Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Saako kansa äänestää suoraan omista asioistaan?

 • Ennen EY - kansanäänestystä tapahtunutta kansalaismielipidekehitystä ¤
  Ennen EY - kansanäänestystä tapahtunutta kansalaismielipidekehitystä ¤
 • Persuista puhistua ... ¤¤
  Persuista puhistua ... ¤¤
 • Kansanäänestys neuvoa-antavana kieltolaista - aikanaan, kauan sitten ¤¤¤
  Kansanäänestys neuvoa-antavana kieltolaista - aikanaan, kauan sitten ¤¤¤

Kokoomuksen eduskuntaryhmästä erilleen pompsahtanut Hjallis Harry Harkimo lupaa Liike Nyt! -liikkeestään suomalaisille suoraa kansalaisvaikutetta - muun muassa eduskuntaäänestyksien osalta ... nyt sellainen lienee mahdollista, kun äänestetään kuuluisasta sote-ratkaisusta. Hjallis antanee oman äänestyspäätöksensä suoran kansalaisnettiäänestyksen ratkaistavaksi?

...

[2016] [U]

Saako kansa äänestää suoraan omista asioista?

(Uutisointi julkisti viimeisimmän tutkimustuloksen mitä kansalaiset sanovat 1084 haastatteluotoksen osalta omasta päätöskyvystään – suoraan, kansanäänestyksessä, koskien kunnallispolitiikkaa, joka unohtui vähälle ilmaisulle otsikoinnissa, tämän vuoksi me laajennamme aiheen valtakunnalliseksi – LINK)*

[ … kansalainen Erkki miettii äänestyskopissa kuinka hyvin hänen nyt ruksaama edustaja hoitaa lupaamiaan asioita. Usein aiemmin on seurannut pettymyksiä, ja niitä lupaamattomuuksia on sitten selitelty monimielisin sanoin, ettei ollut riittävää enemmistöä – poliitikoille kansanäänestys lienee painajainen |1 …

 … kansalainen Liisa tietää oman kykynsä ja on valmis ottamaan kantaa suoraan esitettyihin kansanäänestyksiin, motiivina on se, että näissä päätöksissä Sveitsin mallin mukaan enemmistön tulos toteutetaan, tosin perinteellinen media halunnee manipuloida voimakkaasti joitain äänestysasiakohtia – onneksi mitään poliitikkoselityksiä ei sitten jälkijunassa tule! … ]

|* ~ http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/173873/6f8f435cb4 –

|* ~ http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kysely-yha-useampi-karsastaa-kansanaanestyksia/6163996 -

 

Sveitsissä kysytään kansalta ”pieniäkin asioita” suoraan – onko tämä merkki sitä, että sveitsiläiset luottavat kykyynsä mikä on heille itselleen suoraan päätettynä parasta?  Entä meillä nyt, kun haastattelututkimus |2epäröisi antaa kansalle suoraa mandaattia omista asioista päätettäessä? Emmekö oikein luota itseemme?

|2 Esimerkki EU:sta ja eurosta ~ http://yle.fi/uutiset/3-8993957 -

 

Kreikkalaiset huusivat vapaina miehinä torilla

Demokratian kehtona pidetty Ateena oli reaaliajassa, siellä vapaat miehet saivat huutoäänestää mitä kaupungissa tehdään. Enemmistö päätti ja vähemmistö oli hiljaa. Suora demokratia on lajissaan vanha systeemi. Nyt ateenalaisten jälkeen on ollut diktaattoreita, matriarkkoja, kuninkaita, tsaareja, kaaneja ja keisareita – yksinvaltaisuuden ollessa ehkä pisimpään vallinnut järjestelmä. Valistunut diktatuuri – miettii jo moni.

 

Välillinen demokratia – kuten Yhdysvaltain presidentinvaalit 2016

[Enemmillä äänillä vasta toiseksi – häviäjäksi ~http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/aantenlasku-etenee-usa-ssa-clintonille-tulossa-huikea-potti-paljon-isompi-kuin-trumpille/6164806 - ]

Donald Trump voitti vaalit pienemmällä äänimäärällä. Oli tapahtunut laillinen suoraan kansanvaltaan nähden epädemokraattinen lopputulos, joka säätyi välillisesti laadittujen vaalilakien vuoksi. Nyt presidenttikin valitaan välillisesti, kuten meillä vielä Mauno Koiviston aikana. Koiviston jälkeen oivalsimme antaa kansalaisille suoran mandaatin presidenttinsä valintaan.

Suomessa presidentti sai samalla melkoisen arvoaseman suorassa kansanvaalissa, vaikka muutoin päätösvaltaa oli kohtalokkaasti vähennetty |3. USA:ssa ei ole muuten pääministeriä, presidentti on hallituksen ”pääministeri”. Voisiko meillä olla sama systeemi – mitä sanoisi kansa, jos saisi suoraan päättää? Meillä kansa ei toistaiseksi valitse pääministeriä.

|3 Lisää valtaa presidentillemme ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/153855-kansalaisaloite-615-presidentti-ja-kansanaanestys -

 

Suora demokratia – kansa sanoo tahtonsa ilman välikäsiä

[Suorassa demokratiassa selittelyt jäävät vähemmälle ~http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219253-suorademokraattinen-kansanaanestys - ]

Suorassa demokratiassa ja kansanäänestyksessä ennalta mietitty kysymys ja niihin valintakohdat on ratkaiseva tekijä. Vaatii suurta vastuuta, asiaymmärrystä ja kansan iholla oloa, jotta kysymysasettelu ja valintakohdat ovat tehty oikein – kuka/ ketkä päättävät mikä on oikein? Tarvitaan Kansanäänestystoimisto.

 

Kansanäänestystoimisto

Otamme esimerkin Krimiltä |4, jossa suorittiin länsimaiden mielestä laiton kansanäänestys, paitsi venäläisten ja itse krimiläisten mielestä. Tuossa ulkoa riidellyssä äänestyksessä kysyttiin krimiläisiltä suoraan, mitä he haluavat ja lappuun asetettiin kaksi kohtaa, jotka olivat:

1)       kannattaako hän Krimin liittämistä Venäjän federaatioon

2)       vai vuoden 1992 perustuslain palauttamista

 

(Lyhytaikainen perustuslaki antoi Krimille oikeuden valita liittolaisensa itsenäisen valtion tavoin)

Kumpi oli oikein laadittu, vai oliko kumpikaan ja mitä lopulta itse krimiläiset saivat itselleen? Tätä on nyt pari vuotta tapahtuman jälkeen hyvä kysyä – jälleen itse krimiläisiltä, mutta millaisella kysymysasettelulla ja millaisilla ruksausvaihtoehdoilla?

|4 Krimin historiaa ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/03/katariina-ii-suuri-ja-kansanaanestykset.html -

 

Ketkä valitsevat Kansanäänestystoimiston henkilöt ja missä laaditaan toimintaohjeet

Toimiston henkilöresurssit ovat ykkösasia. Pitää olla lakien tuntemus, pitää olla kansalaistuntemusta ”iholla olona”, pitää olla ajan hermolla oloa – pitää olla tietämystä, mitä muualla tapahtuu, pitää olla näkemystä oikeudenmukaisuudesta ja historiasta.

Tietämystä tulee olla kansanryhmistä, paikallispolitiikasta, unohtamatta valtakunnan politiikkaa ja oman valtion perinteitä ja tapahtumia. Lisäksi erityisesti tietämystä ongelmista, mitä kansakunta on kokenut aiemmin. Tällaista monitaituria ei ole – vaan toimisto joutuu rekrytoimaan viiden vuoden kierrolla noin 10 - 15 henkilöä näihin vaativiin tehtäviin. Presidentillä voisi olla tiettyyn pisteeseen asti veto-oikeus ja toimiston johtajuus?

 

Demokratian huippu

[ … onko nykyinen demokratiamme vain hokema? ~http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/09/demokratia-on-hokema-joka-ei-ole.html - ]

Nyt hyväksymme aitodemokratian määritykseksi selvän enemmistöominaisuuden eli enemmän kuin 50 prosenttia – ehkä 60 - 75 prosenttia. Löydetään eläinkunnasta esimerkki:

Muurahaiset ovat harrastaneet täyttä aitososiaalisuuden proletariaatin diktatuuria joitain miljoonia vuosia – paljolti hajusignaalein. Työläiset päättävät lähes kaikki asiat ja tapahtumat, vain lisääntymisen päätös on kuningattarella, joka on vain munintakone. Työläiset huolehtivat täydellä uhrautuvaisuudella suvun jatkumisen – työläisetkin ovat lisääntymiskyvyttömiä tyttäriä. Evoluutio on muurahaisten osalta pääsääntöisesti saavuttanut päämääränsä, jo satoja tuhansia vuosia sitten.

Muurahaisilla ei ole kansanäänestystä, vaan täysi diktatuuri massajoukkona, jossa hajureseptorit ja niiden jälkeiset ohjelmistokomennot ovat ”päättäjän asemassa”. Muurahaiskolonioissa päätösprosessi on nyt – periaatteellista, siellä ei suunnitella mitään, ei ennakoida – ainoastaan toimitaan sen meneillään olevan ohjelma-ajon mukaisesti, joka on varautunut liki kaikkiin tapahtumamahdollisuuksiin – niin elämässä kuin kuolemassa.

Evoluutio rakensi täyden uhrautuvaisuuden menettelyn – ja näyttää systeemi toimivan. Muurahaisten kokonaisbiomassa on suunnilleen ihmiskunnan kokoinen. Voimme arvata meidän poistuessa muurahaisten jatkavan – samoin hitaiden muuttujienohjelmakaavoin kuin nytkin.

 

Entä miten me ihmiset toimisimme?

Kommunismi tuli, näki ja hävisi. Ainakin Neuvostoliitossa, ei vielä Kiinassa – maailman väkirikkaimmassa yhteiskunnassa, joka on noussut jo maailman suurimmaksi – moni mittarein, myös epämieluisin. Kiina kehittää koko ajan hitaasti kiiruhtaen omaa vastinetta ihmisen yhteiskuntavaikutekehitykselle |5– vastineeksi vähemmistössä olevalla läntiselle kulttuurille, jossa demokratia nykymuodossaan on ajautunut vedenjakajalla.  Miksi länsi puolustaa hyvin aggressiivisesti niin sanottua sananvapauttaan, kulttuuri- ja yhteiskuntaoppejaan? |6

 

Ehkä Yhdysvalloista on alkamassa uusi yhteiskuntakehitysaalto, sitten orjuuden vapauttamisen

[Trumppismi ajaa yhteiskuntakeskusteluun – syvällisesti ~ https://fi-ilkkaluoma.blogspot.com/2016/11/trumppismin-jalkipyykki-ja-heraava.html - ]

Suurin osa maailmasta ei siedä läntistä tyyliä tulla puuttumaan muiden sisäisiin asioihin. Kiinalaiset eivät puutu muiden kolmansien, kiinalaisille kuulumattomiin asioihin. Kiinalla on tuhansien vuosien kokemus – amerikkalaiset ovat muutaman sadan vuoden vanha kehityskaari puoliväkisin tehtynä sulatusuunina.

Kiinassa ei ole suoraa kansanäänestystä, siellä äänestys alkaa kortteleista ja maalaiskylistä, edeten hierarkkisesti aina ylimmille portaille saakka – äänestys on liki pakko, ja mitä ylemmäksi mennään sen vähemmäksi käy äänestäjien määrä |7.

Lännessä muutamissa valtioissa on äänestyspakko. Nykyinen mobiliteetti, pilvipalvelu ja digitalisaatio mahdollistavat melkein rajattomat mahdollisuudet ideoida suorat kansanäänestykset – vain kysymykset ja valintavaihtoehdot jäävät meille – ihmisille, jos nekään!

 

Entä nyt?

Aloitetaan puolittamalla eduskunta 101 edustajaan, joista kaksi puhemiestä ei äänestä. Pääministerin tehtävä lopetetaan ja presidentti ottaa hallituksen vetovastuun. Kansa pääsee puolivälitaipaleella antamaan välitodistuksen, joka määrittää hallituksen menestyksen ja tarvittaessa alle viitosen tuloksella ministeri menee vaihtoon – tähän on presidentillä veto-oikeus. Lisäksi nyt on saatava aiemmat äänestämättömät vaaliuurnille – keinolla, jos toisella!

 

Entä sitten, kun tutkimus selittää, että suorassa kansanäänestyksessä päätökset ovat ”vääriä ja lyhytjänteisiä”?

Palataan ympäristöömme, joka elättää meidät. Evoluutio |8 ei ennakoi, se vain toimii reaaliajassa. Samoin kansa tekee päätöksiä asetettujen kysymys, annettujen vaihtoehtojen ja tunteiden ja asiakohtien ymmärtämisen kokonaisuutena.

Kansa ei tee koskaan itselleen lopulta vääriä päätöksiä, kuten ei tee evoluutiokaan – evoluutio korjaa ”virheensä”, lopulta ja aina. Olemme itse siitä aika hyvä esimerkki, kun tarkastelemme omaa konstruktiotamme. Ainoat uhat meidän omalle kehitykselle, olemme itse!

Kansan tekemät ”virheelliset” suorat päätökset korjautuvat ja kehittyvät, jos ne koetaan alussaan ”vääriksi” – nuokin ”vääryydet” suoristuvatsopeumalliseen ojennukseen, lopulta ja aina kuitenkin sopeumaan kompromissien kautta.

Ja jos kansanäänestys vie kansakuntansa tuhon tielle, on se sen ansainnut. Monia eliölajeja on tuhoutunut (myös toimestamme) ja uusia tullut tilalle – keinotekoinen ja sidoksellisesti suunnitelmallinen kehityskaari on vastoin evoluution ennakoimattomuutta ja joustojen keinovalikoimaa.

Me olemme jo tässä vaiheessa ennakoineet itsemme uhaksi koko muulle eliökunnalle – ja evoluutio tekee reaaliajassa jonkin korjausliikkeen, ehkä omilla maailmanpoliiseillaan – viruksilla ja bakteereilla? |9

 

Siis kansanäänestykset, koska ne ovat lähempänä luontoa ja biosfääriä, joiden osa mekin olemme

Ne kertovat enemmistöperiaatteen, jopa sillä määräintensiivisyydellä mitä muurahaiskoloniat ovat selvinneet vuosimiljoonat. Milloin saamme kansanäänestykset – sitovina, koska me luotamme itseemme. Luotatko sinä itseesi?

 

Linkit tekstistä

|1 Esimerkiksi paljon puhuttu Nato, ja siihen liittymättömyys. Kokoomuksen rujoimmat valtapoliitikot Pertti Salolaisen ja Ilkka Kanervan johdolla esittävät jopa kansanäänestyksen ohittamista – LINK ~https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/koppalakkiosasto-kokoomuksesta-kurvaa.html -, jolloin vain välillinen demokratia hoitaisi Nato – kysymyksen. Miksi näin, johtunee siitä, että niin Kanerva kuin Salolainen tietävät, että kansakuntamme on ollut ja on kirkkaan selvillä omasta mielipiteestään – Ei Natoon, jo yli 10 vuoden ajan ja aina yli 50 prosentin voimalla! Kokoomus onkin ainoa puolue joka liputtaa kansalaisenemmistön vastaisesti Natoon liittymistä.

 

|5 Lasten- ja naisten oikeudet Kiinassa ~https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/02/katselemme-lantisin-lasein-nousevaa.html -

|6 Lännenmiehen aggressiivinen reviiripuolustus ~http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/kuinka-agressiivisesti-lannenmies.html -

|7 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2012/11/sakenointia-idan-ja-lannen-kohtaamisessa.html -

|8 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2012/01/evoluutio-on-kaikkialla.html -

|9 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/miksi-kiinalaiset-kehittivat-ihmisiin.html -

 

 

EKSTRA – Brittien Brexit kansanäänestys ~http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/06/brexit-sexit-2.html -

 

EKSTRA 2 - Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä äänestettiin suoraan –kansanäänestyksenä – kannabiksesta. ... Aika tulee näyttämään miten kohtalokas tai katkaiseva/ ratkaiseva tämä huumeidenkäytön yleistymiseen liittyvä päätös eräin Yhdysvaltain osavaltioin tulee olemaan. Miksi me keinotekoisin tavoin koetamme voimistaa aivojemme mielikuvia, kemiallisesti ulkoisin keinoin? Mitä tapahtuu, kun mikään ei riitä? ~http://yle.fi/uutiset/kannabis_voitti_usan_vaalit__trumpin_suhtautuminen_marihuanaan_huolestuttaa_aktivisteja/9286579 -

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

 

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

...

AL | US | PZ | VU | T | BL | BL | BLOG 96369

 

DOC Saako kansa äänestää suoraan omista asioista_13112016 – Microsoft Word Starter

PVM 13112016

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (82 kommenttia)

Juhani Vehmaskangas

Äänioikeutta pitäisi kuitenkin rajoittaa, kuten olen todennut:
http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi...
Ehkä poistaa joiltakin jopa kokonaan: http://juhanivehmaskangas.puheenvuoro.uusisuomi.fi...

Kansanedustajien määrän puolittamista en kannata.

Ilkka Luoma

Ehkä valiintuneen edustajan välitsekkaus pitäisi tehdä puolivälissä, jolloin kansanäänestys kunkin edustajan kohdalta antaa arvosanan "puolivälistä" palveluksistaan äänestäjiään kohtaan - entä jos juuri ko. edustajaa äänestäneet saisivat jopa erottaa, jos tuloksia ei ole syntynyt?! Mitä tämä edellyttäisi?

Juhani Vehmaskangas

Kieltämättä tuossa on ideaa.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #11

" ... Eduskunta on arvokas toimielin ja sen vaikutusvaltaa pitää nostaa, kuten presidentinkin

Ehkä tulevaisuudessa siintää malli, jossa kansankaan valitsemaa pääministeriä ei ole. Olemme siksi pieni kansakunta, että presidentti voi hoitaa suoraan kansan valitsemana eduskunnasta muodostuvan hallituksen – niin kutsuttu USA:n malli. Tällöin presidentti kantaa vastuuta suoraan eduskunnalle ja kansalle.

Eduskunnassa valiokuntatyöskentely on kansalta piilossa olevaa toimintaa –

se pitää saada soveltuvin osin julkiseksi, kuten on oikeuslaitoksemmekin pääperiaate. Valiokunnat ovat uudessa järjestelmässä likempänä tulevia ministeritoimistoja, ja valiokunnat muodostetaankin nimikkeellä, jotka vastaavat näitä ministeritoimistoja, joita on myös tuo kymmenen kappaletta.

Kansanpalvelutoimisto

Vahvistaaksemme suoraa kansalaistoimintaa asetetaan eduskunnan alle Kansanpalvelutoimisto, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa kansalaiskyselyjen ja -äänestyksien laadinta kyselyineen ja taustaselitteineen.

Samassa yhteydessä hajotetaan nykyinen UPI-FIIA, esiintyneiden puolivillaisten ja tarkoitushakuisten johtopäätösten 10] vuoksi. Tilalle muodostetaan tiukasti puolueeton tiedonlouhintatoimisto, joka tuottaa kansalle ja päättäjille luotettavaa tietoa ja analyysia poliittisten ratkaisujen tueksi.

Eduskunta on (aina) valitsijoidensa näköinen

Tänään se ei ole, sillä ääniharavat eivät saa heille kansan antamana kuuluvaa suhteellista esitys- ja päätösvaltaa. Eduskunnan ”ulkonäkö” pitää saada likemmäksi kansakunnan syviä rivejä – niitä rivejä, jotka lopulta aina pesevät ne ruumiit, jotka eräät harvat tekevät.

Eduskunnan ulkonäkö kohentuu, kun saamme kansan liikkeelle - uurnille

Kaikkien ehdokkaiden on nyt unohdettava menneen parjaus, löydettävä ratkaisuehdotuksia, osattava yhteistoiminta ja ymmärrettävä, että puheiden aika on heti vaalien jälkeen ohi. Ei enää pakkopääministeriyksiä 11] – oppiraha on maksettu ja osalliset kadonneet.


Seuraavalla eduskunnalla on yksi ylitse muiden –

… ja se on kaikkien puheissa ”koristelema” työ, ja oikeus siihen. Palautetaan työ valtiovallan erityishuolehdintaa ja konkreettisesti tehdään jotain – vaikkapa mobilisoiden kotimaisella suunnittelu- ja työvoimalla ”kaikki oleelliset kaapelit, johdot, /vedensiirtoputket, muuntoasemat ja tiedonsiirtoväylät maan poveen” – projekti, turvaan luonnonilmiöiltä ja terroristeilta!

Äänestävä ihminen on oikeutettu tapaamaan valitsemiaan edustajia säännöllisesti, ja sähköisesti aina – edustajien työnantaja on äänestäjä, joka lopulta maksaa koko kansanedustuslaitoksen kulut ja on siis oikeutettu tietämään, mitä siellä Arkadianmäellä todellisuudessa tapahtuu – tarvitsematta turvautua iltapäivälehtien lööppeilyyn. ... "

...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Muinaisessa NL:ssa oli käytäntö jonka mukaan äänestysalueen yleinen kokous saattoi päättää kesken vaalikauden järjestää äänestyksen edustajansa luottamuksesta. Jos valtuutettu ei nauttinut äänestyksessä luottamusta, hänet erotettiin luottamustoimestaan jonka jälkeen järjestettiin uusi ehdokasettelu ja vaali. Ehkä sellainen menettely saisi olla myös meillä täällä.

Ilkka Luoma

"Hjallis Harkimo on nauttinut Annika Saarikon tarjoaman ”sote-sopan” – ei tiedä vielä miten äänestää, haukkuu pilotoinnin älyttömäksi
31.5.2018 ... "

~ https://demokraatti.fi/hjallis-harkimo-on-nauttinu... -

.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Minä ja muut evakot haluamme sataprosenttisesti Karjalan takaisin Suomen yhteyteen. Se ryöstettin meiltä asevoimin 74 vuotta sitten.

Järjestetään kansanäänestys:

1. Haluan ryöstetyn Karjalan takaisin Suomen yhteyteen

2. Haluan Itä-Karjalan Suomen yhteyteen.

Ilkka Luoma

Noilla teeseillä emme saa "koskaan" luovutettua Karjalaa ja Petsamoa takaisin. Se ja ne "saadaan takaisin" muin keinoin!

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

No mutta, juurihan itse ylistät suoraa demokratiaa.
Miten Karjala saadaan takaisin Suomen yhteyteen, kerro.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Edesmennyt pitkäaikainen kansanedustaja, lakitieteen lisensiaatti Veikko Vennamo (1913–1997) kirjoittaa muistelmateoksensa ”Kulissien takaa” sen viimeisessä kappaleessa ”Olen aina ollut sitä mieltä, että kun Suomen kansalta ei salata totuutta, vaan kerrotaan tosiasiat, niin kansamme enemmistö löytää oikean ratkaisun”. Kirja ilmestyi vuonna 1987.

Oikea ratkaisu tuodaan esille eduskuntavaalien kautta, ei muutoin. Helsingin työväentalolla esitettiin toisia ratkaisuja vähän yli 100 vuotta sitten ja jälki oli sen mukaista. Uhreja tuli noin 37 000 ja moni heistä joutui hyväuskoisena ihmisenä julman harhautuksen uhriksi. Suomesta oli tarkoitus tehdä lopputulemana neuvostotasavalta.
Hesarissa oli erinomainen katsaus 100 vuoden takaisiin tapahtumiin otsikolla ”Punainen lyhty tornissa oli kutsu vallankumoukseen” 27.1.2018.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Mitä muuta muurahaiset ovat saaneet aikaan, kuin lukemattoman määrän kekoja?

Ilkka Luoma

Täydellisen biomassaharmoniakierto muun biosfäärin kanssa - btw. muurahaisten elävä biomassa on osapuilleen sama kuin koko ihmiskunnan!

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Kansanäänewstykset ovat useimmiten pelkkää hämäystä, jolla vallassa ovat hakevat päätöksilleen kansalta selkänojaa. Se ei tarkoita, että kansalaiset voisivat vaikuttaa päätökseen. Siitä Krimin kansanänestys on oikein hyvä esimerkki.

Todella harvassa ovat asiat, jotka kansanäänestyksellä voidaan ratkaista. Kyllä niitäkin on. Esimerkkeistä käyvät Suomen kansanäänetykset alkoholin täyskiellon lopettamiseksi sekä äänestys Euroopan Unioniin liittymisestä. Hyvä esimerkki on myös Irlannin äänestys abortin sallimisesta, mutta esimerkiksi kansanäänestys Suomen NATO-jäsenyydestä ei ole paikallaan. Se asia kuuluun eduskunnan ratkaisuvaltaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Millä tavalla, noinniinkuin periaatteessa, EU:in liittymisestä päättäminen eroaa NATO-päätksestä?

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Tekniset erot ovat vähäisiä. Sen sijaan se, millaiseen poliittiseen pyöritykseen Suomi NATO-kansanäänestyksen alla joutuisi, olisi varmaan ennen kokematonta ja kovasti kansaa jakavaa. Siitä elementtiä ei EU-äänesyksessä ollut, jos olikin, sitä ei käytetty. EU:sta oltiin toki kahta mieltä. Paljolti oltiin myös tietämättömiä, mihin ollaan menossa.

Kansaa eivät erimielisyydet jakaneet, kun oman valuutan heikkoudesta seuranneesta lamasta oltiin juuri selvitty. Varmaankin äänestyksen ratkaisi luottamus yhteisvaluuttaan ja siihenhän siirryttiin kohta liittymisen jälkeen. Toki sitäkin on jälkikäteen arvosteltu ja populistisimmat poliitikot vaativat omaa valuuttaa takaisin. Siinä kyllä saman tien unohtuvat yhden pienen maan valuutan heikkoudet.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #118

Enpä usko, että poliittinen hulabaloo juurikaan poikkeaisi. Tuolloin EU-äänestyksenkin yhteydessä puhuttiin turvallisuudesta ja "turvallisuudesta".

Tietämättömiä oli silloinkin, tietenkin. Tietämättömimpiä tulevaisuudesta taisivat olla ne "talousasiantuntijat" ja "ekonomistit" jotka kannattivat EU-jäsenyyttä.

Mutta n.s. suuri yleisö ei tainnut laskea yhteisvaluutan nimiin koska meille tavallisille taatiaisille EU-kellokkaat vakuuttivat markoista ja vaalutoista päätettävän erikseen.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #172

Markasta luopuminen tuli yllätyksenä myös silloisella eduskunnan puhemiehelle Kokoomuksen Uosukaiselle kuin myös silloiselle kansanedustaja Erkki Tuomiojalle.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #118

Hups, luiskahti sama toiseen kertaan. Vaikka "repetition est mater studiorum" niin otetaan tämä kuitenkin pois.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #118

Pyöritys ei juuri auttaisi, sillä kansakuntamme suuri enemmistö on yli 15 vuoden ajan äänestänyt Natoa vastaan - systemaattisesti ja aiheesta ollaan puhuttu kaikin osin ja puolin jo liikaakin.

Ilkka Luoma

Natomyönteinen presidenttimme ilmaisi, että hän on suomalainen, ja suomalaisten suuri enemmistö jatkuvasti vastustaa Natoa -kysyttäessä S.Niinistön natokantaa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Järjestetään kansanäänestys aiheesta verouudistus.

Vaihtoehdot.

a) Verot valtion maksettaviksi ja verojen tuotot jaetaan suoraan kansalaisille.

b) Verot kansalaisten maksettaviksi ja verojen tuotot annetaan valtiolle.

Ilkka Luoma

Miten valtio tuottaisi veroja - progressiivinen kulutusvero?

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Miten valtio tuottaisi veroja - progressiivinen kulutusvero?"

Sitähän ei kansalta tietenkään pidä kysyä.

Kansalaisten mielestä valtion kassa on täynnä rahaa ja monilla on se käsitys että valtiovarainministeriössä on rahapaja ja setelipaino, jossa valtiovarainministeri voi tehdä rahaa lisää sitä mukaa kuin sitä tarvitaan.

Lyhyesti.

On kertakaikkiaan mahdoton tehtävä perehdyttää kansalaisia niihin asioihin joista ne pannaan päättämään.

Kansanedustajienkin perehdyttäminen asioihin on vaikeaa, mutta ne nyt kuitenkin on siellä sitä varten, täydellä palkalla, että perehtyisivät päätettäviin asioihin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #34

Vihavaisella on 34. kommentissa kovin elitistinen suhtautuminen meitä tavallisia taatiaisia kohtaan.

Hän jopa unohtaa, etä "kansa on aina rakastanut" valtiovarainministereitä jotka ovat inhorealistisesti väittäneet rahojen olevan loppu. Erityisen suosittu oli aikanaan tyyppi jolla ei ollut mukamas varaa edes ehjiin sukkiin.

Oikeasti ihmiset ovat yllättävänkin tietoisia siitä miten talouksia hoidetaan. Eliitillä ja heidän perässäjuoksijoillaan tuntuu sen sijaan olevan suurempia ongelmia sillä monet heistä ihan vakavalla naamalla, ainakin kansalle suunnatuissa puheissaan, sekottavat mikro- ja makrotalouden yrittäessään myydä meille ceaușesculaista talouspolitiikkaa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #48

"Eliitillä ja heidän perässäjuoksijoillaan tuntuu sen sijaan olevan suurempia ongelmia sillä monet heistä ihan vakavalla naamalla, ainakin kansalle suunnatuissa puheissaan, sekottavat mikro- ja makrotalouden yrittäessään myydä meille ceaușesculaista talouspolitiikkaa."

Ei eliitti pyrkisi kansalaisten päitä sekoittamaan ellei se olisi eliitin kannalta kannattavaa puuhaa sen takia että kansalaisten päät on helppo sekottaa sekalaisilla puheilla ja sillä tavalla sitten ongitaan niitä ääniä.

Todennäköisesti kansanedustajat eivät ole yhtä sekopäisiä kuin kansa, ainakin kansanedustajilla on tilaisuus kuunnella ihan oikeita asiantuntijoita päätöksiä tehdessään.

Tavallisella kansalla ei ole aikaa perehtyä asiantuntijoiden lausuntoihin, mikä vaatisi huomattavaa keskittymistä. Kansa kyllä kuuntelee näitä kansanedustajaehdokkaiden kiihotuspuheita, jotka on tehty nimenomaan kiinnostaviksi, ei asiantunteviksi.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #53

Kerrotaan eduskunnan olevan "pienoissuomi" ;)

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #85

"Kerrotaan eduskunnan olevan "pienoissuomi" ;)"

Juu, toki kansanedustajat yrittää kovasti edustaa kansaa ja peilata ainakin puheissaan ja retoriikassaan kansalaisten mielipiteitä.

Käytännössä uskon että kansanedustajasta tulee eliitin edustaja heti virkaan astuttuaan. Kansanedustaja tekee sellaisia päätöksiä mikä eliitille sopii, ellei ole aivan idiootti, tai joku pölhöpopulisti. Kansalle sitten selitellään päätöksiä parhain päin, miten kyetään, ja vieritetään syitä muiden harteille.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #48

Ei ministeri, mutta vaikutusvaltainen virkamies --- Raimo Sailas:

" ... Raimo Sailas – leikkaajien päällysmies

[U] Kasvuhuuto Sailakseltakin …

Miksi kaikki talousviisaat ”puttosineen, korkmanneineen, kiandereineen jne … ” hokevat talouskasvua? Kuinka pitkälle rajallinen biosfääri sallii talouskasvua, joka aina tarkoittaa lopulta lisääntyvää energian ja materiaalien kulutusta – koska me yksilöina haluamme aina vain lisää, kaikkea lisää – vapaa-aikaakin. Tuo lisä on nyt otettu velkana – ”veli velkaa otettaessa, velipuoli maksettaessa”
...
Älyllistymisen aikakausi
[ … elämämme voisi olla muutakin kuin itsemme ja tavaroidemme liikuttelua paikasta toiseen...]

Voisimmeko vihdoin älyllistyä harmonisoitumaan biosfäärin tuottorajallisuuteen ja sopeutumaan sellaisiin mittoihin, jotka on ”säädetty” ihmiskunnan biomassan 6] suhteellisuusosuudelle? Jatkuu… ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147391-... -

Sailas sivaltaa
[... Raimo Sailas sivaltaa – EU Eurooppaan paenneen Jyrki Kataisen ministerivuosien tilinpäätös on nyt kourassa? ~ http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-200000... - ] ... "

.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #34

Tänään euroaikana EKP "painaa setelikoneet punaisina" katteetonta rahaa, jota muun muassa Suomesta paennut Jyrki Katainen jakaa riskipitoisena - jopa valtioille suoraan. Jossain vaiheessa puhuttiin jopa helikopterirahasta!

...

KESKIVIIKKONA, LOKAKUUTA 19, 2016
Valtiollinen velkaleikkaus ja helikopteriraha – sopeutusta pakon edessä

(Eläkkeelle siirtynyt valtakunnan leikkaaja ja entinen valtiosihteeri Raimo Sailas jällen kerran toruu, varoittelee ja viittaa talouden faktoihin. Olemme syöneet enemmän kuin tienasimme. Nostimme palkkojamme |0 liiaksi ja kilpailukyky rahdattiin Kiinaan |1 – nostaen heidän elintasoaan, siis eräänlaista kehitysapua tämäkin)

{ … kansalainen Erkki mietiskeli velkaa ja huolestui, kun hänelle sitä ei ole ja pankissakin makaa elämänsäästöt pienistä puroista sivuun laitettuna|2. Veisikö velkaleikkaus ja helikopteriraha hänen vanhuuden turvan … |
| … kansalainen Lisa oli huolissaan lapsistaan, kun vielä aikuisiässäkin heitä pitää rahallisesti auttaa|3 – asuminen oli muuttunut erityisesti pääkaupunkiseudulla liian kalliiksi ja nuorten ansiot ovat yllättäen vähäisemmät ostovoimaltaan |4 kuin oli vanhempien – vieläpä nuorten paremmasta koulutuksesta huolimatta! … ]

Taloussanomat – taloustoimittaja Jan Hurri [IS/TS] - erinomainen arvioleikkaus läpivalaisuna taloustilanteestamme ~ http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/porssiuuti...

EKP: n avulla yleinen euromaiden velkaleikkaus ja uuden velkamäärän sopeutus kansantalouden kantokykyyn nähden – euromaittain. Seuraavaksi järjestellään epäterveen ja tasapainottoman euroalueen päättöhoito - jäykän valuuttajärjestelmän purkuna. Paluu soviteltuihin omiin kansallisiin valuuttoihin, se on siinä ja näin vältymme talousromahdukselta.

Raimo Sailas – leikkaajien päällysmies

[U] Kasvuhuuto Sailakseltakin …
Miksi kaikki talousviisaat ”puttosineen, korkmanneineen, kiandereineen jne … ” hokevat talouskasvua? Kuinka pitkälle rajallinen biosfääri sallii talouskasvua, joka aina tarkoittaa lopulta lisääntyvää energian ja materiaalien kulutusta – koska me yksilöina haluamme aina vain lisää, kaikkea lisää – vapaa-aikaakin. Tuo lisä on nyt otettu velkana – ”veli velkaa otettaessa, velipuoli maksettaessa”
...
Älyllistymisen aikakausi
[ … elämämme voisi olla muutakin kuin itsemme ja tavaroidemme liikuttelua paikasta toiseen...]

Voisimmeko vihdoin älyllistyä harmonisoitumaan biosfäärin tuottorajallisuuteen ja sopeutumaan sellaisiin mittoihin, jotka on ”säädetty” ihmiskunnan biomassan 6] suhteellisuusosuudelle? Jatkuu… ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147391-... - ...

...
Jatkuu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/10/valtiolline... -

.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #64

"Tänään euroaikana EKP painaa setelekoneet punaisina katteetonta rahaa, jota muun muassa Suomesta paennut Jyrki Katainen jakaa riskipitoisena - jopa valtioille suoraan."

Taloudessa kaikkein tärkein asia on siinä että kaikki pyörät pysyvät pyörimässä. Jos pyörät alkavat hidastumaan ne lakkaavat jauhamasta hyvinvointia.

Hyvinvointi tulee siitä että talouden pyörät pyörii, ei siitä että EKP painaa rahaa ja levittää sitä helikopterista, mutta jotta pyörät pyörisivät tarvitaan joskus rahan lisäämistä markkinoille.

Rahan lisääminen markkinoille pitäisi nostaa markkinoilla olevien tuotteiden hintaa vastaavalla summalla, sillä myytävien tuotteiden määrä ei lisäänny sillä että kansalaisten ostovoima lisääntyy.

Joku asia on pielessä kun EKP:n rahantekokaan ei kasvata inflaatiota.

Se voi johtua globalisaatiosta. Lisäraha käytetään kauko-idän tuotteisiin, jotka ovat kuluttajalle edullisia, mutta siellä tuotantokapasiteetti on niin suurta ja mahdollisuus kasvattaa tuotantoa kysynnän kasvaessa on niin hyvä, ettei EKP:n painama lisäraha vaiikuta hintatasoon kallistavasti.

Mutta onhan se rahan painaminen sentään vaikuttanut toisella tavalla. Talous on elpynyt Euroopassa ja se on hyvä.

Tulevaisuudesta emme tiedä mitä se tuo tullessaan. Trumpin ajatusmaailma näyttää kaottiselta ja hänen tekonsa ennalta-arvaamattomilta.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #69

MAANANTAINA, HELMIKUUTA 08, 2016
Järeä hätäoivallus painaa bittirahaa velkaisille

[U] 7.9.2012 13:46 Ilkka Luoma Raha - blogID 12100979

Uutisointi ulvoo EKP:n oivalluksesta ostaa rajattomasti ylivelkaantuneiden maiden joukkovelkakirjoja - kierre jonnekkin on nyt näin valmis. Onko tämä taloushistorian suurin pyramidihuijaus *].

*] Nyt pyramidin kärkikartio on terävä pää alhaalla - ja tuo kärki makaa tavallisen arkikansalaisen päällä

[ ... kadun mies katsoi hintalappua - "onpa lihanhinta noussut reippaasti, ... ahaa, bensiinikin maksaa nyt paljon enemmän. Vuokrat ovat nousseet, palkkaa pitäisi saada lisää, että voisi ruokkia huomenna perheeseen syntyvät kaksoset. Pelko oli näin hiipunut arkikansalaisen mieliin - riittääkö ruoka, riittääkö lämmintä? Joudunko puolittamaan kulutukseni? ... ]

EKP on keksintöjen riemuliiteri. Nyt se vihdoin keksi tarkan normituksen ja valvonnan; perusteluna "loputtomalla rahanpainannalle" - samalla syntyy ote ylivelkaantuneisiin - saadaan ne ruotuun ja lujemmin keskitettyä Euro-EU-Eurooppa-akseliin, jonka pyörittäjä on Saksa, tuo voimavaihde ja -lataamo, jonka virran pitäisi riittää kaikille.

Rahaa riittää seteleinä,

(Rahaa voi olla loputtomasti, sen määrä voi kasvaa rajatta, mutta mitä sillä sitten saa, onkin aivan eri asia)

Metsät kasvavat hyvin muun muassa Suomessa, josta voidaan painaa paperille "massia ja kahisevaa" - tosin helpompaa on laskea pankkijärjestelmien verkostoihin bittirahaa. Tämä on oivalluksien isä ja keksintöjen äiti, joka nosti kauan sitten Saksan Weimarin tasavallassa postimerkin hinnan miljooniin. Tuolloin aamulla leipä maksoi kottikärryllisen kahisevaa, kun jo iltapäivällä tarvittiin kaksi kottikärryllistä - oli syntynyt nk. hyperinflaatio 1].

Nerokkuuden huippu!

Huippuidea oli kontrolli, normisto ja säännöt. EKP loi näin mahdollisuuden Brysselille; oli syntynyt peukaloruuvi, jos ette näin, niin sitten ... . EKP oivalsi rauhoitella inflaatiopelkoiset ilmoituksella, että massivisten bittirahavirtojen ja kahisevien liikapaljous padotaan myöhemmin - vetämällä heikentynyttä ostovoimaa takaisin setelisilppumoihin - bitirahaahan on helppo poistaa - tietokoneissa ondelete -näppäin.

Oivalluksien kestokasvu

Nyt EKP hakee takuita ja vastuunkantajia, ainakin paperille, jotta usko euroon ja euromaihin toimisi maapallon todellisissa voimamaissa. Nuo voimamaat ovat ne valtioit joilla on vahva toimeliaisuus (Kiina, Intia, Barsilia ...) ja suuret luonnonrikkaudet yhtäkuin elämän edellytykset; ravintolähteet mukaanlukien (Venäjä, Kanada, Kiina, Argentiina, Australia, Afrikan maat [!] ... ).
Kestokasvusyndrooma syntyy siitä, että kasvuhypetystä vaativa EKP ei oivalla sitä, että tuo kasvuhokema syö eväät - jolloin syntyy niukkuus, ja sellainen niukkuus, joka koskee kohta kaikkia.

Jatkuu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/02/jarea-hatao... -

.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Hyvä huumoriesitys; ei turhaa mietiskelyä, miten kumpikaan verotusmalli toimii käytännösä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Olen samaa mieltä, että demokratiamme kaipaa kehittämistä. Siinä suhteessa kansanäänestykset voisivat olla paikallaan.

Mutta tähdellisempänä pitäisin korjausliikkeenä pitäisin toisaalta demokratian ulottamista laajemmalle yhteiskuntaan eli talouselämään ja työpaikoille. Toisaalta myös demokratiaa, etenkin suoraa, voisi paikallistaa eli nykyisestä kahdesta tasosta vielä paikallisemmaksi kuntien osiin. Niin, että paikallisista kysymyksistä voisivat päättää paikalliset ihmiset demokraattisesti.

Lisäksi en ole varma presidentinvaltaisuuden lisäämisestä yhyttämällä hänelle pääministerinkin tehtävä. meillähän aikoinaan oli hyvinkin presidenttivaltainen meno. Siitä siirryttiin tarkoituksella toiseen suuntaan mutta tultiin vain siirtäneeksi valtaa pääministerille kun se olisi tullut antaa kansanedustuslaitokselle.

Ehkä siinä suhteessa kansanedustuslaitoksen aseman korostamiseksi kannattaisi harkita josko ministerien voi antaa olla kansanedustajia ja puoluejohtajien ministereitä. Etenkin pääministerin aseman pitäisi olla enemmän erillään eduskunnasta ja siellä toimivista puolueista. Muuten parlamentarismin edellyttämä luottamussuhde kääntyy päälaelleen juuri niinkuin meillä on käynyt.

Käyttäjän kraavi95 kuva
Keijo Räävi

Brexit on surullinen esimerkki kuinka kansanäänestys voi johtaa katastrofiin. Valheita on helppo syöttää tietämättömille.

Ilkka Luoma

Mitään katastrofia ei ole vielä tapahtunut - vain West trolling anti-brexit manipulaatiota ---

LAUANTAINA, KESÄKUUTA 25, 2016
Britannia loi uuden alun – pöytä on lakaistu puhtaaksi

(Valtavan uhkaamishengen täyttänyt tuhkan ripottelu täytti eetterin, kun kansanvalta puhui suoraan Iso-Britanniassa. Kansa sanoi yli miljoonan äänestäjän ylivoimalla - ei – Euroopan Unionille. Saman tien alkoi synkistely meidänkin mediassa, pääpukarina Helsingin Sanomat – entä meidän suomalaisten oma pöytä, Sexit?)

[ … kansalainen John iloitsi pöydän lakaisusta, näin oli kymmenien vuosien valuviat ja kansaa häirinneet direktiivit periaatteellisesti poispyyhkäistyt. John otti tuopin jos toisenkin tämän kunniaksi. John kuului siihen varttuneempaan väkeen, jolla on kokemusta elämästä ja tapahtumista – laajemmallakin perspektiivillä …

… kansalainen Alice riemuitsi, koska hänen lapsilleen äänestystulos saattaisi tietää itsellisempää Englantia, parempia koulutuksen ja työnsaannin mahdollisuuksia, sillä päälle ryntäävää muuttoaaltoa voitaisiin nyt padota ja hillitä, vastaamaan todellista tarvetta, eikä tarvitsisi hyväksyä elintasomatkailua. Tosin Alice tiesi, että EU’ ssa pysymisen kannalla olivat nuoret. Nuorempi englantilaisväki haluaa kansainvälisyyttä … ]

Media kirkui uhkaa, pelottelua ja vaikeuksien tulia vuosiksi,

… ellei peräti vuosikymmeneksi. Media täyttyi negatiivisesta huomismaalauksesta. Uutisissa ei paljon positiivisuutta julkisteltu. Aina viisaat teoria-asiantuntijat kertoivat suoraan, että kansa valitsi väärin 1] – ymmärtämättä, että kansan enemmistöpäätös on aina oikea, demokratian nimissä. Demokratia määrittää sopeuman ja luovuuskehityksen – talous taipuu enemmistön edessä. Kansa tekee aina oikeita päätöksiä – halujensa pohjalta.

Kansanäänestys vahvistuu Iso-Britannian parlamentissa?

...
Jatkuu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/06/britannia-l... -

Katso erityisesti US_Puheenvuoro ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219081-... - kommentteineen - 64!

...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Nykyinen brexit-sekoilu kertoo enemmän UK:n Tory-hallituksen kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta hoitaa asioita paremmin kuin sinällään UK:n EU-eron hyödyllisyydestä tai hyödyttömyydestä.

Ilkka Luoma

Meidän medialla on hyvin yksipuolinen informaatiotulva Brexitistä.

Käyttäjän JaakkoWilenius kuva
Jaakko Wilenius

Tästä voi kyllä olla samaa mieltä. Itselleni ei kyllä ole vielä auennut, mitkä ovat Brexitin positiiviset vaikutukset talouselämään. Toki tarkastelen tilannetta hyvin pitkälle pk-sektorin näkökulmasta. Tuntemani lukuisat englantilaisyrittäjät ovat lähinnä kauhuissaan ja pitävät tapahtunutta suurena onnettomuutena. Olen itsekin oman yritykseni puolesta joutunut etsimään korvaavia toimittajia EU:n alueelta. Syynä on ennustettavuuden heikentyminen ja se on myrkkyä yrityksille.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #103

Tiedoksi sinulle Jaakko, nämä edellä äänessä olleet kaverit käyvät infosotaa Venäjän puolesta menestyksellisesti. Kaikki mikä vain heikentää länttä, eeuuta tai brittejä on positiivista Venäjän kannalta. He ovat ansioituneita sotureita, Ilkka on peräni mestaritasoa, Jorma on Ilkan varamies, hän taistelee sillä aikaa kun Ilkka on kahvilla.

Minä olen yrittänyt panna heille kampoihin, mutta toistaiseksi lähes aina olen jäänyt toiseksi. Joten jos sinulla Jaakko on parempaa tekemistä niin jätä taistelupari rauhaan.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #105

Näinköhän Leolla mopedi keulii nyt aiheettomasti. Jorman kommentit ovat korkeaa laatutasoa tarkkuudessaan, johon harvemmin kommentoinnissa yllän. Jorma pöllyyttää inhimillisen ystävällisesti monia kommentoijia ... inttäviäkin, mutta se on se suola, joka tänne tarvitaan, että lukijat olisivat kiinnostuneita lukemaan! :)

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #115

Jorma taistelee ihan samassa sarjassa kuin mestarinsa. Halusin vain sanoa että Jorma osaa viehättävällä tavalla täydentää sinun joskus vajaaksi jäävää propagandaasi, se on sellaista hyvän taisteluparin tuli ja liike -toimintaa.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #145

Kiitos kuitenkin kannustavasta "kehustasi" ;)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #146

Kuin myös kiitokset kehuista. Pitää varoa ettei ylpisty kun jopa rollaattoripataljuunat laulaa ylistystä.

Käyttäjän JaakkoWilenius kuva
Jaakko Wilenius Vastaus kommenttiin #105

No kun en aina millään malta:)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #103

Olen lukenut muutamista brittiläisistä barometreista joiden mukaan sikäläinen kotimarkkinateollisuus näkisi tulevaisuutensa parempana Brexit:n jälkeen kuin ennen sitä.

Joka tapauksessa tässä vaiheessa reagoiminen mahdolliseen tilanteeseen Brexit:n jälkeen lienee turhanaikaista ennakointia sillä silloin ennakoidaan kauemmas kuin on mahdollista nähdä. Juurikin tuollainen hätäinen reagointi tehnee enemmän vahinkoa kuin itse ero ja sen luoma tilanne.

Toisaalta oma ongelmansa on jos ei yritetä analysoida mikä johtuu itse Brexistä ja mikä nykyisen Tory-hallituksen tavasta hoitaa sitä. Oma tekijänsä on tietenkin kuinka EU:n johto yrittää UK:n kohtelulla varoittaa muita yrittämästä samaa.

Mutta kaikki nämä ja paljon muuta niputetaan yhteen ja yritetään osoittaa kuinka kauheita seuraa jos ihmiset saavat itse päättää.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #110

Juurikin näin, ja nyt tuntuu, että EU-Brysseliä harmittaa niin paljon, että on aloittanut parjauskampanjan, jota media pääsääntöisesti komppaa ... annetaan nyt brittien testata, kokea ja kehittää omaa itsellisenä oloaan - itsenäisyyttään korostaen - omat päätökset, omat murheet ---

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #103

Pakottaa omavaraisuuden nostoon, joka taas on ainoa kriisiajan perustavoite valtiolla jos toisella.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Minä olen tyhmä ja tietämätön. Vaalikoneissa tämä sitten näkyy, kun niissä kysellään aivan käsittämättömiä kysymyksiä.

  "Sote parantaa palveluitten saatavuutta kunnassani" [Eri mieltä] [Samaa mieltä]

Mistäs minä tiedän parantaako vai ei? Riippuuko se jotenkin siitä miten minut on pisteytetty? Mites mun pisteillä?

  "Kotikuntani hallinnosta voi vielä leikata" [Eri mieltä] [Samaa mieltä]

Mistä ihmeestä minä voin tietää voiko siitä vielä leikata vai onko jo leikattu riittävästi vai jopa liikaa?

  "Varhaiskasvatusta pitää ulkoistaa nykyistä enemmän" [Eri miltä] [Samaa mieltä]

Mistäs minä tiedän paljonko sitä nyt on ulkoistettu ja onko se tullut halvemmaksi ja paremmaksi kuin kunnallinen? Pitäisikö minun helvetti mennä istumaan jonnekin lautakuntien kokouksiin saadakseni sen selville?

  "Joukkoliikenteestä on tehtävä maksutonta" [Eri mieltä] [Samaa mieltä]

Ehdottomasti! Joukkoliikenne ei edes ole ihmiselle elintärkeää, kuten ruoka, joten ruoan tulee olla kaikille maksutonta. Kaiken pitäisi olla maksutonta!

Hei ootas, mä en käytä loukkoliikennettä vaan ajan omalla autolla ja syön punaista lihaa. Maksuja on korotettava!

  "Maakuntauudistuksen aiheuttama kunnallisveron lasku vaurioittaa kotikuntani taloutta" [Eri mieltä] [Samaa mieltä]

Kotikunnan talous ylös! Verot ylös!

... Jos minä saisin päättää asioista, perikatohan siitä tulisi koko maalle.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Kansanäänestys Krimillä onnistui ihan hyvin. Nyt voitaisiinkin järjestää läheisestä alueesta kansanäänestys ihan kuten Ilkka suosittelee.
Minä ja muut evakot haluamme Karjalan takaisin Suomen yhteyteen. Se ryöstettin meiltä asevoimin 74 vuotta sitten.

Järjestetään kansanäänestys, Kyllä vai Ei:

1. Haluan ryöstetyn Karjalan takaisin Suomen yhteyteen

2. Haluan Itä-Karjalan Suomen yhteyteen.

Ilkka Luoma

Kuten aiemmin olen todennut, ettei Karjalaa saada takaisin uhoamalla, ... vain fiksulla yhteistoiminnalla saadaan laajennetun Karjalan alueeseen statusmuutos.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Mutta eikö se olisi sinunkin mielestä oikeudenmukaista palauttaa tavalla tai toisella? Mieluummin niin että meitä ei liitettäisi Venäjään.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #73

Oliko Miralasta joten epäoikeudenmukaista lopettaa Natsi-Saksan ja fascistisen Italian rinnalla aloitettu hyökkäyssota rauhansopimuksella jonka pykälissä painoi sodan lopputulos?

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #75

Oliko Myyryläisestä oikein että Hitler ja Stalin aloittivat 2. maailmansodan 1939 hyökkäämällä Puolaan? Venäjä sai luvan valloittaa Baltian ja Suomen.

Muistatko Myyryläinen tai oletko lukenut tällaisesta esihistoriasta? Siitä se meikälisenkin evakkoura alkoi.

Suomihan ehti sotia molempia fasistisia valtioita vastaan! Viimeinen sota natseja vastaan päättyi voitollisesti 1945.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #77

II Maailmansodan aloittamisesta ja sen alkamisen ajankohdasta on monia erilaisia käsityksiä ja koulukuntia ja onpa vielä nekin joiden mielestä I ja II olivat yhtä ja samaa sotaa jossa vain oli pieni aselepo välissä jona aikana toki sodittiin Koreassa, Mantsuriassa, Kiinassa, Espanjassa j.n.e.

Toisaalta NL ja Saksa eivät hyökänneet yhdessä Puolaan. Sellaiseen ryhtymisestä ei ole ainakaan löytynyt minkäälaista sopimusta sen enempää kuin mistään valloitusluvistakaan. Eivätkä ne edes hyökänneet yhtä aikaa eikä NL:n etenemistä demarkaatiolinjaksi jääneelle etupiirien rajalle edes voi nimittää hyökkäykseksi.

Suomen tämänhetkinen itäraja on paikallaan nimen omaan ensin Moskovassa 1944 solmitun välirauhan ja lopullisesti Pariisissa 1947 solmitun rauhansopimuksen perusteella. Sopimuksen jolla lopetettiin Suomen osallistuminen Natsi-Saksan, fascistisen Italian ja keisarillisen Japanin et al liittolaisten hyökkäyssotaan.

Mitähän "historioita" Mirala mahtaakaan olla lukenut?

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #81

Herra Myyryläinen, netti on täynnä tietoa Puolan sodasta:

"Elokuun 23. päivänä kello 13 iltapäivällä Ribbentrop saapui perille ja laskeutui Condorista yllään nahkatakki, musta pikkutakki ja raitahousut ja huomasi, että lentokenttä oli koristeltu hakaristeillä. Orkesteri soitti Saksan kansallislaulun.

Venäjä ja Saksa solmivat kyseisen sopimuksen Moskovassa 23.8.1939. Kuten tunnettua kyseisen sopimuksen erittäin salaisessa lisäpöytäkirjassa Venäjä ja Saksa jakoivat naapureitaan keskenään sulle-mulle-periaatteella. Venäjä kiisti kyseisen lisäpöytäkirjan olemassaolon puoli vuosisataa, myöntäen sen vasta Jeltsinin presidenttiaikana.

Kyseisessä lisäpöytäkirjassa Venäjä ja Saksa jakoivat Puolan keskenään, määritellen välirajaksi ”suunnilleen jokien Narew, Weikseli ja San linjaa”. Tässä lisäpöytäkirjassa ei vielä sovittu yhteisen hyökkäyksen aikaa.

Myöhemmin Venäjä lupasi hyökätä Saksan kanssa samanaikaisesti Puolan kimppuun, mutta Venäjä petti liittolaisensa viivästäen hyökkäystään, että saisi aikaan haluamansa Toisen Maailmansodan (tarkemmin Englannin ja Ranskan julistamaan sodan vain Saksalle, mutta ei Venäjälle)."

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #84

Ehkei kannattaisi käyttää J.Putkista lähteenään. Siinä menee uskottavuus ja joku voi naureskellakin säälivästi.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #89

Ahaa, menitpä lankaan! En pannut kopiolle lähdettä, arvasin että kyllä sinä tiedät nämä asiat erittäin hyvin. Mutta virkasi puolesta sinun pitää vain kinata:)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #95

Löysin Googlella Miralan tekstin alkuperän. Olen jonkin verran tutustunut hänen raapustuksiinsa. enkä pidä hänen päästöjään tietona. Joten koskemattomiksi jäivät Miralan langat tälläkin kertaa.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala Vastaus kommenttiin #98

Google löytää tuhansia vastaavanlaisia viestejä. Sieltä löytyy videokuvia kun hyökkääjät kohtaavat ja viettävät yhteisiä peijaisia.

Olet tietysti nähnyt niitä paljonkin enemmän kuin minä. Sieltä löytyy venäläisten yksiköiden miehistötappiotkin. Venäläisten valloittamalla alueella oli Katyn jossa venäläiset murhasivat puolalaisia sotavankejaan, piti tehdä tilaa pian saapuville suojeluskuntalaisille.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #89

Putkinen on väkevä natottaja ja liki russofobisti - näin ystävällisesti ilmaistuna, tarkoittamatta mitään vihaa tai edes "vihaa" - Suomessa on sananvapaus, ja Putkinen on oikeutettu omaan mielipiteeseensä, jolle löytyy jopa kannattajiakin!

Selvyyden vuoksi kerrottakoon, että perustan sanani siihen, etä olen lukenut lukuisia Putkisen tekstejä - eikä sen jälkeen ole mitään epäselvyyttä jäänyt orientoitumisasteesta ja - suunnasta :)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #117

Totta, J.Putkisella on toki sananvapautensa ja pitääkin olla. Arvostelin vain hänen käyttämistään jonkinlaisena auktoriteettina historiaan liittyvissa kysymyksissä. Sitä asemaa hän ei todellakaan ansaitse raapustuksillaan.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #183

Putkisella on voimakas auktoriteetti lähinnä itseensä ;)

Käyttäjän JaakkoWilenius kuva
Jaakko Wilenius Vastaus kommenttiin #81

Puna-armeijan hyökkäys Puolaan oli yhtä oikeudeton kuin Wehrmachtin hyökkäyskin. Taistelujakin käytiin Puolan armeijan ja puna-armeijan välillä. Tästä löytyy kyllä tietoa, jos viitsii hakea. Vastarinnan vähäisyys johtui siitä, ettei puolalaisjoukkoja ollut käytettävissä. Puna-armeijan hyökkäysajankohdan määritti Molotov-Togo sopimus, joka lopetti vihollisuudet Japanin kanssa. Näin saatiin itäraja rauhoitettua Ja voitiin keskittyä läntisiin valloituksiin. Hitlerin ja Stalinin toteuttama Puolan jako oli valloitusoperaatio, jonka toinen osapuoli jäi tuomitsematta. Voidaan myös sanoa, että Neuvostoliitto sai maistaa omaa lääkettään pari vuotta myöhemmin Wehrmachtin vyöryessä sinne.

Yksi II maailmansodan kummallisuuksia oli se, ettei Neuvostoliiton hyökkäys aiheuttanut sodanjulistusta länsivaltojen taholta. Juridinen perustelu oli se, että länsivallat olivat taanneet vain Puolan länsirajan - eivät itärajaa. Moraalinen perustelu sen sijaan jäi puuttumaan.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #203

Ei kuulu sinänäsä topicciin, mutta länsi tarvitsi Stalinin Neuvostoliiton ja yhtä lailla länsi kuin Stalin tiesivät Hitlerin perimmäiset tavoitteet idässä "lebebsraumeineen" ... Stalin oli saatava myöhemmin Saksaa vastaan, ja näin sitä ei saanut hermostuttaa yhden "Puolan" takia ... Stalin oli taas vaatinut Puolasta puolet maksuksi, että syntyi takeet Hitlerille - myöhemmin hyökätä länteen. Moraalilla ei ollut mitään virkaa minkään osapuolen näkulmasta - ehkä se kismittää puolalaisia vieläkin.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #77

Puhuttiin Jatkokosodasta, joka oli rinnakkaishyökkäys Saksan kolmannen valtakunnan aseveljenä - operaatio Barbarossana.

...
Menee ohi topicin ;)

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Ei saa. Jonkun täytyy ohjata kansan mielipiteitä.

Ilkka Luoma

Valistunut yksinvaltias ;) ... ?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Sarkasmia. EU, mediat, valtaapitävät,... eivät halua suoraa demokratiaa.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #101

Muurahaiskolonnioissa pääsäännöllä on "täydellinen demokratia", nimittäin proletariaatin diktatuuri - sukukykenemättömien kuningatarsisarusten myötä ... :)

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Englannissa kansa ei näköjään saa äänestää.

Englantilaiset haluaisivat äänestää uudestaan brexitistä.

Siellä on sata tuhatta mielenosoittajaa vaatimassa.

Englannin tyrannihallitus on päättäväisesti uutta kansanäänestystä vastaan.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Englannin tyrannihallitus on päättäväisesti uutta kansanäänestystä vastaan."

Laittaisivat sen maan kahtia.
Toinen puoli olisi EU:ssa.
Toinen puoli olisi itsenäinen.

Jokainen englantilainen saisi sitten vapaasti valita puolensa.

Brexit- mieliset saisivat mennä sinne tullimuurin taa ja rakentaa rajalleen vaikka kivimuurin.

EU-mieliset saisivat olla edelleen vapaassa maailmassa.

Ilkka Luoma

Entä, jos toisen äänestyksen jälkeen vaaditaan kolmatta?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Vihavainen kirjoitti: "Englantilaiset haluaisivat äänestää uudestaan brexitistä."

Englantilaisilla sekä varmaan myös walesilaisilla, skoteilla ja p.irlantilaisilla joita kaikkia Brexit koskettaa, on varmaan monenlaisia käsityksiä äänestyksistä ja uusintaäänestyksistä. Viimeisimmät mielenosoitukset eivät kuitenkaan taida niinkään koskea Brexit:stä äänestämistä vaan siihen liittyvästä mahdollisesti syntyvästä brexit-sopimuksesta äänestämistä. Siis siitä neuvottelutuloksesta jonka Tory-hallitus saa EU:n johdon kanssa aikaiseksi jos saa eikä enää EU:sta eroamisesta.

Tory-hallitus on toki kaikenlaisia äänestyksiä vastaan sillä niissä he todennäköisesti häviäisivät Labour:n kannalle.

Ilkka Luoma

BRICS -neuvottelut aiheuttavat viivästystä Brexit-kuviointiin?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Kokoomuksen eduskuntaryhmästä erilleen pompsahtanut Hjallis Harry Harkimo lupaa Liike Nyt! -liikkeestään suomalaisille suoraa kansalaisvaikutetta"

Yli sata kommenttia, eikä juurikaan aiheesta, taisi suurin osa kommenteista olla jatkosodan jatkosotaa, Mainilan laukauksia unohtamatta.

Ilkka Luoma

Olet Jarmo oikeassa - vänkääjiä on siksi paljon liikkeellä, mutta sana on tietenkin vapaa - mutta lahjakkaita suoran kansanvallan kommentteja on myös eksynyt joukkoon ;)

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"mutta lahjakkaita suoran kansanvallan kommentteja on myös eksynyt joukkoon ;)"

Minä ainakin luulin tuoneeni jo kantani siihen asiaan esille.

Saa kai sitä nyt muustakin jutella,
ainakin sitten kun pääasia on jo laitettu pakettiin. :)

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #138

Tämän topicin pääasia on paketissa siinä vaiheessa, kun olemme saavuttaneet "sveitsittymisemme" ;)

...
TIISTAINA, ELOKUUTA 26, 2014
EU-joustavoitettu sveitsittymisemme!

Suomalainen ’sveitsittyminen’ aluillaan, ja osakeino pelastaa Venäjän kasvot?

( …EU- Eurooppa odottaa, mitä on, tässä epävirallisesti rauhanmahdollisuuksien tunnusteluksi tituleeratusta tapahtumasta odotettavissa – miksi presidenttimme valikoitui ja mitä kansalaisten taholta oli toivottu 1] … )

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkusti Sotshiin tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Samaan aikaan näyttää siltä, että Itä-Ukrainassa separatistit ovat jäämässä häviölle USA:n aseistamalle ja rahoittamalle Kiovan armeijalle.

Edelleen samaan aikaan Ukrainan rajan on ylittänyt venäläisen humanitäärisen avustuskolonnan etujoukot – varmistukseksi ja suojaksi, jottei kolonnaa ryöstetä tai pommiteta – jotta avustukset saadaan niitä tarvitseville eli Itä-Ukrainan siviiliväestölle, lähinnä venäläismielisille. Olihan Putin luvannut huolehtia ”omistaan” rajojen ulkopuolellakin.

Onko nyt tapahtumassa venäläisen ruletin viimeinen jakso – 2]

suuri bluffi, vai onko niin, että avustussaattue onkin oikeasti viljaa, juomaa, lääkkeitä, generaattoreita ja niin edelleen …? Jos näin, niin nyt ei ole aikaa jaaritteluneuvotteluille – ’juupas - eipäs’. Nyt ei ole aikaa pohtia ylpeyttä ja kostonhimoa – kostoa Kiovalta ja ylpeyttä Moskovasta. Siviilien hätä ei enää odota Luhanskissa ja Donetskissa!

Niinistö on pohtinut pitkään asemaansa maastamme käsin,

olemmehan idän ja lännen vedenjakajalla, olemme itää ja länttä 3] – olemme lisäksi niitä harvoja ei-natomaita EU:ssa, mutta ennen kaikkea olemme Venäjän rajanaapuri ja meillä on kunniakas kokemus myös venäläisestä voimasta ja erityisesti meidän omasta sisusta, kuinka omaa maata puolustetaan.

Putin on sanonut arvostavansa suomalaisten omaa päätöstä liittyen natokuvioihin –

… Putin tietää kansakuntamme suuren enemmistön olevan Natoa vastaan – vuodesta toiseen, jatkuvasti – ollen niin, että Natoa kannattaa vain lähinnä kokoomuslaiset – natokannattajien määrä on ollut 17-27 prosentin luokkaa.

Putin vaikutti aikanaan Suomen Turussa ja hänellä on erinomaisia kontakteja edelleen massaamme. Kokoomusta lähellä oleva taustavaikuttaja Anders Blom, oli muuten ainoa henkilö Putinin virkaanastujaisten yksityistilaisuudessa, meiltä Suomesta. Kansallemme ei ole luonnollisesti kerrottu kaikkea mitä taustalla tapahtuu.

Onko Suomella ja Niinistöllä nyt se kuuluisa tuhannen yksikön paikka?

Tiemme voisi aiemmin meitä pilkatun suomettumisen sijasta ”sveitsittyä” – hiljalleen ja rauhallisesti, kokemusta ja luottamusta hankkien ylivertaiseksi venäjäasiantuntijaksi lännen käyttöön. Tiedämme, että länsi joutuu kamppailemaan vahvasti talouskaavaa ”Kiina + Venäjä > USA + EU” 4] vastaan, peläten sen muuttuvan jopa sotilasvoimakaavaksi.

Jatkuu ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/08/eu-joustavo... -

.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Lahjakas suoran kansanvallan asia on Karjalan palautuksesta järjestettävä kansanäänestys. Sitä ei pidä unohtaa. Hoitamalla Karjalan kysymys Venäjästä tulee suomalaisten ystävä.

Ilkka Luoma Vastaus kommenttiin #141

Energiakysymyksissä Venäjä on ollut jo ystävämme vuosikymmenien ajan - samoin ystävyyttä on parhaiten todistanut Venäjän vähäaseistetuin maaraja kanssamme ;)

Ilkka Luoma

Syntyi erinomainen kommentointiketju, joskin osin harhainen ja jänkkääjien turvottoma, mutta asiantuntijakommentoijien myötä nuo oleelliset topiciin liittyvät asiakohdat ovat hienosti esillä :)

Toimituksen poiminnat