Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Kansakuntia ei pidä liiaksi sekoitella - reviirit ovat osa ihmisyyttä ja luontoa

(Kun kansantalouksilla menee huonosti, on kiukun purun kohteeksi aina joutunut maahanmuuttaja. Lähestyvät vaalit innostavat hakemaan irtopisteitä helpoilla teemoilla)
.
[ ... yrittäjä mietii mistä saisi lisää työvoimaa, kun vienti vetää ja Afrikkakin ostaa kehitysmaatuella - yrittäjä oivaltaa, että maahanmuuttajista saa halpaa työvoimaa, vaikkapa Afrikasta tulleista. Yritys tuskailee työvoimapulassa, kun tilauksia satelee... ja palkkaa ahkeria kiinalaisia, kun saa niihin työllistämisavustuksetkin valtiolta - siis verovaroistamme... ]
.
Kansanedustajaehdokas heristää sormeaan maahanmuuttajiin päin. On muodikasta ottaa teema, joka menee jakeluun. Harva poliitikko ymmärtää, että maahanmuuttajat ovat tähän mennessä läntisen markkinatalouden kasvussa ja nousussa eräs välttämätön tuotantopanos muodostamaan yhä suurempia voittoja.
.
Laman koittaessa - [joka on muuten kansantaloudellinen aikakausipakko, koska ihminen ei aina jaksa kuluttaa kasvavasti - rajatkin tulevat lopulta vastaan], rajoja "suljetaan" ja halutaan päästä ylimääräisistä sopimatonta geeniä kantavista ihmisistä eroon. Melkoista tekopyhyyttä, ensin palkataan, kun halvalla saadaan - usein ahkeruuttakin, ja pois potkitaan, kun huonosti menee.
.
Kansojen sekoittuminen on reviirikyksymys. Vuosimiljoonainen historia on säilyttänyt evoluutiossaan reviirit muuttumattomana yhtälön osana - varmaankin sen hyödyllisyyden vuoksi. Reviiri on turva, se on turva yksilölle, perheelle, suvulle, yhteisölle ja lopulta kokonaiselle kansakunnalle. Reviiri on niin voimakas tekijä, että sitä "liiaksi" avaava ministerikin saa osansa vihasta ...
.
Reviiriajattelu ei ole uusi ilmiö - se on maahanmuuttopolitiikan se järkevä keskustelutapa ja -aihe, joka katsoo tasapuolisesti niin alkuperäistä maassa olijaa (haltija/valvoja) kuin maahanmuuttajaakin (vieras/valvottava) ajatellen. Kaikilla ihmisillä ja eläimillä on se oma luontainen reviiri, josta ja jossa aika-ajoin sen raja-alueilla kamppaillaan verisesti, tästä ovat kaikki sodat alkaneet ---
...
.
.
[ORIG 06. tammikuuta 2008]
Reviirien ja rajojen avaaminen sekoittaa kulttuurit, veren ja vallan
[ ... Pääministeri Vanhanen julisti Tallinnassa uuden liikkuvuuden alkaneen, kun Eesti liittyi Schengen-alueeseen. Nyt vaihtuvat Suomen ja Eestin välillä työ, vapaa-aika, tavarat, huumeet ja rikokset helpommin ja nopeammin kuin aiemmin ... ]    

Ihmisten ja eläinten yhteisöt ovat kuitenkin kaikkinensa täynnä rajoja - niin heimollisina, suvullisina kuin alueellisina. Rajat ovat tehdyt turvaksi aina jotakin vastaan. Raja on merkki uuden vaikutusvallan alkamisesta. Suomen ja Venäjän raja on vedenjakaja, jossa kohtaavat uskonnot, kulttuurit, tavat, politiikka ja kauppa.
Maailma jakaantuu - meillä on reviirimme, konfliktimme, mutta myös velvollisuutemme sekoittaa geenejämme. Olemme yhtä eripuraista perhettä - minne menet ihminen? - Kuva otettu Tieteiden Päiviltä Helsingin Yliopistolta tammikuussa 2007 - aiheina oli rajat - sen kaikissa muodoissa ~ yksi raja on sivilisaatioiden rajat, jotka eniten nostattavat sotia...    

Eläinkunnassa on miljoonia vuosia vaikuttaneet muuttumattomat reviirit. Reviireillä turvataan suvunjatkantaa, hallitsemista ja riittävästi niukan toimeentulon hankkimista. Rajat aitaavat reviirin lajikohtaisesti ruoan hankinta-alueeksi kuin geenistöllisen jatkumon turvaksi. Raja on este vieraan vaikutteen uhalle aina joltakin vallatulle alueelle, jolla halutaan ylläpitää sille jyvittynyttä valta- ja hallintajärjestelmää.

Välttääkseen yksipuolista geeniperimää, eläinkunnassa aika-ajoin käydään taistelu vallasta ja suvunjatkamisen oikeutuksesta. Vahvempi voittaa ja jatkaa perintökaarensa ominaisuuksia päämääränä puhdas itsekkyys oman vahvuuden jatkamiseksi. Eläinkunnassa harvoin reviirit sekoittuvat samalla lajilla - sotakin syttyyy vain rajoilla tai sen ylityksestä. Raja on periaatteessa rauhan takaaja ja turva omien geenien lisääntymiselle.   

Rajat takasivat reviireinä erilaisuuden ja monet tavat, jotka värittävät ihmiskunnan alueellisia eroja niin tapoina, uskontoina kuin yhteiskuntamalleina. Kansakuntien monimuotoisuus on perua reviireistä ja rajoista. Rajoja on suljettu ja avattu, mutta aina meille on jäänyt vähintään henkilökohtaiset reviirit. Rajoja on valtiotkin täynnä - kunta, maakunta, suku, perhe ja lisääntymisreviirit. Samankaltaiset hakeutuvat yleensä yhteen, ja rajat tekevät erilaisuutta valintoihin.
Voimakas suku, laji tai eliö valtaa aina tilaa heikommalta
Passiton ja avoin raja helpottaa lisääntymisalttiimpia helpomman elämän alueille toteuttamaan omia tapojaan ja mallejaan. Osa sulautuu ja osa jakaantuu. Uskonnot pysyvät ja tavat leviävät uusille alueille. Sitkeimmät ja konservatiivisimmat maahanmuuttajat hiljalleen valtaavat heikomman jo alueella tai maassa olleen elintilan. Historia kertoo runsaasti degeneroituneista kansoista, jotka ovat hiljalleen hävinneet historian hämärään..    

Avoimet rajat haastavat "alkuperäväestön". Luonnollinen sikiäminen sekaannuttaa ja monipuolistaa kulttuureja kuin tapoja ja uskontojakin. Syntyy suvaitsevuutta, mutta myös ristiriitoja - äärimmillään rasismia, jossa alkuperäinen vastustaa uusia virtauksia jo geenistöllistenkin syiden vuoksi. Eläinkunnassa vallitsee edelleen vahvat reviirirajat turvaten sopivasti geenistöllisen "puhtauden".

Eurooppa on ottanut vastaan runsaasti maahanmuuttajia, koska "valkoiselle markkinaihmiselle" eivät kelpaa "alimmat" suoritetyöt - näin tapahtuu myös Suomessa. Maamme saa kaivattua työvoimaa, koska ikääntymisemme, vähälapsisuutemme ja innoton suvunjatkanta eivät tuota riittävästi omaa "verta" omine tapoinemme ja malleinemme.
Schengen avaa rajoja myös rikollisuudelle
Schengen haastaa poliisit huumeiden vastaisessa taistelussa, kuin järjestäytynyttä rikollisuuttakin vastaan. Ennen kaikkea rajojen avaus passittomuudelle avaa työvoiman mm. Latviasta, joka esimerkiksi voitti EY-tuomioistuimessa ratkaisevan työehtosopimuksiin liittyvän kiistan. Ruotsissa voidaan EY-päätöksen jälkeen tehdä työtä myös Latvian työehtosopimuksilla.    

Latvialaiset, kuten puolalaisetkin voivat nyt tulla Suomeen tekemään samalla vapautuksella työtä huomattavasti pienemmillä palkoilla kuin omamme. Samalla ratkaisemme työvoimapulamme ja kilpailukykymme - palkkakustannukset pienenevät, mutta saamme lisääntyvästi uutta verta kansallisesti peri konservatiiviseen maahamme.

Suomi on perinteellisesti ollut varauksellinen maa maahanmuuttajille. Meillä on tapamme, mallimme ja luonteemme - me emme halua liiallista sekoitusta. Suomalaiset ovat itse sekoitusta pitkältä kansainvaellukselta, joka alkoi noin 12.000 vuotta sitten Aasiasta, haaraumaveljiemme esiintyessä Väli- ja Etelä-Amerikan alkuperäintiaaneina!
Aitosuomalaisesta geenistöstä löytyy merkkejä Etelä-Kiinasta    
Viimeiset dna-tutkimukset kertovat heimoreviirillisen vaelluksemme alkaneen yhdeltä osalta nykyisiltä Kiinan alueilta läpi Venäjän. Suomi on kaltaisensa kansa, joka sai paljon vaikutteita myös lännestä - olemme todella vedenjakajalla ainutlaatuisessa asemassa EU:n jäsenenä. Meille on ratkaisevasti erilainen identiteetti kuin esim. ruotsalaisilla.    

Suomi pysyy parhaiten monimuotoisena ja omannäköisenään lisääntyen riittävän omaehtoisesti tukien piirteitämme kansojen kirjossa. Vaimon ja miehen hakumatkat ulkomaille/ulkomailta ottavat vastaan aika-ajoin vieraita geenejä reviiriemme ulkopuolelta turvaksi kehitykselle.

Eläinkunta on pärjännyt maailmassa reviiriajattelulla miljoonia vuosia muuttamatta elinympäristöään liiaksi. Rajojen avaamisella on puolensa ja ennustetaankin, että viimeinen suomalainen blondi kuolee yksinäisyyteen Pohjois-Karjalan korvessa noin 200 vuoden kuluttua. Elämme koko ajan hitaiden muuttujien maailmassa.

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.vuodatus.net
http://www.facebook.com/first.ilkka
KESKUSTELU --- TIEDE [25487]

 

 

 
Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-
[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan mielipidekirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2007]    

Kuva 1
--- http://www.panoramio.com/photo/6782927 ---

Teksti
Avoin maahanmuuttopolitiikka on inhimillistä muuttajille - pääsevät Suomessa paremman sosiaaliturvan piiriin ja säästävät henkensä. Somalit osoittavat mieltään Suomessa heidän heimoveljiensä heikosta asemasta itse kotimaassaan Somaliassa. Olisiko parempi ja tehokkaampi tapa esittää mielenilmaus itse paikan päällä?

Kuva 2
--- http://www.panoramio.com/photo/6782961 ---

Teksti
Suomi on sisältä kansallisesti rikas maa - meillä on mm. eteläpohojalaaset vängällä murteella ja ahkeralla, jurolla ja hiukan ylipiällä mielellä. Suomi kehittyy parhaiten omien siittoisuudella, tällöin säilyy omanlaisemme "melankolinen" tyyli ja tapa. Rajat aukaisemalla alkuperäinen väestö laimenee hitaasti, mutta varmasti.

Kuva 3
--- http://www.panoramio.com/photo/6782987 ---

Teksti
Kansallisesti Suomi on ominensa laaja, mutta eheä maa. Nuoret ikäluokkamme alkuperäisinä pienenevät - tässäkin Helsingin Vanhassa kirkossa Ressun abit saavat lakkinsa - kansainvälisenä kouluna lakin saajissa on myös muita kansallisuuksia kuin alkuperäsuomalaisia. Suomi on suomalaisten maa.

Kuva 4
--- http://www.panoramio.com/photo/6783007 ---

Teksti
Suomalainen on kristitty ja kuuluu kirkkoon käymättä siellä kuin Jouluna, häissä ja hautajaisissa. Olemme uskontojen suhteen ainakin itsellemme kovin suvaitsevaisia, mutta kuinka on maahan tulevat meille tuntemattomammat uskonnot, kuinka suvaitsevaisia ne ovat? Kuinka suvaitsevaisia sitten meidän tulee lopulta olla muita reviiriemme ulkopuolelta tulevia vaikutteita kohtaan?

Kuva 5
--- http://www.panoramio.com/photo/6783114 ---

Teksti
Rajojen auetessa saamme uutta työvomaa - se on mahdollisuus ja haaste [muotitermi]. Hiljalleen halvemmista maista tulleet laskevat palkkatasoamme, mutta toisaalta saamme työvoimaa sinne, missä emme itse enää viitsi työtä tehdä. Kierre on joka tapauksessa olemassa ja raksoilta se alkaa, kuin siivouksestakin - se työhän ei meille enää kelpaa.

Kuva 6
--- http://www.panoramio.com/photo/6783332 ---

Teksti
Me ikäännymme ja olemme loivaliikkeisiä siirtämään omia perinteellisiä geenejämme. Vanhukset ovat merkittävä osa väestöämme, ovat yksin ja osa pelaa. He tarvitsevat hoivaa, ja hoivaa tuleekin ulkomailta, kun omat loppuvat. --- Meillä ei ole kohta enää luonnonmukaista reviiriä.

Kuva 7
--- http://www.panoramio.com/photo/6783416 ---

Teksti
Ahkerat kiinalaiset tuovat kauppojaan ja tapojaan meille. Kiinasta tavara maksaa murto-osan meillä tuotetuista. Kuinka on kulttuurimme, kun hyökyaalto tosissaan pääsee vauhtiin. Erilaisuus rikastuttaa, mutta hiljalleen väkevämpi valtaa heikomman alueet. Kerrotaankin, että 150 vuoden kuluttua viimeinen blondi kuolee Pohjois-Karjalan saloseuduilla - sukupuuttoon. Eläinkunnassa reviirit suojelevat lajikehitystä ja geenisiirtymää maltillisin muutosprosessein. 

Sent:     
Cc: Eero Paloheimo ; alexander.stubb@formin.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; presidentti@tpk.fi ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; astrid.thors@intermin.fi ; timo.soini@europarl.europa.eu ; heidi.hautala@europarl.europa.eu ; anni.sinnemaki@tem.fi

Sent: Sunday, March 07, 2010 9:06 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Kansakuntia ei pidä liiaksi sekoitella - reviirit ovat osa ihmisyyttä ja luontoa
...

Kansakuntia ei pidä liiaksi sekoitella - reviirit ovat osa ihmisyyttä ja luontoa

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Trapetsi (nimimerkki)

Tässä ei nyt kysymys ole geenistä eikä reviireistä, vaan rahasta. Kun Suomi ottaa n. 13 miljardia velkaa vuodessa eli koko maan veropotin verran ja käyttää ainakin 500 miljoonaa siitä maahanmuuttoon kaikki osa-alueet huomioiden, niin sopii kysyä, onko siinä mitään järkeä.

Suomalaisten vaellusta Volgan mutkan seuduilta ei ole tuettu verovaroin.

Suomalaiset lähtivät myös aikoinaan Australiaan, Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin töihin. Ei ollut hyysäreitä heitä kotouttamassa.

Jos kansanedustajaehdokkaalla tarkoitatte tunnettua persujen ehdokasta, niin veikkaan hänen menevän kevyesti eduskuntaan. Sanon tämän kuulumatta mihinkään puolueeseen. En edes ole äänestänynt kaikissa vaaleissa.

Jos joku kuolee sukupuuttoon, niin se ei ole blondi Pohjois-Karjalassa, sillä blondit ovat aina olleet haluttuja, ei vähiten etelämaalaisten miesten keskuudessa. Sukupuutto sen sijaan sattaa uhkata peräkamarin poikaa Saimaan saaressa yhdessä viimeisen norpan kanssa.

Vai käykö siinä niin, että etelä-karjalainen nainen shadorissaan kolaa lunta norpan pesälle ja Lappeenrannan kaupungin minareetista kaikaa huuto rukoukseen? Tornissa on ristin sijalla sirppi ja ukot miettivät terassilla, mikä elättää neljä emäntää, kun sossun taikaseinä on kaatunut jo ajat sitten.

Чухна (nimimerkki)

Kun tummat alleelit ovat dominoivia niin eikös ois aika kätskää jos meistä kaikista tulisi mustia. Ei ois rasismia. Samalla turhat pienet kielet kuten Suomi voisivat väistyä maailmankielen tieltä. Ryhdytään kaikki vielä shiiamuslimeiksi niin ei tarvitse siitäkään enää tapella. Reviirit poistuisivat kun kaikki olisi yhtä suurta perhettä. Suomi suomalialaisille!

VeliSynkkä (nimimerkki)

Haluan tehdä JULKISEN TUNNUSTUKSEN JULKISESTI!

OLEN HIMOKAS KIILUSILMÄINEN PERSE- FRIIKKI!

ERITYISESTI minut saa kierroksille PERSE, mitä
- PYSTYMPI ja LIIKKUVAMPI
( kuin keilapallot, JÄYKKIEN VIETERIN PÄISSÄ )
- Korkeella kuin HIRVELLÄ
. Mitä EROTTUVAMPI sitä PAREE! Oi Niin PAREE!!!

MYÖSKIN OLEN HUULIFRIIKKI! OI KUINKA OLENKAAN!
JAU !!!! ( HELVETE )!

TÄSSÄ MIELESSÄ TOIVOISIN IRSTAAN SISIMPÄNI KOKO VOIMALLA ETTÄ NUORIA SOMALIKIMULEITA TULISI IHAN HELVETISTI KOTIKULMILLENI VÄRISEVINI IHANUUKSINEEN!

VeliSynkkä
Vanhemmat KUOLAPUUSKUTTAJAT Ry PHJ.
( ah! AHH! )

Ilkka Luoma

Lopultakin todellisten maahanmuuttovastaisten määrä on pieni suureen kansaan nähden - maahanmuuttovastaisuusräkyttäjät saavat ryhmän kokoonsa nähden suhteettoman suuren palstatilan. Aiheesta voidaan keskustella asiallisesti ja joka tapauksessa maahanmuuttajienkin mielestä oma kotimaa on paras koti - kannustakaamme heitä toteuttamaan haaveensa.

Jukka-Pekka Vasara

Kansakunnat eivät sekoittuisi kansan suurta enemmistöä häiritsevällä nopeudella ilman poliitikkoja ja niiden harjoittamaa sairasta politiikkaa. Hakemalla saisi hakea niitä rasissteja jos se "sekoittuminen" olisi tapahtunut omalla painollaan. Täällä olisi todennäköisesti jonkin verran työssäkäyviä venäläisiä ja baltteja, pienempiä ryhmiä muita esim turkkilaisia. Ja rikastavina väriläiskinä muutamia kymmeniä/satoja mustaihoisia, joita neekereiksi ennen sanottiin, ja suurimalla osalaolisi työpaikat ja asunnot.

Mutta sitten tapahtui parodiahorisontin kirkkaasti ylittävä kok.sossujen, jolla tarkoitan kaikkia valtapuolueita, päätös pyrkiä kohti Suurta Unelmaa: Suomi koko maailman sosiaalitoimistoksi ja 3. maailman ylijäämäväestön loppusijoituspaiksi. Satusetä saapuu, kok.sossu pokkaa ja antaa asunnon ja palkan siitä hyvästää että satusetä on musta / pukeutuu hassuihin vaatteisiin / kusipää / mölisijä / what ever ja kas kok.sossu saa säteillä kaltaisiensa kanssa, saa suojatöitä ja taitaa niistä projekteista lohjeta vähän sitä silkkaa tuppeensahattuakin.. etujoukolle.

kok.sossut eivät tietenkään maksa tätä itse vaan se kok.sossu käyttää väkivallan ammattilaisia ryöstäessään rahaa köyhältä kansaltamme näille satusedille ja samalla itselleen. Itse sanoisin: älkää vihatko näitä satusetiä, vihatkaa kok.sossuja. Ne teidät ryöstävät, ne teille valehtelevat, ne tuhoavat Suomen.

Ilkka Luoma

4#
Aivan. Monet maahanmuuttajat tulevat olemaan ehdottoman tarpeellisia, esimerkiksi Kiinasta seuraavan 15 vuoden aikana tulevat vanhushoitajat, joita tullee jopa 10.000 henkilöä...

Jukka-Pekka Vasara

# 7. Ettei kävisi niin että täältä lähtee se porukka joka osaa jotain sinne Kiinaan..

Trapetsi (nimimerkki)

Miksi niitä vanhustenhoitajia pitää Kiinasta hakea? Onhan meillä jo nyt maassa monta sataatuhatta työtöntä, sekä maahanmuuttajia, että muita.

Sopisihan se somalinuorukaisenkin hakea koulutusta ja työtä paitsi bussikuskina, niin perushoitajana. Mikä estää, miehiähän on alkanut näkyä yhä enemmän sairaanhoitajina?

Kiinalaisia vastaan minulla ei ole mitään, ovat ahkeria ja sopeutuvat. Kulttuuriinsa kuuluu lisäksi vanhojen ihmisten kunnioitus.

Ilkka Luoma

8#
Hyvä oivallus. Osa lähtee, koska työtä, ideointia ja mahdollisuuksia on yllin kyllin - esimerkiksi maanjalostuksessa ja ympäristöasioissa.

Kiinalaiset palaavat lähes aina ennemmin tai myöhemmin kotiin.

Ilkka Luoma

9#
Kiinalainen luonne sopii erityisen hyvin vanhushoitoon - luontainen kunnioitus vanhempia ihmisiä kohtaan ...

Ahti Suuronen (nimimerkki)

Täällä blogialueella riehuu yksi ja toinen huomion kipeänä maahanmuutosta, mutta Luoma kirjoittaa kiihkotta sen ytimen, mikä liittyy maahanmuuttoon, siirtolaisuuteen ja geenitäydennykseen. On se helppoa, kun sen osaa! Kiitos, veli hyvä.

Ilkka Luoma

12#
Maahanmuutosta saa helposti huonoina aikoina syntipukin ja siitä yhteenkuuluvuuden hengen äänestäjille. Parasta olisi kuitenkin keskittyä kukin maan omiin asioihinsa omilla metodeillaan, ollen puuttumatta muiden tekemisiin - ei syntyisi epäluontevaa sekoittumistakaan tai oikeastaan monijakoa eri kieliryhmien välille.

Oma kotimaa on se, jossa tulee ymmärretyksi sillä kielellä, mitä aidosti alusta alkaen on puhunut.

Matias Kankaala (nimimerkki)

US-blogalueen paras maahanmuuttokirjoitus ylivoimaisesti! Ei hännystele, eikä nuoleskele eikä myöskään sorsi eikä alista, vaan viestii sen mitä pitääkin. Kullakin on oma kotimaa, se paras maa.

Aleksi Kokko (nimimerkki)

Olen samaa mieltä Matias Kankaalan kanssa. Kiihkoton, luonteva ja looginen kertomus aiheesta, joka koskettaa meitä kaikkia. Parasta bloggaajien a-luokkaa!

Toimituksen poiminnat