Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Onko poliittinen johto valmis suoraan kansalaisvaikuttamiseen?

(Viikon uutinen oli Brexit – Iso-Britannian kansanäänestyksen tulos Euroopan Unionista eroamiselle. Kansa puhui 52 prosentin enemmistövoimalla neuvoa antavan ohjeensa poliittiselle johdolle. Nyt tosin on syytetty, että kansa äänesti väärin |* ja Yhdysvallatkin on sekaantumassa lausunnoillaan äänestykseen ja sen vaatimaan muutokseen)

|* Äänestivätkö britit väärin? ~ http://yle.fi/uutiset/nakokulma_idiootit_aanestivat_vaarin/8989407 - 1]

 

 

Kansa lakaisi brittipöydän Eurooppa poliittisesti tyhjäksi, antoi neuvon muuttaa tilannetta vastaamaan lähemmäksi kansan tuntoja.  EU-parlamenttisali mylvi kuin leikkivien lasten hiekkalaatikossa eteen tulleen eroäänestyskärhämän vuoksi.

Nigel ei halunnutkaan leikkiä Angelan ja Francoisin kanssa, puhumattakaan Vittorion, Alexisin ja puolalaisten veljien kanssa, joita oli saarilaatikolle jo ilmaantunut samoille hiekoille 800 000 – hienompien lelujen toivossa.

 

Reviireistä syntyi huoli, ja Andrew vihelsi leikin poikki

[EU – Eurooppalainen reviirisotku ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/01/eu-eurooppalainen-reviiripuolustus.html - ]

Palataan nyt vuosien taakse, kun pohdittiin luomakunnan kokonaisreviirejä ja siitä miten ihminen – kuntansa kruununa asemoitui muuhun biosfääriin ollen sen ylivoimainen hallitsija, ainakin biomassaansa nähden. Voimme myös palauttaa enteellisenä ilmiönä Viron liittymisen Schengen – sopimukseen, vuonna 2008 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html -

 

Emme nähneet kulutusintomme yli metsään,

 … jossa vallitsi jo hätä köyhtymisestä, eikä ollut kyse rahasta, vaan ravinteista, hiilidioksidista ja lajiköyhtymisestä. Oliko näin jo saavutettu kestämätön tila, kun olimme kruunuina esimerkiksi syöneet vuotuisen meitä elättävän biosfäärillisen vuosikasvun jo huhti - lokakuussa, riippuen tarkasteltavasta valtiosta ja/tai elinalueesta.  

Lopultahan reviireissä on se vuosimiljoonainen evoluution filosofia tulla toimeen omillaan – omalta rajatulta maaperä-alueelta. Tämä luonnonfilosofia on aina ylläpitänyt elämän monimuotoisuutta, jota nyt yksi laji – ihminen – on säädellyt kovalla kädellä omine valta- ja käyttöpyrkimyksineen.

1]... Kansakunnan tehdessä poliittiselle päätöskoneistolle epämieluisan päätöksen, on kansanäänestys huono juttu ja lisäksi kansa ei osaa äänestää monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Kun taas kansa onnistuu miellyttämään äänestyksellään poliittista koneistoa, on se kannatettavaa suorademokratiaa, johon kansa on rehdisti kypsä antamaan vastauksensa. No niin, nyt ei nähdä metsää puilta ja kuulemma EU-parlamentissa kukaan ei ole tehnyt rehellistä palkkatyötä tai luonut työpaikkoja oikeasti ja todellisesta tarpeesta ~ http://yle.fi/ylex/3-8989685 - Vai oliko oheinen Yle kirjoitus aiheetonta suomalaismanipulaatiota varoituksena johonkin suuntaan?

 

*

 

[2007|2013]... YLE elää ajassa kansakunnan iholla etukäteen kertoessaan ajankohtaisohjelmissaan kansalaisliikkeistä Koijärviliikkeestä lukien (pe. 23.2.2007). Pioneerina toiminut – aidosti vihreämielinen Ville Komsi olisi nyt hovikelpoisena valmis uudelleen ottamaan osaa yhteisiin asioihin... ]

 

Nykymallinen poliittinen eduskunnan suurensalin istumajärjestys jakaa kansalaisia keinotekoisiin blokkeihin, salissa olematta merkittäviä ohjelmallisia eroja huomisen hoitamisesta huomioon ottamisen menetelmillä. Mieluumminkin voitaisiin sanoa yhtäläisyyksistä, joissa vain lauseiden sanallisten pieneroavaisuuksien hiuksen hienot erot erittelevät vasenta oikeasta – kaikkihan vaativat kasvua, hyvinvointia ja terveyttä.

 

Tämän päivän painotus on kasvu; 

hyvinvoinnin kasvu, talouden kasvu, vapaa-ajan kasvu ja elämän helppouden kasvu sekä eniten ihmiseen vaikuttavana tekijänä automaation kasvu. Huomisen kansalaisyhteiskunta suoravaikutteisena korostaa osallistumista, luontoarvoja, henkistä ja alueellista autonomiaa, lähialuetuotantoa, täystyöllisyyttä ja ennen kaikkea hyväksymistä kutakin soveltuvimpaan ryhmään saaden arvostusta olemassa olostaan ja osaamisestaan.

Markkinatalous ajaa globalisaatiota suhteettomine kuljetuksineen ja varastoimisen labyrintteineen. EU-alueella on menossa varsinainen rekkaralli ilman minkäänlaista logiikkaa tai huomioimista kokonaisuutena - mittareina ovat hetkellinen tuotos, kustannukset yhdessä mittauspisteessä ja kustannusten siirto toisille momenteille ja tuotantonumeroille. Raha on nyt ratkaisijan roolissa; raha on hyvä renki, mutta tunnetusti huono isäntä.

 

Kansalaisvaikutteeton valtalehdistö

Kansalaisvaikutteesta vapaa markkinaorientoitunut valtalehdistö säestää poliittista nykykarttaa kukin tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti - täälläkin rakennetaan tämän päivän informaatiota kaupallisten etuisuuksien nimissä. Suuret mainostajat ja markkinoijat, kuten lehtitalojen omistusrakenteet määräävät linjoista, jotka enimmillään ajavat päämääriä suuren kansan mielipiteiden vastaisesti. 

Valtalehdistössä on menossa ajopuuna syöksy valtapiirien patoränneihin ajaen mm. turvallisuusoppejaan menneisyyden aallonharjoilla.

 

Kansalaisviestintä lisääntyy!

Huomisen päivän informaatiossa ja mediassa kansakunta ottaa näkyvämpää ja suorempaa roolia keskinäiseen kansalaisviestintään. Kansalaisesta kasvaa kehittymisen myötä varteenotettava tiedontuottaja, johon nykytekniikat langattomuuksina jokaisen taka- ja povitaskusta mahdollistavat. 

Kansalaisvaikute kasvaa ja yhä useampiin tapahtumiin otetaan osaa suoraan, kuten Ville Komsi pioneerina aloitti Koijärvellä taistelun yhteiskunnan rahamekanismeja vastaan luonnon säästämisen etuja ajaen.

 

Kansalaisten omistama YLE eduskuntaohjattuna kuroo välimatkaa suoravaikuttamisen iholle 

YLE hakee ymmärrystä miksi nykymallisiin talouskärventyneisiin maailman ohjausmalleihin pitää saada paikallisempi, kansalaistavampi ja yhtenäistävämpi kehityksen linja, jossa ihminen toimijana koetaan osaksi luonnonjärjestystä. 

YLE on astumassa kansan pariin hakien välitöntä yhteyttä ihmisiin, jotka käytännössä jo nyt maksavat koko sen tapahtumaketjun, missä spekulantit kasvattavat ahneuden mekanismeilla omaa yksinapaista kulutuksen mantran hokemaa.

 

Suomi on kansalaistottelevaisuuden mallimaa 

Me emme nouse barrikadeille. Me olemme toistaiseksi hyväksyneet vakuuttelut vallassa olevalta hallitukselta, että hyvin menee, tietäen kuitenkin, ettei hyvin mene. Rahalla mittaus on muodostunut sokeuden kulmapisteeksi. 

Sokeus avautuu todellisuutena rävähtäen silmien eteen alastomana näkynä yksinäisyydestä, osallistumattomuudesta, erakoitumisesta ja päämäärättömyydestä ajopuuajelehtimisena ilman yhteenkuuluvuutta ja joukkoihin kuulumisen tuntua.

 

Huominen arki avautuu nopeasti, 

 ... kun menetämme keskimäärin hyvin palkattuina perustyötämme halvempien toverien tehdassaleihin. Seuraavaksi muun muassa Kiinassa 340.000 joka vuosi valmistuvaa yhtä pätevää insinööriä saapuu osaksi maapalloistuneen markkinatalouden työkentille imaisemaan töitä puolta pienemmällä palkalla. Nämä uhkakuvat ovat todellisia. 

Me olemme pieni kansakunta, joka turvaa todellisuudessa vain itse itsensä. Me olemme täydellisen riippuvaisia viennistämme (puolet bruttokansantuotteesta), meidän tuotteiden ja palveluiden tulee olla parempia aina sen mukaisesti, mitä ne ovat kalliimpia.

 

Huomista ei voida jakaa nyt 

Meidät on jo nyt varustettu yhdellä maailman suurimmista ekojalanjäljistä; kulutamme yksinkertaisesti liikaa. Huomisen tie on säästämisen tie. Meidän on pakko vähentää kaikkea välitöntä ja välillistä turhuutta. Vastuun ja ymmärryksen kokonaisuudesta on kasvettava mittoihin, jotka sopusointuvat luonnon kantokykyyn.

 

Me emme ole yksin täällä 

Maapalloa jakaa 6,5 miljardia muuta ihmistä. Länsimaat, eurooppalaiset ja amerikkalaiset etunenässä ovat osuutensa jo ottaneet ja nyt jaamme ulkoistumisina, työpaikkasiirtoina ja toimeliaisuussiirtoina sitä aiemmin ahnehdittua kasvuraaka-ainetta muille kehittyville maille, nyt on heidän vuoronsa.

...

 

Pallollamme on menossa maailmanlaajuinen resurssien, 

 ... raaka-aineiden ja työvoiman täysi uudelleenjako. Meille jää nyt sopeutumisen aikakausi- tämä vuosisata on Kauko - idän ja Kiinan vuosisata. Kiinalaisilla alkoi erityinen kultainen sianvuosi, joka on vain kerran 60 vuodessa - tunnetusti he ovat enneherkkiä ja uskovat loputtoman positiivisuutensa ratkovan meidän silmissä heidän massiiviset ympäristö- ja kaupungistumisen ongelmat. Suomi lähestyy osaltansa myös uusia valintoja kumppaneiden etsinnässä.

...

 

Nykyinen entisen maailman puoluepolitiikka on muutoskyvytön 

Se elää menneisyydessä uskoen kaltaisemme taloudellisen hyvinvoinnin kasvuun, elämän automatisoitumiseen helpottamaan työtämme, liikkumistamme kuin myös turvallistamaan lintukotoamme luonnolle tunnistamattomaan muotoon.

 

Huomisen arvoja ovat osallistuminen, joukkoon kuuluminen ja hyväksytyksi tuleminen 

Näillä elämän arvoilla saavutetaan luontaista sietokykyä oppia hyväksymään materia- ja energiakuluksemme alentaminen merkittävästi - sillä maapallollinen vastuunkanto alkaa sieltä, missä tämä talouden materiaalinen kasvukulutus synnytettiin.

 

Meillä eurooppalaisilla on nyt vastuunkantovuoro, 

 ... jonka EU aloitti uusilla päästövähennystavoitteilla. Koko EU saa yhtenäisyyden synnytetyksi julistamalla historiallisen yhteiskuntaongelmien tuote- ja palvelukehityksen käyntiin nyt ja heti - sen nostaen maanosamme takaisin osaajien joukkoon, missä massiiviset ympäristöongelmat lieveilmiöineen padottiin, eristettiin ja eliminoitiin.

Huominen politiikka on kansalaisvaikuttamista suoraan - 

kansa ottaa enemmän ohjia omiin käsiinsä ja rakentaa mekanismit uudelle hallintojärjestelylle. Taloudeltaan yhtenäistyvä Eurooppa ei silti poista kansallisia kokonaisuuksia, vaan oma ympäristö ja kanssaihmiset säilyttävät omaa keskinäisyyttään. 

Edustamista tarvitaan, mutta huomisen järjestelmissä sillä on jatkuva valvonta ja vaihtotakuu koko kaudeksi. Ja lopulta Maamme laulua on mukava kuunnella.

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

 

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

AL | US | VU | BL | BL | BLOG 81492

 

DOC kansa_hylkaa_politiikan_29062016 – Microsoft Word Starter

PVM 29062016

 

1081

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (19 kommenttia)

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Suora kansalaisvaikuttaminen on vastuunkiertoa ja arpaonneen nojautumista. Kunnollinen hallinto toimii parhaimmin, kun noudatetaan hyvää hallintotapaa ja jo koettua sen osalta toimivaa lainsäädäntöä ja lain henkeä. Jo nyt nähdyt tapaukset Suomessa vähemmistörynnimisestä kansalaisaloitteen muodossa ovat vaikeuttaneet lainsäädäntöä ja oikeudenmukaisuutta lain säädännön toteuttamisessa. Lehdistö tunnetusti käyttää hyväkseen sensaatiotilanteita, joten järjen käyttö jää vähäiseksi, kun hysteerisesti ollaan uutuuksien perässä ja kansalaisia siihen yllytetään.

Ilkka Luoma

Suoran kansalaisvaikuttamisen toiselta laidalta löytyy kiinalainen virkamieskoneisto, joka turvautui satoja vuosia keisareiden mielenliikkeisiin - mitä tuolta "välistä" olisi löydettävissä.

Äärimmäinen esimerkki "kansalaisvallasta" on muurahaiskolonnioilla - joissa kollektiivinen keskinäisjärjestelmä hylkäsi yksilön ja yhdisti työläisten massat proletariaatin diktatuuriksi - kuningatarkin on vain synnytyskone.

Löytyykö jotain muuta? Eikö poliittinen järjestelmä ole valmis kansanvaltaiseen suorademokratiaan, jolloin hiljalleen välillinen, mutta usein epäluotettava politiikkakoneisto pettää äänestäjänsä ---

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Suomalainen hallintomalli on toiminut hyvin jo noin 100 vuotta ja sille kuuluu antaa edelleen mahdollisuus toteuttaa hallintovaltaa. Hallinto on toiminut melko tasapainoisesti kansalaisaloitteen laittomaan hyväksymiseen saakka. Tosin sitä voidaan pitää epäonnistuneena kokeiluna, jossa lehdistön valtiomahti korostuu liikaa äänestäjien kustannuksella. Tuossa kokeilussa enemmistön vakaata elämäntilannetta ja elämäntapaa uhrataan vähemmistöjen hyväksi, joilla ei ole kunnollista perustetta väitteilleen.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #3

Hyviä näkökulmia. Raflatakseni ystävällisesti hiukan, kysyn vielä, että etkö halua itse osallistua suoraan vaikuttamiseen - etkö luota itseesi? Miten voit luottaa valintaasi, esimerkiksi eduskuntaan?

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa Vastaus kommenttiin #5

Olen äänestänyt lähes kaikissa vaaleissa äänestysikäisenä. Pyrin valitsemaan ehdokkaan hyvin ja myös puolueen. Seuraan politiikka kuitenkin maltillisesti ja melko vähän, kun ei ole erityistä syytä. Täytyyhän ihmisiin luottaa, vaalikelpoiset ihmiset tieten tahtoen haluavat ottaa hallintovastuuta. Kaikki halukkaat eivät tule valituiksi, mutta toiveita voi asettaa tulevaisuuteen. Sillä aikaa voi perehtyä asioihin syvemmin esimerkiksi lukemalla ja osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin. Hallintokoneisto pysyy rauhallisempana ilman tuota ns. suoraa vaikuttamista. Sellaiseen toki nykyään on hyvä keino: nämä somepalvelut :-)

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #7

Luotammeko me äänestäjät valitsemiimme?

Tässä on se kaikkien kysymysten äiti ja vaalikone. Muistamme erinomaisesti viime eduskuntavaalit 2015. Tuolloin annettiin kilpaa vaalilupauksia |7, niin Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset. Luvattiin esimerkiksi pyhästi tukea ja olla leikkaamatta koulutussektorilta. No, nyt äänestänyt kansa tietää millaisia ovat takin kääntäjät.

...jatkuu... linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/nato-luotamm... - alta.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Suomalainen hallintomalli on toiminut hyvin jo noin 100 vuotta ja sille kuuluu antaa edelleen mahdollisuus toteuttaa hallintovaltaa."

Kyseenalaistaisin nykyisen hallintomallin. Sipilä ei ole edes vihjannut minne Suomea EU:ssa viedään. tehdäänkö täysi liittovaltio vai otetaanko itsenäisyys takaisin. Nämä ovat niin suuria kysmyksia ettei näitä ilman kansalaisikuulemista voida tehdä, sen näyttivät demokraattiset brititkin.

Ilkka Luoma

Kukaan ei tiedä minne EU' ta viedään - olemme ajelehtiva puoliuppotukki valtavirrassa, jossa meidän potkuvoima ei riitä kuin pitämään nippanappa pään pinnalla, mutta riittääkö se tässä epävarmassa elämässä?

Käyttäjän TarjaKaltiomaa kuva
Tarja Kaltiomaa

Miksi koko ajan pitäisi olla pyrkimyksenä jokin suuri muutos? EU palvelee nykyisellään hyvin pitkään. Sille on tarvetta kuitenkin, kun muussakin maailmassa on muodostuneina valtioliittoja tai eri mantereet toimivat suurempina kokonaisuuksina talouden ja kulttuurin alueella. Kannattaisi katsoa silloin tällöin karttapalloa tai maailmankarttaa. Eurooppa vanhana tilkkutäkkinä olisi melko säälittävä, ellemme kaikki olisi tuossa kulttuurihengessä mukana. Laajenemista itään, jopa Venäjään saakka, on ehkä odotettavissa.

Ilkka Luoma

Onko EU' sta tullut maho jättiläinen, vain johtajiensa luomasta pakosta olla tai yrittää olla kykeneväinen johonkin? (!)

" ... EU on toistaiseksi maho jättiläinen,

joka hakee linjaansa ja sovittelee bryssel-virkarollaattorilla ”miljoonia näkökulmia” yhteiseksi byrokratiaksi. Direktiivien sekaan ei ole enää mahtunut kilvoitelevien EU-suurmaiden johtajien pyrkyryyksistä yhteistä komentolinjaa – korkeista edustajista ja nimityskukkaseksi jääneestä presidentistä huolimatta.

Jo muinoin Yhdysvaltojen presidentti –
[~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/02/valta-on-sil... - ]

Irakin muunnellun totuuden laskettelijaksi tituleeratun George W. Bushin ihmettely siitä, kenellä hän soittaa, kun on asiaa EU:lle. No, ei niin pahaa, ettei hyvääkin, sillä EU on kokeilukenttä huomisen johto- ja lainsäätöjärjestelmille.

EU on hallintolaboratorio, jossa eri maiden kansalaisia pidetään eu-kansalaisprototyyppeinä – niiden kymmeninä kulttuureina, kielinä, tapoina ja historioina. Sovittelu tälläisessä kokailumaastossa on ylivertainen tehtävä; ehkä mahdoton? 1]

1] EU:n suurimpana tavoitteena on pitää aiemman valkoisen maailmanvalloittajan – löytöretkeilijöiden eurooppalaisuuden voimissaan Kiinan ja USA:n puristuksessa – tosin yhteistoimintaa koetetaan tiivistää nyt USA:n kanssa, jottei maailman kaava: ”Kiina + Venäjä > USA + EU” toteudu. ... "

...jatkuu... linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/eu-maho-jatt... - alta.

.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Miksi koko ajan pitäisi olla pyrkimyksenä jokin suuri muutos?"

Muutosta on tapahtunut yli 20 vuotta sitouttamalla Suomea EU:n ytimeen lähinnä maksajajsi. EU:n julkilausuttu agenda on rakentaa liittovaltio jossa Suomen kaltaiset maat luovuttavat itsenäisyytensä Euroopan Unionille.

Ilkka Luoma

Olemme jo luovuttaneet itsenäisyytemme EU'lle!

-ei omaa rahaa
-ei omaa ulkopolitiikkaa
-ei omaa kauppapolitiikkaa
-ei omaa meille juuri tärkeää idänpolitiikkaa (tässä säröilee ;)
-ei omaa lainsäädäntöä
-ei omaa kokonaan itsellistä oikeuslaitosta

Tässä aluksi pohdittavaa itsenäisyydestä ..

Ilkka Luoma

Irti EU' sta kansalaisaloite - ainakin kansanäänestykseen:

22.717 nimeä tänään 29.6.2016 klo 16:01.
~ https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2058 -

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Kansanäänestys voi toimia jossain alueellisesti pienemmässä mittakaavassa jossa äänestäjillä on edes jonkinnäköinen kokonaiskuva asioiden seurauksista. Sellaisia voisi olla esim kunnallinen kaavoitus. Suuremmissa mittakaavassa ei välttämättä aito tieto ja kokonaiskuvien hahmottaminen voita pelkkää mutua. Lobbareiden kultakaivos se ainakin olisi eikä kenelläkään olisi mahdollisuutta selvittää mitä kaikkia tahoja noiden lobbareiden takana lymyilee.

Kansanäänestys kahden vaihtoehdon välillä on kuitenkin kelpo keino jakaa kansa kahteen leiriin ja laittaa ne sitten toisiaan vastaan. Lopputuloksena ovat voittajat, häviäjät ja katkeruus.

Jos oikein kunnolla haluttaisiin koeponnistaa valtakunnallinen kansanäänestys niin aiheen pitäisi olla jokaista taatusti koskeva. Sellaisia voisi olla vaikka kansallinen maataloustuki tai koko maan asuttuna pitäminen velkarahalla.

Ilkka Luoma

Kansalaisaloitteeksi haetaan sähköajoneuvojen poikkeava auto- ja arvonlisävero! ;) ... tästä generoidaan kansanäänestys - mutta itse aihe:

Suora kansanvalta tulee vääjäämättä, sillä tekniset edellytykset ovat jo olemassa, nyt vain täytyy ideoida Kansanpalvelutoimisto, joka laatii nämä kansanäänestyskyselyt ja selosteet. Aktiivisuus saadaan syntymään - vaikka rahalla, ja vastineeksi lopettamalla puoluetuki kokonaisuudessaan - tulkoot toimeen jäsenmaksuilla ;)

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

En yhtään epäile etteikö kansanäänestystä kritiikittä kannattavien takana puuhastelisi myös iso raha. Osa tiedostaa asian, osa on ns hyväntahtoisia hölmöjä joita viedään kuin pässejä narussa.

Tulevaisuus näyttää sitten kuinka käy. Mitä helpommin asia on järjestettävissä sitä yksityiskohtaisemmista, itse kunkin omaan elämään liittyvistä oikeuksista ja rajoituksista tullaan äänestämään.

Ei ole niin pientä asiaa ettei suomalaisia voisi jakaa kahteen leiriin. Ja meistä jokainen kuuluu johonkin vähemmistöön. Enpä toivo aikaa jolloin pitäisi kuulua siihen ylpeään enemmistöön, 'kansaan' joka saa rajoittaa toisten oikeuksia.
Hemingway kirjoitti 'kenelle kellot soivat' ja oli oikeassa. Kansanäänestyksiä voidaan käyttää myös meistä jokaisen kansalais- ja jopa ihmisoikeuksien rajoittamiseen.
Kun edustuksellinen demokratia korvautuu sanalla 'kansa' niin siihen porukkaan eivät enää kuulu väärin äänestäneet.

Edustuksellisessa demokratiassa kansalaisia ei pakoteta valitsemaan kahden vaihtoehdon välillä, vaan eri arvoja edutavat kansalaiset elävät sulassa sovussa rinnakkain.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #16

Mitäs tuumaan caesarmaisesta valistuneesta diktatuurista - ei tarvita kansanäänestyksiä, ei parlamentarismia, ei vaaleja eikä oppositiota - eikä komiteamietintöjä - vain yksinvaltiaalle riittävä määrä valmisteluryhmiä eri yhteiskunta-alueilta, jotka pitävät herransa/ roivansa ajan hermolla ;)

Miten muuten muurahaiskolonnioiden proletariaatin diktatuuri on järjestelty - mikä on kommunikointijärjestelmä ja mistä tiedetään mitä tehdään milloinkin, onko kaikki ennalta ohjelmoitua?

Ilkka Luoma

... Tämäkin vaatii oman laajasti pohditun kansalaiskirjoituksen.

~ http://yle.fi/uutiset/mieli_muuttui_nato-aanestyks... -

...

Ilkka Luoma

Useimmat poliitikot ovat heikkoja, eivätkä usko, halua uskoa, että kansakunta osaa äänestää itse suoraan tärkeimmistä asioista. Heikot poliitikot tippuvat pois ja eduskunta kutistuu 100' aan edustajaan. Kokoomus ei halua antaa Nato-päätöstä kansalle, eikä pm. Sipilä EU-äänestystä. Voimakas ja kansan iholla oleva poliitikko uskaltaa kannustaa suoran demokratian edistämiseen! Tarvitsemme kansanäänestystoimiston, joka osaa huolehtia äänestykset.

~ http://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/2016071321902... -

.

Toimituksen poiminnat