Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

”No niin” – suurlähettiläät Helsingissä – opin ja välittämisen tiellä

(Media on innokkaasti uutisoinut vuotuisia suurlähettiläspäiviä|* Helsingissä. Kerran vuodessa nämä oikeastaan tasavaltamme presidentin lähettiläät kokoontuvat miettimään maailman syntyjä syviä, nykypäiviltään ja kuluneelta vuodelta. Eräs heistä on korvannut sanan ”kippis” – no niin -tervehdyksellä |**)

[ … arkikansalainen Erkki on usein miettinyt mitä nämä kuluerät maailmalla tekevät. Erkki ei huomaa lähetystöjen työtä olohuoneeseensa kuin silloin tällöin uutisina – nyt Tukholmasta, kun lähettilään arvellaan lähestyneen liian tuttavalliseksi |1, joidenkin mielestä

 … kansalainen Liisa sen sijaan tietää, että lähetystöissä edustetaan maatamme, ja perehdytään asemavaltion kulttuuriin, tapoihin ja historiaan – unohtamatta ruokatapoja, poliittista järjestystä/ epäjärjestystä, jotta osataan olla maassa maan tavalla – ikään kuin esimerkkeinä kohteliaisuudesta ja diplomatiasta vieraita kohtaan. Diplomatialla on toki arkinen puolensa – Liisakin pohtii kuluja saavutettuihin hyötyihin nähden … ]

|* ~ http://yle.fi/uutiset/presidentti_niinisto_terrorismi_ei_ole_mikaan_hallitsematon_luonnonvoima/9113698 - [Yle]

|E ~ http://presidentti.fi/Public/default.aspx?contentid=349930&nodeid=44807&culture=fi-FI – [Presidentti Sauli Niinistö]

|** ~ suurlähettiläs Yle Aamu – TV:ssä 24.8.2016 – ruokakulttuurin merkitys diplomatiassa

 

Suurlähetystö on kuluerä, mutta tavoitteeltaan hyödyllinen menotili

[ … tungos diplomaattikutsuille ~ http://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/03/11/tungos-diplomaattikutsuilla-kasikirjoitus - ]

 Lähetystöt edesauttavat suurlähettiläiden johtamina maamme esilläoloa. Liki 100 lähetystöä |2 on paljon kokoisellemme valtiolle. Lähetystöt ja edustustot ovat työkirjoiltaan monipuolisia kansakuntamme edustajia. Tavoite on kirkas – tuotetaan mahdollisuuksia kaupallisesti, kulttuurillisesti – suhdetoiminnallisesti sekä poliittisesti, viemällä kohteliaan pidättyväisesti omia hyödyllisiksi arvioimiamme ominaisuuksia isäntämaalle ja kuuntelemalla isäntämaan ääntä herkällä korvalla.

 

Suomi itsessään on erinomaisesti asemoitunut – olemme vedenjakajalla

[ - suomalaisuus kumpuaa niin idästä kuin lännestä, meidän itsemme ollen lännen ja idän vedenjakajalla ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/suomi-on-niin-idasta-kuin-lannesta-emme.html - ]

Asemamme idästä ulottuvan niemen kärjessä, meren rannalla on ikään kuin idän päätepiste, josta alkaa länsi. Tänään länsi ja itä mittelevät voimiaan – toistaiseksi onneksemme vain sanallisesti olotilassa, jossa pistimiä on kiinnitelty varmistettuihin aseisiin. Jossain kipinä on sytyttänyt leimahduksen, jonka ympärillä länsi ja itä asemoivat omaa kulttuuriaan puolustaen |3 edustamaansa arvomaailmaa |4, aivan loogisin ja historiallisin syin.

 

Suomi on erityisasemassa – olemme idän karhun kainalossa hapuillen läntisyyttä

Kansalaiset ovat realisteja, ja joutunevat opastamaan |5 seuraavista vaaleista toistaiseksi vallassa olevia poliitikkoja roolistamme sitoutumattomana maana, joka ei halua toisten sotiin eikä konflikteihin. Myöskään meidän suurlähetystöt eivät voi esittää niin läntistä kuin itäistä roolimallia …

 … me edustamme suomalaisuutta, jonka erityislaatuisuus esiintyi viimeisen kerran presidentti Urho Kekkosen mahtiaikana 1975 – ETYK – kokouksena |6, joka loi meille puolueettoman valtion statuksen. Kekkonen oli tältä osin tuolla kokouksen päättäneellä nuijan kopautuksellaan saavuttanut erään tavoitteensa – irtautumisen idän syleilystä. Olimme hyväksytyt asemaan, jota oli jo vahvistettu monin YK-rauhanturvaoperaatioiden osallistujana |7.

 

Tänään asema on toinen – meidän johtajat unohtivat Kekkosen opit ja teesit

[ … me emme ole läntisen sotilasliiton jäseniä, emme voi hännystellä liikaa länttä, unohtamalla itää. Kansa on sanonut painavan sanansa väkivahvana natokielteisyytenä jo yli 10 vuoden ajan … ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/kansakunta-on-paattanyt-me-emme-liity.html - ]

Suurlähettiläät edustavat Suomea, omaa ministeriötään ja tasavaltamme presidenttiä. Tämä on vaativa rooli. Suurlähettiläs on itse valtiomme ykkösedushenkilö isäntämaassaan ja joutuu myös ottamaan vastaan kiitokset ja moitteet – joskus jotkut ovat saaneet karkotuksen, tosin suomalaiset eivät.

Suurlähettiläs ja hänen lähetystönsä on pidättyväinen ja osaa olla maassa maan tavalla, meidän omin erityisin toimintapiirtein, jonka huippukohta on kohtelias puuttumattomuus toisten sisäisiin asioihin – olivatpa ne mitä tahansa.

Valkoinen oman kaltaisensa demokratian ja vapaan sanan edustaja ei voi olla opettaja, meillä ei ole opetusroolia tai huomauttelijan osaa ollessamme isäntämaan vieraana – vieraalla maalla, vaikka itse tontti voisikin olla valtiomme omaisuutta.

 

Tulevaisuuden ulkopolitiikka edustaa huomioivaa tarkkanäköisyyttä oivaltaa riidoille ratkaisuehdotus

[ … riitojen ratkaisu on asiaviileä asenne jokaista osapuolta kohtaan – vain sillä saavutetaan kaikkien arvostus ja kunnioitus … ]

Suomen asema muuttuvassa maailmassa joutuu tarkasteluun, kun maailma on muuttumassa moninapaiseksi. Yhdysvallat ei ole enää maailman suurin talous |8, se on toki sotilasmahti, mutta se ei ole ainoa ydinasesuurvalta |9.

USA’ n rooli maailmanpoliisina on päättymässä. Kaukaa idästä on noussut voima, jonka päämääriä on syytä tarkkailla uteliaana, puuttumatta mihinkään sellaiseen, mikä ei meille kuulu tai meihin suoraan vaikuta.

Meidän on tultava toimeen monien eri toimintamallien kanssa, joista yksi on läntinen demokratia. Muistamme, ettei Euroopan Unionin edustama maailmannäkemys kanna kuin noin 20 - 25 prosenttia maailman väkiluvusta.  

Meidän suomalaisten rooli on välittäjä ja huomion osoittaminen kaikille erilaisten hankauksien ja konfliktien osapuolille. Meidän rooli on palaamassa Kekkosen ETYK-isännyyteen, tuolloin olimme huipulla. Emme puutu muiden asioihin, emme huuda mediana oppejamme, emme myöskään painota asemaa lännettyneenä valtiona, koska kansakuntamme osaa jo nyt asemoitua idän ja lännen vedenjakajalla.

 

Tänään presidentti Sauli Niinistö on myös kahdenvälisyyden kannattaja

Meidän erityisasema idän portilla asettaa vaatimuksia juuri presidentille, sillä kansa on hänet suoraan henkilönä asemaansa valinnut. Presidentti on aina kansalaistuntojen julkituoja, kuten näyttää nyt Niinistön osalta tämäkin toimivan.

Kansa odottaa valitsemaltaan edustajalta johtajuutta |10, vaikka laki ei siihen kaikkia polettimerkkejä annakaan. Kansa olisi valmis nostamaan presidentin valtaoikeuksia. Kekkosen aikana maassamme oli isäntä talossa ja kansa hyrisi tyytyväisyyttään |11, vaikka eripuraisia vastustajia oli, joita sopivasti Kekkonen aina silloin tällöin myllytti. Nykyinen on pidättyväinen myllykirjeistä – ehkä yksi on nyt nähnyt päivänvalon |12.

 

Suomen presidentillä on loistava mahdollisuus olla välittäjä

Kutsu Venäjän presidentti Vladimir Putinille saapua mehuhetkelle Naantalin Kultarantaan oli oiva esimerkki tapahtumasarjan käynnistämisestä |13, jota nyt media tarkoitushakuisesti ja yksipuolisesti yrittää riepotella.

Lukijat ja äänestäjät sen sijaan laulavat kuorossa niin medialle kuin lännettyneille natottajille: ”Puhukaan te, me pidämme hevosta”! Kansa on tänään enemmän äänessä kuin aiemmin – siihen antaa mahdollisuuden uusmedia nimeltään kehittyvä some (=sosiaalinen media).

 

Edustajamme ulkomailla – ”no niin”

Oppikirja ”sveitsittymisen” hyveistä on vielä painamatta |14, se tarkoittaa sitä, että nyt harjoittelemme rauhanvälittäjän roolia kaikkialla, niin idässä kuin lännessä. Emme vanhan sanonnan mukaan kumarra mihinkään ilmansuuntaan, jottemme myöskään pyllistä toisaalle. Me emme ole amerikkalaisia, emme ole myöskään venäläisiä, ruotsalaisuudesta edes puhumatta – olkaamme siis suomalaisia.

Suurlähettiläät ovat organisaatiollisesti ulkoministerin alaisia, nyt meillä on harjoittelija ulkoministerinä |15. Ministeriä on vaihdettava, meillä on ulkopolitiikan alalta kaksi kiistatonta ammattilaista – europarlamentaarikko Paavo Väyrynen |16 ja kansanedustaja Erkki Tuomioja |17. Näiden herrojen kokemus on ylivertaista luokkaa. Ulkoministerit ovat liki poikkeuksetta ministereitä kokeneimmasta päästä – kuten Venäjän Sergei Lavrov.

 

On hallitun muutoksen aika,

 … ja se tarkoittaa EU-valtiona saksalaishyväksyttyä välittäjän roolia, jottei Euroopassa synny ratkaisemattomia ongelmia. Nyt siihen on vaara. Saksa on EU-johtaja |18 ja Eurooppa jatkuu Uralille asti|19. Saksa haluaa kauppasuhteet Venäjälle kuntoon, kaasun virtaukseen varmuuden ja yhteisen näkemyksen kuinka maailman ympäristöongelmiin pureudutaan oikeasti – ei vain puhein.

Eurooppalainen rauha takautuu Saksan ja Venäjän yhteistoiminnalla |20. Nämä kaksi valtiota tietävät historian opettamana parhaiten, ettei vastakkainasettelusta tule kuin vahinkoa – ja paljon, hyvin paljon ruumiita.

Näistä tosiasioista, jotka on syytä hyväksyä – latautuu meille viisaus olla välittäjä – konfliktien välittäjä täältä Pohjan periltä – idän ja lännen vedenjakajalta.  

 

Tekstin lisälinkit

|1 Ruotsin suurlähetystö ~ http://yle.fi/uutiset/suomen_tukholman-suurlahettilas_vedetaan_pois_ruotsista__soini_toimintaedellytykset_heikentyneet/9098945 -

|2 Suomen edustustot ~ http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49529&contentlan=1&culture=fi-FI -

|3 Arvojen aggressiomaalima ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/kuinka-agressiivisesti-lannenmies.html -

|4 Arvojen kamppailu ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219861-lantisten-ja-itaisten-arvojen-yhteenotto -

|5 Raskas virhe! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221422-nyt-syntyi-timo-soinilta-raskas-ulkopoliittinen-virhe -

|6 ”Parahdus viillon alta” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/07/presidentti-kekkonen-parahti-viiltonsa.html -

|7 YK – rauhanturvaajat ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdollisuus.html -

|8 Kiina ~ http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2014/12/05/nyt-se-on-virallista-kiina-on-suurin/201416858/12 -

|9 Ydinasesuurvallan kohtalonyhteys ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/10/kuinka-venaja-asennoituu-usan.html -

|9 Ydinasesuurvallat ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/09/ydinasesuurvallat-suojelevat-omiaan.html -

 

|10 Talosta puuttuu isäntä ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215604-suomesta-puuttuu-isannan-aani -

|11 Paras aikakausi ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162987-kansalaisen-paras-kausi-elettiin-kekkosen-aikana -

|12 Presidentin myllykirje ~ http://presidentti.fi/Public/default.aspx?contentid=349791&nodeid=44807&culture=fi-FI -

|13 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220778-kreml-otti-ohjakset-%E2%80%93-teki-turvallisuusaloitteen-kutsulla -

|14 Sveitsin esimerkki ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/eu-joustavoitettu-sveitsittymisemme.html -

|15 Harjoittelija ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221422-nyt-syntyi-timo-soinilta-raskas-ulkopoliittinen-virhe -

|16 Itsenäisyysmies Väyrynen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/07/itsenaisyysmies-paavo-vayrynen.html -

|17 Case – Tuomioja ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/02/case-erkki-tuomioja.html -

|18 De facto - Saksa johtaa EU:ta ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/86993-saksa-johteinen-liittokunta -

|19 Eurooppalainen turvallisuusajattelu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/eurooppalaisen-puolustuksen-ratkaisu.html -

|20 Saksa ja Venäjä ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/164676-saksa-ja-venaja-euroopparauhan-takuumiehet -

 

PS

Mikäli et näe tai et saa auki esitettyjä kirjoituksessa olevia linkkejä, tai linkkien alleviivauksia (sinistyksiä) – on tämä koko teksti saatavilla toimivine linkkeineen sivustolta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/08/no-niin-suurlahettilaat-helsingissa.html

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

 

AL | US | PZ | VU | BL | BL | BLOG 86950

DOC rauhantekija_peacemaker_24082016 – Microsoft Word Starter

PVM 24082016

1175 | 1205

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Ilkka Luoma

[2015]
" ... Suomessa puolustusministeri ei johda ulkopolitiikkaa

Maamme epäonnisin ja jopa kansalaisten taholta huonoin hallitus on kuitenkin onnistunut yhdessä asiassa, tuoden kansalaisluottamuksen ja -arvostuksen ulkopolitiikan hoitajille. Ulkoministeri Erkki Tuomioja on valvonut ja ylläpitänyt teräväkatseisella laaja-alaisuudella hyvin asiat järjestyksessä ja suhteet neuvottelupitoisina kaikkiin ilmansuuntiin. Onko nyt puolustusministerin taholta sotkettu suhdetoimintaa [IS] Venäjälle?

Tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö on jopa luonut uutta linjausta ulkopoliittisen mandaattinsa puitteissa itään – Venäjälle 6], avaten kahdenkeskisiä avauksia Venäjän presidentti Vladimir Putiniin 7]. Niinistö on hakenut uutta linjausta ’EU-joustavoitettuna sveitsittymisenä’ 8], jota voidaan pitää esialkuna uudelle Suomen ulkopolitiikan linjaukselle. Millaisen vastakaiun saamme nyt idästä [Yle] – näistä Haglundin irtiotoista?

Suomalaisten tie on puolueeton rauhanneuvottelijan tie

Meille ei voi kohdistua uholinja, eikä nokkapokka, edes uutisoituina otsikoina, siksi vaarallista on osoittaa sapelikalistelua toisen maailman ydinasesuurvallan rajanaapurina.
Kiinalaiset, jotka loivat pari tuhatta vuotta sitten filosofian ’voittamattomasta vihollisesta ja sen saattamisesta ystäväksi’ – voivat vain katsoa, kuinka pieni valtio ajaa tietoisesti itseään linjalle, jossa on jo vuosien 1938 - 39 onnettomia virhepäätelmiä 9].

Suomi voisi olla sotilaspoliittisesti puolueettomana valtiona uskottava ja arvostettu välitysneuvottelija idän ja lännen välillä 0]. Meillä on jo laajaa kansainvälistä osaamista YK - johtamista rauhanturvaoperaatioista. Nyt voisimme jatkaa tuota meille ominaista linjausta entistä merkittävämpänä rauhanturvaamisen ”suurvaltana” 11]. ... "

jatkuu linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/tulella-leik... -

.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Aivan pilvetön ei ulkopolitiikan taivas näköjään ole:

"Venäjän duumassa on ehditty vaatia jo vastatoimia Suomelle sen vuoksi, että syksyllä allekirjoitettaneen uusi puolustusyhteistyöasiakirja Yhdysvaltain kanssa."

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000012472...

Ilkka Luoma

Olisiko niin, että Venäjän tehdessä oman turvallisuuteensa liittyvän toimenpiteen, se katsotaan uhaksi ja sen myötä Suomen täytyy jälleen tehdä jokin uusia toimenpide ... näinhän kierre on valmis. Meillä media antaa lukijoilleen sen käsityksen, että Venäjän omat puolustukseen ja maansa turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat aina uhka meille!

Muistamme Suomen allekirjoittaman Nato-Isäntämaa pöytäkirjan aloittaneen kierteen ---

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #3

Venäjällä alkoi jättimäinen, ylimääräinen sotajoukkojen valmiusharjoitus. Puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan uhka Venäjän turvallisuudelle on kasvanut. Suomiko tämän aloitti?

http://tass.ru/armiya-i-opk/3565111

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #7

Liittyy Nato/USA' n laajoihin taisteluharjoituksiin lähellä Venäjän raja-alueita - pohjoisesta aina Mustalle merelle saakka.

IL uutisoi samaa aihetta ---

Olisiko toimittajan pitänyt taustoittaa Georgiaa ja Krimiä tarkemmin, nyt lukijat saavat vajaan ja erheelliseen päättelyyn johtavan käsityksen tapahtumakokonaisuuksista. (jutun loppuosassa)

~ http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016082522221097_... -

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #8

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu "lisäsi, että tarkoituksena on myös tarkastaa läntisen ja keskisen sotilaspiirin kykyä tehostaa toimiaan lounaisella strategisella suunnalla." - eli Ukrainassa.

"Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat torstaina 25. elokuuta Venäjän ja Ukrainan välisestä jännittyneestä tilanteesta. Suomi tukee Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia eikä hyväksy Krimin laitonta liittämistä Venäjään. Jännityksen lisääntyminen alueella on huolestuttavaa. On tärkeää välttää tilanteen kärjistyminen entisestään. Suomi tukee Normandia-formaatin työtä ja toivoo osapuolten jatkavan keskusteluja suunnitellusti. Kiireellisintä on pitävä tulitauko itäisessä Ukrainassa."

Huolestuttavaa, kieltämättä.

http://www.presidentti.fi/public/default.aspx?cont...

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #10

Suomi on huolestunut Ukrainasta, entä Syyriasta, jossa kohta riehuu yksi ja toinen valtio aseineen ... eivätkö USA' n pommitukset Syyriassa, jo vuodesta 2014 huolestuta?

Nyt erityisesti on tärkeää, ettemme mene ja sotkudu mihinkään meille kuulumattomaan. Puheilla ei sotia lopeteta, vaan puolueettomalla rauhanvälityksellä valtiosta, joka nauttii luotamusta kaikilta ilmansuunnilta.

Tämä rauhanvälittäjän rooli sopii meille hyvin, emme halua olla täällä idän ja lännen vedenjakajalla - taistelualustana millekään yhteenotolle, ja se varmistuu vain siten, ettemme luo edellytyksiä vieraiden armeijoiden sisäänpääsylle maahamme.

.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #7
Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

... Suomessa puolustusministeri ei johda ulkopolitiikkaa
Suomi on edennyt yhteistyössä USAn kanssa siihen pisteeeseen että puolustusministerille kerrotaan mitä seuraavaksi.

Ilkka Luoma

Eduskunnan oleellisesti muuttuessa, tehdyt läntisten sotilasliittojen ja -valtioiden aikomuspöytäkirjat voidaan purkaa ja ryhtyä jälleen ajamaan omaa liittoutumattomuutemme turvallista linjaa - aidosti ja saavuttaen luottamusta kaikilta ilmansuunnilta. Suomen kansa ei halua toisten sotiin eikä konflikteihin, mutta välien selvittäjäksi kyllä - aivan kuten pr. Niinistökin tähtää.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

Luoma: Suomi ei edelleenkään ole millään "vedenjakalla", vaan on osa länttä ja pysyy. Näin on todennyt myös presidenttimme. Suomella on yhteistyösopmus NATO:n ja sitä kaavaillaan myös USA:n kanssa. Myöskään Suomi ei ole enää puolueeton maa. Onko Luoma tosiaan niin kovapäinen, että ei millään meinaa sulattaa tosiasioita?

Ilkka Luoma

Kajanto on tässä oikeassa - kansakuntamme on niin kovapäinen, että hylkää lännettyneen tavan sen sotilasliittoihin liittymättömyytenä. Kansa on oivaltanut ajat sitten, että olemme idän ja lännen vedenjakajalla, itsemme ollessa niin lännestä kuin idästä, vieläpä idästä enemmän * --- tämä on sitä tervettä kansallista itsetuntoa, itsesuojeluvaistoa ja halua pysyä erossa muiden sodista ja konflikteista ---

" ... [ … kansalainen Erkki on äänestänyt mielipidemittauksissa kansalainen Liisan kanssa jo yli 10 vuotta täyden enemmistö kielteisyyden Natolle. Vaikka media väheksyy lukijoitansa, eikä noteeraa juurikaan – ainakin Helsingin Sanomien ja Yle’ n osalta, ylläpitäjiään eli kansalaisia – on päätös elosta ilman Natoa kypsynyt myös oleellispoliitikkojen liittoutumattomuusarsenaaliin. Erkki on tyytyväinen – kansalaisen tahto on nyt noteerattu …

… kansalainen Liisa on tiennyt jo pidempään, että ystävät pidetään lähellä ja viholliset kaukana. Liisa tietää myös, että ne ovat eri miehet, jotka ruumiita tekevät ja he, jotka niitä pesevät. Kansa lopulta ja aina maksaa kaikki ne viulut, jotka pidemmälle ajattelemattomat poliitikot korskeudessaan tekevät – kuten Kokoomuksen koppalakkiosasto, joka veisi Suomen Natoon, jopa ohi kansanäänestyksen … ]

Sauli Niinistö totesi ruotsalaisen kutsuvieraan lausahdukseen napakasti suunnilleen näin – ”Olette nyt hiukan ajastanne jäljessä” – näin se on, sillä Suomi ja suomalaiset ovat eläneet jo yli 70 vuotta täyttä rauhan aikaa itäisen karhun kanssa, 1 340 kilometriä pitkästä yhteisrajasta huolimatta tai juuri sen takia. Olemme toki puskuri ruotsalaisille, jotka luikkivat olosuhteidenkin pakosta karkuun niemeltämme jo alkaen 1809 – eivätkä virallisesti antaneet tukea, kun kansakuntamme oli seinää vasten 1939. ... "

jatkuu linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/kansakunta-o... - alta!

...
* SJE - Suomalaisuuden juurien etsijät ---
~ https://www.facebook.com/groups/5749603299/ -

.

.

Ilkka Luoma

... Suomen asema idän ja lännen vedenjakajalla voidaan nähdä venäläisnäkökulmasta myös näin. Ovatko kansalaisemme oivaltaneet, että nykyinen hallitus vie hiljalleen hivuttaen Suomea vaarallisempaan turvallisuusasemaan?

~ http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000012478... -

...
Tai sitten näin:

... Signaaliarvona lähestymme tilannetta, jossa ajaudumme suurvaltojen taistelukentäksi. Olemme USA' lle riittävän kaukana heidän rajoiltaan. Venäjän näkökulmasta näin toimien USA' lla on taas mahdollisuus olla kiinni Pietarissa ja Kuolan niemimaan ydinsukellusveneiden tukikohdissa. Missä konfliktin sattuessa taistelu käydään, helppo arvata. Haluaako kansakuntamme tätä? Ei halua.

~ http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000012472... -

.

Ilkka Luoma

Suurlähettiläspäivien konseptia häiritsi joko ajojahti tai todellinen ongelma, joka heikentää työtuloksia valtiollemme tärkeällä toiminnan alalla!

~ http://yle.fi/uutiset/suomen_tukholman-suurlahetti... -

.

Toimituksen poiminnat