itä/Palestiina keskustelu, ollut aktiivinen kohta 10 vuotta ja kommentteja tähän mennessä 19.946. Kolme vuotta sitten Tiede.fi lopetti lukijalaskurin, silloin oli avauksia yli 1,2 miljoonaa ...

~ http://www.tiede.fi/keskustelu/7703/ketju/eiko_isr... -

~ http://www.tiede.fi/keskustelu/7703/ketju/eiko_isr... -

jokainen voi tuosta nähdä suomalaisen asenteen tuonne Luvattuun maahan ...

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen Vastaus kommenttiin #49

Suomalaisten asenteet näyttäisi heittävän kumpaankin laitaan. Se mitä tuosta ennemminkin selviää ja mikä on mielenkiintoisempaa on sinun asenteesi asiaan ja se ei ole kovinkaan terve.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #50

Perusteletko hieman tarkemmin, varsinkin kun menit tuonne terveyspuolelle.

Ilkka Luoma

Suomessa tehtiin nopeasti oma kansalaisaloite EU-erosta ---

Tilanne nyt - 18 664 ~ https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2058 -

Tilanne nyt - 18 778 (klo 08:20)

Tilanne nyt - 18 882 (klo 09:20) - tunnissa 104 lisä-ääntä!

Tilanne nyt - 18 976 (klo 10:08) - 50 minuutissa 94 lisä-ääntä!

Tilanne nyt - 19 468 (klo 14:11) -

Tilanne nyt - 20 210 (klo 18:46) - 10 tunnissa noin 1 400 nimeä lisää.

Tilanne nyt - 20 592 (klo 20:05)

Tilanne nyt - 21 794 (klo 08:50) - vuorokaudessa 3 000 uutta nimeä!

Tilanne nyt - 22 477 (klo 14:04)

.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Jos puhutaan elitismistä ja luokkayhteiskunnasta Brexitin yhteydessä, niin on syytä muistaa, että nimenomaan työväenpuolue Britanniassa ajoi maata EU:n jäseneksi, kun taas konservatiivit suhtautuivat jäsenyyteen varauksellisesti.

Yleinen käsitys myös on, että yksi syy sille, että Skotlanti haluaa pysyä EU:ssa, on siinä, että siellä halutaan "sosiaalisempaa" politiikkaa kuin "oikeistolaisessa" Englannissa.

Mielestäni kirjoituksesi premissit eivät ole aivan kohdallaan.

Ilkka Luoma

Britit liittyivät EY' öön vuonna 1973, ollen pitkään EFTA' ssa. Englanti on EY myöhännäisherännäinen ja odotti tuolloin jotain muuta, mitä nyt on saanut reilu 40 vuoden aikana.

Ajat muuttuvat, kuten on nyt käynyt. Vanhat kolonialistit kyllästyivät heitä määräilyyn - nyt he putsasivat pöydän uusille luoville ratkaisuille - ;)

Ehkä nyt syntyy uusi EFTA?

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Juuri nyt: "Verotusoikeus Brysseliin, yhteinen armeija" jne.

- Saksa ja Ranska suunnittelevat "Supervaltiota" nyt kun Iso-Britannia ei enää ole jarruna. Katso kommentti # 82
Liittyy tähän: http://henry.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219243-allek...

Puolan Radio; (englanniksi)
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/258994,New-EU-s...

Henry

Ilkka Luoma

Englannin pm. David Cameronin kohtalo sinetöitiin hänen omalla päätöksellä luvata kansanäänestys briteille, jos hän voittaa parlamenttivaalit ---

2] Pääministeri David Cameron ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/ovela-veto-p... -

.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Katsoitko tuota Puolan Radion uutista?

Henry

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #15

En vielä - puolalaisia brexit ottaa jopa kunnian tunnolle ja - päälle, juurihan puolalaisia on paljon muuttanut Englantiin - parempien ansioiden vuoksi.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid Vastaus kommenttiin #21

Ei ole kyse Puolasta vaan tästä:
Juuri nyt: "Verotusoikeus Brysseliin, yhteinen armeija" jne.
- Saksa ja Ranska suunnittelevat "Supervaltiota" nyt kun Iso-Britannia ei enää ole jarruna

Henry

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #23

Eivät halua enää Verdunia, kuten Saksa ei halua Itärintamaa, joka oli maailmanhistorian verisin sota totaalisuudessaan ja siviilikärsimyksissään!

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #23
Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Cameron pelasi uhkapeliä omasta kohtalostaan, mikä olisi jotenkin hyväksyttävää, mutta hän pelasi uhkapeliä myös Englannin kohtalolla, mikä on täysin tuomittavaa.

Mutta Cameron ei ollut ainut uhkapeuri.

Myös tämä brexit- mies, Lontoon entinen pormestari, pelasi uhkapeliä kansakunnan kohtalolla. Hän ei tiettävästi koskaan uskonut että brexit todella tulisi, eikä myöskään halunnut sitä. Nyt mies ei oikein tiedä mitä nyt tehtäisiin, koska hänellä ei ollutkaan suunnitelmia tämän brexit- katastrofin varalle.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #18

Uskonasiat brexitin osalta ovat nyt historiaa, elämme brittien äänestystuloksen kanssa, joka vie britit pois EU' sta. Odotamme luovia ratkaisuja, jotka varmasti myös syntyvät :)

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #20

Toivottavasti britit keksivät "luovan" ratkaisun brexitin perumiseksi.
Se olisi kaikille paras ratkaisu.

Mutta toki Suomen pitää toimia opportunistisesti ja pyrkiä houkuttelemaan niitä investointirahoja jotka nyt eivät menekään Englantiin, tai ovat lähtemässä Englannista.

Kannattaisi heti ottaa sellaisiin sijoittajiin yhteyttä jotka ovat mielellään toimineet Englannissa, mutta jotka nyt katselevat muita mahdollisuuksia. Toki niillä rahoilla on kysyntää muuallakin kuin Suomessa.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #24

Veikkaanpa, että yllättäen Kiina voisi olla suureksi avuksi noissa englantilaisten luovissa ratkaisuissa. Kansanäänestystä ei voi perua - tällöin menee valtiolta koko kansalaisluottamus. Kolonialistien jälkeläiset ovat sangen ylpeitä ... ja jopa muutoshaluisia.

Vrt. huumorilla Sex Pistols ja Anarchy in the U.K ;) ~ https://youtu.be/Uc89WTEh-jE -

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Perinteisesti typerän kansanäänestys tuloksen jälkeen on otettu aikalisä, jonka aikana kansan ymmärrys kasvaa ja sitten äänestetään uudelleen. Aika hidas ja rasittava tapa päätyä siihen parempaan ratkaisuun. EU-mailla on tästä paljon kokemusta sopimusten hyväksyttämisistä.

Ilkka Luoma

Miten määrittäisit Börje tuon "paremman ratkaisun" - on niin helppo sanoa klisee -"parempi ratkaisu" ... perusteletko hiukan väitettäsi?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

EU:n konsensuspäätösten aikana se oli tietysti tehtyjen sopimusten ratifiointi kaikissa jäsenmaissa. Muuten ei päästä eteenpäin.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #34

Siis hitaasti kiiruhtaen, kuten kiinalaiset, tosin Kiina etenee määrätietoisesti.

Toimituksen poiminnat