Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Euroopan unioni – kriisien ja hitaan kehittymisen kitkerä yhteistyö

  • EU virkarollaattorit kurkottavat idealismissaan liian korkealle, rakennusalusta on arkikansalaisten tasalla.
    EU virkarollaattorit kurkottavat idealismissaan liian korkealle, rakennusalusta on arkikansalaisten tasalla.
  • EU - kansalaiset ovat vihaisia ja saattavat lentää pois yhteisestä pesästä.
    EU - kansalaiset ovat vihaisia ja saattavat lentää pois yhteisestä pesästä.
  • EU direktiivisekamelska - toiset pysyvät pohjoisessa raiteilla, toiset etelässä suistuvat niiltä.
    EU direktiivisekamelska - toiset pysyvät pohjoisessa raiteilla, toiset etelässä suistuvat niiltä.

Suomi vietiin läntisen Euroopan peräpohjolakolkaksi kansanäänestyksellä vuonna 1995 – hiukan yli puolet kansastamme, tuntematta vähääkään tulevaisuutta, antoi epävarman äänensä liittymiselle yhteisöön |1. Unioni tänään kitkeröityy |* kansallisvaltioina romahdukseen tai talouden väkivahvaan liittoon – Yhdysvalloille ja Kiinalle vastapeluriksi ja/tai yhteistyökumppaniksi.

[... vielä tänäänkin kansalainen Erkki pohtii miksi meiltä vietiin markka |2 – tuo säätelyjen armoitettu mahdollisuus kansallisissa kilpailuissa pärjätä kisassa ulkoisista asiakkaista. Me viemme ja sen myötä menestymme tai uinahdamme. Erkki tietää, että euroon liittymisestä ei suoraan äänestetty ja meidän vietiin sinne ikään kuin varkain

 … kansalainen Liisa Ilomantsista tietää, että maakunnan keskuspaikkaan Joensuuhun on vähän pidempi kuin kivenheitto. Joensuulaiset taas tietävät, että valtiomme pääkaupunkiin menee juna, lentokone ja autolla ottaa kuusi - seitsemän tuntia – murre muuttuu välillä useaan otteeseen. EU – Brysseliin saakka Liisa ei jaksa edes katsoa, niin kaukana se on – puhumattakaan äänestäjistään kaikonneet ja eronneet europarlamentaarikot eli ”mepit”, joilla ei tunnu olevan mitään yhteistä linjaa äänestäjiään kohtaan – tänne kotisuomeen … ]

|* Valvooko EU ensisijaisesti koko EU-alueen etuja TTIP neuvotteluprosessissa, vai yksittäisten valtioiden? Miten tässä sekaisessa tilanteessa huomioidaan voimakkaat eroavaisuudet jäsenmaiden kesken ja kuinka hyvin itse jäsenvaltiot tietävät missä mennään? ~ http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kauppakomissaari-on-jarkevaa-jatkaa-eu-n-ja-usa-n-vapaakauppaneuvotteluita/6087448

|* EU – kriisistä toiseen, nyt Italia tarvitsee 100 miljardia € ~ http://www.hs.fi/talous/a1467605588067 -

|* ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/vakava-varoitus-pienikin-kriisi-voi-johtaa-eu-n-hajoamiseen-ei-jos-vaan-kun-6547889 -

|* Eurooppalainen ongelma ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2011/11/eurooppalainen-ongelma-kreikkalaisella.html -

 

Euroopan unioni on maho jättiläinen virka-rollaattorien varjosta. EU on liiaksi kasvanut byrokratian hirviö, jolla ei ole enää yhteyttä EU – kansalaisiin tai jäsenvaltioiden äänestäjiin. EU on ideaalinen koitos liian laajalla, liian nopeasti ja liian muotokieliväkivaltaisesti sulatellen byrokraattidirektiivejä, jotka ovat yhtenevät kaikille – Portugalista Suomeen ja Ruotsista Kreikkaan.

|EKSTRA: EU on viiden kriisin solmussa ~ http://yle.fi/uutiset/3-8384067 - (2015)

|EKSTRA: EU’ n kirvelevä ahdinko ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/05/eu-eurooppalaisen-ahdingon-kirveleva.html -

 

EU on liimaamaton liitto – Saksan ja Ranskan tahdosta

Saksa hyötyy liitosta paljon, ja sille on suunnilleen sama onko euro vai Saksan markka. Saksa säätelee läntisen Euroopan taloutta omalla menestyksellä ja heillä on suurin edustusto parlamentissa sekä suurin nettomaksuosuus – alusta alkaen |3.

 

Saksa johtaa de facto unionia

[ Saksa johteinen liittokunta ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/86993-saksa-johteinen-liittokunta - ]

Kun Saksa ei saanut haluamaansa Eurooppaa asein, niin nyt se on otettu rahalla, taloudella ja ylivertaisella osaamisella. Saksa on pelastanut ja ”pelastanut” Suomen usein |4, siksipä me vikisemme ja Saksa vie. Hyvä, vai huono - päätä sinä lähtökohdistasi.

 

Miten Ilomantsi ja EU nivoutuvat yhteen?

[ Ilomantsi … edesmennyt erinomainen lauluntekijä Juice Leskinen ~ https://youtu.be/laCgOcnmLR8 - ]

Ilomantsi on hiukan rumasti sanottuna Suomen takahikiperiferia, ollen kuitenkin lähempänä meitä elättävää luontoa kuin moni muu koko EU – Euroopassa.  EU on taas ideaalikolossi, joka koettaa säätää kaikkia yhtäläisesti ja sulattaa niin Espanjan takahikiperiferiat, Irlannin sateiset nummikylät kuin Italian Sisilian kuivuneet puoliautiokylät ja EU’ n suurkaupungit säännösmuottiin, unohtaen, että ilomantsilaiset ja Sisilian catanialaiset ovat kaksi aivan eri asiaa – siis aivan eri maasta.

 

Ilomatsi on maakunnassa nimeltä Pohjois-Karjala

Pohjoisen Karjalan laulumaat ovat metsää, puhtaita järviä ja harvaa asutusta. Nuoriso on kaikonnut Joensuuhun ja rohkeimmat aina Helsinkiin saakka, osa jopa eksynyt muualle Eurooppaan. Pohjois-Karjala on maakunta – ikään kuin jäsenvaltio rakkaassa Suomessamme. Pohjois-Karjala on kuten Suomi EU - Brysselille. Näin voimme tehdä myös rinnastukset Italiaan, Ranskaan – Puolaan, Romaniaan ja Bulgaariaan.

 

Valtiot eivät ole tasalaatuisia, väkikään ei ole harmonista –

 … vaan osa alueista on rospuuttoa eli kehitysaluetta. Kehitysalueita pitää tukea maallisesti toimeliailta kasvukeskuksilta. Väki pakkautuu muurahaispesämäisesti Suomessa Kehä III’ n sisään – joku menee Turkuun, osa Tampereelle ja uskaliaimmat Ouluun ja Kuopioon. Samaa tapahtuu kaikkialla EU – Euroopassa.

 

EU – Bryssel on epäonnistunut nykytyylillään yhdistämään läntistä Eurooppaa

Edes Euroopan Unionia ei ole kokonaiskäsitteenä olemassakaan – EU on vain osa Eurooppaa!  Euroopan kokonaispinta – alasta on Venäjällä suuret osat. Venäjä on huomisen Euroopan raaka-aine- ja energia-aitta – saksalaiset ymmärtävät tämän, me emme aina täällä Suomessa.

 

Miten olisi autonomia, mitä tällä tarkoitamme?

EU – jäsenvaltiot eivät ole itsenäisiä unionin jäsenvaltioita. Direktiivit ja monet säädökset, määräykset ja osalla yhtenäisvaluutta ovat vieneet kansallisen täyden itsemääräämisoikeuden pois. Suomikaan ei juhli ensi vuonna 100 vuotta kestänyttä itsenäisyyttä, vaan ainoastaan juhlaa siitä, että itsenäisyysjulistuksesta on kulunut 100 vuotta 6. joulukuuta 2017.

Pohjois-Karjala voisi olla Suomessa uuden maakuntajaottelun mukaisesti autonominen osa-alue Suomi nimisessä valtiossa tai jäsenvaltiossa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaisi samaa kuin Suomi nyt Euroopan Unionissa.

Pohjois-Karjala saa itse määrätä niistä asioista mitä Suomi saa nyt ohjastaa unionissa. Pohjois-Karjalalla olisi oikeus valita oma rahansa ja näin säätää omaa kilpailukykyä muihin nähden, sillä Pohjois-Karjala on oiva osa vientitoimintaa ja matkailukilpailua rikkaista kiinalaisista. Toki maakunta itse päättää oman omavaraisuutensa ja se määrittää sitten vientitarpeet |5.

 

Siis mitä?

Aivan, kaikki EU-jäsenvaltiot voivat antaa samanlaisen autonomian kullekin maakunnalleen, onhan esimerkiksi Suomessa kaikilla se yhteinen piirre – sama kieli ja suunnilleen samat tavat ja kulttuuri – tosin Pohjois-Karjala on aivan eri maata kuin Satakunta tai Lappi.

Perustetaan valtioiden sisään soveltuvat autonomiat maakunnille (vrt. Ahvenanmaa), ja heille suuri itsemääräämisoikeus. Tämä sopii kuin nenä päähän moniin EU - Euroopan valtioihin, sillä monissa valtioissa maakuntien väliset erot ovat suuria. Saksakin on jo liittovaltio.

 

Suomesta tulee ikään kuin eheä Suomen Unioni –

 … omine maakuntineen, joiden pitää tulla toimeen lähtökohtaisesti omillaan, siksi näille on säädettävä vahva itsemääräämisoikeus, jopa omalla rahalla. Epäilijät arvioivat Suomen olevan jo muutenkin liian pieni kansallisvaltio – tämä on sitten jo uuden artikkelin arvoinen pohdinta. Olisikin hyvä mallintaa näitä erilaisia autonomiaskenaarioita – ennakkoluulottomalta tasolta.

 

Ihmisen historia on reviirillistä omavaraisuutta

99 prosenttia olemassa olostamme olemme tulleet toimeen itse, ensin perhe- ja sukukunnissa, sitten kyläyhteisöissä – kunnes jättimäinen kasvuhoenta kasvatti suurkaupungit, jonne me olemme pakkautumassa – suurtuotanto- ja tavaralogistisin elämänperiaattein.

 

Ihminen palaa juurilleen ja kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta – voittaako ihmisyys ja inhimillisyys?

[ Osaako ihminen sopeutua uudelleen muuhun eliökuntaan, joka ihmistäkin elättää? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/kasvun-loputtua-palaamme-juurillemme.html - ]

Paras yhteenkuuluvuus on ollut perhe- ja sukukunnissa, jotka ovat avioliiton/ naimakaupan myötä muualta hakeneet poikkeavaa geeniperimää. Elämä palaa juurilleen ja silti voimme elää modernisti – kukin maakunnassaan omine tapoineen ja säädöksineen.

Vapaa kulkuoikeus olisi valtiossa, jonka autonomiana ollaan. Reviirit ovat kunniassa, sodat vähissä ja keskinäinen luottamus omiin – tutumpiin, paremmassa asemassa kuin nyt, kun kansallinen luottamus muun muassa poliitikkoihimme on tänään ja tässä alamaissa.

 

Ja mitä tämä on?

Yksinkertaista. Suomi eroaa nykymuotoisesta Euroopan Unionista, sitten tehdään Suomen Unioni, säädetään maakunnallinen autonomia ja liitytään eurooppalaiseen talousperheeseen, jossa ovat mukana myös venäläiset.

Kun pahin russofobia on laantunut, muodostetaan yhteinen ja kokonaisvaltainen Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikka |6, jotta pärjäämme eurooppalaisina maailman suurimmalle – Kiinalle |7 ja Yhdysvalloille. Eurooppa on uudesti syntyneenä ansainnut oman lokeronsa maailmakuvassa – omalla mittakaavallaan, joka olisi Venäjän kanssa luokassa ~ 0,9 / 7,3 |8.

 

Tekstin numeroviitteet

|1 EY – liitos ~ http://ipu.fi/tietoja-2/eu-jasenyys-ja-vaihtoehdot/nain-suomi-vietiin-euhun/ -

|2 Petoksellako euroon? ~ http://jontikka.blogspot.fi/2014/12/markasta-euroon-petos-raskauttavien.html -

|3 Käydäänkö Saksan lompakolle? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/kayko-euro-eu-saksan-lompakolle.html -

|4 Takaajamme ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/24685-maamme-ja-sen-itsenaisyyden-luojat -

|5 Omavaraisuudesta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/reviirien-hallinnalla-omavaraisuuden.html -

|6 Yhteiseurooppalainen puolustus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/eurooppalaisen-puolustuksen-ratkaisu.html -

|7 ~ http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2014/12/05/nyt-se-on-virallista-kiina-on-suurin/201416858/12 -

|8 Maailmassa on noin 7,3 miljardia asukasta, ja Euroopassa niistä noin 900 miljoonaa – Kiinan luokka on ~ 1,4/7,3.

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

AL | US | PZ | VU | T | BL | BL | BLOG 88601

DOC Euroopan unioni_24092016 – Microsoft Word Starter

PVM 24092016

1110

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Kun pahin russofobia on laantunut, muodostetaan yhteinen ja kokonaisvaltainen Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikka"

Muuten ihan hyvä ajatus, mutta se onnistuu vasta sitten kun syy russofobiaan on kadonnut. Eli Venäjä imperialistisena diktatuurina pitää luhistaa ja hajottaa. Jäljelle jäävä pieni Kremlin maa pitää sitten kansainvälisellä ohjauksella luotsata täysin demokraattiseksi ja kansanvaltaiseksi valtioksi. Vähän samoin kuin tehtiin Saksalle toisen maailmansodan jälkeen.

Suomi liittyi EU:hun ennen kaikkea turvallisuuspoliittisista syistä ja tänä päivänä voimme huokaista helpotuksesta, että silloin olimme kaukoviisaita.

Ilkka Luoma

[ … kansalainen Erkki mietiskelee miten pitkälle media oikein yltääkään tässä Venäjän uhkakuvien luonnissa, ja mikä ajaa tuon tyyppiseen tarkoitushakuiseen manipulointiohjaukseen – ”goeppelsmäisesti”? Kansalainen Liisa mietiskelee miksi media ei noteeraa kansakunnan vuodesta toiseen antamia galluptilastoja – mehän emme halua Natoa, emmekä pelkää Venäjää – vaan ymmärrämme paljolti asemamme idän ja lännen vedenjakajalla … ]

Venäjä on ydinasesuurvalta ja meillä on tämän kanssa 1300 kilometriä yhteistä rajaa. Tässä kohtaa kansalaisemme ovat terävästi oivaltaneet kaksi vanhaa sanontaa: 1) ”Tosiasioiden tunnustamisesta alkaa viisauden kehitys” ja 2) ”Pidä viholliset kaukana ja ystävät lähellä”. Näiden kansanviisauksien todisteeksi kelpaa erinomaisesti kansakuntamme harvinaisen vakaa ja yhtenevä kieltolause Natolle, jo yli 10 vuoden ajan tai oikeastaan koko uskottavan mittausjakson ajan |2.

jatkuu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/02/venajasta-lu... -

...
Neuvostoliiton hajottua – käsittelyyn on otettu nyt edelleen liian suuri Venäjä
[ … miksi länsi yrittää luhistaa Venäjän? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/lannenmies-k... - ]

Nato, joka on lännen käsikassara edetessä uusille raaka-ainelähteille ja markkina-alueille, on erinomainen apuväline houkutella turvattomia/ turvattomaksi lietsottuja valtioita sen sateenvarjon suojaan – Natohan ei ole sotinut, tosin se on hyökännyt harjoituksen vuoksi eräisiin liki vastustuskyvyttömiin kohteisiin – elävän lihan periaatteella – puolustaessaan hyvää ja vapaata maailmaa.

Nyt tulee saada Venäjän maapallovarannot hyvän ja vapaan käyttöön –

… nostamaan materiaalista elintasoa. Lännessä ja idässä kaikki lasketaan nykyään – ainakin toistaiseksi – rahassa, määrissä ja kasvussa. Tietyistä raaka-aineista on jopa pulaa ja niitä sijaitsee myös nykyisen Venäjän alueella |9. Noiden tärkeiden materiaalien saanto on turvattava ja Venäjän pilkkominen pienemmäksi avaa ovia venäläisten raaka-aineiden lähteille ja samalla saadaan idän voimaa kutistettua – Kremlin muurien sisälle.

Nyt on myös kiire, sillä Kiina jyrää

Idän toinen jättiläinen – väestöltään, tuotantokoneistoltaan ja maailmavaikutteeltaan oleva monituhatvuotinen kulttuuri, järjestelmä ja maantapa laajenevat lännen mielestä huolestuttavasti – jo Afrikassa, ja näin Kiinaa ei tule päästää esimerkiksi Siperian mittaamattomiin maapallovarantolähteisiin.

Lännen ja USA’ n kauhukuva on kiinalaisten ja venäläisten keskinäinen yhteistoiminta |0, sillä se muodostaa koneistoltaan huomisen maailman jättiläisen ja tämä ei sovi Washingtonille ja Lontoolle. Saksa, joka on maailman toiseksi suurin viejävaltio ja ylivoimainen teknologiaosaaja on tosin huomannut, että Eurooppa jatkuu Uralille saakka |11.

Saksa on helpommin ”schröderiläisen” mallin mukaisesti hyväksymässä Venäjän eurooppalaiseksi valtioksi, johon taas tällä mallilla Venäjän nykyhallinto antaa allekirjoituksensa.

.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

"En ryhdy ruotimaan UPI:n raporttia yksityiskohtaisesti tässä yhteydessä. Fakta on, että Venäjä pyrkii voimapolitiikalla palauttamaan neuvostoaikaisia asemia myös Itämeren piirissä. Se luo jännitteitä. Niihin täytyy varautua. Usein todetaan, että Suomi ei voi liittyä Natoon siksi, että Suomella ja Venäjällä on reilut 1 300 kilometriä yhtestä rajaa. Asia toistaminen kyllästyttää, se kyllä tiedetään. Kuitenkin sanon, että juuri yhteinen pitkä raja on yksi parhaista syistä lähettää Natolle jäsenhakemus."

http://seppinenj.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223192-k...

Täysin samaa mieltä.

Ilkka Luoma

Suomi ei liity Natoon, koska kansakuntamme enemmistö ei sitä halua - jo yli kymmenen vuoden ajan, ja suurella enemmistöllä. Tätä kutsutaan kansalaisviisaudeksi olla kaivamatta verta nenästä. Kansa ymmärtää paremmin oman turvallisuutensa kuin muutamat mopoillaan keulivat poliitikot ;)

4] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/161444-... -

...

" ... [ … kansalainen Erkki ihmettelee lähiöpubissa miksi Venäjästä koetetaan löytää vuodesta toiseen uhkaa? |2 Samalla Erkin pystypubikaveri riemastuu – ”prkl - Karjala takaisin, miekka meni sittenkin liian aikaisin tuppeen!” |3 Jäänteitä on moneen junaan ja Päämaja kaupungin asemalle jäi useat ihmettelemään, kun mikään uhka ja uhan maalaus ei ole toteutunut – jo yli 70 vuoteen …

… kansalainen Liisa lukee ihmeissään raportteja kuinka paha Venäjä onkaan. Toki paljon elämään nähneenä hän muistaa kuinka käytiin sotaa ja viljaa tuotiin Saksasta. Saksa oli auttanut meitä, mutta vienyt meidät samalla 1941 sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Liisa ei ole nähnyt venäläisiä pieniä vihreitä miehiä Suomessa, mutta amerikkalaiset taistelukoneet lensivät Liisan mökin yli lähellä Venäjän rajaa – olivat kuulemma tulleet näyttämään voimaa ja kertomaan karhulle, että täältä pesee |4 … ]

Yle Aamu – TV: ssä - 31. elokuuta 2016 kokeneet kansanedustajat, Kokoomuksen väkevä natouskovainen ja amerikkalaista rautaa rajalle Pertti Salolainen ja Keskustan pitkään pääministerinäkin toiminut Matti Vanhanen jutustelivat tästä UPI’ n raportista. Jako oli selvä – Salolaisen ”mopo keulii ja vikuroi”, edelleen |5 ja Natoa kaivataan, joskin jo vaimeammin – Pertti on oivaltanut, ettei kansamme halua Natoon |6.

Toinen uuniperunoistaankin tunnettu Matti Vanhanen, edesmenneen professori Tatu Vanhasen poika, esitti jo valtiomiesmäistä toppuuttelua ystävällisesti myös Pertille – Matti otti tasoittelevan asennon ja viestitti rauhoittumista ja venäläisyyden tuntemusta |7 ymmärtää, että vain ulkopolitiikan älykäs ja huomioiva hoitaminen pitää idän karhun säyseänä ja kaupankäyntiin innostuvana. Oli myös kuultavissa, että Itämerellä toimivat muutkin asevaltiot kuin Venäjä. Aivan kuin Matti olisi oivaltanut, että olemme niin idästä kuin lännestä? ... "

jatkuu linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/09/upi-fiia-ven... - alta.

.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto

On tehty gallup, että kansa kannattaa NATO:on liittymistä, jos valtiovalta sitä kannattaa. Nytkin ministeri Soini valtiovallan edustajana on sitä mieltä että USA:n, maailman ainoan suoervallan kanssa on lisättävä yhteistyötä ja puolensa on valittava.

Paasikivi halusi kaikin keinoin liittoutua länteen: Ruotsi, USA, Britannia, natsi-Saksa. Liittoutumisella piti yllättää Venäjä ennen kuin se ehtii estää asian vastatoimin. "Vanha neutraliteettipolitiikka ei ole valitettavasti ollenkaan riittänyt. Me noudatimme sitä tarkasti ja se päättyi sotaan." Piti varustautua kaikin keinoin. Uhat olivat Wenäjä, Wenäjä ja Wenäjä. Nato-kansanäänestystä Paasikivi vastustaisi nytkin monen asiantuntijan tavoin.

http://www.vapaasana.net/artikkelit/2016/06/paasikivi-liittoudu-länteen-heti-kun-mahdollista-ja-salaa-venäjä-yllättäen-ennen

Vaiitettavasti edustat, Luoma, sitä tunkkaista suomettuneisuutta, joka edelleen mädättää kansaamme.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #7

Kommenttisi loppuosa kertoo, että hävisit debatin, et enää keksinyt uusia asiakohtoita, vaan heittäydyit savolaiseksi riekkujaksi - sorry näin tiukka sananvalinta, mutta annoit siihen aiheellisen syyn. Pahoittelen myös lukijoille.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto Vastaus kommenttiin #9

Joillekin keskustelu on aina voittamis- tai häviämistaistelua. Ei minulle. Eipä ole kovinkaan vaikeaa huomata, että täytät kaikki suomettumisen tuntomerkit.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #11

Herra Kajanto, eikö hyvään debattiin kuulu asiapohjainen ja todisteltu keskustelu. Ilmaiset oman kyvyttömyyden asiakommentointiin - vaillinaisen tietämyksesi myötä. Eikö olisi viisaampaa liittyä vain lukijoiden ruotuun, sillä muutoin on vaara joutua hymyilyn kohteeksi - täällä sentään ollaan rehellisesti, kuten sinäkin, omalla nimellä. Mielipiteet ovat toki aina sallittuja - perusteettomatkin. Hyvän debatin tunnusmerkki on laaja keskustelualusta, jossa omia kiperiäkin väitteitä tuetaan asiatodistein tai -näkemyksin.

Suomettuminen merkitsee tänään isänmaallisuutta ja itsenäisyyden palauttamisen määrätietoisuutta. Vanhalla ajalla se tarkoitti kumartelua itään, nyt sen vastineena on kumartelu länteen - ei tosin kansamme enemmistön taholta! :)

Ilkka Luoma

Näillä mennään - eroon eurosta. Kansallinen säätö eheyttää ja voimistaa tarkkuudella. Euro on jäykkä hehtaarityökalu, joka säätyy Saksan hyväksi.

~ http://www.hs.fi/talous/a1442632378626?jako=3ebfcf... -

~ http://www.hs.fi/talous/a1442632378626 -
.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Tässä olisi Ilkka Luomalla uusi idea Suomen asemasta:

Ranska ja Saksa lienevät olevan valmiita siihen, että Suomi järjestää välinsä Venäjän kanssa (uusi YYA-sopimus) ja jatkaa samanaikaisesti EU-jäsenmaksujen maksamista.

Ilkka Luoma

Sinäpä sen sanoit!

Tuo on se aihio, ehkä YYA on korvattava jollain muulla nimellä - ettei viedä Paasikivi-Kekkoselta heidän elämäntyötään ;)

Suomi - Pohjolan Sveitsi - "sveitsitymme" mukavasti ---

"TIISTAINA, ELOKUUTA 26, 2014

EU-joustavoitettu sveitsittymisemme!
Suomalainen ’sveitsittyminen’ aluillaan, ja osakeino pelastaa Venäjän kasvot?

( …EU- Eurooppa odottaa, mitä on, tässä epävirallisesti rauhanmahdollisuuksien tunnusteluksi tituleeratusta tapahtumasta odotettavissa – miksi presidenttimme valikoitui ja mitä kansalaisten taholta oli toivottu 1] … )

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkusti Sotshiin tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Samaan aikaan näyttää siltä, että Itä-Ukrainassa separatistit ovat jäämässä häviölle USA:n aseistamalle ja rahoittamalle Kiovan armeijalle.

Edelleen samaan aikaan Ukrainan rajan on ylittänyt venäläisen humanitäärisen avustuskolonnan etujoukot – varmistukseksi ja suojaksi, jottei kolonnaa ryöstetä tai pommiteta – jotta avustukset saadaan niitä tarvitseville eli Itä-Ukrainan siviiliväestölle, lähinnä venäläismielisille. Olihan Putin luvannut huolehtia ”omistaan” rajojen ulkopuolellakin.

Onko nyt tapahtumassa venäläisen ruletin viimeinen jakso – 2]

suuri bluffi, vai onko niin, että avustussaattue onkin oikeasti viljaa, juomaa, lääkkeitä, generaattoreita ja niin edelleen …? Jos näin, niin nyt ei ole aikaa jaaritteluneuvotteluille – ’juupas - eipäs’. Nyt ei ole aikaa pohtia ylpeyttä ja kostonhimoa – kostoa Kiovalta ja ylpeyttä Moskovasta. Siviilien hätä ei enää odota Luhanskissa ja Donetskissa!

Niinistö on pohtinut pitkään asemaansa maastamme käsin,

olemmehan idän ja lännen vedenjakajalla, olemme itää ja länttä 3] – olemme lisäksi niitä harvoja ei-natomaita EU:ssa, mutta ennen kaikkea olemme Venäjän rajanaapuri ja meillä on kunniakas kokemus myös venäläisestä voimasta ja erityisesti meidän omasta sisusta, kuinka omaa maata puolustetaan. ... "

jatkuu linkin ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/eu-joustavoi... - alta.

.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen
Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #10

Pertti, en omi muiden ideoita tai ajatuskaavioita, mutta lainaan niitä tarvittaessa, luvalla ja lähde mainiten. :)

Ilkka Luoma

|* Valvooko EU ensisijaisesti koko EU-alueen etuja TTIP neuvotteluprosessissa, vai yksittäisten valtioiden? Miten tässä sekaisessa tilanteessa huomioidaan voimakkaat eroavaisuudet jäsenmaiden kesken ja kuinka hyvin itse jäsenvaltiot tietävät missä mennään? ~ http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kauppa...

|* EU – kriisistä toiseen, nyt Italia tarvitsee 100 miljardia € ~ http://www.hs.fi/talous/a1467605588067 -

|* ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/vakava-varoitus-... -

|* Eurooppalainen ongelma ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2011/11/eurooppalain... -

...
~ http://www.talouselama.fi/uutiset/vakava-varoitus-... -

.

Ilkka Luoma

Sijoittajien huolia ovat kasvattaneet kysymykset siitä, kuinka hyvin pankin pääoma riittää sitä uhkaaviin korvausvaateisiin Yhdysvalloissa.

Osakekurssi laski uutistoimisto Bloombergin mukaan yli 4 prosenttia alle 11 euron maanantaiaamuna.

Click here
Deutsche Bankia uhkaa Yhdysvalloissa jopa 14 miljardin euron lasku sen väärinkäytöksistä. Yhtiö itse on varannut kuluja varten vain 5,5 miljardia euroa.

~ http://www.talouselama.fi/uutiset/kriisikuiskailut... -

Pommi tulossa EU' lle, eurolle ja EKP' lle - Saksasta puhumattakaan?

Toimituksen poiminnat