Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Reviiripuolustus >< globalisaatio - biosfääri reagoi tavallansa!

  • Tylyttävä kuva "jalanjäljistä", mitä maittain jätämme ... ¤
    Tylyttävä kuva "jalanjäljistä", mitä maittain jätämme ... ¤
  • Globalisaation historiaa, kun brittiläinen imperiumi hallitsi maailmaa jo tuon aikaisella "verkottumisella"!
    Globalisaation historiaa, kun brittiläinen imperiumi hallitsi maailmaa jo tuon aikaisella "verkottumisella"!
  • Suomen tieto-taitoa vaativan viennin ja helpommin tuonnin pylväät, kun Nokia "meidät hylkäsi - taitamattomuuttaan? ¤¤¤
    Suomen tieto-taitoa vaativan viennin ja helpommin tuonnin pylväät, kun Nokia "meidät hylkäsi - taitamattomuuttaan? ¤¤¤

Talouden perinteitä terävästi esittelevä ja luottamustakin herättävä taloustieteilijä Sixten Korkman – puhuu, kirjoittaa ja selittää, mutta mistä? Kasvuhoenta on pysyväissanavarastoa – unohtaen samalla hengenvedolla biosfäärillisen rajallisuuden – vaikka Aurinko antaa ihmisajallisesti loputtomasti kasvun- ja elinvoimaa – ainoana energialähteenä * -lopulta.

 

Korkman julkaisi kirjan ”Globalisaatio koetuksella – Miten pärjää Suomi?”, jossa globalisaatiota pidetään hyveenä ja ainoana keinona vaurastua, tasata tulonjakoa ja ostovoimaa, vaikka mittarit ääripäissän osoittavat toista – tänään jo noin 10 prosenttia omistaa ~90 prosenttia ilhmistalouden tasearvosta ---

Mtv-linkki ~ https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/korkman-olisi-optimistista-uskoa-globalisaation-kovin-valoisaan-tulevaisuuteen/6620762#gs.mwV36gg -

Ote edellä olevasta linkkijutusta - ” … Korkmanin mukaan populismin myötä on yleistynyt Donald Trumpin omaksuma asenne, jonka mukaan politiikassa pitää keskittyä ajamaan vain oman maan välittömiä etuja. Kansallisia etuja voidaan kuitenkin edistää kestävästi ja tehokkaasti vain riittävän kansainvälisen yhteistyön puitteissa, Korkman katsoo … ”

Kommentti ylläolevaan linkkijuttuun - ”.... Reviiripuolustus ja omavaraisuuden tavoittelu ei tue globalismia - rajattomasti. Evoluutio rakensi revirismin viimeisten 300 miljoonan vuoden aikana - huomioiden sopeutuman ja kilpailun keskinäisyyden monimutkaiseen syy-seuraussuhteeseen ”

 

Entä 10 vuotta sitten, miten globalisaatio koettiin tuolloin ja nähtiinkö siinä siemen pelastukselle ja tulonjaon tasaamiselle – huomioiden globalisaatioon niin kehittyneet -, kehittyvät - kuin kehitysmaat?

 

Miten tänään projisoimme globalisaation, evoluution luoman reviiripuolustuksen ja siihen oleellisesti liittyvät käsitteen omavaraisuudesta [1, mutta kuitenkin rajat ylittävästä kanssakäymisestä – kun sukua jatketaan, degeneraation [2 estämiseksi.

Olemme talouden näkökulmasta degeneroitumassa kasvuhoennan [3 kaikkivoipaisuuteen – sulkemalla sen toisen – eli ympäristösilmän [4?

[1 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/reviirien-hallinnalla-omavaraisuuden.html -

[2 ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Rappeutuminen -

[3 – julkistetaan kommentoinnin yhteydessä!

[4 – julkistetaan kommentoinnin yhteydessä!

 

 

Globalisaatio nykylailla kuluttaa niin ympäristön kuin ihmisenkin loppuun!

~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/globalisaatio-nykyihmisen-lailla.html -

[2007][ … maapallolla on tavarankuljetuskontteja noin 30 miljoonaa kappaletta, 80% niistä tekee vuodessa n. 10 matkaa. Kontti standardoi kulutusyhteiskunnan. Valtavat konttirivistöt kertovat omaa maapalloistumisen kieltä siitä missä kauppa käy ja missä ei. Kontit kuljettavat kaiken sen globalisaatiovirran, jota markkinatalous rajattomana ruokkii ... ] -- YLE-ajankohtaisohjelmisto 09.2007 --


Maapalloistuminen on viha ja rakkaus

Mellakat eri puolilla maailmaa lisääntyvät - tavalliset heränneet ihmiset käyvät omaa sotaansa hillitäkseen markkinarahan otetta ja tavallisen työn karkaamista minne milloinkin halvimmuuden mukaan **. Globaalitalous kilpailuttaa valmistuksen hengästyttäen ihmiset talous- ja työjuoksuun, jossa harmonian tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä järkkyy.Vihaa globaalitalous aiheuttaa maattomuudessaan,

… tehokkuushaennassaan miltei ilman ympäristöarvoja sekä ihmisten muuttumisena pelkiksi panosnappuloiksi markkinatalouden kiertorattaisiin. Ärtymystä herättää myös rahavirtojen karkaaminen ylikansallisiin järjestelmiin, joissa osto- ja näyttövoima kanavoituu ohi kansalaisvaltioiden tulontasausjärjestelmien.

Pelastusta globaaliudesta haetaan uskoen sen hiljalleen tasaavan maapallollisesti tuloeroja köyhien ja rikkaiden välillä. Maapalloistumisen uskotaan myös tehostavan hyötysuhteita ja logistiikkaa siten, että turhaa kulutusta vältettäisiin.

Globaalitalouden kilpailun uskotaan tuotekehittävän entistä parempia ja sopivampia tuotteita sekä systeemejä, erikoistuen kullekkin alueelle osaamis- ja ahkeruusresurssiensa mukaisesti.Ihminen elää vastoin luonnon globaaliutta kasvavassa kulutuskierteessä

Mikäli teoriassa tarkastellaan tilannetta, jossa kaikilla ihmisillä on sama ostovoimakyky kuin meillä suomalaisilla, on maapallo globaalisti tuhon oma. Globaalitalous kehittää nimenomaan järjestelmiä, joissa maa toisensa jälkeen kykyjensä puitteissa saavuttaa länsimaalaista kulutustasoa.

Maapalloistumisessa kommunikointi tehostuu, kansalliset rajat hämärtyvät ja henkinen kilpailu kiristyy. Globaalius toteutuu parhaimmillaan kun tietoliikennejärjestelyt ovat hermoverkon lailla ulottaneet päätteensä kaikkialle. Yli maapallon ulottuva hermoverkko on ihanteellinen maali ja tuhoamisen kohde globaaleihin systeemeihin kyllästyneille ihmisille! … HUOM! tämä siis todettuna jo 10 vuotta sitten ---

Verkottunut talous keskitettyine ja hajautettuine tuotantosysteemeineen imee tyhjäksi alueet toisensa jälkeen siirtyen aina sinne, missä on tuloslaskelmallisesti halvinta valmistaa ja mistä lyhintä kuljettaa itse ostotapahtumaan.

 

Näin tuotanto keskittyy kausittain; nyt on menossa Kiinan "voittokulku"

Kiinasta on syntynyt maapallon liukuhihnatehdas. Investoineet maat saivat voitot ja kiinalaiset saivat työn ja ympäristöongelmat. Kiinan jälkeen "odottaa vuoroaan" uusia maita loputtomaan maapalloistumisen kiertokulkuun. Tosin Kiina saattaa nähdä meille tyypillisen markkinatalouskehityksen pidemmällä jänteellä eri tavoin kuin me?

...

Pahin koko maapalloa kohtaan osoittava uhka on globaaliuden tavara-, materia- ja energia- kuin työvoimavirtojen kasvu yli luonnon luontaisen uudistumiskyvyn.

Ihminen on verkottamassa vuosimiljoonaisen luonnon kulutuksen tilanteeseen, jossa huippuun viritetty tuotantokoneisto imee vuosimiljoonaiset voimavarat tyhjiin.

Vastoinajattelijat perustelevat hyötyinä globaaliudesta syntyvän verkottoituneen suunnittelun ja tuotekehityksen avulla luontuvan "loputtoman energialähteen ja ikuisen materiakierrätyssysteemin".Emme ole huomanneet,

että ympärillämme oleva ihmisetön luonto on elänyt globaaliudessa jo vuosimiljoonat. Koko eliösysteemi kerää oman globaaliuden läheltänsä menemättä "merta edemmäksi kalaan" - syöden, kuluttaen ja jätökset jättäen aina välittömälle kulkuradalleen.

Eläin- ja kasvikunta säätää "tahtomattaan" itseään olemaan osa todellista verkostoitumista.

Todellinen globaalius jakaa maapallollisesti energiankäytön ja materiamuutokset aina suhteessa kunkin lajin kokonaisbiomassaan eli biovaikutteeseen. Ylitämme huimasti "meille säädetyn" energiankäytön ja materiamuutosten määrän ylläpitäessämme omaa biovaikutettamme, "hyvinvointiamme" --- seuraukset näemme jo nimenomaan meillä länsimaissa.Herkkyys havaita luonto ympärillämme voisi tuoda uusia keinoja ymmärtää,

… mikä on meille "säädetty" määrä elinvoimaa. Näin pujahtaisimme juuri siihen harmoniakoloon, mikä vuosimiljoonaisessa kehityksessä kullekkin on säätynyt ja järjestynyt - toisien lajien luonnollisesti tuhoutuessa ja toisien menestyessä - taistelu käydään omin, ei lainatuin "asein".

Ilkka Luoma
KESKUSTELU --- TEKSTI [22535]

 

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

 

US VU T BL BL BL FB FB FB BLOG 153831

 

DOC globalisaation vitsaukset_17102017.doc – OpenOffice Writer

PVM 17102017

 

744_7273

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Ilkka Luoma

[3

TIISTAINA, JOULUKUUTA 31, 2013

Kasvuhokema on saavuttanut maalliset rajansa
Tänään päättyy vuosisatamme lämpimin Joulukuu, ehkä koko mitatun historian; ainakin Etelä-Suomessa. Ilmasto lämpenee, syyt me tiedämme, mutta emme juurikaan tee mitään. Toki ilmasto ja ympäristö muuttuu myös ilman ihmistä, mutta ihmisen kanssa muutokset karkaavat hallitsemättomiksi – ainakin meille ihmisille. Niitämmekö nyt sitä mitä olemme kylväneet?

YLE TV1 esitti 31.12.2013 BBC Earth [ ~ http://areena.yle.fi/tv/1494606 - ] sarjasta [8/8] ravistavan dokumentin – ihmisen ote pallostamme on raastava, käytämme huomattavasti enemmän varantoja kuin biomassamme edellyttäisi suhteessa muihin biosfäärin hiilielämän sukunsa jatkajiin. Hiilielämän kehitystä valvoo evoluutio 1], joka rakentaa sopeutuvuutta – meidän sopeutuvuus käy luonnon päälle – sen vuosimiljoonaisen luonnon, joka kehityksessään loi myös ihmisen – mutta kenen kuvaksi ?

1] Evoluutio on kaikialla ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/93489-e... -


Aiemminkin on kirjoitettu ympäristöstä, joka meidät elättää – onko mitään muutoksia tapahtunut ymmärryksen tiellä, mikä meidät ylläpitää täällä biokierrossa – alkuelämän jatkumona, jonka sikiävyys on saattanut ylittää luonnon kestokyvyn jo nyt ---?


[2007] Kasvunhokema saavuttaa maallisen rajansa - niin luonto vastaa kuin sille huudetaan
~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/01/kasvunhokema... -

[ Helsingin Sanomien Talousosion artikkeli - Gaia kuumenee , kun sitä imetään kuiviin - kirjoitti vastuista, kuluttamisesta ja luontoäidin kostosta, viittauksina joidenkin maiden USA:n kiusaamiseen ja taruolentona Prometheukseen, joka varasti tulen jumalilta ja opetti sen käytön ihmisille. Juhana Rossin kirjoitus piti merkittävän asiaytimen sisässään aivan artikkelin lopussa: Prometheus käännettynä suomeksi - "harkitsee ennen kuin tekee jotain". HS 31.12.2006 / E1 -TALOUS - toim.Juhana Rossi ]

...

Ilkka Luoma

371 lukijakommenttia aiheesta "Gaia kuumenee - jäähdytelläänkö kulutustamme?" linkin ~ http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&t... - alta. ORIG 18.09.2015

.

Ilkka Luoma

Yhdysvalloissa on nyt kaksi näkemystä –

1. Reviirin puolustaminen eli oman maan voimakas etujen ja hyötyjen ajaminen sekä globalisaatio, jonka uskotaan ylläpitävän paremmin suurvallan mukanaoloa maailman talousvirrassa.

2. Globalisaatio siirtelee työtä, pääomia, liikeideoita kuin myös henkistä pääomaa – varsinkin kiinalaiset ovat hyvin uteliaita huomaamaan kaikki ideat, joilla voi edesauttaa omaa liiketoimintaa ja lopulta voittojen tekemistä. Kiina on tänään monilla saroilla jo maailman suurin.

Reviiripuolustusta kannattava Trump
[Reviiripuolustus Suomessa ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/04/reviiritaist... - ]

Reviirimäärite - Evoluutio loi tuossa noin miljardi vuotta sitten omien ”päätavoitteidensa” tueksi reviirit. Reviiri on lajistollinen, suvullinen ja /tai perheellinen elinpiiri, jonka tavoitteena on tuottaa kaikki se tarpeellinen, jotta perimä siirtyy eteenpäin.

Elämällä ei ole muuta tarkoitusta kuin pitää ”itsensä” elossa läpi vuosimiljoonien – keskeytyksettä, siis kuolemattomana. Näin on selkeästi tapahtunut. Evoluutiolle yhden lajin menetys ei ole ongelma, koska aina muut jatkavat ja kehittyvät sopeumassaan biosfäärin tasapainokilpailussa. Reviiripuolustaja poikkeaa omaltaan vain silloin, kun on saatava uutta geenistöä eli perintötekijöitä, ettei suku degeneroidu pois elon virrasta.

Trump lupasi tehdä omasta reviiristään suuren – The Great, jälleen

Nykyparametrein Yhdysvallat on bkt - taloudeltaan maailman suurin. Ainakin USA:n armeija on maailman kallein, tuhovoimaisin ja levinnein sotilaallinen hyökkäys- ja rynnäköintivoima. Amerikka on kokenut itselleen maailmanpoliisiroolin ja näin katsonut itselleen oikeuden sotia kaikkialla maailmassa, jos läntiset arvot, demokratia ja sananvapaus ovat uhattuina. Näin ainakin vakuutellaan. Syyt USA:n sotimiseen kaukana omilta rajoiltaan ovat kuitenkin sangen itsekkäät – kauppa, raaka-aineet ja poliittinen vaikutusvalta – näistä pidetään kiinni.

~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2017/01/presidentti... -
.

Ilkka Luoma

SUNNUNTAINA, TAMMIKUUTA 21, 2007

Kilpailu luo herkkyyttä hakea halvinta ja löytää suurinta
[eettisyys, ympäristöarvot ja työpaikkahyvinvointi nostavat keskusteluissa päätään Suomessa - olemme useasti tuotantoketjujen alihankintaprosessien loppupäässä kuluttajana, joka kuitenkin tekee aina ostopäätöksen]

Maapalloistuminen loi helpon mahdollisuuden kilpailuttamisen syrjähypyille. Globaalitalous hakeutuu suurimmille markkinoille ja halvimmille tuotannon lähteille. Alihankintaketjut ulottuvat kustannussäästöissään sinne missä on halvin työvoima tai tuotantokoneisto. Halpa, edullinen ja erityisen kilpailukykyinen löytyy keskimäärin sieltä, missä työnteon tekijälliseen laatuun ja viihtyvyyteen ei ole aikaa eikä rahaa.

Kehityyvät maat Kiina ja Intia etunenässä ovat uuden maailmallisen rahatalouden vetureita jättiläismäisen ja loputtoman työvoimasaannon vuoksi. He ovat halpoja tuotannontekijöitä perinteellisille länsiyhtiöille, jotka kilpailutilanteessa kipristelevät keskenään ja yhä useammin uusien kehittyvien maiden omien yhtiöiden kanssa. Länsi meni idän houkutuksiin luoden sinne loputtoman kysynnän ja hiljalleen palkkojen nousun takaamaa maailmallista tehotalouden nousukierrettä. Länis huomasi omat tuotannontekijät liian arvokkaiksi.

Jättiläisyhtiöt rakentuvat pitkistä alihankkijaketjuista - tarkistukset, etiikka ja tasapuolisuuden varmennus ympäristö- ja työntekosääntöineen ei ulotu kaukaisimpiin tehtaisiin. Tuotantoketjujen ylimmillä oksilla olevat yhtiöt jakavat hiljalleen ylirajojen ostovoimaa kuluttajille aina Kiinan viimeisiä tuotantoyksiköitä myöten. Ongelmana on vain se, että tuo muutos on hyvin hidasta, koska aina ensimmäisenä kakun kermat kuoraisee omistajat ja ylin johto. Menettelymalli on tuttua myös Venäjällä ja jopa meidän kotisessa Suomessakin.

Yhteiskuntavaikutus tuotantorakenteiden levitessä maailman ääriin, sinne missä työvoima on helpaa ja kulutus nurkan takana - ajaa kehitytyneet, entiset tuotantomaat, uuden ongelman eteen. Mitä me teemme Suomessa? Hyvin koulutettu keskiluokka väsyy, työajat pidentyvät, koska korkeiden palkkojen [verrattuna kehittyviin maihin] erotus pitää kompensoida pitkillä kotona olemattomilla työajoilla.

Kehityvissä maissa kehittyy aivan uusi tuotantorakenne alihankinta- ja yhteistyöketjuineen. Ensin omistajat ja johtajat kalastavat hyödyt ja varat - työvoimaa riittää, jopa 50-100 euron kk-palkoilla ja 12 tunnin/ 6-päivää viikossa työajoin. Silti palkat sielläkin hiljalleen nousevat, tuoden markkinatalouden himoittua kysyntää.

Jatkuu ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/01/kilpailu-lu... - [153956]
.
.

Toimituksen poiminnat