Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Schengen - reviirit

Uutisointi ja media junttaavat, että maahanmuutto on perussuomalaisten esille tuoma asia. Näin se on ja näin se ei ole - Maahanmuutto, joka todellisuudessa on reviirien hallintaa, on miljoonien vuosien selkäydin- ja aivokapasiteettitoimintaa koko eliökunnassa.
.
[ ... persut huutavat monista kurkuista yhteen rööriin maahanmuuton ongelmista - persut unohtavat työvoimatarpeen kasvavan väestöikäpyramidin kallistuessa yhä uhkaavammin kohti korkeita kokemusvuosia. Maahanmuutto on pikkuhiljaa geenisiirtymää ja se on ollut ominaisuutena pakollinen, jotta meistä on mahdollistunut tälläisiä! ... ]
.
Kokoomus, demarit ja muutkin huutavat nyt maahanmuuttoa - joko vastaan, miltei vastaan tai kokoomuslaisina businessrealiteetteina huomisen huutavasta työvoimapääomapulasta fyysisinä ja aivoinhimillisinä tarpeina. Kokoomus peesaa, ja sen kannattajat ovat osin kuin persut - maahanmuuton vastustus on hyvä ja yksinkertainen vaaliteema kenelle tahansa ehdokkaalle - ketkä sitä populismia sitten harjoittaakaan?
.
Meillä jokaisella on oma reviiri. On henkilökohtainen reviiri, on perheen reviiri (tontti- yms. naapuririidat lähtevät tästä), on suvun - ja työyhteisön reviirit. On kaupunginosareviirit (1960-luvun jengitappelut), on maakuntareviirit (osta omalta vaikutusalueeltasi). On myöskin yhteenkuuluvuusreviirit - mm. Attack ja Greenpeace.
.
Olemme täynnänsä reviirejä. Suurin järkevästi tunnistettava ihmistoiminnallinen reviiri on itse maapallo - tosin sille pitäisi löytää uhka, jotta yhteenkuuluvuus peittoaisi maapallon sisäiset reviiritaistelut.
.
.
On kysymys reviirien hallinnasta, ei ole kysymys maahanmuutosta,
 - se on vain nimitys tapahtumalle, jonka oikea nimitys olisi reviiriysjännite. 
.
Oletko Sinä pohtinut reviirejäsi? Oletko pohtinut hyväksyttävyysrajojasi? Oletko miettinyt kuka tekee ylihuomenna käden töitä, suunnittelua ja terveyden- sekä sairaanhoitoa, kun kansastamme yli 60 vuotiaita on jo 35 prosenttia? Oletko miettinyt kuka maksaa hyvinvointivaltiomme ylläpitokustannukset?
.
.
Oletko oikeasti pohtinut kuinka suuri asia maahanmuutto oikeastaan on,
- onko maahanmuuton vastustus vähemmistön huoli ja uhka?
.
Onkin kysymys reviirien hallinnasta ja omasta kyvystä ylläpitää omintakeista yhteiskuntaamme - meidän ei ole pakko taipua minkään painostuksen edessä, ja silti voimme saada maahanmuuttoa hallitusti. Maassa maan tavalla ja meidän ehdoin.
.
Vapaan inhimillisyyden osoitus on kertomusta korkeasta sivistyksestä ja humaaniudesta, mitä mekin olemme historian saatossa ulkomailta saaneet. Muistamme vuodet 1809, 1918, 1944 ja 1991. Olemmeko me muuten velkaa heille, jotka meille pyrkivät - käsi sydämellä.
...
.
[Kirjoitimme reviireistä jo ilmiönä vuosia sitten - on aika uusia teksti tänne sen ajankohtaisuuden vuoksi - maahanmuutto ja reviirien hallinta on todennäköisesti seuraavien eduskuntavaalien ykkös- tai kakkosaihe. Suomi tarvitsee tekijöitä ja me tarvitsemme itsekunnioitusta sekä varmuutta oman elinpiiriimme ylläpitämään tapaamme hoitaa asiat itsenäisesti ---]
.
...
Ilkka Luoma
http://www.facebook.com/first.ilkka
http://ilkkaluoma.kuvat.fi

[ORIG 06012008]
Reviirien ja rajojen avaaminen sekoittavat veren, kulttuurit ja vallan
Maailma jakaantuu - meillä on reviirimme, konfliktimme, mutta myös velvollisuutemme sekoittaa geenejämme. Olemme yhtä eripuraista perhettä - minne menet ihminen? - Kuva otettu Tieteiden Päiviltä Helsingin Yliopistolta tammikuussa 2007 - aiheina oli rajat - sen kaikissa muodoissa ~ yksi raja on sivilisaatioiden rajat, jotka eniten nostattavat sotia...
--------------------------------  
.
(EU- Schengen avasi uusia maita vapaan tarkastamattoman liikkumisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi)
.
[ ... Pääministeri Vanhanen julisti Tallinnassa uuden liikkuvuuden alkaneen, kun mm. Eesti liittyi Schengen-alueeseen. Nyt vaihtuvat Suomen ja Eestin välillä työ, vapaa-aika, tavarat ja rikokset helpommin ja nopeammin kuin aiemmin ... ]
.
Ihmisten ja eläinten yhteisöt ovat kuitenkin kaikkinensa täynnä rajoja - niin heimollisina, suvullisina kuin alueellisina. Rajat ovat tehdyt turvaksi aina jotakin vastaan. Raja on merkki uuden vaikutusvallan alkamisesta. Suomen ja Venäjän raja on vedenjakaja, jossa kohtaavat uskonnot, kulttuurit, tavat, politiikka ja kauppa.
.
Eläinkunnassa on miljoonia vuosia vaikuttaneet muuttumattomat reviirit. Reviireillä turvataan suvunjatkantaa, hallitsemista ja riittävästi niukan toimeentulon hankkimista. Rajat aitaavat reviirin lajikohtaisesti ruoan hankinta-alueeksi kuin geenistöllisen jatkumon turvaksi. Raja on este vieraan vaikutteen uhalle aina joltakin vallatulle alueelle, jolla halutaan yllläpitää sille jyvittynyttä valta- ja hallintajärjestelmää.
.
Välttääkseen yksipuolista geeniperimää, eläinkunnassa aika-ajoin käydään taistelu vallasta ja suvunjatkamisen oikeutuksesta. Vahvempi voittaa ja jatkaa perintökaarensa ominaisuuksia päämääränä puhdas itsekkyys oman vahvuuden jatkamiseksi. Eläinkunnassa harvoin reviirit sekoittuvat samalla lajilla - sotakin syttyyy vain rajoilla tai sen ylityksestä. Raja on periaatteessa rauhan takaaja ja turva omien geenien lisääntymiselle.
.
Rajat takasivat reviireinä erilaisuuden ja monet tavat, jotka värittävät ihmiskunnan alueellisia eroja niin tapoina, uskontoina kuin yhteiskuntamalleina. Kansakuntien monimuotoisuus on perua reviireistä ja rajoista. Rajoja on suljettu ja avattu, mutta aina meille on jäänyt vähintään henkilökohtaiset reviirit. Rajoja on valtiotkin täynnä - kunta, maakunta, suku, perhe ja lisääntymisreviirit. Samankaltaiset hakeutuvat yleensä yhteen, ja rajat tekevät erilaisuutta valintoihin.
.
Voimakas suku, laji tai eliö valtaa aina tilaa heikommalta. Passiton ja avoin raja helpottaa lisääntymisalttiimpia helpomman elämän alueille toteuttamaan omia tapojaan ja mallejaan. Osa sulautuu ja osa jakaantuu. Uskonnot pysyvät ja tavat leviävät uusille alueille. Sitkeimmät ja konservatiivisimmat maahanmuuttajat hiljalleen valtaavat heikomman jo alueella tai maassa olleen elintilan. Historia kertoo runsaasti degeneroituneista kansoista, jotka ovat hiljalleen hävinneet historian hämärään..
.
Avoimet rajat haastavat "alkuperäväestön". Luonnollinen sikiäminen sekaannuttaa ja monipuolistaa kulttuureja kuin tapoja ja uskontojakin. Syntyy suvaitsevuutta, mutta myös ristiriitoja - äärimmillään rasismia, jossa alkuperäinen vastustaa uusia virtauksia jo geenistöllistenkin syiden vuoksi. Eläinkunnassa vallitsee edelleen vahvat reviirirajat turvaten sopivasti geenistöllisen "puhtauden".
.
Eurooppa on ottanut vastaan runsaasti maahanmuuttajia, koska "valkoiselle markkinaihmiselle" eivät kelpaa "alimmat" suoritetyöt - näin tapahtuu myös Suomessa. Maamme saa kaivattua työvoimaa, koska ikääntymisemme, vähälapsisuutemme ja innoton suvunjatkanta eivät tuota riittävästi omaa "verta" omine tapoinemme ja malleinemme.
.
Schengen avaa rajoja myös rikollisuudelle, se haastaa poliisit huumeiden vastaisessa taistelussa, kuin järjestäytynyttä rikollisuuttakin vastaan. Ennen kaikkea rajojen avaus passittomuudelle avaa työvoiman mm. Latviasta, joka esimerkiksi voitti EY-tuomioistuimessa ratkaisevan työehtosopimuksiin liittyvän kiistan. Ruotsissa voidaan EY-päätöksen jälkeen tehdä työtä myös Latvian työehtosopimuksilla.
.
Latvialaiset, kuten puolalaisetkin voivat nyt tulla Suomeen tekemään samalla vapautuksella työtä huomattavasti pienemmillä palkoilla kuin omamme. Samalla ratkaisemme työvoimapulamme ja kilpailukykymme - palkkakustannukset pienenevät, mutta saamme lisääntyvästi uutta verta kansallisesti peri konservatiiviseen maahamme.
.
Suomi on perinteellisesti ollut varauksellinen maa maahanmuuttajille. Meillä on tapamme, mallimme ja luonteemme - me emme halua liiallista sekoitusta. Suomalaiset ovat itse sekoitusta pitkältä kansainvaellukselta, joka alkoi noin 12.000 vuotta sitten Aasiasta, haaraumaveljiemme esiintyessä Väli- ja Etelä-Amerikan alkuperäintiaaneina!
.
Viimeiset dna-tutkimukset kertovat heimoreviirillisen vaelluksemme alkaneen nykyisiltä Kiinan alueilta läpi Venäjän. Suomi on kaltaisensa kansa, joka sai paljon vaikutteita myös lännestä - olemme todella vedenjakajalla ainutlaatuisessa asemassa EU:n jäsenenä. Meille on ratkaisevasti erilainen identiteetti kuin esim. ruotsalaisilla.
.
Suomi pysyy parhaiten monimuotoisena ja omannäköisenään lisääntyen riittävän omaehtoisesti tukien piirteitämme kansojen kirjossa. Vaimon ja miehen hakumatkat ulkomaille/ulkomailta ottavat vastaan aika-ajoin vieraita geenejä reviiriemme ulkopuolelta turvaksi kehitykselle.
.
Eläinkunta on pärjännyt maailmassa reviiriajattelulla miljoonia vuosia muuttamatta elinympäristöään liiaksi. Rajojen avaamisella on puolensa ja ennustetaankin, että viimeinen suomalainen blondi kuolee yksinäisyyteen Pohjois-Karjalan korvessa noin 150 vuoden kuluttua. Elämme koko ajan hitaiden muuttujien maailmassa.
.
Ilkka Luoma
KESKUSTELU --- TIEDE [25487]
.
__________________________________________________________________________________________
.
Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-

[kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan mielipidekirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2007]
.
Kuva 1
--- http://www.panoramio.com/photo/6782927 ---
.
Teksti
Avoin maahanmuuttopolitiikka on inhimillistä muuttajille - pääsevät Suomessa paremman sosiaaliturvan piiriin ja säästävät henkensä. Somalit osoittavat mieltään Suomessa heidän heimoveljiensä heikosta asemasta itse kotimaassaan Somaliassa. Olisiko parempi ja tehokkaampi tapa esittää mielenilmaus itse paikan päällä?
.
Kuva 2
--- http://www.panoramio.com/photo/6782961 ---
.
Teksti
Suomi on sisältä kansallisesti rikas maa - meillä on mm. eteläpohojalaaset vängällä murteella ja ahkeralla, jurolla ja hiukan ylipiällä mielellä. Suomi kehittyy parhaiten omien siittoisuudella, tällöin säilyy omanlaisemme "melankolinen" tyyli ja tapa. Rajat aukaisemalla alkuperäinen väestö laimenee hitaasti, mutta varmasti.
.
Kuva 3
--- http://www.panoramio.com/photo/6782987 ---
.
Teksti
Kansallisesti Suomi on ominensa laaja, mutta eheä maa. Nuoret ikäluokkamme alkuperäisinä pienenevät - tässäkin Helsingin Vanhassa kirkossa Ressun abit saavat lakkinsa - kansainvälisenä kouluna lakin saajissa on myös muita kansallisuuksia kuin alkuperäsuomalaisia. Suomi on suomalaisten maa.
.
Kuva 4
--- http://www.panoramio.com/photo/6783007 ---
.
Teksti
Suomalainen on kristitty ja kuuluu kirkkoon käymättä siellä kuin Jouluna, häissä ja hautajaisissa. Olemme uskontojen suhteen ainakin itsellemme kovin suvaitsevaisia, mutta kuinka on maahan tulevat meille tuntemattomammat uskonnot, kuinka suvaitsevaisia ne ovat? Kuinka suvaitsevaisia sitten meidän tulee lopulta olla muita reviiriemme ulkopuolelta tulevia vaikutteita kohtaan?
.
Kuva 5
--- http://www.panoramio.com/photo/6783114 ---
.
Teksti
Rajojen auetessa saamme uutta työvomaa - se on mahdollisuus ja haaste [muotitermi]. Hiljalleen halvemmista maista tulleet laskevat palkkatasoamme, mutta toisaalta saamme työvoimaa sinne, missä emme itse enää viitsi työtä tehdä. Kierre on joka tapauksessa olemassa ja raksoilta se alkaa, kuin siivouksestakin - se työhän ei meille enää kelpaa.
.
Kuva 6
--- http://www.panoramio.com/photo/6783332 ---
.
Teksti
Me ikäännymme ja olemme loivaliikkeisiä siirtämään omia perinteellisiä geenejämme. Vanhukset ovat merkittävä osa väestöämme, ovat yksin ja osa pelaa. He tarvitsevat hoivaa, ja hoivaa tuleekin ulkomailta, kun omat loppuvat. --- Meillä ei ole kohta enää luonnonmukaista reviiriä.
.
Kuva 7
--- http://www.panoramio.com/photo/6783416 ---
.
Teksti
Ahkerat kiinalaiset tuovat kauppojaan ja tapojaan meille. Kiinasta tavara maksaa murto-osan meillä tuotetuista. Kuinka on kulttuurimme, kun hyökyaalto tosissaan pääsee vauhtiin. Erilaisuus rikastuttaa, mutta hiljalleen väkevämpi valtaa heikomman alueet. Kerrotaankin, että 150 vuoden kuluttua viimeinen blondi kuolee Pohjois-Karjalan saloseuduilla - sukupuuttoon. Eläinkunnassa reviirit suojelevat lajikehitystä ja geenisiirtymää maltillisin muutosprosessein.

Tunnisteet: , , , , ,

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Minni (nimimerkki)

Saksan keskuspankin johtokunnan jäsen Thilo Sarrazin ei usko hallittuun maahanmuuttoon. Häneltä ilmestyy ensi viikolla kirja "Saksa lopettaa itse itsensä : miten olemme vaarantaneet maamme" (ei suomennettu). Hän arvostelee muslimien maahanmuuttoa. Muslimit ovat ongelma, he eivät sopeudu. He käyttävät suhteettoman suuren osan hyvinvointivaltion resursseista. Sarrazin pelkää, että hänen lapsenlapsensa joutuvat elämään maassa, missä suurin osa tunnustaa islamin uskoa. Muslimit eivät ole halukkaita integroitumaan. Turkkilaiset ja arabit lisääntyvät, naiset kulkevat huiveissa ja päivärytmin määrää minareeteista kuuluvat rukouskutsut. Maahanmuutto on hänen mielestään suurimpia virheitä, mitä Eurooppa on toisen maailmansodan jälkeen tehnyt. Pelätty äärioikeistolaisuus ei etenisi, jos pitäisimme kunnolla kiinni etuoikeuksistamme ja suuntaisimme poliittiset toimenpiteemme sen mukaisesti, mutta olemme antaneet asioiden luisua muslimien tahtomaan suuntaan.

Kirja tulee herättämään huomiota, kuuluuhan sen kirjoittaja pankkimaailman raskassarjalaisiin. (Tysk bankchef: Muslimer er problem. Berlingske Tidende 23.8.2010)

Ilkka Luoma

Saksa toi turkkilaiset maahansa, koska niiden tekemät työt eivät enää "kelvanneet" itse aitosaksalaisille.

Ofelia (nimimerkki)

Myös eläinkunnassa reviiripuolustuksessa on pääsääntöisesti kyse resurssien puolustuksesta, mikä tarkoittaa sitä, että omalta elinreviiriltä karkotetaan yksilö, joka käyttää samaa ravintoa. Reviiripuolustus ei koske yksilöä, joka ei kilpaile ravinnosta. Itse asiassa reviirikäyttäytyminen tukee ja ylläpitää elinpiirin monimuotoisuutta.

Toinen peruste on kilpailu naaraista tai esim. pesäkoloista. Kirjosieppo heittää esim. tiaisen usein ulos pöntöstä, mutta suvaitsee kyllä reviirillään peipon, vaikka ne käyttävät samaa ravintoa. Toinen kirjosieppouros saa lentävän lähdön. (niillä on turkkilainen sydän)

Samoin lienee. .
Jos maahanmuuttaja ”tuo eväät mukanaan” hän ei juuri herätä vastustusta. Kyse on talouden resursseista.

Pelon aiheena nähdään myös tulijan kulttuurin vieraus ja sen vaikutus valtakulttuuriin. Islamilaisissa maissa tämä kulttuurinsuojelu saa huomattavasti räikeämpiä ilmaisuja kuin meillä.

Ne maahanmuuttajat, jotka tulevat ”suvaitsevista ja avarakatseisista kulttuureista”, esim. kiinalaiset tai intialaiset, jotka itse suhtautuvat positiivisella uteliaisuudella suomalaisiin omituisuuksiin, koetaan yleensä tervetulleena lisänä suomalaiseen katukuvaan.

Ilkka Luoma

Reviiri on paras tae tasapainoiselle resurssijaolle, kunhan reviirit ovat tasavertaiset.

Hantta (nimimerkki)

Älä toista itseäsi. ps. Miksi Venäjälle muuttaa niin vähän ihmisiä muualta maailmasta?

Ilkka Luoma

Vaikea kieli, vaikea sisäpolitiikka ja asenne.

Jukka-Pekka Vasara

Nyt arvoisa blogisti vetää mutkia suoriksi: harvempi nykyisenkaltaiseen maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat puolustaa sen kummemmin mitään kuvitteellista reviiriä, tämä on lähinnä tiivistelmä hallituksen propagandasta jolla suomalaisten enemmistö halutaan leimata jonkinlaisiksi hölmöiksi tai ainakin metsäläisiksi. Tämä valheellisen propagandan luoman virheellisen asteikon toisessa päässä ovat "Kansainvälistyneet Menestyjät" jotka tienkin suhtautuvat kaikkeen maahanmuuttoon varauksettoman myönteisesti.

Mikäli Suomessa muutettaisiin muutamia käsittämättömiä käytäntöjä romahtaisi tulijoiden määrä, ja jopa osa aiemmin tulleistakin pakkaisi kamansa ja siirtyisi muualle loisimaan. Mitä nämä käytännöt sitten ovat? Sosiaaliavustusten asumisperusteisen maksamisen poistaminen jne. aivan loogisia ja järkeviä asioita: ei ole mitään järkeä tuottaa tänne 3. maailman liikaväestöä ja Itä-Euroopan ongelmaryhmiä lisääntymään räjähdysmäisesti kaiken loisinnan ja rötöstelyn ohella.

Harvasta löytyy työssä käyvän ja itsensä elättävän ulkomaalaisen "vastustajat" olipa se ulkomaalainen sitten minkä värinen tahansa. Muun väittäminen on yksinkertaisesti hallituksen propagandaa. Loisiva ja rötöstelevä kusipää taas on sellainen henkilö jota kukaan ei halua omaan naapurustoonsa, väristä huolimatta.

Ilkka Luoma

Reviirit ovat hyvin konkreettisia, sinäkin voit hahmottaa omat reviirisi hyvin selvästi - Mitkä ne muuten ovat?

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

Jokaisen koti on reviiri, aikomukseni ei ole todellakaan pitää ovet auki ja toivottaa kaikki loisimaan nurkissani.

Ilkka Luoma

Ovea ei tarvitse pitää auki kuin hollituvan akkunoita - mutta ajattelemisen aihetta saa siitä - Milloin me maksamme velkamme kehitysmaille...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Voimme laittaa ovemme kiinni, kunhan maksamme ensin velkamme.

Ilkka Luoma

1#
Tuo kirja on luettava - onko englanniksi?

Saksassa on mm. suuri turkkilaisvähemmistö - muslimeja, saksalaiset tietävät mitä se merkitsee, mutta miksi turkkilaiset houkuteltiin Saksaan? Aivan, tekemään työtä, joka ei kelvannut "alkuasukkaille" ....

Ilkka Luoma

5#
Mutta olemmeko elintasostamme velkaa jonnekkin (suoraan tai epäsuoraan) - esim. Belgian Kongo, mitä itsevaltainen Leopold siellä junaili ja operoi? Meneeköhän jakeluun ...? :-)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Leopold oli despootti joka piti mustia alempiarvoisina.

Ilkka Luoma

3#
Kiinalaiset katselevat kaihoisasti Siperian havumetsävyöhykkeelle ...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Siperia on kiinalaisten takamaata, ikäänkuin kytö.

Ilkka Luoma

2#
kiinalaiset ja vietnamilaiset eivät juuri resurssejamme käytä, ansiotta. Ovat kovia tekemään työtä ja maksavat veronsa. Tervetulleita - puhutaankin, että Kiinasta tuotetaan seuraavien 15 vuoden aikana tuhansia (vanhus)hoitohenkilöitä - saavat jo kotimaassaan välttävän suomenkielen taidon ...

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

5#
Leopold kuoli samana vuona kun Suomi itsenäistyy, mutta jos sinulla syyllisyyden tuntu ihonvärisi takia, sen kun pidät oviesi auki ja ota muutaman ”uhri” elettäväksi.

Itselleni ei ole osa eikä arpa Leopoldin tekemisien.

Ilkka Luoma

Jos osaisi ajatella hiukan nenän varttaan pidemmälle, niin voisi huomata, että meillä valkoisilla on jokin - vähintäänkin - kulmantakainen kytkös mm. Leopoldiin! Sinullakin. Huomaatko juonen?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Yksinkertaisille ja yksioikoisille ei ole luontu laaja-alaista kykyä havainnoida.

Ofelia (nimimerkki)

Tästä saattaa joku olla eri mieltä. Sanotaa, että kansaan on geneettisen rappeutumisen estämiseksi saatava silloin tällöin uutta verta. Mutta samalla tavalla kulttuuri tarvitsee uusia vaikutteita, jotka estävät sen näivettymisen ja rappeutumisen. Roomakin kaatui lopulta omaan rappioonsa; tapojen turmelukseen, sanovat jotkut.

Länsimainen, luterilainen kulttuuri on hyvää vauhtia tukehtumassa omaan mahdottomuuteensa ellei se ota vastaan uusia vaikutteita. Elinvoimaiset kulttuurit ja niiden myytit ovat aina olleet dynaamisia, muuttuvia, uusiin tilanteisiin sopeutuvia. Uudet tulijat ovat aina hedelmöittäneet vanhat tavat. Esim Intia on historiansa aikana vastaanottanut tulijoiden tapoja ja myyttejä ja muokannut ne osaksi omaa perinnettään.

Ilkka Luoma

Juuri nyt koemme länsimarkinanäyttötalouskulttuurin rojahdusesimakua!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Entä nuorisomme, joka väsyy huumekierteessään?!

Ilkka Luoma

10#
Kannattaisiko pohtia hiukan tarkemmin syitä, miksi valkoinen ja lähinnä länsi-eurooppalainen on menestynyt hyvin? Ei ole kysymys "ovien sepposen selällään" pitämisestä, vaan kysymys on resurssien käytöstä, raaka-aineiden hyödyntämisestä ja ekspansiosta "tutkimusretkeilijänä" ja varojen siirtelystä hyödyntämismielessä - ehkä espanjalaiset voisivat selventää asiaa, mikäli "muisti on heikosti syttyvä" :-) tosin Leopold oli yksi räikeimmistä ... mikähän voisi olla perimyksen osuus tässä pohdinnassa?

Ilkka Luoma

11#
Noinhan on käymässä, mutta hitaasti. On alkanut kiinalaistumisen vuosisata, ellei luonto "lyö luuta kurkkuun..."

Tässä tarkastelussa tulee voimakkaasti esiin valkoisen rodun pohjaton ahneus - mutta hitaasti silmät aukeavat, valkoinen osaa myös herännäisenä tutkia itseään ja havaita jotain - ei tosin kaikille suotu ominaisuus.

"Älä tee niin kuin minä olen tehnyt tai vanhempani ja isovanhempani ..., vaan tee niin kuin minä sanon..."

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

12/13
Sekoitat reviiri, kolektiivinen syylisyys ja rotuopit ja geeniperimät.
Suomi voi ihan hyvin ilman keinotekoista rajat aiki systeemi, väestömäärä on viisikertaistunut
kahdessasadassa vuodessa.

Ilkka Luoma

Pitäisikö Suomen ottaa vastaan Etelä-Euroopan aavikoitumispakolaisia - kun espanjat ja italiat kuivuvat ...?

Jukka-Pekka Vasara

Kun me Luoman mukaan olemme suunnattomasti velkaa siitä että neekerit tappoivat brutaalisti toisiaan Leopoldin aikana Leopoldin hallinnoimassa maassa niin miten sitten esim. turkkilaiset?

Turkkilaiset on hyökänneet monta kertaa Eurooppaan, turkkilaiset ovat vieneet valtavan määrän eurooppalaisia orjiksi lähi-Itään, turkkilaiset riistävät meitä; sillä kauppahan on Riiistoa, myymällä meille paskoja ilmakivääreitä, paskoja autoja ja ennen kaikkea paskaa ruokaa joka kadunkulmassa yleensä vielä verovapaasti. Turkkilaiset ovat valloittaneet Pyhän eurooppalaisen kaupungin eli Konstantinopolin.

Koska me saamme sen takaisin? Milloin ja minkälaisia korvauksia Luoman mielestä voisimme vaatia näistä hirmutöistä? Vai ovatko turkkilaisetkin kaiken arvostelun yläpuolella olevaa Jaloa Kansaa l. neekereitä?

Jos näin on niin Luoma voisi käydä itse tutkimassa, vaikka ihan vaan kysymällä, ovatko turkkilaiset omasta mielestään näitä neekereitä, ei haittaa vaikka tiskin takana olisi kurdikin. Uskoisin vastauksen silti tulevan aivan selväksi Luomallekin :)

Ilkka Luoma

14# ja 15#
Kansalaiskysymys - maksammeko velkamme kehitysmaille?

(Uutisointi innostui kansallisesta häpeästä - emme ole päässeet asetettuun juhlallisen lupauksen tavoitteseen 0,7% bruttokansantuotteesta kehitysapua tarvitseville ~ EU välitavoite on 0,56%, ...emme ole saavuttaneet sitäkään. Jos valtio ei maksa verovaroistamme, niin maksammeko me kansalaiset suoraan?)

[ ... rahtilaivat tuovat jatkuvasti halpoja raaka-aineita kehitysmaista kulutusjuhlan puuduttamiin markkinatalousmaihin - viemme myös noista samoista raaka-aineista tehtyjä jatkojalosteita takaisin raaka-aineiden lähtömaihin. Kansainväliset sopimukset kieltävät useita kehitysmaita maksamasta kansallista maataloustukea - sen sijaan mm. EU maksaa budjetistaan yli 25% maataloustukea jäsenmaillensa ... ]

Kehitysmaatuen kansallinen häpeä voidaan hoitaa yksinkertaisella tavalla. Kun valtiomme ei maksa riittävästi, niin kansalainen itse voisi maksaa nettotuloistaan haluamansa summan, saaden verohelpotuksen jalosta teostansa omaksi edukseen. Kun kansalainen ei tiedä miten raha suunnataan - avaa valtio asianmukaiset tilit, ja mm. SPR, Kirkon ulkomaanapu ja muut rehelliset inhimillisyyden ymmärtäjät kanavoivat kansalaisten rahat oikeasti tarvitseville.

Tunnetusti valkoinen mies Euroopasta löytöretkeili itsensä maailman herraksi ryöstäen Afrikat, Amerikat ja Aasiat kolonnialismin "oikeuttamana". Valloitus- ja toisten asioihin puuttumisoperaatiot siunattiin ristillä ja vahvistettiin miekalla. Valkoinen, myöhemmin markkinatalousmies, ryösti jopa työvoiman sananmukaisesti orjikseen.

Kehitysmaiden taloudellinen ryöstö etenee tänä päivänäkin. Ilman halpoja raaka-aineita, itsellemme hamuttuja jatkojalostamisen toimia ja korkeajalosteiden katteellista maasta vientiä, osin takaisin kehitys- eli raaka-aineiden lähtömaihin - takaa toistaiseksi kulutusjuhlamme maailman suurimmalla ekologisella jalanjäljellä.

Tuotantokustannuksiemme noustessa yli kipurajan - huomasi isänmaaton ja rajaton pääoma uudelleen kehitysmaiden mahdollisuudet. Nyt tehtaat siirtyvät Kiinaan, Intiaan, Brasiliaan, Uruguaihin ja muihin väkirikkaisiin uusien markkinoiden ja raaka-aineiden maihin - tuottaen myös siirrettyä ostovoimaa sijoittumismaihinsa. On menossa businessorientoitunut ja vapaaehtoinen kulutusvoiman siirto pienipalkkaisille, jotta hekin pääsevät osalliseksi kulutuskasvujuhlallisuuksien luvattuun autuuteen. Näin kaikkialla kasvaa ekologinen jalanjälki.

Mikäli omaatuntoa kolkuttaa, olisi kansalaisille luotava mahdollisuudet lahjoittaa suoraan ostovoimaansa sitä rehellisesti tarvitseville sellaisella kohtuudella, että perinteet ja isiltä perityt hyväksi havaitut tavat voivat jatkua. Kaikkien maapallon ihmisten ei tarvitse alistua tavoillemme, vaan maapallolla vallitsee vapaus valita kullekkin reviirialueelle soveltuvat elintavat. Lännenmiehen ei aina tarvitse opettaa tapojansa - varsinkaan, jos niitä ei halulla oteta vastaan. Ristin ja miekan tie on kuljettu loppuun.

Kukaan ei tunnetusti luovu omastansa kuin pakosta, saavutettavasta hyödystä tai sellaisesta mahdollisuudesta, jossa on seurauksena lisääntyvä helpotus käytännön elämään. Olemme kasvatetut saamaan aina lisää. Maailman suurimmallakaan omaisuudella ei ole mitään merkitystä, ellei sille ole katellisena katsojaa tai ihailijaa. Olemme kaikki hiukan ahneita, mutta valitettavasti osa meistä on vieläkin ahneempia. Joskus voisi kysyä, mihin matkustaisit, jos olisit ainoa ihminen maapallolla?

Kehitysapu riittävästi on maapallollisesti rahan ja toimeentulomahdollisuuksien pankkiin laittoa. Toisten asioihin puuttumattomuus on rauhan takuutyötä pitkällä aikajaksolla. On markkinatalousmaille eduksi nostaa maapallolle hyödyksi tiedollista osaamista kaikkialle. Tiedon lisääminen nostaa itsellistä, reviirillistä ja alueellista itsetuntoa ymmärtämään ympäristömme kokonaistilaa. Kehitysapu on suunnattava osaamisen kasvattamiseen - ei niinkään kuluttamisen.

Maapallo on yhteinen elinmahdollisuuksiemme mahdollistaja auringon "loputtoman" energian alla. Vihreä vyöhyke takaa elomme meille, heille ja niille kaikille. Ympäristötietouden lisääminen on vastuullisin teko heille, jotka nyt aloittavat kaltaistamme kulutuksen kasvun tavoittelua - oletamme tässä, että ymmärtäisimme jo tämän. Ympäristöosaamisen vienti kehitysapuna on suurin ympäristöteko - mitä markkinatalousmies oppimistaan virheistä voisi tehdä. Esimerkkinä olo on ratkaisu ongelmille, jotka nyt vyöryvät tulvavuoksen lailla kaikkialla. EU on jo kantamassa korttaan kekoon, jopa osin yksipuolisin tavoittein.

Vastuu muista on vastuuta itsestä - pitkän päälle. Nyt aikaansaatu kuilu kulutusjuhlamaiden, kehittyvien maiden ja kehitysmaiden kesken on laajeneva rako, jonka yli pitää saada osaamisen siirtosilta. Nyt voimme antaa vapaaehtoisesti, huomenna se voi olla myöhäistä, kun epätoivoiset ihmismassat lähtevät liikkeelle kuivuvista, tulvivista ja maaperäköyhtyvistä maista, joista puhdas vesi loppuu.

Pelkät puheet jääkööt eduskuntaan - siirtykööt kansalaiset itsellisesti suoraan toimintaan, siirretään 1 % nettotuloistamme vastuuta kantavana tekona velan maksuksi heille, joilta otimme osaksi oman hyvinvointimme - näin takaamme itsellemme hiukan inhimillisemman huomisen puhtaammassa ympäristössä.

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.vuodatus.net
http://ilkkaluoma.blogspot.com

Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-
[Kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevann kirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2005,2007 ja 2008]

Kuva 1
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Länsikuluttaja keräsi kulutushedelmänsä vuoreksi, jotta edes jokin vihreä tulevaisuus näkyisi taivaanrannassa. Helsingin Vuosaaresta näkymä pakko-otettuun Sipoon osaan.

Kuva 2
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Kuinka rehellisesti länsikuluttaja voi sanoa onnen jakaantuneen maapallolla ja kuinka tämä "Onni" on hankittu.

Kuva 3
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Länsikuluttaja katsoo kristallipalloonsa ja koettaa saada näkymää kuinka yhteiset varat pitäisi jakaa myös kehitysmaiden kanssa

Kuva 4
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Niin ihminen kuin oravakin tarvitsevat ruokansa - mutta kuinka tämä yhteinen vihervarallisuus pitäisi jakaa, jotta oikeudenmukaisuus toteutuu muutoinkin kuin vain puheissa

Kuva 5
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Läntinen markkinatalousveli on kerännyt ja hamstrannut sellaistakin, mikä on revitty osattoman selkänahasta. Ristin ja miekan voima riittivät antamaan itse luultua oikeutuksen valoa omille itsekkäille taipumuksille.

Kuva 6
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Olemmeko valmiit jakamaan kakkuamme vähemmän saaneille, ... heille jotka antoivat välillisesti mahdollisuuden ylisuuren oman kakkumme leivontaan

Kuva 7
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Pitäisikö meidän markkinatalousihmisten muistaa vähempiosaisia veljiämme ja sisariamme heidän omassa maassaan, vai tuodaanko heidät meille omintakeisemme maallisuushyvinvoinnin piiriin? Kuvassa somalialaiset osoittavat Suomessa mieltään Somaliassa tapahtuvia julmuuksia vastaan

Kuva 8
--- http://picasaweb.google.fi/ilkkaluoma57/Kehitysapu... ---

Teksti
Tieto on ainut tae parantamaan yhteisen maapallomme elinoloja siten, että oppimme tasaisemmasta kulutuksesta ja sen vähentämisestä tasolle, jonka koko maapallo jaksaa kantaa - tuottaa hedelmää.

...
Sent:
11.04.2008 - 22:13
Cc: mikko.sauli@gmail.com ; attac@kaapeli.fi ; timo.lappalainen@kepa.fi ; info@kepa.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; pekka.haavisto@eduskunta.fi ; markku.laukkanen@eduskunta.fi ; pertti.salolainen@eduskunta.fi
Sent: Friday, April 11, 2008 2:24 PM
Subject: MIELIPIDE --- Maksammeko velkamme kehitysmaille?

---------------

Käyttäjän wonterghem kuva
Freddy Van Wonterghem

16#
Melkoinen itseruoskinta, miksi tunnet sylisyytä sellaiseen?
Isänmaaton ja rajaton pääoma maksakoon velkansa, se on korjannut myös hyödyn.

Ilkka Luoma

'Syyllisyys' on solidaarista.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Olemme osaksi osa tuota mainitsemaasi "rajatonta" pääomaa, moni jopa sijoittajana, sinäkin - kö?

Ilkka Luoma

17#
Ei mitään itseruoskintaa, vaan herättelyä näkemään rahavirrat - välitön hyöty ja välillinen hyöty ovat saman asian kaksi eri astetta. Ei ole isänmaatonta ja rajatonta rahaa itseisarvona, on vain ihmisten ja ihmisten järjestelmien rahavirtoja, jotka lähtevät liikkeelle ja "päätyvät" aina eri suuruisina virtoina peruskuluttajien käyttöön (sis meille) - näin hyöty myös rikollisesta rahasta jakaantuu laajalle. Ainoa isänmaaton ja rajaton raha (pääoma) on tileillä ilman ostovaikutusta (kulutuskäyttäytymistä) olevat varat - siis nk. 'seisova raha'. Onkin vihdoin hyvä ymmärtää, miten kansainväliset rahavirrat kulkevat ja miten tuolta syntyy se nk. kollektiivinen vastuu ja "syyllisyys".

Ofelia (nimimerkki)

Ylikansallisen omistuksen ongelmat golbaalissa taloudessa on eräänlainen ikuisuukysymys, josta ei itse Seth ota selvää niin "syyrialaisen kuin egyptiläisen kirjanpidon mukaan" (Kaptah), enkä usko, että ahneus sinänsä on rotuominaisuus.

Mutta kehtysapukeskusteluun kaipaisin selkeää tutkittua tietoa avun vaikuttavuudesta ja siitä miten se pitäisi kohdentaa. Eipäs - juupas ei johda mihinkään. Sekä projekteihin suunnattu apu, että suora budjettiapu näyttää kohteesta riippen olevan suht tehotonta. Samoin minusta tuntuu järjettömältä nykymuotoinen avun sirottelu vähän sinne ja vähän tänne. Eikö avustettavia kohteita voida jakaa valtioiden kesken niin, että kohdemaan tilainteeseen voidaan todella perehtyä ja luoda tarpeelliset kontaktit.

Nykyisellään avustustoiminta muistuttaa lähinnä kosintamenoja, joissa isot pojat kosiskelevat kaikkia neitoja.

Ilkka Luoma

Ahneuden kaava:
1+1+1 on aina enemmän kuin kolme, ... myös jatkumona.

Allan Prometheuz (nimimerkki)

Taitavasti Ilkka Luoma pyörittelee täällä nokkelia vastikkeenheittäjiä. "Vie kuin kuoriämpäriä, tai puhu sinä, minä pidän hevosta".

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Liianko teräviä, mutta kuka ymmärtää?

Ilkka Luoma

19#
Suurin kehitysapu olisi ollut se, että valkoinen rotu olisi risti- ja löytöretkensä jättänyt tekemättä. Kun tehtyä ei saa tekemättömäksi, niin kyse on siitä, etemme "ryöstä kehitysmaiden raaka-aineita, halpaa työvoimaa ja jättäisime rauhaan kaikki alikehittyneet maat, siis joka suhteessa - myös raaka-aineiden osalta. Tämä asia ei ehkä mene kaikille jakeluun ;-)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ketkä ovat sopuleina valtavirroissa ymmärtämättömyyksien poluilla?

Ilkka Luoma

Lisä 21:een,
Täällä toisaalla blogisti Ari Alsio näpäytti kehitysavuista mukavasti Nalle Wahlroosia - oikein rinnastettuna.

Niilo Kostamuksenaho (nimimerkki)

Persujen ainoa vaaliteema, mutta missä uskottavat ehdokkaat?

Ilkka Luoma

Aiheellinen kysymys, entä nyt? Missä ne pätevät edustajat!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Persuilla ovat halla-aholaiset, Teukka Hakkarainen sekä soinilaiset.

Väisänen Hessu (nimimerkki)

Näyttää kokoomuslaiset kokkareet kuin kepulaiset ikukikkareetkin heränneen persulaiseen populismiin :-)

Ilkka Luoma

Hessu:
Entä nyt, kun vuosi on kulunut?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Näyttää media heränneen omaan ikiaikaiseen tunnevyöryideakikkarointiin ;)

Ilkka Luoma

Joku persujen edustaja hoksasi YLE:n Viha -keskustelussa yllä mainitun Huntingtonin ---

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Mitähän tähän voisi lisätä?

Toimituksen poiminnat