Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

EU-rajat takaavat reviirit – rajattomuus sekoittaa tavat, kulttuurit ja uskonnot

  • UPI - FIIA johtaja Teija Tiilikainen ja Frontexin korkea suomalainen virkamies EU' n rajavalvonnasta ennen kutsuseminaaria
    UPI - FIIA johtaja Teija Tiilikainen ja Frontexin korkea suomalainen virkamies EU' n rajavalvonnasta ennen kutsuseminaaria
  • Monimutkainen kaaviokuva kuinka Frontex toimii - jokainen voi itse tuosta päätellä kuinka tehokas se on!
    Monimutkainen kaaviokuva kuinka Frontex toimii - jokainen voi itse tuosta päätellä kuinka tehokas se on!
  • EU ulkorajoilla kuhinaa - Frontexin pitäisi kyetä valvomaan, tarvittaessa estämään laittomat rajanylitykset.
    EU ulkorajoilla kuhinaa - Frontexin pitäisi kyetä valvomaan, tarvittaessa estämään laittomat rajanylitykset.

UPI-FIIA järjesti kutsuvierastilaisuudessaan 15. syyskuuta 2016 erinomaisen läpileikkauksen mitä Frontex |1 – Euroopan unionin rajavalvontavirasto teki, tekee ja miten sen tehtävät nähdään huomenna.

 

[... kansalainen Erkki on pohdiskellut rajallista Euroopan Unionia ja ihmetellyt sen sekasikiömäisyyttä idästä länteen ja etelästä pohjoiseen – mitään strategiaa kansalainen ei ole toiminnassa nähnyt, vain aavistus, että yritetään pitää pää pinnalla Yhdysvaltain ja maailman suurimman Kiinan puristuksissa |2 - |3 …

 … kansalainen Liisa elämän synnyttäjänä ja kasvattajana huomasi loputtoman ristiriidan tavoissa, kulttuureissa, uskonnoissa ja mentaliteeteissa. Etelä pinnaa ja pohjoinen koettaa olla tunnollinen. Itä on slaaveja ja länsi on ”vapautta ja koskemattomuutta” – kolonialismin jälkijätön uurtamana |4 …]

EU asetti rajat ja sisämarkkinat – nämä piti piirtää yhden alueen sisään. Syntyi osaksi Schengen |5, joka avasi vapauden kulkea, työ sai liikkua, tavarat ja pääomat risteillä ristiin rastiin ja työtäkin sai etsiä mistä halusi. Puolalaiset valloittivat Englannin ja nyt britit haluavat eroon koko EU’ sta |6. Rajat olivat tulleet vastaan. Ulkopoliittinen Instituutti arvioi muuttoaaltoja jo vuonna 2011! |*

|* ~ http://www.fiia.fi/fi/event/350/upi_breakfast_briefing_eu_n_varautuminen_muuttoaaltoon_pohjois-afrikasta/ -

|5 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html -

 

Frontex on merellä, maalla ja ilmassa

[ kuvakokoelma UPI-FIIA tilaisuudesta ~ LINKKI - ]**

Rajavalvonta on vanhimpia yksilön ja yhteisön valvontapiirejä. Rajalla ollessaan on uhka joutua taisteluun elämästä ja kuolemasta – on kyse elintilasta, toimialueesta ja edes jotenkin yhteisöllisestä joukosta tulla toimeen, olla ikään kuin omillaan |7. Frontex ei ota kantaa ristiriitoihin sisällä, mutta se yrittää pitää ongelmat poissa sisäpiiristä. Frontex ei myöskään ota kantaa poliittisiin globalisaatio-ongelmiin. |8

|** Tilaisuudessa kehotettiin noudattamaan Chatman House sääntöjä, jolloin luennoitsijoiden nimiä ei saa yhdistää heidän esittämiin kannanottoihin, mielipiteisiin tai asiasisältöihin.

 

Saimme valtavat määrät pakolaisia

[ pakolainen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/03/eu-turkki-ihmisvaihtokauppasopimus.html - ]

EU on täynnä entisiä isäntävaltioita monille nykyisille kehitysmaille, jotka olivat paljolti alusmaita – valkoisen eurooppalaisen kolonialismissa |9. Muutaman sata vuotta Länsi-Eurooppa imi resursseja härskisti miekan ja ristin keinoin |10. Nyt näistä maista pursuaa pakolaisia – mitä ilmeisimmin myös perinteen vuoksi, kun oli tullut ryöstetyksi, oli myös oikeus tulla saamaan tuosta saaliista korko-osat paremman elämän muodossa (?)

|10 Miekka ja risti ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/10/uskonsotien-suvaitsemattomuutta-risti.html -

 

Frontex on loistava esimerkki järjellisestä toiminnasta

[ Schengen alueen ongelmat ~ https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2015-AK-29230.pdf - ]

Tosin meidän täytyy tässä otsikon osassa unohtaa politiikka, jäsenvaltiopyrkyryys, valtioiden omaehtoisuus, pyrky hyötyä nettosaajan osastaan ja halun rikastua muiden kustannuksella. Kaikkea noita tämän päivän EU on – erilaisten pyrkimysten vuoksi.

EU ei ole yhtenäinen joukkue – yhteisellä hengellä |11. Frontex rajavalvojana ei ota näihin mihinkään kantaa, vaan on tehnyt hienot ja kauaskantoiset suunnitelmat, miten reviiri nimeltä EU valvotaan, suojellaan ja kriisissä toimitaan. Tuo uudistoimintasuunnitelma vesitettiin jäsenmaiden pontevien vastustusten vuoksi. Mikään ei juuri muuttunut.

|11 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/eu-maho-jattilainen-virkarollaattorin.html - ]

 

Kaikki olisi muuttunut, jos Frontex olisi saanut tehdä haluamallaan tavalla

EU’ sta olisi tullut eheä alue valvotuin rajoin. EU olisi saanut kehitysturvatun alueen virittää aivan uutta yhteiskuntajärjestystä uusioeurooppalaisin tavoin. Euroopan Unionista piti tulla uuden maailman esikuva. Tämän esikuvan musertavat jäsenvaltiot, jotka ovat tukkanuottasilla liki asiasta kuin asiasta.

Frontex olisi vain halunnut ammattimaisesti säilyttää alueen rajat hallussa ja turvassa – ulkoisia uhkia vastaan. Sellaisia uhkia kuin vieraat yhteiskuntajärjestykset, uhkaavat kulttuurit ja voimalliset kaiken alleen murskaavat uskonnot. Frontex jopa mitoitti yhteiset rajavalvontajoukot – näin ruotsalaisten osuus jäi pienemmäksi kuin suomalaisten – arvatkaahan miksi?

 

Frontex oli suunnitelmineen kuin insinöörityö – varmasti EU tarpeita varten mietitty

Jäsenmaat eripurassaan vesittivät uudet suunnitelmat ja nyt mennään niillä korteilla, jotka olivat jo jaetut. Muutamia pakkoja tuli, kuten, jos Suomeen tulee hallitsemattomasti pakolaisia tai muuta väkeä (ei sotilaita) idästä, voi Frontex 10 päivässä tuoda 1.500 rajavartijan joukot Suomeen, tosin jokin muodollinen pyyntö tulee esittää.

Muistamme suomalaisten heikkouden Nato – isäntämaa sopimuksessa, jossa Suomi luovutetaan sovitun jälkeen Naton ja USA’ n käyttöön |12. Nytkin Frontex tulee, jos tietyt tapahtumat täyttyvät ja EU’ n ulkoraja on uhattuna tai EU-alue on joutumassa vieraiden vaikutteiden valtaan. Frontex ei ole kuitenkaan sotajoukko.

 

EU’ n sotajoukot ovat litovaltiokehityksen seuraava vaihe

Yhteinen Euroopan puolustus |13 siintää jo taivaanrannassa – kirittäjänä virallisesti itä, mutta todellisuudessa pyrky irti USA – sotaliitoksesta. EU ja nimenomaan Saksa kokee Euroopan eurooppalaisena ilmiönä |14 – siellä maantiedettä lukeneet ovat huomanneet Euroopan jatkuvan Venäjän Uralille saakka |15. Tässäkö haaste – kolminkertainen?

|13 ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222509-eurooppalaisen-puolustuksen-ratkaisu-poistaa-vastakkainasettelun -

 

Ei kolminkertainen - vaan hyvin yksinkertainen

Kokonaisvaltainen eurooppalaisuuden puolustus rakentuu yhdessä Venäjän kanssa |16. Näin toimien EU poistaa paljolti kuvitellun idän uhkan kokonaan pois, jolloin EU’ lle ei jää vaaraksi kuin omat ja eteläinen osa sekä Etelä-Euroopan kuivuminen kuin muun EU - Euroopan ikääntyminen.

Tarvitsemmeko sittenkin nämä ”pakolaiset” – parhaat ja työteliäimmät heistä? Vai korvaammeko eläkeläistemme tarvitsemat palvelut roboteilla – kun vaihtoehtona olisi elävä inhimillinen ihminen vanhoista kolonioista!

|16 ~ http://ilkkaluoma.vapaavuoro.uusisuomi.fi/146216-euroopan-rauha-takautuu-venajan-kanssa -

 

Frontex on virastona fiksu ja ajaa varmasti asiansa

Ongelmaksi tulevat erimieliset jäsenvaltiot, joilla on erilaiset pyrkimykset, erilaiset kulttuurit, jopa erilaiset uskonnot sekä ennen kaikkea erilaiset tavat toimia ja saavuttaa päämääriä. Kieliä on kymmenisen ja käännöstulkkaus ”ei aina ymmärrä nyansseja” ja ristiriitoja syntyy, kun kaikki haluavat rikastua, maallistua, kasvaa ja saada lisää – ja vain yksi tai kaksi, korkeintaan kolme ovat niin vahvoja, että voisivat jakaa, jos haluaisivat.

Saksa ei kaikkia jaksa elättää (tosin hyötyy vankasti eurosta ja vapaasta liikkuvuudesta), vaikka 1939 - 1944 valloitti liki koko Euroopan – ei Uralille saakka, mutta liki Moskovan portteja. Nyt Saksa ei laajene asein – vaan osaamisella, tekniikalla, rahalla ja talouden voimalla (?)

Missä mennään kansoistaan kauaksi karannut byrokraatti EU – Eurooppa, kun kansat haluavat paluuta omaan itsemääräämisoikeuteen ja Brexit ei saata jäädä viimeiseksi. Oliko Frontex vain hehku jostain uudesta, joka olisi osannut suojella reviirit |17 laajemmaltakin alueelta?

|17 ~ http://ilkkaluoma.vapaavuoro.uusisuomi.fi/103988-reviiripuolustus-ikiaikainen-geeniperim%C3%A4 -

 

Tekstin asianumerot lisäkirjoituksiin

|1 Frontex ~ http://frontex.europa.eu/ -

|2 Suojaan USA’ lta! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/vapaakaupasta-reviiripuolustukseen.html -

|3 Maailman suurin ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/se-on-tapahtunut-kiinasta-tuli-maailman-suurin-talous-3467790 -

|4 Kolonialismi synnytti ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/03/brysselin-kostonisku-uskoen-tekonsa.html -

|6 Brexit onnistui ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/britannia-loi-uuden-alun-poyta-on.html -

|7 Reviirillistä omavaraisuutta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/reviirien-hallinnalla-omavaraisuuden.html -

|8 Globalisaatio - ongelmat ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/globalisaatio-nykyihmisen-lailla.html -

|9 Valkoinen mies valloittaa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/08/valkoisen-miehen-maailmanvalloituksen.html -

 

|12 Nato – Isäntämaa pöytäkirja ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/02/nato-isantamaa-mou-poytakirja.html -

|13 Venäjältä turvatakuut! ~ http://ilkkaluoma.vapaavuoro.uusisuomi.fi/163065-naton-sijasta-venajan-turvatakuut-yllattavaa -

|14 Saksa johteinen liitokunta ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/86993-saksa-johteinen-liittokunta -

|15 Euroopan takuumiehet ~ http://ilkkaluoma.vapaavuoro.uusisuomi.fi/164676-saksa-ja-venaja-euroopparauhan-takuumiehet -

 

Mikäli et näe ja saa auki linkkejä, niin tämä sama artikkeli on kokonaisuudessaan saatavilla täältä ~ x – toimivine linkkeineen.

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

AL | US | PZ | VU | BL | BL | T | BLOG 88368

DOC Rajat takaavat reviirit_20092016

PVM 20092016 – 21:18

 

848 | 1006

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Ilkka Luoma

Ennen suurta pakolaisaaltoa EU-Eurooppaan - Frontexin suomalainen pääjohtaja Laitinen sanaili varojen riittävyydestä tai riittämättömyydestä! :

[2013] ~ http://yle.fi/uutiset/frontexin_laitinen_valimeren... -

.


EKSTRA - Tilanne nyt – 15. syyskuuta 2016 ~ http://yle.fi/uutiset/frontex_italiaan_pyrkivien_t... -

.

Ilkka Luoma

Copy paste ---

Unionin tila 2016: komission tavoitteena on ulkorajojen vahvistaminen

Strasbourg 14. syyskuuta 2016

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

”Suvaitsevaisuus ei kuitenkaan saa vaarantaa turvallisuuttamme. Meidän on tiedettävä,ketkä ylittävät EU:n ulkorajat. Puolustamme rajojamme uuden Euroopan raja- ja rannikkovartioston avulla. Puolustamme rajojamme tiukoilla tarkastuksilla, jotka koskevat kaikkia rajat ylittäviä.”

– Puheenjohtaja Juncker, Unionin tila 2016

Komissio on tänään esittänyt komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin unionin tilaa koskevan vuoden 2016 puheen yhteydessä, miten Euroopan unioni voi kohentaa Euroopan turvallisuutta.

Tavoitteeseen pyritään parantamalla tiedonvaihtoa terrorismin torjunnassa ja vahvistamalla unionin ulkorajoja. Komissio ehdottaa, että Euroopan raja- ja rannikkovartiosto saatetaan toimintakykyiseksi nopeutetussa tahdissa, EU:n rajanylitystietojärjestelmä hyväksytään ja otetaan käyttöön ripeästi ja
EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetaan piakkoin ehdotuksia.

Osana komission pyrkimyksiä edetä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia ehdotetaan myös lisätoimia, joiden avulla parannetaan matkustusasiakirjojen turvallisuutta ja pyritään estämään asiakirjapetoksia. Lisäksi komissio ehdottaa Europolin yhteydessä toimivan Euroopan
terrorismintorjuntakeskuksen vahvistamista.

”Yksi Euroopan kansalaisten suurimmista huolenaiheista liittyy turvallisuuteen. Komissio esittää tänään käytännön toimenpiteitä, joiden avulla terrorismin torjumisessa keskeistä tekijää eli tiedonvaihtoa parannetaan, unionin ulkorajat turvataan paremmin ja EU:hun tulevien ja sieltä poistuvien henkilöiden
valvontaa vahvistetaan. Nämä toimenpiteet edellyttävät parempaa koordinaatiota ja yhteistyötä EU:n sisällä ja sen jäsenvaltioiden kesken. On kiistämätön tosiasia, että vain aidosti tiiviimpi yhteistyö lisää turvallisuuttamme nykyisessä liikkuvassa maailmassa”, totesi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

”Kun vahvistamme ulkorajojamme, olemme valmiimpia kohtaamaan muuttoliikkeen aiheuttamat vakavat haasteet. Kun parannamme tiedonvaihtoa, kykenemme torjumaan terrorismia tuloksellisemmin. Euroopan turvallisuuden varmistamiseksi tarvitsemme sekä vahvat ulkorajat että älykästä tiedustelutietoa. Sellaiset välineet kuin Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, EU:n
rajanylitystietojärjestelmä ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä auttavat turvaamaan Euroopan rajoja. Samalla se, että lisäämme Europolin tehtäviä siltä osin kuin ne liittyvät tehokkaaseen tiedonjakoon ja asiakirjapetosten torjuntaan, on konkreettinen askel kohti toimivaa
turvallisuusunionia”, sanoi muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari Dimitris Avramopoulos.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa määritetään useita käytännöllisiä ja operatiivisia toimia, joilla nopeutetaan Euroopan muuttoliikeagendan ja Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpanoa ja joiden myötä edetään kohti aitoa ja todellista turvallisuusunionia:

Euroopan raja- ja rannikkovartiosto: Uusi virasto rakentuu Frontexin perustalle, ja sen käytössä on uutena välineenä asiantuntija- ja laitereservi. Viraston tehtävänä on varmistaa, että EU:n ulkorajojen yhteinen valvonta vahvistuu. Se auttaa jäsenvaltioita havaitsemaan ja tarvittaessa korjaamaan valvontapuutteita ennen kuin ongelmista tulee vakavia. Komissio, Frontex
ja jäsenvaltiot ovat jo valmistelleet uuden viraston käynnistämistä, ja tätä työtä tehdään entistä nopeammalla tahdilla sen varmistamiseksi, että uusi virasto voi aloittaa toimintansa kiireellisesti.

Toimenpiteet, joihin komissio aikoo ryhtyä, liittyvät sopimuksiin, joita solmitaan kolmansien maiden kanssa, minkä lisäksi komission on annettava tarvittavat talousarvioehdotukset, jotta virasto voi palkata nopeasti lisää henkilöstöä. Komissio kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kansalliset osuudet, joilla jäsenvaltioiden on kerrytettävä rajavartijoiden ja laitteiden reserviä, ovat välittömästi käytettävissä. Lisäksi komissio toteaa, että Frontexin operaatioihin Italiassa, Kreikassa ja Bulgariassa ei ole saatu riittävästi asiantuntijoita, joten jäsenvaltioiden olisi toimitettava
täydennyksiä tilanteen korjaamiseksi.

-

Rajanylitystietojärjestelmä: Komissio antoi 6. huhtikuuta 2016 ehdotuksen
rajanylitystietojärjestelmästä ja sen tueksi ehdotuksen Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta.

Uudella järjestelmällä parannetaan ulkorajojen valvontaa ja vähennetään laitonta maahanmuuttoa EU:n alueelle (puuttumalla viisumien oleskeluaikojen ylittymiseen).

Järjestelmän avulla edistetään
-
samalla myös terrorismin ja vakavien rikosten torjuntaa ja varmistetaan, että sisäisen turvallisuuden taso pysyy korkeana. Järjestelmään kerätään muun muassa tietoja matkustajan henkilöllisyydestä ja matkustusasiakirjoista sekä hänen biometrisiä tietojaan. Rajanylitysten yhteydessä järjestelmään rekisteröidään tiedot maahantulosta ja maastapoistumisesta.

Järjestelmää sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on oikeus lyhytaikaiseen oleskeluun Schengen-alueella (enintään 90 päivää 180 päivän jaksolla). Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja kummastakin ehdotuksesta, ja komissio kehottaa lainsäätäjiä hyväksymään ehdotukset lopullisesti vuoden 2016 loppuun mennessä, jotta
järjestelmä saataisiin toimintaan vuoden 2020 alusta. Järjestelmän kehittäminen vie kolme vuotta.

Komissio esitti ajatuksen EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän eli ETIAS-järjestelmän perustamisesta huhtikuussa. Tavoitteena on luoda samanlainen järjestelmä kuin Yhdysvaltojen maineikas ESTA-järjestelmä. Järjestelmän myötä viisumivapauden piiriin kuuluvien matkustajien valvontaan saadaan yksi taso lisää. ETIAKSEN avulla määritettäisiin, onko viisumipakosta vapautetulla kolmannen maan kansalaisella oikeutta matkustaa Schengen-alueelle ja aiheuttaako hänen matkustamisensa turvallisuusriskin tai maahanjäämisriskin. Tiedot kerättäisiin ennen matkaa. Komissio on käynnistänyt ETIASTA koskevan toteutettavuustutkimuksen, jonka tulosten on määrä olla käytettävissä lokakuussa 2016. Tutkimuksen tulosten sekä kuulemisten perusteella
komissio suunnittelee esittävänsä lainsäädäntöehdotuksen ETIAS-järjestelmän perustamisesta marraskuuhun 2016 mennessä.

-

Europolin vahvistaminen: Koska Europol on EU:n keskeinen väline, jonka avulla kansallisten turvallisuusviranomaisten yhteistyötä voidaan kohentaa, Europolia on kehitetty merkittävästi.

Euroopan terrorismintorjuntakeskus, ihmisten salakuljetusta tutkiva eurooppalainen keskus ja Euroopan verkkorikostorjuntakeskus on perustettu. Komissio tekee työtä yhdessä Europolin kanssa vahvistaakseen viraston valmiuksia torjua terrorismia mutta myös edistääkseen viraston toimia maahanmuuttajien salakuljetusta ja kyberrikollisuutta vastaan. Komissio muun
muassa antaa viraston käytettäväksi lisäresurssit, jotka tämä tarvitsee täyttääkseen siihen asetetut odotukset. On myöskin tärkeää parantaa Europolin pääsyä keskeisiin tietokantoihin.

Komissio kannustaa lisäksi jäsenvaltioita siihen, että ne edistäisivät jonkinlaisen tietojenvaihtokeskuksen perustamista, jotta terrorismista ja muista vakavista rajat ylittävistä turvallisuusuhista tietoa saaneet viranomaiset voisivat jakaa kyseiset tietonsa lainvalvontaviranomaisten kanssa.

-

Kun matkustajan henkilöllisyyttä selvitetään, on ratkaisevan tärkeää, että
matkustusasiakirjoihin voidaan luottaa. Joitakin asiakirjoja on vaivatonta väärentää. Jotta voitaisiin hallita paremmin liikkuvuutta ja sen vapautta sekä muuttoliikettä, tarvitaan vakaat järjestelmät, joilla voidaan estää väärentämisen helppoudesta johtuvat väärinkäytökset ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat. Komissio etsii uusia tapoja parantaa sähköisten asiakirjojen turvallisuutta ja henkilöllisyystodistusten hallinnointia. Komissio aikoo viimeistään joulukuussa 2016 hyväksyä asiakirjojen turvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on lisätä oleskelukorttien, henkilöllisyystodistusten ja tilapäisten matkustusasiakirjojen turvallisuutta.

-

Tausta

Euroopan komissio hyväksyi 28. huhtikuuta 2015 Euroopan turvallisuusagendan, jossa esitetään keskeiset keinot tehokkaan EU:n lähestymistavan kehittämiseksi terrorismin ja turvallisuusuhkien torjuntaan Euroopan unionissa vuosina 2015–2020. Agenda perustui Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyyn sitoumukseen. Se on osa neuvoston 16. kesäkuuta 2015 hyväksymää uudistettua sisäisen turvallisuuden strategiaa.

Turvallisuusagendan täytäntöönpanossa on edistytty merkittävästi. Keskeisiä ongelma-aloja on käsitelty seuraavissa asiakirjoissa: joulukuussa 2015 hyväksytty ampuma-aseita ja räjähteitä koskeva toimintasuunnitelma, helmikuussa 2016 hyväksytty terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamista koskeva toimintasuunnitelma, 6. huhtikuuta 2016 annettu tiedonanto ”r Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi” ja 20. huhtikuuta 2016 annettu tiedonanto ”f Euroopan turvallisuusagendan valjastaminen terrorismin torjuntaan ja toimivan ja
todellisen turvallisuusunionin perustamisen valmisteluun”.

Puheenjohtaja Juncker ilmoitti 9. syyskuuta 2015 unionin tilaa käsitelleessä puheessaan Euroopan rajaja rannikkovartioston perustamisesta. Se on osa Euroopan muuttoliikeagendaa, jolla lisätään EU:n ulkorajojen valvontaa ja turvallisuutta.

Lisätietoja:

Tiedonanto: Lisää turvallisuutta liikkuvuuden maailmassa: parannuksia tiedonvaihtoon terrorismin torjumiseksi ja vahvemmat ulkorajat IP/16/3003

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

Unionin tila 2016: kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Lehdistötiedote: Euroopan raja- ja rannikkovartiosto suojaamaan EU:n ulkorajoja

Lehdistötiedote: Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sopu

Puhe: Komissaari Dimitris Avramopoulosin puheenvuoro Europolin Euroopan
terrorismintorjuntakeskuksen perustamisen johdosta pidetyssä tilaisuudessa
Lehdistötiedote: EU tarvitsee vahvemmat ja älykkäämmät rajat: komissio ehdottaa
rajanylitystietojärjestelmän perustamista

Euroopan muuttoliikeagenda

Euroopan turvallisuusagenda

copy paste päättyy.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

NATO on edelleen Euroopan ensisijainen turvallisuusjärjestelmä ja tulee olemaan. Ainakin niin kauan, kun on olemassa imperialistinen laajentumishaluinen valtio Venäjä, joka miehittää naapurimaansa alueita. Ei ole mitään merkkiä siitä, että Saksa, Ranska tai Britannia eroaisivat NATO:sta. Venäjä on ilmoittaunut NATO:n pääuhkakseen. Suomen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että maamme turvallisuuden kannalta ainoa keino on liitttyä NATO:on tai tehdä puolustussopimus USA:n kanssa. Yksikään EU-maa ei tule auttamaan Suomea, jos Venäjä päättää ottaa haltuunsa esim. AWhvenanmaan.

Ilkka Luoma

Perusteletko tuota Ahvenanmaan valloitusta - mikä siihen voisi olla syy?

Ilkka Luoma

Herra Kajanto on selvästi omaksunut läntisen tavan katsoa tapahtumia, arvauksia ja tarttua niihin kuin hukkuva oljenkorteen ;) ---

[2015]
"(Tänään 25062015 media julkisti suureen ääneen amerikkalaisen ajatushautomon mietelmän ja vapaan haudonnan tuloksena tämän alla olevan osion Ahvenmaan miehitysharjoittelusta … ~ http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015062419921704_... – [Iltalehti] … )

[U]
(Helsingin Sanomat julkaisi Vierailijapalstallaan UPI-FIIA´n vanhemman tutkijan Charly Salonius-Pasternak´in hämmentävän mielipidekirjoituksen markkinoituna asiantuntija-artikkelina ~ http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-141982271681... – [Ilta-Sanomat] ...) ... "

jatkuu linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/06/milta-taman-... - alta!

.

Ilkka Luoma

[2006]

Me EU:ssa tarvitsemme aikaa [?]
[ EU on toistaiseksi keinotekoinen liitto pakosta olla vahva ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/10/eu-on-keinot... - ]

Viisitoista vuotta ja olemme kolmikannassa - USA, Kiina ja EU. Bryssel on valinnut hitaan, mutta perinpohjaisen linjan, kunhan ei omaan byrokratiaansa tukehtuisi. Kaikesta ei tarvitsisi säätää direktiivejä.

Jäsenmaat so. osavaltiot voivat ottaa mallia suoraan USA:sta ja sen osavaltio järjestelmästä. Lopuksi Bush pohtii vilkuttaessaan Airforce One´in ovella ennen lähtöä kotiin: "paljon on pojilla tekemistä, minulle on yksi kirjeosoite ja se on Valkoinen talo. No, niin ja viimeinen vilkutus..., onkohan se NHL:n lakko jo päättynyt? Taidanpa lentää suoraan Texasiin ja lähteä Lauran ja Condin kanssa ranchille pelaamaan golfia"

Sarkastisella, mutta iloisella huumorilla,

.

Toimituksen poiminnat