Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

[U] Halla-aho on reviiripuolustaja

Erotetaanko panssarijuntta Jussi Halla-aho [PS]? ... Reviiripuolustus synnytti joukkomurhan Norjassa. Teon tekijä oli suomalaisen oppineen kansallisvaltiokannattajan Jussi Halla-ahon kannattaja (mainitsee tekstissään). Tänään kuulemme vangitsemisoikeudenkäynnissä reviiripuolustuksen päämäärät viikinkien jälkeläiseltä. Norja on kansallisvaltio, joka tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa!

Perussuomalaiset, halla-aholaiset ja aitosuomalainen reviiripuolustus

Perussuomalaiset ovat oivaltaneet yhdenasianliikkeenä maahanmuuton tuomittavuuden, joka on jo enemmistön taholta hylätty osittaisrasistisena toimintamallina. Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, mutta meillä on oikeus reviiripuolustukseen ja se onkin laajojen kansanjoukkojen hyväksymä oikeudenmukainen tapa suojella itseämme - olematta rasisti. 

Näin kirjoitimme, kun muutkin puolueet heräsivät vuosimiljoonia vanhaan tosiasiaan --- Toisaalta Heinäluoma ei ole antamassa potkuja töissäoleville - oli ihonväri mikä tahansa. Monet hommat eivät ole kelvanneet valkoisille alkuasukkaille - mm. siistijät, ...työtehtäväalue, jota ilman hukkuisimme paskaan. Demareiden reviiripuolustus on tarkoitettu niille työtehtäville, jotka tulevat jakoon tänään ja huomenna. Olemmeko valmiit alentamaan palkkatasoamme - se on se ainoa keino torjua edullisemmat toverit "halvemmista maista"?

---, mutta mitä Vanhanen lausui pari vuotta sitten:

[06012008 ... Pääministeri Vanhanen julisti Tallinnassa uuden liikkuvuuden alkaneen, kun mm. Eesti liittyi Schengen-alueeseen. Nyt vaihtuvat Suomen ja Eestin välillä työ, vapaa-aika, tavarat ja rikokset helpommin ja nopeammin kuin aiemmin ... ]

Ihmisten ja eläinten yhteisöt ovat kuitenkin kaikkinensa täynnä rajoja - niin heimollisina, suvullisina kuin alueellisina. Rajat ovat tehdyt turvaksi aina jotakin vastaan. Raja on merkki uuden vaikutusvallan alkamisesta. Suomen ja Venäjän raja on vedenjakaja, jossa kohtaavat uskonnot, kulttuurit, tavat, politiikka ja kauppa.

.

Maailma jakaantuu - meillä on reviirimme, konfliktimme, mutta myös velvollisuutemme sekoittaa geenejämme. Olemme yhtä eripuraista perhettä - minne menet ihminen? - Kuva otettu Tieteiden Päiviltä Helsingin Yliopistolta tammikuussa 2007 - aiheina oli rajat - sen kaikissa muodoissa ~ yksi raja on sivilisaatioiden rajat, jotka eniten nostattavat sotia...
--------------------------------
(EU- Schengen avasi uusia maita vapaan tarkastamattoman liikkumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi)
...
.
Eläinkunnassa on miljoonia vuosia vaikuttaneet muuttumattomat reviirit. Reviireillä turvataan suvunjatkantaa, hallitsemista ja riittävästi niukan toimeentulon hankkimista. Rajat aitaavat reviirin lajikohtaisesti ruoan hankinta-alueeksi kuin geenistöllisen jatkumon turvaksi.
Raja on este vieraan vaikutteen uhalle aina joltakin vallatulle alueelle, jolla halutaan yllläpitää sille jyvittynyttä valta- ja hallintajärjestelmää.   

Välttääkseen yksipuolista geeniperimää, eläinkunnassa aika-ajoin käydään taistelu vallasta ja suvunjatkamisen oikeutuksesta. Vahvempi voittaa ja jatkaa perintökaarensa ominaisuuksia päämääränä puhdas itsekkyys oman vahvuuden jatkamiseksi.
Eläinkunnassa harvoin reviirit sekoittuvat samalla lajilla - sotakin syttyyy vain rajoilla tai sen ylityksestä. Raja on periaatteessa rauhan takaaja ja turva omien geenien lisääntymiselle.

Rajat takasivat reviireinä erilaisuuden ja monet tavat, jotka värittävät ihmiskunnan alueellisia eroja niin tapoina, uskontoina kuin yhteiskuntamalleina. Kansakuntien monimuotoisuus on perua reviireistä ja rajoista.

Rajoja on suljettu ja avattu, mutta aina meille on jäänyt vähintään henkilökohtaiset reviirit. Rajoja on valtiotkin täynnä - kunta, maakunta, suku, perhe ja lisääntymisreviirit. Samankaltaiset hakeutuvat yleensä yhteen, ja rajat tekevät erilaisuutta valintoihin.

Voimakas suku, laji tai eliö valtaa aina tilaa heikommalta. Passiton ja avoin raja helpottaa lisääntymisalttiimpia helpomman elämän alueille toteuttamaan omia tapojaan ja mallejaan. Osa sulautuu ja osa jakaantuu. Uskonnot pysyvät ja tavat leviävät uusille alueille.

Sitkeimmät ja konservatiivisimmat maahanmuuttajat hiljalleen valtaavat heikomman jo alueella tai maassa olleen elintilan. Historia kertoo runsaasti degeneroituneista kansoista, jotka ovat hiljalleen hävinneet historian hämärään..

Avoimet rajat haastavat "alkuperäväestön". Luonnollinen sikiäminen sekaannuttaa ja monipuolistaa kulttuureja kuin tapoja ja uskontojakin. Syntyy suvaitsevuutta, mutta myös ristiriitoja - äärimmillään rasismia, jossa alkuperäinen vastustaa uusia virtauksia jo geenistöllistenkin syiden vuoksi. Eläinkunnassa vallitsee edelleen vahvat reviirirajat turvaten sopivasti geenistöllisen "puhtauden".

Eurooppa on ottanut vastaan runsaasti maahanmuuttajia, koska "valkoiselle markkinaihmiselle" eivät kelpaa "alimmat" suoritetyöt - näin tapahtuu myös Suomessa. Maamme saa kaivattua työvoimaa, koska ikääntymisemme, vähälapsisuutemme ja innoton suvunjatkanta eivät tuota riittävästi omaa "verta" omine tapoinemme ja malleinemme.

Schengen avaa rajoja myös rikollisuudelle, se haastaa poliisit huumeiden vastaisessa taistelussa, kuin järjestäytynyttä rikollisuuttakin vastaan. Ennen kaikkea rajojen avaus passittomuudelle avaa työvoiman mm. Latviasta, joka esimerkiksi voitti EY-tuomioistuimessa ratkaisevan työehtosopimuksiin liittyvän kiistan. Ruotsissa voidaan EY-päätöksen jälkeen tehdä työtä myös Latvian työehtosopimuksilla.

Latvialaiset, kuten puolalaisetkin voivat nyt tulla Suomeen tekemään samalla vapautuksella työtä huomattavasti pienemmillä palkoilla kuin omamme. Samalla ratkaisemme työvoimapulamme ja kilpailukykymme - palkkakustannukset pienenevät, mutta saamme lisääntyvästi uutta verta kansallisesti peri konservatiiviseen maahamme.

Suomi on perinteellisesti ollut varauksellinen maa maahanmuuttajille. Meillä on tapamme, mallimme ja luonteemme - me emme halua liiallista sekoitusta. Suomalaiset ovat itse sekoitusta pitkältä kansainvaellukselta, joka alkoi noin 12.000 vuotta sitten Aasiasta, haaraumaveljiemme esiintyessä Väli- ja Etelä-Amerikan alkuperäintiaaneina!

Viimeiset dna-tutkimukset kertovat heimoreviirillisen vaelluksemme alkaneen nykyisiltä Kiinan alueilta läpi Venäjän. Suomi on kaltaisensa kansa, joka sai paljon vaikutteita myös lännestä - olemme todella vedenjakajalla ainutlaatuisessa asemassa EU:n jäsenenä. Meille on ratkaisevasti erilainen identiteetti kuin esim. ruotsalaisilla.

Suomi pysyy parhaiten monimuotoisena ja omannäköisenään lisääntyen riittävän omaehtoisesti tukien piirteitämme kansojen kirjossa. Vaimon ja miehen hakumatkat ulkomaille/ulkomailta ottavat vastaan aika-ajoin vieraita geenejä reviiriemme ulkopuolelta turvaksi kehitykselle.

Eläinkunta on pärjännyt maailmassa reviiriajattelulla miljoonia vuosia muuttamatta elinympäristöään liiaksi. Rajojen avaamisella on puolensa ja ennustetaankin, että viimeinen suomalainen blondi kuolee yksinäisyyteen Pohjois-Karjalan korvessa noin 150 vuoden kuluttua. Elämme koko ajan hitaiden muuttujien maailmassa.

Ilkka Luoma
KESKUSTELU --- TIEDE [25487]

__________________________________________________________________________________________

Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-

[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan mielipidekirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2007]

Kuva 1
--- http://www.panoramio.com/photo/6782927 ---

Teksti
Avoin maahanmuuttopolitiikka on inhimillistä muuttajille - pääsevät Suomessa paremman sosiaaliturvan piiriin ja säästävät henkensä. Somalit osoittavat mieltään Suomessa heidän heimoveljiensä heikosta asemasta itse kotimaassaan Somaliassa. Olisiko parempi ja tehokkaampi tapa esittää mielenilmaus itse paikan päällä?

Kuva 2
--- http://www.panoramio.com/photo/6782961 ---

Teksti
Suomi on sisältä kansallisesti rikas maa - meillä on mm. eteläpohojalaaset vängällä murteella ja ahkeralla, jurolla ja hiukan ylipiällä mielellä. Suomi kehittyy parhaiten omien siittoisuudella, tällöin säilyy omanlaisemme "melankolinen" tyyli ja tapa. Rajat aukaisemalla alkuperäinen väestö laimenee hitaasti, mutta varmasti.

Kuva 3
--- http://www.panoramio.com/photo/6782987 ---

Teksti
Kansallisesti Suomi on ominensa laaja, mutta eheä maa. Nuoret ikäluokkamme alkuperäisinä pienenevät - tässäkin Helsingin Vanhassa kirkossa Ressun abit saavat lakkinsa - kansainvälisenä kouluna lakin saajissa on myös muita kansallisuuksia kuin alkuperäsuomalaisia. Suomi on suomalaisten maa.

Kuva 4
--- http://www.panoramio.com/photo/6783007 ---

Teksti
Suomalainen on kristitty ja kuuluu kirkkoon käymättä siellä kuin Jouluna, häissä ja hautajaisissa. Olemme uskontojen suhteen ainakin itsellemme kovin suvaitsevaisia, mutta kuinka on maahan tulevat meille tuntemattomammat uskonnot, kuinka suvaitsevaisia ne ovat? Kuinka suvaitsevaisia sitten meidän tulee lopulta olla muita reviiriemme ulkopuolelta tulevia vaikutteita kohtaan?

Kuva 5
--- http://www.panoramio.com/photo/6783114 ---

Teksti
Rajojen auetessa saamme uutta työvomaa - se on mahdollisuus ja haaste [muotitermi]. Hiljalleen halvemmista maista tulleet laskevat palkkatasoamme, mutta toisaalta saamme työvoimaa sinne, missä emme itse enää viitsi työtä tehdä. Kierre on joka tapauksessa olemassa ja raksoilta se alkaa, kuin siivouksestakin - se työhän ei meille enää kelpaa.

Kuva 6
--- http://www.panoramio.com/photo/6783332 ---

Teksti
Me ikäännymme ja olemme loivaliikkeisiä siirtämään omia perinteellisiä geenejämme. Vanhukset ovat merkittävä osa väestöämme, ovat yksin ja osa pelaa. He tarvitsevat hoivaa, ja hoivaa tuleekin ulkomailta, kun omat loppuvat. --- Meillä ei ole kohta enää luonnonmukaista reviiriä.

Kuva 7
--- http://www.panoramio.com/photo/6783416 ---

Teksti
Ahkerat kiinalaiset tuovat kauppojaan ja tapojaan meille. Kiinasta tavara maksaa murto-osan meillä tuotetuista. Kuinka on kulttuurimme, kun hyökyaalto tosissaan pääsee vauhtiin. Erilaisuus rikastuttaa, mutta hiljalleen väkevämpi valtaa heikomman alueet. Kerrotaankin, että 150 vuoden kuluttua viimeinen blondi kuolee Pohjois-Karjalan saloseuduilla - sukupuuttoon. Eläinkunnassa reviirit suojelevat lajikehitystä ja geenisiirtymää maltillisin muutosprosessein.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (160 kommenttia)

Ilkka Luoma

Persut eivät ole keksineet reviiripuolustusta - Urpilainen, Heinäluoma, Väyrynen eikä Tennilä ole millään persujen linjalla (vaikka Soini niin väittääkin) - kysymyksessä on uuden uskottavan linjan löytyminen maahanmuuttokeskusteluun, eikä mikään meloniräkytys kaislikkometsästä ilman huolellista perustelua ja oikeudenmukaisuutta - haukia ei tässä keskutelussa tarvita :-)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Reviiripuolustus on vuosimiljoonaisen kehityksen tulos. Varmaan hyvin tarpeellinen, muu eläinkunta sen hyvin todistaa!

Ilkka Luoma

Persut toivat kehärakentamisen historiasyyt esille myöhäisherännäisinä ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Soini ja Halla-aho rakensivat kehän median ympärille ja veivät medianomia kuin kuoriämpäriä ;)

laukaalainen (nimimerkki)

Muotiaiheen, joskin yhteiskuntaamme ajatellen toistaiseksi aika pienen osatekijän yllättävä näkökulma. Kukapa olisi ajatellut näin itsestään selvää asiaa. Jonkun täytyy vain hoksata, ja tässähän se tuli. Reviiri, niin, siinä se on.

Ilkka Luoma

Persut vain avasivat Suomessa pelin, joka oli avattu jo Ruotsissa, Tanskassa jne ...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Persut matkivat Ruotsin natsipuolueelta teesit.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kyllä, nyt paljon puhutulla asialla on sen oikea nimi!

Ilkka Luoma

Reviiripuolustus suojaa geenistöä, mutta on uhka degeneroitumiselle - siksipä eläinkunnassa uudet poikaset ajetaan pois syntymäreviireiltä!

laukaalainen (nimimerkki)

Lisäisin vielä, muitakin täällä samaan asiaan liittyviä kirjoituksia, että tässä on poikkeava näkemys ja aiheytimeen menevä johdatus.

Ilkka Luoma

Niin, tämä on se suorapuheinen asiaan menevä tilitys, jonka perustelu on hyväksyttävä - ilman rasismia.

Ilkka Luoma

Täytyy sanoa, että moni poliitikko heittäytyi tässä kohtaa jeesustelijaksi - Heinäluoma on valitettavasti tässä tapauksessa oikeassa. Meidän on turvattava reviirimme ja työmme, muutoin 200 vuoden kuluttua viimeinen blondi kuolee Ilomantsin takamailla...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ilomantsiin kantautuu Thaimaasta paljon ahkeria ja kilttejä thaityttöjä, kuten todetaankin.

Ilkka Luoma

Thai on niin erilainen - sen kaikilta osin, se saattaa viehättää salojen miehiä?

Eetu Nokelainen (nimimerkki)

Näyttää siltä, että alustus on kaikkien maahanmuuttokeskustelujen tuleva äiti, aivan uusi ja se niin konkreettisesti kuin filosofisesti oikea lähestymistapa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel
Ilkka Luoma

No jaa, se on vain arkirealismia.

laukaalainen (nimimerkki)

5 Komppaan tuota, sillä nyt ollaan asian ytimessä.

Ilkka Luoma

" ... ja laukaalainen laukesi" ;)

sysmäläinen (nimimerkki)

Tosiasia on se, että media vääristää todellista kansan suusta tulevaa mielipidettä, kärjistäen vallitsevaan suuntaan, jonka media itse valitsee tarkoitusperiensä mukaan!

Ilkka Luoma

Media on käynyt oudosti persujen kimppuun kykenemättömyysepäilyin!

Ilkka Luoma

Heinäluoman profiilin nosto terävöitti demareiden linjaa, Jutta on jäämässä taka-alalle.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Miltei tasan vuosi ylläolevan jälkeen Jutta on lunastanut paikkansa!

Ilkka Luoma

Eero Heinäluoman asema vakauttajana ja uskottavuutena on ollut ratkaisevaa, Jutan onneksi. Mitä sanoo todellisuudessa Erkki Tuomioja?

Niemisen Anttu (nimimerkki)

Alkukirjoituksen tekijä näyttää hallitsevan maahanmuuttokeskustelun ja sen kovan, vähemmän puhutun, ytimen!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Anttu, suvun jatkaminen on aina reviiripuolustusta, geenisiirtymää.

Ilkka Luoma

Suvun jatkuminen edellyttää reviiripuolustusta!

Ilkka Luoma
Ilkka Luoma

Se on helppo ymmärtää, kun ajattelee omaa ja lähimmäisten elämää.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Suomessa perhe- ja sukukeskeisyys rakoilevat jo. Maallinen elintasokamppailu vie koko ajan.

Ilkka Luoma

Heinäluoma kertoi nyt sen ääneen, minkä kansa on tiennyt jo pitkään - olematta millään lailla rasisti, vain tuomalla suomalaisten omat edut pintaan, kun yhteiskuntamme pohjatkin ollaan itse rakennettu jo 50-, 60-, 70- ja 80-luvuilla.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Persut aikovat seuraavaksi katteettomilla lupauksilla jytkäyttää ammattiyhdistysliikkeen!

Roitto (nimimerkki)

Viimeistään nyt eräät poliitikot näyttivät karvansa jeesustelussaan. Naurun remakka (US-uutisointi kertoi tänä aamuna) kertoo hermostuneisuudesta epävarmuudesta, tuleeko valituksi lainkaan.

Heinäluoma jysäytti pöytään sen minkä kansalaiset ovat jo pitkään tienneet. Tämä ei ole muuten persujen keksintöä. Reviiripuolustus keksittiin jo satoja tuhansia vuosia sitten, ilman että oli ensimmäistäkään ihmistä maapallolla! Siis reviiripuolustus ei ole Ilkka Luomankaan keksintö, vaan hän nyt sattui sen ensimmäisenä liittämään maahanmuuttokeskusteluun :-)

Ilkka Luoma

Tässä on se arkielämäinen totuus, reviirit asuvat meissä sisäsyntyisesti. Ei niitä kukaan ole keksinyt!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jokaisella on aina myös oma henkilökohtainen reviirinsä!

Ilkka Luoma

Ja lopuksi kaikille maahanmuuttajille ja demareille Hyvää Wappua, kuten reviiripuolustajillekkin!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Vuosi kului, Hyvää Wappua! ;)

Ilkka Luoma

Hyvä Vappua myös vuonna 2011! :)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jälleen kului melkein puolivuotta ;)

Ilkka Luoma

Persutkin ovat löytäneet todelliset reviiriajattelun lait ja määritykset - revittelemällä siitä vaaliteemoituksen puolueohjelmattomaan puolueeseensa :-)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kyllähän se puolueohjelmakin syntyi tiiliskiveksi Kalevalaloineen ;)

Ilkka Luoma

Yli puolimiljoonaa persuja äänestänyttä suomalaista odottaa jännityksellä kuinka paljon Soini syö sanojaan vaalipuheista!?

Mauno Ladonlukko (nimimerkki)

Persut voisivat ottaa täältä oppia; ei rasismia, ei sortoa, vaan aitoa reviiripuolustuksen hyväksyntää, alentamatta ketään. Tässä on aito maahanmuuttokeskustelun aloitus, eikä siellä, missä persut rääkyvät, saadakseen vain ääniä!

Ilkka Luoma

Tällä asialla on myös sen kiihkoton puoli, silti hyväksyen tosiasiat liittyen rotuun, kieleen ja kulttuuriin - uskontoa unohtamatta!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Reviiripuolustus on täysin kiihkoton asia, se on elämän perusasia!

Ilkka Luoma

Muutaman kerran voi nostaa kirjoituksen historiasta, tässä on juuri se esimerkki, siksi suureksi on paisunut aiheen keskustelu - siihen oli saatava täysin uusi näkökulma, koska vastuuta on kannettava, niin kotimaahan kuin ulkomaihinkin nähden. Reviiripuolustus on luonnollinen syy huomioida rajoja ja niiden vapautta ...

intrigööri (nimimerkki)

Luetaankohan nyt Suomessakin ahkerasti latvialaisia työehtosopimuksia? Niillä liksoilla eivät pärjää täällä ollenkaan sen enempää latvialaiset kuin suomalaisetkaan, tällä kustannustasolla. Olisihan melkoinen remontti edessä mm. asumisen, liikkumisen ja kaikissa muissakin hintatasoissa. Keikkatyövoiman tuontia Suomeen tuo EY-tulkinta kyllä lisää. Mielenkiiintoista!
Mielenkiintoinen on myös Ilkan ajatus siitä, että erosimme kaukaisista sukulaisistamme aikoinaan jossain Kiinassa. Toisista tuli inkkareita ja meistä tsuhnia, useimmat kai jäivät sinne Aasiaan. Ihmisten ulkonäön ja tapojenkin samankaltaisuutta löytyy nykyisin mm. tiibetiläisten, sekä Perun alkuperäisväestön väliltä. Pukeutumisessa on pieniä eroja, toisilla on kotieläiminä jakit, toisilla laamat ja alpakat.

Ilkka Luoma

Ne hablot ;)

Suomessa on paljon vierastyöläisiä alle viiden euron tuntipalkalla.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ja lisää tulee, koska oma työvoima maksaa kansainvälisesti ottaen liikaa!

Tapio O. Neva (nimimerkki)

#1 Puolustautuminen on fasismia, rasismia, tietämättömyyttä, fobisuutta ja pahaa tahtoa. Se on perverssi heteroutta chauvinistisessa muodossaan.

Ilkka Luoma

"Käännämmekö posken ja altistammeko mielemme?"

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Rodun katoaminen alkaa posken käännöstä.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

#15 Muutaman kerran voi nostaa kirjoituksen historiasta, tässä on juuri se esimerkki, siksi suureksi on paisunut aiheen keskustelu - siihen oli saatava täysin uusi näkökulma, koska vastuuta on kannettava, niin kotimaahan kuin ulkomaihinkin nähden. Reviiripuolustus on luonnollinen syy huomioida rajoja ja niiden vapautta … => Jotenkin olet, Ilkka Luoma, luopumassa buddhalaisesta ymmärtämisestä ja sinusta alkaa kuoriutua preussilainen perussuomalainen. Se on sikäli valitettavaa. Olisit voinut valita vaikeamman tien eli ehdottaa, miten romanista ja somalista tehdään sukupolvessa parempi kokoomuslainen kuin virkaheitoista nokialaisista tai parempi demari kuin demarikansanedustajien tyttäristä, jotka eivät ole viitsineet opiskella tekniikkaa tai taloutta ja jotka ovat perustaneet koko elämänsä sen varaan, että kyllä Pohjanmaa SDP aina jotain järjestää.

Tehkää jotain myönteistä! Adoptoikaa Kiinasta niin kuin Risikko ja Lindén, hankkikaa itsellenne thaikku, virotar tai venakko!

Ilkka Luoma

Reviirien ulkopuolelta on vuosituhannet haettu geenitäydennystä, vaikka väkipakolla.

Matti Palviainen

Jos se on tapahtunut reviirirajat ylittäen, sen on täytynyt tapahtua pakolla. Valloittajat ovat ottaneet voitettujen naiset väkisin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kuten Halla-aho otti taitavasti median ymmärtämättä median haltuunsa!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Nosto oli juuri nyt kohdallaan, koska reviiripuolustaja vei työnsä loppuun ja repäisi itsensä "kansalaishuutona" medioinnin kärkeen!

Ilkka Luoma

17#
Eläinkunta on puolustautunut reviireillään taidokkaasti ja evolutiivisesti hyvin likellä harmoniaa jo miljoonia vuosia ...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Reviiriajattelulla säilytetään tasapaino koko elävässä luonnossa!

Ilkka Luoma

Näin on tapahtunut jo noin 200 miljoonan vuoden ajan - ihmisen osuus siitä on noin yksi promille.

Ilkka Luoma

16#
Dna habloryhmät ovat melkoisessa syynissä asiantuntijoiden "riitelypöydällä" - asiantuntijat ovat kallistumassa yhteisiin lähtökohtiin eteläiseen Kiinaan, jakauma Siperian läpi Eurooppaan ja toinen virta Beringin yli Amerikoihin onkin looginen tutkimusura ...

Mats Nyfix (nimimerkki)

Ihmettelen, että persut eivät ole hoksanneet kopioida täältä todellista manifestia, nyt tämä pieni vähemmistö teki hyvin torson manifestin, se ei edes ansaitse manifestin nimeä. Reviiri on kaikkialla, jopa meillä jokaisella ihmisellä on oma henkilökohtainen reviiri!

Ilkka Luoma

Persut saivat historian yhden suurimmista vaalivoitoista - kansa on puhunut.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Persuilta jäi monta asiaa ymmärtämättömyyden pimentoon, ja se näkyy jo nyt eduskunnassa, vai meneekö tottumattomuuden piikkiin?

Ilkka Luoma

Äijäenergia ei aina reviirien puolustusinnossaan huomaa inhimillisten "kemiavirtojen" aaltoilua kauniimmassa sukupuolessa :)

KoveroM (nimimerkki)

Tätä eivät perussuomalaiset ole oivaltaneet.

Ilkka Luoma

Vastaavasti ovat oivaltaneet monta sellaista asiaa, jotka olivat muilta puolueilta jääneet huomaamatta!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Näin on myös. Avasivat monta pelia ja puskan ravistusta, Good!

Ilkka Luoma

22#
on moni muukin puolue, joka ei ole noinkaan paljon oivaltanut, esimerkiksi sitä, että kansalaiset kehittyvät suoravaikuttamisen suuntaan ja tässä muuten persut saattavat olla edelläkävijöitä!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kuulin vappuaattona monien intellektuellinaisten toteavan 'vappusimoissa', että persut ovat ihania sovinistisikkoja! :)

Ilkka Luoma

Naisilla on aina peruselämän totuus hyvin hanskassa ;)

Ilkka Luoma

Eilen YLE esitti Halla-ahoa pahimmillaan tai parhaimmillaan. Miksi media suhtautuu niin yliolkaisesti kaveriin, joka ei ole edes vielä saanut näyttää kykyjään?

Maahanmuuttokriittisyys on vain reviiripuolustusta- ei muuta!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Näin se menee, antaapa Halla-ahon näyttää nyt taitonsa, kansa halusi niin.

Ilkka Luoma

Juuri näin. Halla-aho näyttäköön nyt äijäenergisen lupauksen loppuunsaattamisen.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ja näin Jussi tekikin, kuljetti mediaa kuin litran mittaa!

Ilkka Luoma

"Kypärän remmit kireällä! - äijäenergia purkautuu"

(Timo Soini [perSS.] Anni Sinnemäelle [De Gröna], kun MTV3 tenttasi eduskuntapuolueiden puheenjohtajia - kysyttäessä mielipiteitä suomalaisten lähettämisestä Libyaan nopean toiminnan taistelujoukkojen mukana)

[ ... äijät puhkuvat rotestivaalivankkurin kahvinkeittimen kimpussa, kun naisia on niin vähän persujen kokkauspuuhissa vaalikentillä. Persuut ovat miesasialiikepuolue, kuten on Anni Sinnemäen johtama Vihreät -De Gröna -puolue naisasialiikkeen mekka ... ]

Äijäenergia pääsi tulistuneen höyrykoneen pannun lailla keittämään painetta vastapainoon saakka - purkauskanavaksi äityi Soinin lippalakkiosasto omenoineen ja meloneineen, antamaan helpotuksen paineen nousulle. Naiset olivat saaneet monesti yliotteen kotona, ja miehille jäi vain kulmakuppiloiden nurkkapöytäpäätökset siitä, milloin lähetetään miehitetty avaruuslento Venus-planeetalle.

Suomessa on nyt purkauskanavat niin miehiselle testosteronille kuin naisvoimallekin. Vihreät ovat enemmistöltään naisia, kuten persuut miehiä. Ikuinen mies-nainen vastakkainasettelu näkyy puoluejohtajien tentissä, jossa Anni saa Timolta kyytiä aina kun se on mahdollista - nytkin vaalitentissä Annille todettiin vihreillä olevan kypärän remmit yhtä kireällä kuin Kokoomuksella.

Miesten oletettu alamäki?

Vakavasti ottaen miehet ovat useissa tilanteissa jääneet "häviölle ja paitsioon" [ei yleistäen] - mm. avioerot, huoltajuudet ja sosiaaliset verkostot. Miehet eivät osaa/voi puhua; naiset taas puhuvat "liikaa", ja miehillä epätoivoissaan nyrkit. Nuoret naiset valtaavat oikeustieteellisen, lääkiksien ja kohta insinöörilaitoksetkin. Nuoret miehet ropaavat autoja ja rakentavat taloja. Todellinen tasa-arvo lohkeaa silloin, kun kaikki ammatit ovat "samalla viivalla".

Nuoret naiset ovat tänään kovia jätkiä!

Vieläkin vakavammin - liian useat nuoret miehet ovat ajautumassa laumoittain yhteiskunnan järjestelmien ulkopuolelle. Nuoret naiset ottavat entistä miehekkäämpiä asemia puberteetistä lähtien. Nuoret naiset ovat tänään kovia jätkiä. Miehet kantavat vastuuta, olemalla hiljaa. Naiset ymmärtävät puhumisen tuoman helpotuksen - jokaisella naiselle on se 'paras ystävä', miehen puutteessa koira. Miehellä ei usein ole edes koiraa - joskus kylläkin "koiran asema".

Persuuspuolue on "hotelli helpotus" miehille,

ollaan kuin omassa 'pystypubissa', yhdessä kerrankin - ja vieläpä ilman viinaa. Miehet ovat löytämässä puhekumppaneita myös ongelmiinsa - se on rotestivaalivankkurit, joissa voidaan purkaa paineita katalaa maailmaa vastaan. Persuille oli jättiläistilauksensa. Miehet opettelevat uusiovaltaa ja esiintulon voimaa - suomalaiset miehet ovat usein jurottajia, mutta rehellisiä kurottajia!

Yhteiskunnasta kuuluu aika-ajoin hätähuutoa vääryydelle

Nyt on kanava auennut tuolle perusmieshätähuudolle. Mieskin on olemassa. Miehen asema on muuttunut - hän ei enää pidä naistaan 'hellan ja puuliiterin välissä'. Naiset ottivat oikeutetun osansa ja roolinsa. Nainen nousi tasa-arvoon ja joissain tilanteissa jopa yli - euro taisi vielä jäädä alle. Yhteiskunta kohtasi roolipelissään suurimman muutoksensa vuosituhansiin.

Miehen paikka on reviirin rajalla 1] ,

näin urokset hoitavat rooliaan eläinkunnassa. Usein leijonanaaras katsoo tarkkaillen "välinpitämättömästi" vierestä, kun hallitseva uros joutuu kamppailemaan lisääntymisoikeudesta uuden reviirille pyrkivän nuoren kilpakosijan kanssa. Naaras ottaa sen, kumpi voittaa. Näin on ollut vuosimiljoonat. Nyt ihmiskunta lännessä rakensi tasa-arvoa, saaden yhteiskuntaansa uuden vaikuttajan - naisen.

Nainen on usein ahkera, huolellinen ja tarkka

Nainen on tottunut kasvattamaan ja huolehtimaan - miehen ollessa rajalla vartioimassa perhettään ja reviiriään. Perheen puuttuessa tapellaan kaduilla. Nyt ollaan viemessä Suomen miestä ja (naista) reviirien äärimmille ulkorajoille - turvaamaan rauhaa nopean toiminnan taisteluosastoissa - Libyaan 2] . Testosteroni nousee - näemmä myös naiselliseen päähän (Anni, Mari K., Jutta U. ja Päivi R. -KD). Äijäenergia olisi valvomassa vain suomalaista reviiriä, niin ja Vasemmisto myös.

Äijäenergia

Loppuvakavasti ottaen persuut toivat ja saivat sosiaalisen tilauksen patoutuneelle äijäenergialle, kuten saivat naisasialiikeläiset itselleen uuden Suomen leijona vihreistä - De Gröna´sta. Lopulta mies ja nainen kuitenkin yhtyvät - tuloksena on aina uusi sukupolvi normaalisti toimivien sukupuoliviettien ohjaamana. Nainen ja mies ovat tarkoitetut toisilleen, mutta pohdittavaksi jää energioiden purkauskanavat. Niin mies kuin nainen tarvitsevat niitä.

Persuut nostivat "tahtomattaan" miehen aseman 'framille' - persuut nostivat reviiripuolustuksen 1] (= maahanmuuttokriittinen keskustelu) esille, sen ainoan nykymiesmäisen tahtotilan, jossa miehillä on vielä merkittävää sananvaltaa. Onhan sanottu, että ihmiskunta tarvitsee aina sotansa 3] .

Testosteroni on puhunut ja kansa päättää mille tasolle se suuressa salissa nostetaan.
...

Alaviitteet
1] Reviirit- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/01/reviirien-j... -
2] Sota/Libya- http://edustajaehdokas.blogspot.com/2011/04/sotais... -
3] Ihmiskunnan jatkuva sota- http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/46819-i... -

Ilkka Luoma

Sent:
Cc: satu.hassi@europarl.europa.eu ; JAAKONSAARI Liisa ; paula.risikko@stm.fi ; paavo.arhinmaki@vasemmisto.fi ; jutta.urpilainen@sdp.fi ; Minna Sirnö ; sanna.perkio@eduskunta.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi ; mari.kiviniemi@vnk.fi ; paivi.rasanen@kd.fi ; haavisto@fin.la ; heidi.hautala@europarl.europa.eu ; anni.sinnemaki@tem.fi ; pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi ; timo.soini@europarl.europa.eu
Sent: Thursday, April 07, 2011 10:17 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - "Kypärän remmit kireällä" -Timo Soini
...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

"Tuossa tekstissä asuu totuus", mikä se sitten viime kädessä lieneekään!?

Ilkka Luoma

Totuus on yksilöllistä riippuen ymmärtäjän tai tietämättään ymmärtämättömän mielialoista ja uskomuksista - todisteet vaihtelevat.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ja todisteiden painoarvo muuttuu kuulijansa ymmärryksen mukana!

Ilkka Luoma

Kiitos linkistä, tuo selvittää kiinnostuneille kaiken, mistä onkaan kysymys!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Huntigtonin teesit esitettiin Tieteen päivillä (rajalla) vuonna 2009.

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Voisi kiteyttää, että vihreät ovat naisten sukupuolimarkkinoiden etujärjestö ja persut ovat miesten sukupuolimarkkinoiden etujärjestö.

Vihreät yrittävät tuoda Suomeen maskuliinisia miehiä Lähi-Idästä ja Afrikasta terveitä lapsia siittämään suomalaisille naisille. Persut eivät ole tätä vielä laajalti tajunneet, mutta haluavat tuoda feminiinisiä naisia Aasiasta terveitä lapsia synnyttämään suomalaisille miehille.

Kunnon mies kannattaa naisten maahanmuuton roimaa lisäystä ja toisin päin.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Ilkka Luomalta loistokirjoitus. Niin se vaan on, että reviirin puolustaminen on vaistonvaraista, kuten äidinvaisto.

Pekka Lampelto,

Vihreät ovat profiloituneet myös feministisenä liikkenä, siksi ihmettelen vihreitä naisasianaisia patriarkkojen maahanmuuton suosimisesta. Itse suosisin naisten maahanmuuttoa niistä maista joissa naisten asema on heikoin. Mutta minä olenkin tasa-arvoa, enkä matriarkaattia kannattava feministi. Suosin häpeämättä suomalaisia ja skandinaavisia miehiä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Tuo "häpeä" on miltei velvollisuus, sillä sieltä nuo meille soveliaat geenit tulevat (osaltansa) :)

Ilkka Luoma

Kiitos Elina :)

Suosiota saavat myös suomalaiset naiset ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Korjaan aiempaa vastaustani ja nostaisin äidinvaiston korkealle reviiriajattelun kärkeen!

Ilkka Luoma

Pohjois-Karjalan metsämiehet ovat jo pitkään tuoneet poikamiestaloihinsa thaityttöjä emänniksi.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kulttuurien sekametelisoppa, tarvitaanko vai mitä tällä toteutetaan?

Ilkka Luoma

1.5.2011 01:57 Nick Rigel

VAST

Velvollisuus on myös hyve!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Mikä on reviirin haltijan hyve?

Ilkka Luoma

30.4.2011 04:29 Matti Palviainen
VAST
Näin ylläpidetään mahdollisimman virheetöntä geeniperimää yllä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Syanobakteereilta peritty periaate!

Ilkka Luoma

1.5.2011 00:12 Nick Rigel
VAST
Millainen on sinun henkilökohtainen reviirisi? Onko se näin Vappuna hiukan avoimempi? ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Noin 70 senttiä nenästä eteen ja taakse.

Tuomo Kankkunen

Mitä nämä Halla-ahot ja Hakkaraiset todellisuudessa pelkäävät ?

Mitä pelkäävät todellisuudessa jotkut helsinkiläisvanhemmat, jotka teeskentelevät jopa asumuseroja, jotta lapsi ei joudu lähikouluun, jossa on paljon maahanmuuttajia ? Lukekaa Jaakko Lyytisen juttu HS 15.2011 sivu D 3

Meillä ilmenee ihmeteltävän paljon kielteisiä ja vihamielisiä asenteita turvapaikan kakijoita ja yleensäkin maahanmuuttajia kohtaan. Eikö toisen ihmisen - myös muukalaisen kunnioittaminen ja auttaminen ole selvio Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa ? Eikö se, ettei toista ihmistä sorreta, väheksytä tai pilkata, kuulu sellaiseen kohteliaisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja sivistyneeseen käyttäytymiseen, jonka suomalainen on oppinut jo kotoa tai ainakin koulussa ?

Onko suvaitsevaisuus hupenemassa meidän meidän luontaisesta arvomaailmastamme ?

Kaikkia ihmisiä on pidettävä samanarvoisina ja ihmisarvoa loukkaamattomana

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Reviireillä suvaitaan vain "reviirin omien hajujen lähteitä"!

Ilkka Luoma

Jokainen koiranomistaja tietää tämän hyvin!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

1.5.2011 09:42 - Nyt itseasiassa mitataan se, kuinka paljon persut ilkeävät syödä vaalilupauksiaan!

Ilkka Luoma

Takki ei ole vielä kääntynyt napinkaan vertaa. Soinilla ei ole varaa kääntää takkia, kansa sen tietää.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

1.5.2011 09:08 - USA:n kaupungeissa parempi osainen väestö lymyää korkeiden muurien ja sähköaitojen takana, väijyautojen kiertäessä umpioituja asuinalueita.

Ilkka Luoma

Vartiointiliikkeille yhä lisää duunia!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

1.5.2011 09:13 - Naiset päättävät pitkälti koko arkielämän "pienillä ratkaisuillaan" !!! Tästä on kimmonnut persujen suosio äijäenergiaksi :)

Ilkka Luoma

Mikä oli norjalaisen poika-äiti -suhde? Asuiko poika edelleen äidin luona?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Hakusysteemeillä sai Puheenvuoron arkistoista ratkaisevan kirjoituksen esille, jossa selostetaan syitä miksi eräillä mm. viha, padon murtuessaan vääntyy silmittömäksi väkivallaksi, kuten kävi Norjassa. Odotamme tänään norjalaista selitettä tapahtuneelle. Tässä alustuksessa lienee paljon niitä syitä, miksi kierre päättyi lähes 100 täysin viattoman kuolemaan.

Ilkka Luoma

Tänään tosiaankin voidaan kuulla oikeudessa selostetta kansallisvaltioista, reviiripuolustuksesta sekä yhteydestä eläinkuntaan, joka on menestyksellä varjellut populaatioitaan vieraalta vereltä tällä kuuluisalla reviiripuolustuksella.

Norja on viikinkien maa, joka itsenäistyi vähän ennen Suomea Ruotsin vallan alta, muistaakseni 1907 (?) ... Norjassa ollaan hyvin itsenäisiä, oma raha ja ei liityntää EU:hun, koska norjalaiset eivät sitä tarvitse. Natoonkin mentiin "puoli pakosta" saksalaismiehityksen jälkeisissä kaoottisissa tilanteissa.

Mutta kuten Niilo kirjoitat, miksi mitteleöä ei suoritettu vaikka kilpauintina tai tosiaan käden vääntönä - se olisi ollut reilua peliä. Mikä antoi tekijälle näin voimakkaan panoksen aatteelleen ja teolleen?

Kornia on se, että rikas Norja tarvitsee maahanmuuttajia töihinsä, on suuri työvoimapula - esim. Norja on ollut paikka jonne suomalaiset sairaanhoitajat ovat menneet isompien palkkojen vuoksi, synnyttäen meille hoitajapulan, jonka me taas täydennämme halpojen maiden sairaanhoitajilla.

Nyt yhdeksi syyksi verilöylyyn on juuri tuo maahanmuutto, vai kohdistuiko teko nimenomaan tiettyihin maahanmuuttajiin!?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel
Ilkka Luoma

Kirjoitus on uusinta, koska Norjan tapahtumat leikkaavat tekojen motiivina aiheen pääteemoja maahanmuuttoa, kansallisvaltiota ja ennen kaikkea reviiripuolustusta. Mitään outoa ei Norjan tapahtumissa ole kuin se suuri kysymys: "Miksi viha kohdistui noin totaalisena täysin viattomiin ihmisiin?" -!!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Hyvin, hyvin aiheellinen uusinta. Reviiripuolustus käsitteenä on kaikille tuttu, mutta tässä tilanteessa täysin uusi näkökulma.

Dari-anne Suomalainen

Viikingit olivat enemmänkin valloittajia ja kauppiaita kuin reviirinpuolustajia.

Mentiin niin Ryslandiaan, kuin Normandiaankin ja jäätiin sinne.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Niin, "quislingit" ottivat yllättävän helposti saksalaismiehittäjät vastaan jo vuonna 1940. Mutta viikingit olivat hyvin oman reviirin tietoisia, ja varjelivat tiukasti omaansa. Ruotsin valtakausi oli alennustila norjalaisille.

Ilkka Luoma

Norjalaisuuteen ovat vaikuttaneet myös tanskalaiset - sukulaiskansoja kaikki, ehkä me suomalaiset vähiten ...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Meissä on eniten itävaikutetta, ja saamelaiset kaikkien pohjoismaiden pohjoisosissa ovatkin sukua keskenään, mutta ei meidän "lantalaisten" kanssa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Olipa hyvä, että hyvin ajankohtaiseksi muuttunut todellisen elämän kirjoitus reviireistä julkistettiin uudelleen. Ajattelemisen aihetta, kullekkin sydämeensä.

Tällä kirjoituksilla peitotaan turhat salaliittoteoriat ja outoudet, niiden sijaan tuodaan esille sitä raadollisuutta ja puolustuksellisuutta mikä meissä ihmisissä sisällä asuu.

Ilkka Luoma

Tapahtuman mittasuhteet ylittivät kaikki ne rajat, mihin keskinäistoiminnallinen inhimillisyys on meidät opettanut.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Aiemmissa artikkeleissasi olet tuonut esille aiheen, jossa pahinkin murhamies on ollut kaksi-vuotiaana se hellyttävä kaikki sulattava viaton ja vilpitön lapsi. Missä menee vikaan ja miten?

Arhi Kuittinen

Salaliitot ovat reviirisotaa.

Ilkka Luoma

99,9 prosenttia lisääntyvästä biomassasta käy jatkuvaa reviirisotaa - enemmän tai vähemmän harmoniassa ja jopa symbioosissa - sopivaa "uhkaa" luomalla.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel
Ilkka Luoma

Huomaamme, että IL:ssä vastaajien tyyliprofiili on aika paljon erilainen kuin täällä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Iltalehdessä ei tavitse olla kirjautunut käyttäjäksi, siitä johtuu Iltalehden keskustelupalstan paljon "raaempi" vastineviljely!

Arhi Kuittinen

Ihmisapinanaaraathan ovat aina toimineet geeniensä yllyttäminä rajojen ylittäjinä monipuolisen geenistön turvaamiseksi ja paritelleet säänöllisesti nuorten urosten kanssa, kun alfauroksen silmä välttä.

Rajojen ylittäminen on kirjoitettu geeneihimme. Naiset etsivät vaistonomaisesti myskihajuaistin avulla mahdollisimman erilaista tautien puolustusjärjestelmää parittelukumppanimieheltä. Pahin hämääjä tälle biologiselle systeemille on kuitenkin e-pilleri.

Tietysti sosiaaliset statusasemat eli yhteisön hierarkiajärjestelmän arvostukset ohjaavat yleensä voimakkaammin ehdokkaan rajaamista mutta se ei aina kumoa biologista yllykettä ja vaistoa terveiden lapsien hankkimiseksi.

Ilkka Luoma

Meitä miehiä ajatellen on vallitseva tyly tosiasia: Kaikissa selkärankaisissa naaras lopulta valitsee uroon, joka siittää jälkeläiset ... mitä norjalainen reviiripuolustus tässä olisi?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Reviiripuolustus on aluettaan puolustava, ja siihen ei liity silmitön tappaminen, paitsi muurahaispopulaatiot, jotka joko tappavat tai ottavat vangiksi, mutta vain reviirille vieraina tulleet.

Ilkka Luoma

Olisiko hyvä tutkia Breivikin sukupuu huolella?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Pystyisikö Breivik tekemään enää tämän jälkeen omia lapsia, kun tuli viattomia nuoria lahdattua näin silmittömästi?! Hänelle ei varmaan ollut omia lapsia, entä nuorempia sisaruksia?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Näyttää siltä, että Norjan tregedian suurin ja arvostetuin mediointi tulee tapahtumaan itse osallisina olleilta ja selvinneiltä ...

Ilkka Luoma

Mm. Facebookissa tapahtuva käyttökehitys ajaa "mediointia" :) lukijoiden ja kokijoiden suuntaan hiljalleen, mutta voimistuen. Elämme jatkuvassa hitaiden muuttujien maailmassa, jossa ihmisen toiminnallisuusevoluutio menee koko ajan eteenpäin, esimerkiksi tässä "kansalaismedioinnissa"...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jos kansa olisi saanut uutisoida, olisiko Halla-ahon juttu noussut noin suureen keskiöön?

Ilkka Luoma

Siitä kirjoitetaan mistä on helppo saada repäiseviä otsikoita.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kansalaiset olisivat pikemminkin kysymään miksi pieni joukko poliitikkoja kokoomuslaisten johdolla kampeavat Suomea Natoon!

Ilkka Luoma

Muistamme, että Norjaa miehitti Saksan kolmas valtakunta 1940-1945. Muistamme norjalaisen kansallissosialisti Quislingin, josta enemmistö norjalaisista ei pitänyt, hänen olleen kuitenkin Norjan pääministeri 1941-1945.

Muistamme, että Norjasta lähti vapaaehtoisina yli 4000 SS-sotilasta, ja heidän olleen mm. Berliinin puolustustaistelussa loppuun saakka. Muistamme myös, että norjalaiset olivat sangen passiivisia saksalaisia kohtaan ajatellen mm. partisaanitoimintaa -Jugoslavia oli aivan eri asia - se oli hankala paikka saksalaisille.

Norjassa oli vuosien 1940-1945 varrella enimmillään 400.000 saksalaista sotilasta, ollen tiukimmin miehitetty itsenäinen valtio koko II Mailmansodassa. Nämä kaikki jättivät jälkiä vahvoihin vähemmistövoimiin ja siellä piileviin ääriaineksiin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kreikassakin oli 1940 -luvulla Kolmannen valtakunnan sotilaita miehittäjinä!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Olikohan Breivikin isovanhemmissa jossain saksalainen sotilas siittäjänä?

Ilkka Luoma

Ymmärtääkseen norjalaisten lähihistoriaa kannattaa perehtyä saksalaismiehityskauteen 1940-1945 ---

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jättikö SAksan miehitys Kreikkaan joitakin jälkiä?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Onko Soinin ja Halla-ahon välillä syvä välirikko? Edustaako halla-aholaiset mahdollista väkivaltauhkaa Suomessa?

Ilkka Luoma

menikö Halla-aho omaan miinaan?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ei mennyt, vaan media meni Halla-ahon asettamaan miinaan, tai oikeastaan syöttiin!

Ilkka Luoma

Näinkö reviiripuolustaja Jussi Halla-aho saa potkut määräajaksi?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Sai, ja sai samalla massiivisesti media-aikaa ja palstatilaa! Taitavasti kuljetettu mediaa!, milloin media tajuaa narrimaisuutensa?

Ilkka Luoma

Ei media ole narri, media kirjoittaa siitä, mikä uppoaa kansaan! Katsokaa iltalehtien suosio...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

ei kaunistella, tässä Halla-aho jupakassa media astui juuri suoraan persujen asettamaan miinaan!

Käyttäjän KyostiRoth kuva
Kyösti Roth

"Suomalaiset ovat itse sekoitusta pitkältä kansainvaellukselta, joka alkoi noin 12.000 vuotta sitten Aasiasta, haaraumaveljiemme esiintyessä Väli- ja Etelä-Amerikan alkuperäintiaaneina!

Viimeiset dna-tutkimukset kertovat heimoreviirillisen vaelluksemme alkaneen nykyisiltä Kiinan alueilta läpi Venäjän."

Suosittelen suomalaisille paluuta alkuperäisille juurilleen puolustamaan alkuperäistä reviiriään.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Reviirialue on elastinen ja se kulkee kansainvaelluksen mukana!

Ilkka Luoma

Henkilökohtainenkin reviiri kulkee jatkuvasti mukana :)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ja vielä jokaikisen tässä maailmassa!

Ilkka Luoma

Minne me menisimme, jos me kaikki palaisimme juurillemme - tulisi nykyiseen Etiopiaan melkoinen ruuhka (nykytiedon mukaan) ---

Simon Wahlroos

Ihmiset ovat kaikki sisäsiittoisia ja peräisin muutamasta erilaisesta tai ehkäpä jopa yhdestä alkuisästä ja äidistä, jotka Jumala tms. alkuvoima loi kuin taideteokset ja omissa luonnonolosuhteissaan ne mutatoituivat tarkoituksenmukaisesti reviirinsä mukaan.

Ylikansallisen kuplatalouden elättämät uutta verta kaipaavat hallituspuolueet ovat juurettomuudessaan luonnottoman selkärangattomia, eivätkä siksi ymmärrä että rotuominaisuutemme ovat pitkäaikaisen luonnonvalinnan eli Jumalan tulos kuin taideteoksellinen posliinimaljakko kaupassa. Koska mustasta ei niin helposti synny valkoista mutta kylläkin päinvastoin, niin täällä "turvapaikkaa" shoppaileva täysin erilaiseen ilmastoon sopeutunut lisääntymishalukas ,usta geeniperimä on kuin norsu posliinikaupassa, joka äkkiarvaattomilla liikkeillään degeneroi pitkäaikaisen luonnonvalinnan tuloksenja pilkkaa siten Jumalaa, joka sopeuttti ihmisiä eri reviireilleen pitkäkantoisesti. Tulee ihan mieleen geemimanipuloitu ravinto ja Mengele näistä korruptoituneista hallituspuolueistamme, jotka kaukaista maahanmuuttoa monikulttuurin ja humanitäärisyyden nimissä tukevat reviirimme veronmaksajien pussista ottaen lainaa korruptiokuplatalouteemme, joka heitä tänne houkuttelee. sen sijaan pitäisi antaa luonnollisen tulotason ja liikkuvuuden synnyttää geenivaihtelua niin että palkat lasketaan kaikkialla maailmassa samalle tasolle ja sosiaalituen asemasta annetaan maatilkku ja pesämunaksi jalasmökin tarveaineet paikallisia selviytymisoppeja opettavan maanpuolustuksellisen kansalaispalvelluksen suorittaneille eri maissa.

Ilkka Luoma

Simon:
Ihmisten atomistiikan sisältö on peräisin todennäköisesti nyt hyväksytystä Big Bangin "täyden harmonian energiapuurosta" --- mutta oliko koko Halla-aho mediajupakka persujen itsensä suunnittelema?!

Ilkka Luoma

Halla-aho on Suomen kuuluisin reviiripuolustaja

~ http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005059913.html -

"Halla-aho rankaisisi! [HS]

Ilkka Luoma

... Trump on tiukempi reviiripuolustaja kuin Halla-aho Suomessa

~ http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005060795.html -

.

Ilkka Luoma

... Reviiripuolustus ei ole rasismia

.
~ https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005485251.html -

"Suomi on Euroopan syrjivimpiä maita, osoittaa tuore EU-raportti – ”Tulos on selvä vahvistus siitä, että Suomessa on paljon rasismia”, sanoo yhdenvertaisuus­valtuutettu

Varsikin Saharan eteläpuolisen Afrikan maista tulleet kokevat Suomessa syrjintää ja häirintää ... " -HS

.

Toimituksen poiminnat