Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

[U] Äänestämättömyys kimpoaisi kansan omaan nilkkaan!

On arveltu, että vaalirahan ryvettämä poliittinen kenttä vipuaa kansalaiset äänestysuurnille, voi pitää täysin paikkansa. Vipuamiselle voidaan antaa vahvistus- ja pelkokerroin maksamalla mm. puoluetuesta kansalle suora vaaliraha - 10 euroa puhtaana käteen, kun lippu uurnaan vilahtaa.

 

30102009 - Media käy omaa sotaansa kansan silmissä maineensa ja luottamuksen menettäneitä kansanedustajia ja puolueita kohtaan - kansa vastaa tavallansa, olemalla äänestämättä!?

 

http://www.adressit.com/vaaliraha

 

[ ... en mene äänestämään! - yhä useampi osoittaa mieltään äänestämättömyydellä. Kansanedustajat valitaan vähenevän aktiivikansan keskuudesta. Kansalainen yhä vähemmän uskoo aitoon edustamiseen, ja jättää äänestämättä. Tavallinen ihminen ei näe enää eduskuntaa pienoissuomena - edustajat etääntyivät omiin lokeroihinsa ... ]

 

Kansalaisia voidaan houkutella vaaliuurnille erilaisin houkuttimin - se olisi esimerkiksi vaalirahaa rehellisimmillään, sehän menee suoraan demokratian kasvattamiseen, ilman mitään välikäsiä.

 

Kun ehdotettiin annettavaksi 10 euroa puhtaana käteen heti lipun tipahdettua vaaliuurnaan - heräsi kahtiajakaantunut kansa: "Pikkurahan ahneita pummeja ei pidä laskea sotkemaan vakiintuneita käytäntöjä!"

 

Äänestysaktiivisuus on ainut suoravaikutteinen kansalaisteko, jolla on todella merkittävää vaikutusta demokratian toteutumiseen itse kansalaiselle, edes kerran neljässä vuodessa. Ideaali tilanne on 100 prosentin äänestysvilkkaus - joissain kansandemokratiossa oli joskus äänestyspakko.

 

Suomessa ei voida pakottaa uurnille. Meillä voidaan houkutella kansalaista kokemaan äänestys tärkeäksi ja mielekkääksi innostavilla ehdokkailla, kiehtovilla sekä uskottavilla vaaliteemoilla, ehdokaskarismalla ja koetulla luottamuksella. Arkinen keino vaikuttaa uurnille liikekannallepanoon on maksaa suoraa vaalitukea kansalaisille - vaali- tai matkarahana suoraan käteen - esimerkiksi 10 euroa.

 

700 suomalaista purnaajaa ja kiittäjää - vain kuudessa päivässä!

 

Ehdotuksen levitessä suomalaisten pariin, reaktiot olivat hämästyttävät: yli 400 puhelinsoittoa ja 300 tekstiviestiä. Palaute jakaantui alkuräjähdyksen laantuessa positiivisemmaksi. Alussa oli paljon nimettömiä soittoja, joissa tuomittiin "roskaväen" osto uurnille, koska oli pelko, että eduskuntaan ei valiinnutkaan sitä tuttua ja turvallista kokoonpanoa.

 

Kiihkon laantuessa tuli enenevästi soittoja sellaisilta ihmisiltä - muuten nimet mainiten, jotka eivät juuri koskaan ole äänestäneet ja moni kannanotto kohdistui mahdollisen "vaalirahan" motiiviin. Oltiin sitä mieltä, että valtiovalta on oikeasti kiinnostunut nostamaan äänestysprosenttiä, jos kannustamiseen uhrataan vajaat 50 miljoonaa - se kertoo, että valtio haluaa oikeasti yhteiskunnan äänihiljaiset uurnille rakentamaan edustuksellista todellista pienoissuomea.

 

Maailmalla arvostusta saanut kahtiajakaantunut kansakunta

 

Se tiedetään jo, että Suomi on kahtia jakaantunut kansakunta. On historiallisen suuren ostovoimanousun kokeneet kulutusihmiset, jotka enenevästi säästävät pankkiin - siis eivät kulutakkaan kuten olisi mahdollisuus ja sitten on pudonneet jonottajat, kuka mihinkin laarille ja ovelle.

 

Surullista oli havaita yhteydenotoista kahtiajako, myös itse kansalaistenkin taholta - oli hyväosaiset, jotka puolustaakseen omaisuuttaan haluavat vakiintuneen edustajiston Arkadian mäelle ja olivat äänestämättömät, syystä tai toisesta, jotka kunnioittivat demokratialaajentumaa houkutellulla äänestysaktiivisuuden lisäämisajatuksella.

 

Laiskojen ja ymmärtämättömien houkute uurnille on miltei kansalaisrikos!

 

Miksi tuli yhteydenottoryöppy päin korvia ja naamaa - jopa selityksellä, että ymmärtämättömien houkuttelu vaaliuurnille on kansalaisrikos, koska tällöin kukaan ei voi tietää millainen hihhuleitten ja soinilaisten eduskunta siitä kehkeytyykään! Tämä informaatio jo itsessään nostaa äänestysaktiiviasuutta. Kansa laittoi Jäätteenmäen Brysseliin, Soini nappasi historialliset EU-äänet ja Juhantalo nousi rakettina valtakunnanoikeuden jälkeen takaisin eduskuntaan.

 

Kansa valitsemaan myös suoraan omia ehdokkaita vaaleihin - kansalaisliikeaktivismia

 

Rahallinen äänestyshoukute ei ole ainut asia, jolla nostetaan aktiivisuutta ja osallistumista. Seuraavina ovat kansalaisehdokkaat suoraan kansan riveistä, esim. kaupunkikortteli - ja maaseutukylä -periaatteella, jossa kansa valitsee ylenevästi ehdokaistaan seuraavaan laajempaan piiriin ja aina suureen saliin saakka. Tänään on 'de facto' puolueiden monopoli ehdokasasettelussa.

 

Edustajat ovat eri painoarvoisia, koska ääniäkin on yksilöllinen määrä

 

Kolmas tekijä on sisään päässeiden ehdokkaiden todellinen äänivalta suuressa salissa suhteuttamalla edustamansa aatteen saamaa kokonaisäänimäärää omaan todelliseen äänisaaliiseen. Edustajat ovat eri painoarvoisia eduskuntaäänestyksissä, koska heillä jokaisella on oma suhdeluku, joka lasketaan mm. henkilökohtaisesta äänimäärästä.

 

On selvää, että edustaja, jonka takana on 35.000 ihmistä käyttää suhteutettuna suurempaa vaikutetta kuin kaveri, jolla on 3.500 ääntä, ja vähää-äänisemmän läpimenokin johtui vain ryhmän kokonaisäänimäärästä.

 

Tärkeintä on saavuttaa uhkaavan äänikadon sijasta uusi äänestysvilkkaus seuraaviin eduskuntavaaleihin, koska tämä uusi 2011 valittava eduskunta joutuu useisiin hyvin vaikeisiin "selkä seinää vasten" päätöksiin.

 

Seuraava eduskunta on päättäjien eduskunta, jossa kipeätkin ratkaisut tehdään kansan täydessä luottamuksessa - voi olla, että on koko Suomen etu, että nämä äänestämättömät saadaan nyt vaikuttamaan - koska puheiden aika on jo mennyt. On tekojen aika - Äänestä!

 

...

Adressi 10 euron vaalirahalle - rehelliselle rahalle aitoon kansalaisdemokratian kasvattamiseen!

http://www.adressit.con/vaaliraha

 

...

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.vuodatus.net

 

...

Alla kansalaisen mielipidekirjoitus, jossa ehdotettiin jaettavaksi valtion verovaroista suoraa vaalitukea kansalaisille - 10 euroa pudotetusta vaalilipusta uurnan heti puhtaana käteen --- tämä kirjoitus nostatti ryöpyn jakaantuneesta kansasta - puolesta ja vastaan:

 

Sent:

paivi.rasanen@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@tem.fi ; jyrki.katainen@vm.fi ; matti.vanhanen@vnk.fi ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; pekka.ravi@eduskunta.fi ; timo.kalli@eduskunta.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi ; timo.soini@europarl.europa.eu

 

....

Sent: Saturday, October 17, 2009 10:28 AM

Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Saammeko lisää äänestäjiä - edes rahalla?

 

...

Kansalaiset äänestysaktiivisiksi vaikka kymmenellä eurolla!

 

(Uutisoinnin jauhaessa poliitikkojen epärehellisyydestä, uskottavuuskriisistä ja kansalaisten luottamuksen menetyksestä - moni ennen äänestänyt suunnittelee jättävänsä seuraavan äänestyksen väliin - erityisesti nuorten äänestysprosentti alenee hälyttävästi 1/)

 

 

[ ... kansalainen astelee äänestyskoppiin pohtien kuka heistä olisi äänen arvoinen. Äänestäjä unohti sillä silmänräpäyksellä median otsikoinnin, kun sen saman "tutun ja turvallisen" valitsi - ei niihin muihin voinut luottaa. Oma suosikkini pettää sekin, mutta pettää tutusti ja turvallisesti - pohti kansalainen, kun lippunsa uurnaan pudotti ... ]

 

Yhteiskunnallisesti ja demokratian 2/ nimissä aleneva äänestysprosentti on hätähuuto kansalta **/. Äänestysvälinpitämättömyys ei johdu laiskuudesta, vaan äänestämättä jättäminen johtuu luottamuksen puutteesta ja hengettömyydestä juuri niiden taholta, jotka yleensä valiintuvat suureen saliin. Ei ole riittävää kierrätystä - kuinka se vanha voi muuttua, kun teesit ovat vuodesta toiseen samat?

 

Kansakunta käy nyt rauhanajan suurinta muutosprosessiaan. Meillä on menossa maailmanlaajuinen työn uudelleen jako, jossa työmme arvioidaan kansainvälisillä kentillä ehkä liian kalliiksi. Työ on velvollisuus ja työ on oikeus. Nyt kehittyvien maiden "halvemmat" toverit ovat lisäämässä leipänsä määrää, ehkä makkarankin - meillä on vielä kinkkua ja filettä. Samalla on alkanut maapallollisten raaka-aineiden ja energiavarojen uudelleen jako - mm. Kiina ottaa omansa ja vieläpä väkilukunsa suhteessa.

 

Nykyinen hallituspohja on kansakunnan vedenjakajalla

 

Elämme nykyhallituksemme kautta vedenjakaja-aikaa. Osa kansasta on saanut historiallisen suuret palkankorotukset ja ostovoiman lisäykset, kun samalla monet tuotteet ja palvelut ovat halventuneet. Osa kansasta taas vaeltaa ruoka-, sosiaalihuoltoluukku-, terveyskeskus- ja mielenterveysneuvolajonoihin - rahaa ei ole, yrittämisen halua ei ole - ei ole intoa olla mukana, eikä haluta vaikuttaa.

 

Maslowin tarvehierarkian alimmat tasot määräävät liian monien elämässä - on edes pysyttävä "hengissä". Suomessa ei kuolla nälkään, kiitos erinomaisen tulontasausjärjestelmän, jonka loivat nyt identiteettikriisissä olevat vasemmistopuolueet 3/ ja elämänlähteemme, maaseudun kannattajapuolue Keskusta.

 

Kokoomus on luonut eräin osin eriarvoistuvan kansakunnan, josta on saatava voittoa voitolle ja päälle jatkuva kasvu 4/, jotta lisääntyvä osto- ja kulutusvoima toteutuvat - ainakin omille kannattajille. Kokoomuksen hyvä teko kansakunnalle on yrittämisen kannustaminen, vain työllä selvitään. Kasvuhegemonian hevosen leikissä ympäristö ja tavallisen ihmisen psyyke 5/ unohtuivat - tehoa pitää saada entisestään lisää.

 

Valinta on kansakunnan - kuinka saamme kansalaiset uurnille äänestämään?

 

Miten saamme äänestäjät uurnille? Demokratian ja uudistuvan eduskunnan nimissä kansalaiset on saatava valintatilanteeseen, sillä nyt yhä pienemmällä kokonaiskansan tuella vaikutetaan koko kansan asioihin! Nukkuvien puolue on suurin ja kasvaa potrasti - varsinkin, kun poliitikkojemme luottamus on pohjamudissa ja uudistuskyky kadoksissa.

 

Houkutellaan kansa äänestämään rahalla. Maksetaan 10 euroa*/ jokaiselle, joka lippunsa uurnaan pudottaa. Tämä maksaa rahaa, mutta se on hyvin pieni raha siitä radikaalista muutoksesta, mikä syntyy, kun äänestysprosentti nousee jopa 85:een. Suomi saa todella uuden eduskunnan, joka voi tehdä vaaditut muutokset.

 

Tässä tapauksessa raha luo demokratiaa ja palvelee koko kansaa. Nuo kymmen eurosethan menevät suoraan kansalle, joka kuluttaa sen suurelta osin kotimaiseen tuotantoon ja palvelurakenteeseen todennäköisesti heti rahan tavoittaessa äänestäjän kukkaron.

 

"Rahalla ääniä"  -kampanja on toteutettava nyt

 

(Puolueet ovat tähän mennessä kikkailleet kansalaisten selän takana vaalirahoituksensa - nyt valtio antaa vaalirahaa suoraan kansalle, jotta se käyttäisi aktiivisesti sille suotua oikeutta ja velvollisuutta. Nyt luodaan "vaalirahoitusta", jolla on täysi läpinäkyvyys, siis ostamme yksinkertaisesti ääniä - ja rehellisesti)

 

Asia on otettava nyt heti käsitelyyn, jotta se ehtii käytäntöön jo seuraaviin eduskuntavaaleihin. Kansa hyväksynee kahvirahatulonsiirron ja lähtee innolla tekemään valintoja. Saamme aivan uusia näkökulmia siitä oikeasta eduskunnasta, kun uurnille porhaltaa se väki (max. noin 1,5 miljoonaa!), joka ei ääntään ole antanut demokratiakoneistoomme.

Voisi sanoa, että raha ratkaisee ja nouseva äänestysprosenttimuutos on varma. Eduskunnassa istuisi vaalien jälkeen sellainen väki, jolla on oikeasti suuren kansan tuki - samalla uuden veren myötä suureen saliin tuulettuisi uutta henkeä, luovuutta ja halua. Nyt vaaditaan tekoja, sillä seuraava eduskunta on todellisten päätösten edessä 6/. Rohkeutta päättäjät, kansa odottaa.

 

...

Kirjoitukseen liittyvät viitteet:

 

*/

"Äänestysraha" jaettaisiin kaikille suoraan käteen, kun lippu uurnaan tipahtaa - siitä ei makseta veroa. Tämä houkute demokratian aktivoimiseksi maksaa yhteiskunnallemme noin 47 miljoonaa euroa, se on pieni raha siihen nähden mitä saamme - ennen kaikkea saamme kansalaiset liikkeelle ja ehkä sen myötä he haluavat aloittaa aktiivisemman vaikuttamisen aikakauden. Kutsuttakoot "äänestysrahaa" vaikkapa matkarahaksi äänestyspaikalle.

 

**/

Edellisissä eduskuntavaaleissa saavutettiin ~ 67% äänestysaktiviteetti - se on liian vähän. Tämän päivän hallituspuolueet saivat ~ 1,62 miljoonaa ääntä, se on vain reilu 1/3 osa kaikista äänioikeutetuista ~ 38%! Annetuista äänistä se oli sentään noin 58% - jokainen voi tältä pohjalta miettiä, mitä tarkoittaisi, jos nuo 1,5 miljoonaa äänestämätöntä ryntäävät 10 euron voimalla uurnille.

 

--- http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=puoluepolitiikka   ---

--- http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vaa/evaa/Eduskuntavaalit%20-%20tulokset%202007/Eduskuntavaalit%20-%20tulokset%202007_fi.asp   ---

 

...

1/ --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2005/03/miksi-nuoriso-ei-kiinnostu-yhteisist.html   ---

2/ --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2006/09/demokratia-on-hokema-joka-ei-ole.html   ---

3/ --- http://ilkkaluoma.blogspot.com/2005/04/vasemmistolainen-aatesuunta.html#links   ---

4/ --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1961960/kansakunnan-ja-jyrki-kataisen-stressimittarit/   ---

5/ --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/1844230/ympariston-kestokyvyn-ylitys-maksetaan-nyt-talouden-shokkiaaltona/   ---

6/ --- http://ilkkaluoma.vuodatus.net/blog/2110443/kansakunnan-on-mobilisoiduttava-tosiasioiden-edessa/   ---

 

...

 

Kirjoitukseen liittyvät kuvakansiot nykyisestä eduskunnasta,

 

--- jota riepoo vaalirahakohu ja kansalaisluottamuksen puute, joka taas peittää ne todelliset asiat ja kyvyttömyydet nähdä metsää puilta. Kansakunta astelee kohti vedenjakajaansa - ja päättäjät ovat neuvottomia, mitä pitäisi tehdä. Sinä voit kysyä itseltäsi, mitä odottaisit todella heiltä, kun kuvia katselet...  [kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä. Copyright by Ilkka Luoma 2007, 2008 ja 2009]

 

Kuvakansio 1 --- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/27ed6+ilkka-luoma-eduskunnassa---taysistunto-lokakuu-2007.html   --- 

Kuvakansio 2 --- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28h8o+ilkka-luoma-eduskunta-paatti-.html   ---

Kuvakansio 3 --- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2au3p+ilkka-luoma-ilmastoselonteko.html   ---

...

 

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.vuodatus.net

 

FAVOURITE LINK:

http://www.ihmistenpuolue.fi/

http://www.adressit.com/vaaliraha

 

Sent:

Cc: presidentti@tpk.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; pekka.ravi@eduskunta.fi ; timo.kalli@eduskunta.fi ; esko-juhani.tennila@eduskunta.fi ; liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; timo.soini@europarl.europa.eu ; paula.risikko@stm.fi ; anni.sinnemaki@tem.fi ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi

 

Sent: Thursday, October 29, 2009 5:37 PM

Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Äänestämättömyyden mielenosoitus kimpoaa kansalaisen omaan nilkkaan!

 

Äänestämättömyyden mielenosoitus kimpoaa kansalaisen omaan nilkkaan

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (627 kommenttia)

Jukka-Pekka Vasara

Nukkuvat ovat ensi vaalien suurin voittaja eivätkä valtapuolueet todellakaan laita tätä pahakseen juhlapuhelässytyksen ulkopuolella.

Nukkuvat voittavat koska ei ole oikein vaihtoehtoja, Suomihan on käytännössä yksipuoluemaa kok.kepu.sdp.rkp.virh.vasl.., ja ihmiset eivät viitsi ottaa selvää eri ehdokkaista vaikka näin internetaikaan se olisi helppoa.

Tehokas tapa nostaa äänestys % olisi nettiäänestys mutta koska aitoa halua äänestys % nostoon ei ole, valehtelevat valtapoliitikot että se on teknisesti mahdotonta samaan aikaan kun pienessä Virossa on äänestetty netissä jo useammissa vaaleissa..

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

On odotettavissa, että "nukkuvat" menettävät asemiaan noin 1-2 prosenttiyksikön verran.

Ilkka Luoma

Ipulaiset kahmaisevat nuo 1-2 prosenttia äänistä ;)

Ilkka Luoma

Entä jos valtio olisi maksanut jokaiselle äänestäneelle tuon 10 euroa per uurmaan vilahtanut äänestyslippu?!

Tapio O. Neva (nimimerkki)

ÄÄNESTÄ
edes
VÄÄRIN!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel
Ilkka Luoma

Mitä ja mikä on väärin äänestäminen?!

Tarantulla (nimimerkki)

Pikemminkin pitäisi laittaa äänestymaksu (vaikka 80 euroa), ettei kaiken laiset hupiäänestäjät kuormita vaalilautakuntia turhaan. Ei se ole ilmaista tuo vaalienkaan järjestäminen.

Ilkka Luoma

Keitä nämä 'hupiäänestäjät' ovat?!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Varmaankin yhteiskuntamme sivuraiteilla olevia.

Ilkka Luoma

3#
Aivan ... suurin huoli oli noin 300 yhteydenottajalla, että "pummi- ja hupiäänestäjät" äänestelevät mitättömiä ehdokkaita, joilla ei ole normaalisti mitään läpimenon mahdollisuuksia! Aivan. Uskomatonta! Onhan selvää, että vakiintunutta käytäntöä ei saa rikkoa ---

Jukka-Pekka Vasara

Aivan … suurin huoli oli noin 300 yhteydenottajalla, että ”pummi- ja hupiäänestäjät” äänestelevät mitättömiä ehdokkaita, joilla ei ole normaalisti mitään läpimenon mahdollisuuksia! Aivan. Uskomatonta!

Ei mitään uskomatonta , apilakantiset kk palkatut äänestäjät ja muutama muukin ryhmä todellakin ajattelevat näin.

Ilkka Luoma

Uutisen levitessä ei ole ihme, että osaa tavallisia ihmisiä raivostuttaa perinteellisten puolueiden ylimielisyys, se näkyy hyvin tulleissa vastineissa "roskaväen houkuttelusta uurnille" -viesteihin!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ehkä merkittävin kansalaisdemokratiaa nostava käytönnön ehdotus seuraavalle eduskunnalle.

Ilkka Luoma

Suurin asia seuraavalle eduskunnalle on luoda edellytykset, että kaikkia aidosti ja tosissaan tehtyjä ammattiryhmiä arvostetaan tasapuolisesti - "ei ole herraa, eikä narria kuin duunariakaan!"

Jaana Koivisto (nimimerkki)

4 Kuka ja ketkä nuo ehdokkaat asettelevat? Puolueet; eivätkö he usko kaikkien ehdokkaien olevan kelvollisia edustustehtäviin?

Luoma räjäytti "pankin" tällä avauksellaan, odotettu ja yllättävä kirjoitus!

Ilkka Luoma

Saattaa olla, että seuraavissa eduskuntavaaleissa on enemmän puhtaita kansalaisliikkeitä asettamassa ehdokkaita!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Se olisikin toivottavaa, millainen lakialoite pitäisi tehdä, että saadaan helpommaksi edustajehdokasasettelu näille puolueista riippumattomille kansalaisliikkeille?

Ilkka Luoma

6#
Aloituskirjoituksen loppuosassa on ehdotus, kuinka saadaan kansan mieleisiä ehdokkaita - suora kansalaisehdokasasettelu ns. alhaalta - ylös -periaatteella, siis ensin kortteli- ja maaseutukylä-äänestys, ja seuraavaksi valitut asetetaan seuraavalle tasolle: kaupungiosa- tai kuntaosa-alueelle, josta taas valitaan --- näin juuri kansan mieleisimmät valiintuvat koko ajan ylöspäin mentäessä ja lopulta Arkadianmäellä istuu juuri kansan näköinen eduskunta :-)

Kiinassa systeemi menee suunnilleen näin.

Näköaloja III (nimimerkki)

Luomalla on poikkeuksellinen kyky nähdä aivan uusia ratkaisumalleja. On arvattavaa, että nykyinen poliittinen valtaeliitti ei tule noita ehdotuksia edes ymmärtämään, siksi paljon se heikentäisi vallitsevaa järjestelmää. Onko se juuri nyt juuri paras järjestelmä?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ei niinkään yllättävä veto, mutta vastaukset "kokoomuslaisten" taholta kylläkin olivat, edustaako ne todellista kokoomusarvomaailmaa!?

Ilkka Luoma

Usko tai älä, mutta palaute oli noin, kuten moneen kertaan täällä olen todennut, mutta kansa antaa nyt vastauksen poliitikoille ;)

Ilkka Luoma

Oli helppo arvata, että 'Koko Kansan Rehellinen Vaaliraha' ei saa kannatusta valtapuolueilta - opposition edustajat sen sijaan innostuivat, kuinka yllättävää ;)

nikke (nimimerkki)

Mistä äänestetään?

Poliittisessa kauneuskilpailussa, jossa on tärkeintä, mikä puolue voittaa. Näennäiskiistojen jälkeen toimitaan yhdessä samaan suuntaan kuin edellinen hallitus.

Kiistellään yksittäisistä asioista ja ratkaisuna tarjotaan kieltoa. Suosituinta on uhkakuvien viljely - manaaja osuu aina joskus oikeaan.

Kukaan - Niinistökään - ei osaa tarjota suuntaa, johon tulisi kulkea. Mistä suunnasta siis äänestää?

Entä keskustelu? Säätiöistä tuli lautakasa. Valmisteltavista asioista ei keskustella Matti I mahtikäskyllä.
Asioiden valmistelu? Kunhan se tapahtuu kahdella kielellä asia on ok.
Asioista ei myöskään puhuta oikeilla nimillä - tasaverotukseenkin siirrytään vauhdilla.

Onko äänestäjien hämmennys nykyisessä tiedon tulvassa siis mahdoton ymmärtää - edustuksellisen demokratian tulee uudistua. Puoluevallan tulee uudistua.

Ilkka Luoma

Kansa osoittaa tyytymättömyyttään jopa vaalijulisteita kohtaan - pinnan alla kytee.

Naukkarinen (nimimerkki)

Ilkka Luoman esitys uudeksi ehdokasasetteluksi on mielenkiintoinen, se toisi demokratian enemmän kansalaisten hyppysiin. Samoin ajatus eriarvoisista edustajista on miltei vallankumouksellinen, eihän vaan Luoma ole ehdokkaana seuraavista vaaleista?!

Ilkka Luoma

Näin kävi, ehdokkuus päätettiin helmikuun 2011 lopulla.

nikke (nimimerkki)

sattumalta vastaavaa esitystä ehdokasasetteluun käsiteltiin huumorilla "kyllä, herra pääministerissä" mennä viikolla. Pääministeri luopui siitä ymmärrettyään moisen ehdokasasettelun olevan puolueiden vallan loppu.

Vaalitapa toki on aivan toinen Britanniassa.

Ilkka Luoma

Avoin kysymys kansalle:

Haluaako kansa todella muutosta, vai haluaako se vain purnata?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Maanantaiaamuna se nähdään, vain kuusi päivää. Loppukiri kaikille ehdokkaille.

Ilkka Luoma

Neljä päivää h-hetkeen - nyt kaikki äänestämään!

Ilkka Luoma

Neljä päivää h-hetkeen - nyt kaikki äänestämään!

Ilkka Luoma

Neljä päivää h-hetkeen - nyt kaikki äänestämään!

Naukkarinen (nimimerkki)

Nykyiset äänestäjät eivät, mutta entä nuo 600.000 äänestämätöntä?

Ilkka Luoma

Nuo 600.000 muuttuvat, tai ainakin osaksi muuttuvat aktiivisiksi, kun ansiosidonnaiset kääntyvät peruspäivärahaksi, ja nuoriso kyllästyy tekemättömyyteen - he ovat alttiina huolehtiville ääriliikkeille, joissa he voivat kokea hyväksytyksi tulemista ja osallistumisen tunnetta.

Kullervo Kuhansalmi (nimimerkki)

Räväkkä ehdotus. Harmi vaan, että tämän päivän poliitikot eivät koskaan anna noita "vaalirahoja" kansalle, vaan mieluummin itselleen, jotta nykypuolueiden valta ja kontrolli säilyvät.

Jos nuo äänestämättömät lähtevät liikkeelle, niin nykyinen poliittinen eliitti kaatuu ja tilalle tulevat uudet, ehkä enemmän kansan näköiset. Yksi parhaita kirjoituskokonaisuuksia mitä täällä on nähty.

Ilkka Luoma

15#
Se ei mene läpi, ellei kansa ryhdy suoraan toimintaan, paineita on - kansa jonottaa osaltansa luukuilta toiselle ja toisaalla kansa kierii suurimmissa ostovoimissaan historiallisten perintöjen koittaessa jakonsa seuraavien 5-30 vuoden aikana.

Siis menee taloudellisesti todella hyvin ja onnettoman kehnosti ja toisaalla henkisyys on kadonnut ja nuoret eivät tiedä mitä tekevät, kun samaan aikaan yksinäisiä vanhuksia on enemmän kuin koskaan ja sairauksien hoito maksaa yhä enemmän. Siinäpä niitä ongelmia näin aluksi - kuka/ ketkä tekee/ tekevät nuo karvaat ja rivakat muutokset, että selvitään?

Rosalyn (nimimerkki)

Nyt tarvitaan täysin uusien luotettavien johtohenkilöiden noste luottamuksen kohottamiseksi niihin, jotka kansaa johtavat.

Ilkka Luoma

Kansa saa Kataisesta uuden pääministerin ja seuraavana vuonna Niinistöstä presidentin ja tunnetusti nämä herrat eivät tule toimeen keskenään.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jos vielä Stubb jatkaa ulkoministerinä, niin Natokiimailijoiden suora on valmis, mutta olihan aikoinaan demusuora: Halonen-Lipponen ja Tuomioja.

Pertti Litmanen (nimimerkki)

Reaalimaailma ja ne ihmiset, jotka tämän yhteiskunnan elättävät eivät hyväksy näiden kympin kerääjien rynnäkköä uurnille, sillä vakaa yhteiskuntarauha on tällöin menetetty, koska eduskuntaan pääsee kaiken maailman hippejä, vaihtoehtoväkeä ja sellaista porukkaa, jotka sotkevat koko Suomen hyvin toimivan hyvävelijärjestelmän.

Ilkka Luoma

18#
Kaltaisiasi yhteydenottoja tuli noin 300, jotka olivat vajaa puolet kaikista soitoista ja viesteistä. Näin me osaksi ajattelemme. Enemistö piti (> 400) 10 vaalirahaa hyvänä - monestakin syystä, ovat kerrotut jo toisaalla.

pertunmaalta (nimimerkki)

Kaikki ihiset eivät mene oopperaankaan, vaikka maksettaisiin. Eduskuntaan ja äänestämiseen tämä ei kuitenkaan täysin sovi analogiaksi, sillä ooppeerassa vain otamme ärsykkeitä tai nautintoja, mutta eduskuntaan voimme myös antaa.

Kansalaiset määräävät "oopperan" sisällön äänestyksellään ja siksi onkin harmillista, kun äänestys ei kaikkia kiinnosta. Motiivina kiinnostukselle voisi olla se, varsinkin jos ennen äänestämättömät lähtevät sanoin joukoin liikkeelle, että eduskunta vaihtuisi suurelta osin. Kansalla on demokratia käsissään vain kerran neljässä vuodeesa, eduskunnan osalta.

Kannattaisi äänestää!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Nyt kaikki äänestämään, rikotaan loputon nukkuvien esiinmarssin nousu!

Ilkka Luoma

Toivottavasti näitä "oopperan määrääjiä" olisi seuraavissa vaaleissa runsaasti - miten saamme kansan liikkeelle, kun valtaa pitävä poliitikkojen seurue ei 10 euron kampanjaa tule hyväksymään?

Ilkka Luoma

Vaalirahatoimikunnan Lauri Tarasti ymmärsi, että kansan äänestysvilkkaus on demokratian elinehto - hyvä huomio ja terävä sellainen. Istuihan komitea kymmeniä miestyökuukausia, olihan se aika jo ymmärtää perusasiat ,-)

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/75714-tulevaisuude...

pertunmaalta (nimimerkki)

Lähetitkö tuon kirjoituksesi myös Tarastille? Siltä vähän vaikuttaa.

Tiainen Jussi (nimimerkki)

Luoma näkyi oivaltaneen tuon Tarastin hoksaman asian jo aiemmin ja realistisemmin. "10 eurolla ääniä" - tulee tuomaan uusia äänestäjiä ainakin noin 200.000, jolloin eduskunta näyttää jo aivan eri näköiseltä kuin nykyinen.

Ilkka Luoma

Olisi ollut aikaa viedä tämä vaalilaki läpi, mutta oli odotettua, että valtapuolueet eivät tätä halunneet.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Oletko kysynyt persujen kantaa asiaan?

Ilkka Luoma

Ei vaatinut kummoista oivallusta, mutta palaute oli tyrmäävä, luettavissa edellä.

Tiainen Jussi (nimimerkki)

Mikäli tämä ajatus ja idea leviää, sillä on kansalaisliikkeen mahdollisuus, tosin se jakaa entisestään kansakuntaa kahtia.

Ilkka Luoma

26#
Tarasti aloitti tahtomattaan tämän 10 euron kampanjan - "kansaa et saa väkisin pieninä paloinakaan uurnille", mutta houkutteella saada kymppi + se todellinen arvostus valtion taholta, että se oikeasti haluaa nostaa äänestysprosenttia, panee kansalaiset liikkeelle - ainakin 200.000 uutta äänestäjää tulee remmiin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jokainen äänestämätön parantaa Kataisen mahdollisuuksia pääministeriksi!

Zavidox (nimimerkki)

Tämä juttukokonaisuus on Ilkka Luoman helmi, paras ja konkreettisin, sillä olisi nimittäin todella suuri merkitys politiikkaan, sen valiintumiseen ja toteutumiseen laajempien kansanryhmien eduksi.

Ilkka Luoma

Näytti syntyvän Tarastin "pakosta" suomalainen nuoralla tanssi - ei kansaa mihinkään pakote, ei edes rintamalle.

Jos kansa kokee yhteenkuuluvuutta ja intoa tehdä jotain - se tekee, niin myös äänestyksessä.

Jos valtio satsaa 47 miljoonaan euroa kansalaisvaalirahaan - on se rehellisin ilmoitus tavallisille ihmisille, että heidän ääniään oikeasti kaivataan!

Näin helppoa se olisi - mutta nykyeduskunta tuskin rahoitusta järjestää, sillä silloin he eivät olisi enä vallassa vuoden 2011 jälkeen...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Joka vuosi jaetaan puoluetukea kaikkinensa noin 50 miljoonaa, siis vaalikaudessa 200 miljoonaa, entä tämä Koko Kansan Rehellinen Vaaliraha, sehän maksaa maksimissaan jakokustannuksineen noin tuon yhden vuoden puoluetuen!

Tuula Heino (nimimerkki)

Olikohan Tarasti lukenut Ilkka Luoman kirjoittaman jutun 10 eurolla uurnille?

Ilkka Luoma

31#
Jos olisi, niin täältä se olisi pitänyt lukea, en lähettänyt hänelle, mutta monelle poliitikolle kyllä.

kynämies (nimimerkki)

Tarastin pakko laskee intoa äänestää, mutta Luoman 10 euroa lisää äänestysvilkkautta.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Lisäisikö "kympillä onneen" tyhjien äänestyslipukkeiden määrää?

Ilkka Luoma

Aihe on saanut laajan huomion, Tarastin pakko sai kansakunnan takajaloilleen, mutta 10 euron ehdotus ei saanut kuin vajaat puolet huolestumaan "roskaväen ja pummien" arvaamattomista valinnoista, joilla nykyinen hallitus ja eduskunta laitettaisiin romukoppaan - aiheellinen huoliko?

kynämies (nimimerkki)

34 Vanhanen ja Katainen eivät anna sellaista vaalirahaa, joka lisää kansalaisten omaehtoista intoa uurnille.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Vanhanen juonii uusia lautakasoja perheyhtiöiden yhdistyksessä.

Ilkka Luoma

Ei Matti niin huono ollut, hän kuitenkin johti maatamme pääministerinä seitsemän vuotta - ei hullumpi saavutus. Mikä oli lopulta professori Tatu Vanhasen, Matin isän rooli taustavaikuttajana?

Ilkka Luoma

Voisivatpa antaa, tarkemmin miettien - saattaisi olla, että kansa antaa äänivyöryn kiitokseksi 10 eurosta, ja hävinneet saisivat vettä myllyyn, että hallitus osti itselleen uuden hallituskauden!?

Ilkka Luoma

23#
En lähettänyt, etsin spostiosoitetta, jotta olisin lähettänyt - mutta ei löytynyt.

Sari Mikkola (nimimerkki)

Hämmästyttävä kirjoitus, voiko nuo reaktiot olla todella noin kuten on todettu!?

Felix Mattson (nimimerkki)

Yllättäviä nuo reaktiot, ja noin paljon.

"Se kellä on, suojelee sitä ja kenellä ei, koettaa toiselta ottaa".

Ilkka Luoma

"Mitä tavarallisesti rikkaampi, sen korkeampi aita"

Suomi on revitty karkeasti kahteen leiriin.

Mauri Virtanen (nimimerkki)

Eräs parhaista oivalluksista kansan syvistä riveistä. Harmillista on se, että vallass olevat nykypoliitkot eivät rahaa tule myöntämään, koska heidän aikakausi menee näin tehtynä ohi ja uudet voimat valiintuvat eduskuntaan. Näin se vain on, voidaan sanoa, että nykyhallitus vie kansaa kuin pässiä narussa!

Luoman ehdotus ja ajatus on vallankumouksellinen, rehellinen ja toimiva. Saa nähdä, mikä ryhmä ottaa tämän ohjenuorakseen, esim. jos Timo Soini ymmärtää asian, saa hän seuraavista vaaleista ne kuuluisat 18 kansanedustajaa, mutta millaisia he ovat? Soinilla on lähempänä kuin hän luuleekaan erinomainen ehdokas, joka vetäisi perässään monia muitakin, ei tarvitse kaukaa hakea :-)

Ilkka Luoma

Oivallus ja oivallus, sanoisin pikemminkin, että aivan normaalia maatiaisjärkeä tavalliselta kansalaiselta!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Usein parhaat keksinnöt ovatkin aika yksinkertaisa, sillä niiden arvon ymmärtää "ymmärtämätönkin".

Pekka Ljuqvist (nimimerkki)

Tämä on mielestäni "Ilkka Luoman" kirjoitusten eräs ehdoton helmi. Tässä kohtaavat yhteiskunta, tekeminen ja into löytää jotain sellaista, joka on vaarallisesti kadonnut.

Ilkka Luoma

Myöhäinen kiitos lausunnostasi ;)

Markku Pyy (nimimerkki)

Loistava ehdotus Luomalta. Nythän Kokoomus ja Ruotsalaiset eivät edes hyväksy rahallisia kattoja, joka on heidän näkökulmastaan ymmärrettävää. Money talks!

Ilkka Luoma

Tarastin työryhmän loppulauselma kaatuu Kokoomuksen vastahankaan - mikäli Kokoomus ei saa käyttää runsaasti, lähinnä yritysten lahjoitusrahaa, saavat he vaalitappion.

Kokoomus on rahaohjattu puolueapparaatti, joka käyttää tiukasti ja määrätietoisesti kaikki nykyoppien mukaiset markkinatalousjipot saavuttaakseen näennäishuomiota - ilman syvempää asiasisältöä.

Varsinainen vaaliraha on suora tuki kansalle, jotta se "villiintyen" tosissaan jonottaisi uurinille - eikä vain ruokajonoihin...

Lena Gusev (nimimerkki)

Kaikkia äänioikeutettuja hienosti huomioiva kirjoitus. Tällä tavalla näppärästi väistetään äänestyspakko ja silti saadaan korkea äänestysprosentti! Melkoinen oivallus kirjoittajalta.

Lena Gusev (nimimerkki)

Vielä kysyisin onko rikkaan ääni merkityksellisempi kuin köyhän? Ja pitääkö näin olla, viittaan yllä olevaan keskusteluketjuun ja sen sisältöön "pummeista ja roskaväestä - hupiäänestäjistä"!

Ilkka Luoma

Olen pohdiskellut mitä merkitsee viesti USA:sta, jossa on sanottu kautta aikain, että juutalaisen ääni vastaa kuutta tavallista.

Lena Gusev (nimimerkki)

Aika järkyttävää tuo roskaväeksi haukkuminen, missä on suomalainen korkeakulttuurikansa? Onko tämä sittenkään avoimesti inhimillinen maa, vai onko nyt kyseessä kuitenkin pieni ja äänekäs vähemmistö?

Ilkka Luoma

Katsotaanpas kuinka hallitus käsittelee Tarastin raporttia. Ja mikä vieläkin mielenkiintoisempaa, on se kuinka hallitus suhtautuu suoraan kansalaisvaalirahaan - tähän 10 euroon - sillä he tietävät sen ehdotuksen julkisuuden ja kansakunnan äärilaidoiltaan olevat mielipiteet, samalla hallitus ja ministerit tietävät, kuinka kansa asemoi näitä mielipiteitä kuhunkin puolueeseen!

Heikki Kuitunen (nimimerkki)

Nappiin osunut kirjoitus! Mutta ei koskaan toteudu, kukaan vallassa olija ei ole niin tyhmä, että sahaa samalla oman oksansa.

Ilkka Luoma

Entä, jos kansa vaihtaa nyt poliitikot, jotka sanoivat aina ennen, että pitää vaihtaa kansa. Kekkonen sen sijaa aikoinaan tuumasi, ettei vaihda kansaa, mutta vaihtaa kansan mielipiteen ;)

TourneeFile (nimimerkki)

Täyskymppi Luomalta. Arkirealistinen kirjoitus, joka koskee kerrankin rakentavasti koko hiljaista osaa kansaa, joka ei meuhkaa esimerkiksi täällä blogeissa.

Näyttää olevan niin, että täällä US blogilla on menossa kilpa vain siitä, kuka yrittää nokkelimmin kirjoittaa ja mennään usein täysin sellaisille alueille, joilla ei ole juuri mitään käytännön merkitystä.

Tämä kirjoitus osuu kohdalleen, kiitos Ilkka Luoma!

Ilkka Luoma

Kiertoajelutiedosto: Maassamme vallitsee kirjoittamisen vapaus ilman toisen parjaamista, joukossa myös tunnetusti tyhmyys tiivistyy, vai onkokaan se niin!?

Kiitos kannustuksesta! :)

Ilkka Luoma

Saldoa tähän päivään saakka:

Kirjoitus on ilmeisesti julkaistu muuallakin lehdistössä, koska soittoja ja yhteydenottoja on satanut nyt noin 1200, joista negatiivisia, siis sellaisia, joissa ajatus haukutaan roskaväen ja ymmärtämättömien ihmisten manipuloinniksi äänestämään rahalla - näitä on noin 450.

Niitä, jotka pitävät asiaa positiivisena - lähinnä siltä osin, että myöntäessään tuon 10 euroa per äänestäjä, valtio osoittaa todellista halua nostaa äänstysvilkautta, noita onkin sitten noin loput.

Välimuotoja ei juuri ole, koska nyt ovat olleet selvästi liikkeellä he, jotka ovat muutoinkin aktiivisia. Roskaväen agitoijaksi haukkuneet eivät pääsääntöisesti anna ja kerro nimeään.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Olet ehdokkaana, onko tämä idea tuomassa sinulle ääniä eduskuntaan? Mitä luulet?

Ilkka Luoma

Kyllä. Saa äänestää - 271 Uusimaa ;)

TourneeFile (nimimerkki)

edell,

vahvistaa käsitystä jakaantuneesta kansasta.

Ilkka Luoma

Repikö Kokoomus kansakunnan kahtia?

TourneeFile (nimimerkki)

Huom! nyt myös epäonnistuneet puheenjohtajavalinnat. Tuolla kympillä saataisiin suuri muutos aikaiseksi, tai siis vajalla 50 miljoonalla!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Halpa hinta todellisesta kansan suorademokratian lisäämisestä.

Ilkka Luoma

Koko kansan vaaliraha esim. kymppi uudistaisi samalla kaikkia puolueita, koska kenelläkään ei olisi ns. salettia asemaa, vaan jokainen joutuisi oikeasti pohtimaan mitä seuraavaksi tekee - huomioiden täysin uudet äänestäjät!

Ahnen Erbe (nimimerkki)

Kirjoittajaltaan erinomainen ehdotus äänestysprosentin nostamiseksi aidolla ja kansaa kiinnostavalla tavalla. Jos näin menetellään, niin varmasti veri vaihtuu eduskunnasta! Kannatan ja kiitos Luomalle oivasta ja ennakkoluulottomasta ideasta

Håkan Svedström (nimimerkki)

Luoma, mitä luulet, onko noiden "roskaväki" sanontojen takana hallituspiirit?

Ilkka Luoma

Nuo pari sataa yhteydenottajaa eivät nimeään pääsääntöisesti ilmoittaneet ja ne jotka ilmoittivat, sanoivat sen niin rehdisti, etten puolue-paljastuksia julkaise.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kerskakokoomuslaiset, nuo lehtiset jne ...

Ahnen Erbe (nimimerkki)

voi ainakin sanoa, että nykyhallitus ei tuota vajaan 50 millin "vaalirahaa" anna.

Myllyniemi (nimimerkki)

55, voidaan ainakin sanoa, etä hallituspiirit eivät tuota rahaa anna, se tuottaa heille automaattisesti häviön seuraavista kansan vaalirahalla tuetuista vaaleista.

Ilkka Luoma

55#
Ehkä heitä aktiivisesti kannattavat piirit.

Myllyniemi (nimimerkki)

Kuka esittäisi valtiovarainministeri Kataiselle tämän ehdotuksen rahavarauksen vuoden 2011 budjettiin, mitähän Jykä sanoisi?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Torppaisi heti nuo rahat, oman puolueen kannatus laskisi, koska markkinoille tulisi aivan uusia äänestäjiä, olisi varmaa, etteivät he Kokoomusta äänestäisi.

Ilkka Luoma

59#
Samaa voitaisiin kysyä myös Matti Vanhaselta ja Timo Soinilta :-) Vastaukset osaisi jo melkein arvata ...

Tiainen Paavo (nimimerkki)

Rahalla houkuttelu ohjaa ihmistä ei-omaehtoiseen ajatteluun valinnassaan. Äänestäminen pitäisi kokea kansalaisvelvollisuutena, mutta pakottaakkaan ei voida.

Ilkka Luoma

Perusteltu huomio, moni hakee vain tuon kympin ja jättää tyhjän lapun, mutta sekin on kannanotto - ja nuo tyhjät pitäisi erikseen luetteloida.

Tiainen Paavo (nimimerkki)

kun tämän linkin alta oleva juttu yhdistetään tähän, niin mitä seuraakaan?

http://ilkkaluoma.blogit.uusisuomi.fi/2009/11/11/u...

Kuurne (nimimerkki)

Lainaus:

"Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä ..."

Ilkka Luoma

"Roskaväki" kykenee vaihtamaan aika monta kansanedustajaa!

Ilkka Luoma

63#
olihan sekin lainaus... mutta tuota voi ajatella hyvin monella tavalla!

Joidenkin mielestä "roskaväki" ei siihen kykene.... (alkuperäistä tekstiä ajatellen)

Peter Bergmann (nimimerkki)

Tässä on maaperää uudelle vastuuvihreiden vaalikampanjalle!

Ilkka Luoma

Keitä he ovat - nämä vastuuvihreät?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Aidot luonnonpuolustajat, ei kasvutaloudelle sanovat.

NeuvonenR (nimimerkki)

kun aitovihreiden big boss lukaisee tämän jutun, herää kellot ja aate + idea!

Ilkka Luoma

Ensimmäinen tyly vastaus aktiivipoliitikolta:

"Ei pitäisi houkutella sellaisia ihmisiä rahalla äänestämään, joilla ei ole täyttä käsitystä nykyisestä poliittisesta järjestelmästä - on olemassa vaara, että valinnat eivät vastaa vallitsevaa käytäntöä"

- hei haloo! Lausunto oli hämmästyttävä - ja kertoi kyseisen poliitikon puolueen periaatteet.

oikeutta Suomeen (nimimerkki)

Joskus on Suomilaiva niinkuin ei sillä olisi edes ohjausvauhtia. Kaikki tapahtuu slowmotionissa niin ei ole kumma jos kansa väsyy odottelemaan poliittisia muutoksia.¨kun mitään ei tapahdu. Kansan kaikki edustajat vaihtoon joka vaaleissa eikä niinkuin nyt Lipposet ja muut töppöset toimivat vain jarrukapuloina

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Millainen perämies Katainen olisi?

aavasaksa (nimimerkki)

Luoma on oivaltanut asian ytimen. Korkea äänestysprosentti alhaisella määrällä kirkkoveneitä on kansallinen etu, ja laajasti.

hakki47 (nimimerkki)

Korkea äänestysprosentti korkealla määrällä Kirkkoveneitä on kansallinen etu. Kansallisesti.

http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/2009/11/04/po...

http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/2009/11/09/wa...

http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/2009/11/12/mu...

JOKU MUU eduskuntaan 2011

Gideon Gnut (nimimerkki)

Luoman avatar kertoo koko jutun.

Raaseporin (nimimerkki)

Eikö joskus Neuvostoliitossa ollut äänestysprosentti 100% ja joskus joku edustaja sai kaikki äänet?

Ilkka Luoma

Kuten jo aiemmin on todettu - pakolla ei saada todellista tulosta, vaan positiivisella houkutteella ja vetoavilla ehdokkailla.

aamukerääjä (nimimerkki)

65 luettuani kirjoituksen halusin sanoa repliikin, mutta se olikin jo sinun vastauksessasi :-)

kiiltokuva (nimimerkki)

Aivan. Tämä kirjoitus luo mahdollisuuksia uudelle vihreälle liikkeelle, jolta ei perusasiat ole kadoksissa.

Ilkka Luoma

Toivottavasti nuo uudet aitovihreät ottavat ohjelmaansa sellaista, joilla saadaan suuret massat liikkeelle, siis nuo äänestämättömät - ehkä kansalaisen oma ja suora vaaliraha puree...

paavo poikela (nimimerkki)

Alustuksessa mainitut yli miljoona äänestämätöntä äänestäjää ovat potentiaalisia aitovihreiden äänestäjiä, 10-15 prosentin osalta.

Ilkka Luoma

Ovatko nykyvihreät materialisoituneet liiaksi?

Matias Kaartinen (nimimerkki)

Aika tylyä tilitystä tavallisen kansan yhteydenotoista, lienee totta, kun kyseessä on niin omaisuuttaan puolustavien esiinmarssi ja toisaalta niiden äänestämättömien, joiden voitaisiin arvella numeronsa piirtämään. Eivät kaikki edellä kuvattuja kirkkoveneitä piirtele.

Ilkka Luoma

Hämmästyin oikeasti palautteesta, ainut lohtu oli se, että enemmistö oli positiivisia siihen, että tuon vaalirahan antaessaan - uskoivat valtion olevan tosissaan sitä mieltä, että äänestysprosenttia pitä nostaa, kaikin keinoin - sillä sehän on ainut tae demokratian lisääntymisestä!

Ilkka Luoma

Asian ympärille kuulemma rakennetaan kansalaisliikettä? Kannatan, lunnollisesti .-)

Håkan Svedström (nimimerkki)

Tämä on "elämääkin suurempi juttu", voisiko pitää paikkansa tälläinen kahtiajako???!

huttunen ari (nimimerkki)

Arvelempa, että suuri kansan enemmistö allekirjoittaa tämän idean ja konkreettisen ehdotuksen.

Ilkka Luoma

Saa nähdä kuinka laajalle juttu leviää - nyt yhteydenotot ovat laantuneet, ehkä 1500 spostia, tekstiviestiä ja puhelua on tullut ja raportti niistä onkin jo aiemmin annettu.

heinonen (nimimerkki)

Timo Soinin kannattaisi hyödyntää tämä Ilkka Luoman masinoima kansaan hyvin menevä ajatus, ja sehän on jo valmiiksi hyvin laajasti markkinoitu.

Ilkka Luoma
simo suomalainen (nimimerkki)

Tässä on yksi hyvä esimerkki sisällöstä, joka on hyvä, mutta kirjoitusasu vaikeaselkoinen.

Kommentti liittyy "Ilkka Luoman" artikkeliin kansallisesta identiteetistä ja siellä kimmonneeseen debattiin kielestä ja kirjoittamisesta.

Unto Merijoki (nimimerkki)

Mitähän äänestämättömät suomalaiset tuumaavat tästä?!

Ilkka Luoma

86#
Sitä tietoa nykyhallitus ei halua tietää - sillä se on suurin uhka nykyhallituksen vallassa ololle. Vaihtoehtolehdistö on löytänyt tämän 10 euron politiikan....

salolainen (nimimerkki)

Tuo ehdotus pitää saada laajaan tietoon aivan tavallisten kansalaisten korville ja huulille. Siinä on oikeasti ideaa ja toteuttaa demokratiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Ilkka Luoma

Nyt käydään laajaa keskustelua siitä, että pitääkö ääniä "ostaa" - siis houkutella uurnille, tätähän sinänsä ehdokkaatkin vaalimainonnallaan koettaa myös tehdä, mutta huonoin tuloksin. Jos otetaan puoluetuki pois ja jaetaan se suoraan kansalle (äänioikeutetuille) - voisiko se olla suorempaa ja tehokkaampaa demokratiaa...?

Joonas Koistinen (nimimerkki)

Nuorisoon vetoava aloitus. Uskoisin, että jos tuo toteutetaan, niin äänestysprosentti nousee yli 80:een, sehän se sitä demokratiaa olisi.

salolainen (nimimerkki)

Kurkkasitko Joonas noita kommentteja ihmisiltä, jotka hikeentyivät roskaväen agitoimisesta, mitäs luulet, herättääkö vastarintaa ja muutoshalukkuutta!

mercury-3 (nimimerkki)

Mitä seuraa, jos eduskunta vaihtuu liiaksi ja uudet edustajat ovat kokemattomia, koska "tämä ymmärtämätön uus-ennen-äänestämätön roskaväki" äänestää protestieduskunnan, uskotko heidän hoitavan asioita kuten vanha "hyväksi havaittu"?

Viljanen (nimimerkki)

hallinnollinen kaaos. Tässä vastaus numerolle 92

Ilkka Luoma

93#
Voitko perustella kaaostasi tarkemmin?

Timo Pekka Ahonen (nimimerkki)

Hyvä kirjoitus Luomalta. Tuolla idealla syntyisi muutos!

Ilkka Luoma

95#
Missä nuo puolueet ovat - eikö paremminkin uudet kansalaisliikkeet ehdokasasetteluoikeudella?

jutikkala-kalle (nimimerkki)

Veikkaanpa, että nimimerkki tai ei - Ilkka Luoma on ehdokkaana seuraavista vaaleista ja näillä kirjoituksilla, jos vielä osaa puhua, mennään läpi.

virolgi (nimimerkki)

Seuraavissa presidentinvaaleissa ei-poliittinen vaihtoehto lisäisi äänestysvilkkautta. Ollila ja Hämäläinen?

Lehrmann-Sakkinen (nimimerkki)

Onko noin, että eräät suomlaiset voivat suhtautua noin osaan omista kansalaisista!

Ilkka Luoma

100#
Kyllä se niin vain on. Kansalais- eli veljessodat ovat usein sodista raaimpia - jopa serkku vastaan serkku!

Ilkka Luoma

98#
Ei ole nimimerkki - vaan aivan oikea tavallinen ihminen :-) On kunnia-asia kirjoittaa omalla nimellä, suoraan. Kannetaan vastuu kirjoituksista.

Nousiainen (nimimerkki)

kuitenkin kirjoituksena yllättävä ja mahdollisuuksia tuova. Kannatan kansan vaalirahaa, se on todellinen keino nostaa kansanvaltaa ja demokratiaa.

Ilkka Luoma

Kansan vaaliraha onkin rehellisin tapa jakaa koko kansan "puolue- eli äänestystukea" nostaen näin äänestysprosenttia ja näin paremmin toteutu kansan tahto - laajemmin.

K Veikko

Vaalirahan antaminen on hyvä ajatus. Luonnollisesti siitä valtion jakamana aiheutuu aikamoiset kustannukset.

Rehellisyyden nimissä kaikki kustannukset pitää tuoda avoimesti esiin ja kertoa jokaiselle äänestäjälle rahan kuittaamisen yhteydessä annettavalla kuitilla:

Teille on annettu vaalirahaa seuraavan laskelman mukaisesti:

Myönnetty vaaliraha
10,00 eur

Vaalirahan jakamisesta aiheutuva kustannus
15,00 eur

Yhteensä
Olette velkaa valtiolle
5,00 eur

Velka peritään teiltä seuraavan verotuksen yhteydessä ja se on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä.

Nousiainen (nimimerkki)

Viis, hauska, heh. Maksaa valtiolle: ÄÄnioikeutetut - ei uurnailla kävijät x 1,3 eli noin 5o miljoonaa, mutta se menee suoraan kansalle ja vaalivirkailijoille, ei puolueille.

Nousiainen (nimimerkki)

Lisäys:
Ei maksa valtiolle, kun poistetaan samassa yhteydessä puolueiden saamat rahat.

Ilkka Luoma

107#
Kannatetaan. Puolueet voivat tehostaa omaa talkootyötänsä - kaikesta ei aina tarvitse maksaa!

Ilkka Luoma

105#
Olisiko vaalivirkailijoilla tuon kympin jakamisessa talkoohenkeä - saavathan he jo nyt korvauksen tuosta työstä. Ylimääräiseksi kuluksi syntyy noiden kymppien kuskaaminen äänestyspaikoille.

Michael System (nimimerkki)

Herättävä aloitus, mutta tuota rahaa yksikään vallassa oleva poliitikko ei anna, koska hän ei ole enää seuraavista vaaleista vallankahvassa. Niin se vain on.

Hanko-Utsjoki (nimimerkki)

Puolet puoluetuesta kansan vaalirahaan ja puolet kirjastojen kehittämiseen, johan on kansalaisdemokratiaa!

Michael System (nimimerkki)

111 kerrankin ehdotus, jossa jyrähtää kansalaisdemokratia, mutta miksi se ei kuitenkaan toteudu?

Hanko-Utsjoki (nimimerkki)

Juuri äsken uutisissa prof. Martikainen arvioi, että politiikalta on kadonnut yleisö, eikä vaalien myöhentäminen kevään aurinkoisille päiville lisää äänestysintoa, mutta yllä esitetty kymmenen euron koko kansan vaaliaktiivisuusraha lisää ja rutkasti, samalla eduskunta vaihtuu reippaasti :-)

Ilkka Luoma

113#
Martikainen sanoi muutakin: Poliitikot ovat menettäneet suuren kansan luottamuksen (vapaa mukaelma).

Michael System (nimimerkki)

Martikainen sanoi myös rivien välistä, että uusilla toimijoilla on nyt paikkansa, esimerkiksi kansalaisliikkeet. Niille pitää vain järjestää ehdokasasetteluoikeus, kuten puolueillakin.

Ilkka Luoma

Martikainen sanoi lisäksi, että politiikanhoito on historiallisessa kriisissä ja kansa etsii muita vaikutekanavia - tämäkin rivien välistä.

Michael System (nimimerkki)

Historiallinen kriisi eliminoidaan vaihtamalla poliitikot, eikä kansa, niin kuin he mieluusti huumorilla sanovat.

Tilastopetteri (nimimerkki)

tähänkin liittyy adressi, mutta se ei ole juurikaan kansalaisia kiinnostanut.

Ilkka Luoma

118#
olet oikeassa - se ei saanut suosiota, vaikka suoraan otettuja yhteyksiä on ollut jo yli 1000 - spostilla, tekstiviesteillä ja puheluin. Ehkä oman nimen laittaminen listaan voisi tuoda leimautumista näihin "vähäosaisiin"?

Kauko Niemi (nimimerkki)

YLE:n aamuTV:ssä poliuitikot haikailivat suuremman äänestysinnon perään, uskovat vaalien myöhentämisen kevääseen nostavan kansalaisten intoa, mutta unohtivat saman tien, että syy äänestämättömyyteen on heissä itsessään!

Haastatellut poliitikot:
Annika Lapintie (vas.)
Timo Kalli (kesk.)
Petteri Orp (kok.)

Kauko Niemi (nimimerkki)

Ilkka Luomalle:

Lähetä tuo alustuksesi noille edellä mainituille poliitikoille, ehkä kirjoituksesi voisi avata heidän silmiään?

Kauko Niemi (nimimerkki)

http://www.adressit.com/vaaliraha

on saanut vain 19 nimeä!, vaikka asia kiinnostaa varmasti kymmeniä tuhansia, onkohan tuo adressi markkinoitu oikein?

Ilkka Luoma

122#
olet oikeassa - vain 19 nimeä. Adressit ovat myös "turvallisuushakuisia" - mm. meneillään oleva hyvän asian kirjastoadressi kerää koko ajan nimiä [ http://www.adressit.com/kirjasto ] - jo yli 1000 nimeä, mutta Vaaliraha-adressi voisi leimata kannattajaansa (?)

tonteri m (nimimerkki)

Aamuteeveessä Petteri Orpo Kokoomuksesta kaipasi sähköistä äänestämistä, joka pelastaisi romahtaneen äänestysinnon, sattui vain Petteriltä unohtumaan, että poliitikot itse ovat ongelman aiheuttaneet. Miksi ei tunnustanut?

Ilkka Luoma

124#
Viittaamatta Orpoon, eivät monet poliitikot edes ole avanneet simiään ymmärtämään, saati sitten näkemään luomaansa ongelmaa ja epäluottamusta kansalaisten piiriin. Muistettakoon, että demokratia eduskunnan osalta kohtaantuu vain kerran neljässä vuodessa - ja nyt seuraavista tapahtuu muutos - suuri muutos.

Kauko Niemi (nimimerkki)

Politiikan vaihtoviikot alkavat, Keskustan johto vaihtoon, sitten Kokoomus ja lopulta demaritkin, mutta milloin kansa alkaa äänestämään?

Kauko Niemi (nimimerkki)

unohtui,
näin toteutuu poliitikkojen vaihtoon laitto, eikä kansan, kuten nokkelimmat poliitikot ovat veistelleet :-)

Kauko Niemi (nimimerkki)

ja vielä,
koko kansan vaaliraha otetaan puolueiden verovaroin ylläpidetystä puoluetuesta. Näin toteutuu todellinen kansanvalta, siis paljon puhuttu demokratia!

Ilkka Luoma

Saa laittaa vastineet myös samaan kommenttiin.

Eräs suuri puolue on herännyt tähän mahdollisuuteen, ottivat sen tutkittavakseen, tavallaan tämäkin on demokratian pieni osavoitto :-)

Saara Toivonen (nimimerkki)

Älkää houkutelko ymmärtämättömiä nykypolitiikkaa sotkemaan typerillä äänestyspäätöksillä. Eduskuntaan voi valiintua täysin epäkelpoa väkeä.

Tellervo Kukko (nimimerkki)

Erinomainen kirjoitus Ilkka Luomalta. Jotain uutta syksyn arkiharmauteen!

Ilkka Luoma

Kiitos edelliselle ja näyttää siltä, että kansalaisen vaaliraha on saamassa kansalaisliikkeen nousuun. Kansalaisdemokratia toteutuu suorimmalla tavalla, siirtämällä puolueiden verovaroin operoidut tuet suoraan kansalaisten käyttöön.

Klockars (nimimerkki)

Idea on erinomainen ja ansaitsee kansalaisliikkeen, jo senkin vuoksi, että poliitikot huomaavat, että kansa osaa ottaa ohjat itsekkin omiin käsiin.

Ilkka Luoma

133#
Toivottavasti ajatuksesi poliitikkojen huomioimiskyvystä ei ole liian toivorikasta :-)

Ilkka Luoma

Seuraavien eduskuntavaalien ensimmäinen vaalitapahtuma pidettiin eduskunnan pikkuparlamentissa - Sanna Perkiön tilaisuudessa, jossa kuorrutuksena oli ilmastonmuutos, mutta tulihan se lause sieltä:

Äänestäkää!

Trempo (nimimerkki)

Loistava idea, tuolla koko kansa vaalirahalla nostetaan reippaasati äänestysprosenttia, mutta Aku Ankan saamat äänet kasvavat myös.

kuokkavieras (nimimerkki)

Ilkka Luoma on tässä kertonut suorin sanoin mitä Suomessa pitää tehdä politiikan osalta, jotta kansa saadaan mukaan. On kuitenkin todennäköistä, että nykyiset poliitikot eivät tätä kansalaisen vaalirahaa toteuta, vaikka enemmistö olisi sen takana ... kansasta.

Juha Metso (nimimerkki)

eräs parhaista poliittisista ja koko kansaa koskevista ideoista, tarttuuko 'hauki kaislikosta' - Timo Soini?

Juha Metso (nimimerkki)

jatkan:
Timo Soini on niin itseään täynnä, että hän on sokea kuin farisealaiset, varsinkin älykkäämmille oivalluksille, kuin hänen "lähti kuin hauki kaislikosta".

reunanen (nimimerkki)

komppaan alustajaa täysillä, loistava keksintö! Todellista kansandemokratiaa.

reunanen (nimimerkki)

kannatan puoluetuen siirtoa kansalaisten vaalirahaksi!

Ilkka Luoma

Ehdotin muutamalle tuntemalleni aktiivipoliitikolle kansalaisen vaalirahaa - syntyi syvä hiljaisuus, vastaukset olivat kutakuinkin kaikilta samanlaiset (eri tilanteissa):

Mitä siitä seuraa, jos äänestetään ajattelematta? ---- !!!!!

reunanen (nimimerkki)

142 Et kuitenkaan kerro ketä nämä ajattelemattomat aktiivipoliitikot ovat?

Ilkka Luoma

143#
En. Niin sovittiin. Puoluevärin voitte arvata, ei ollut ainakaan punainen - he ovat suopeimpia koko kansan vaalirahalle.

Vihavainen (nimimerkki)

Tänään oli ensimmäinen kerta, kun tulin kommentoimaan. Olen lukenut Ilkka Luoman kirjoituksia aktiivisesti ja tämä on oivallus, jonka suurin osa kansasta ymmärtää, entä mäellä olevat poliitikot?

Ilkka Luoma

145#
Kiitos, ja hyviä komentoijia tänne tarvitaankin :-)

Koko Kansan Vaaliraha - KOKAVA nostaa päätää jo puolueissa, ehkä päättäjät heräävät, että kansakunnalla on kaksi tärkeää asiaa:

-työllisyys
-äänestysprosentti

Vihavainen (nimimerkki)

Presidentin lautasen vientiyritys tulee muuttaman kansalaisten äänestystä seuraavissa eduskuntavaaleissa, jos siihen yhdistettäisin koko kansan vaaliraha, voisi arvata, että eduskunta muuttuu suuresti ja todella suuresti.

Vihavainen (nimimerkki)

+
ainakin Sasi tulee jäämään rannalle, jos yleensä enää ehdokkaaksi käy.

Vihavainen (nimimerkki)

jopas pätkii, kun ei kerralla osaa kirjoittaa,

ja kaikki ne, jotka hölmöyttään ilkkuvat lautasjupakassa Halosta kohtaan, ottamatta sinänsä kantaa Halosen presidenttiyteen.

Kepsis-skeptikko (nimimerkki)

Hieno idea, mutta valitettavasti ei mene läpi, kuten täällä jo monet ovat sen huomanneet. Kansa halusisi, mutta poliitikot eivät, mihin jäi kansandemokratia?

Ilkka Luoma

150#
Näin se vain on - nykypoliitikot käsittivät (haastattelu), että koko kansan yleinen vaaliraha ei valiinnuta heitä eduskuntaan, siispä estetään se. Mitä sanoo "hauki kaislikosta farisealaisittain" Timo Soini? Ymmärtääkö hän?

Vihavainen (nimimerkki)

se edustaja, joka siirtyy koko kansan vaalirahan taakse, menee läpi kuin hauki kaislikosta, ellei ole farisealainen :-)

Vihavainen (nimimerkki)

lisäys,

ja ellei hauki kaislikossa ole tuttu, niin perussoinilaiset sen tuntevat

Kepsis-skeptikko (nimimerkki)

Tänään Luoma puhui YLE:n Ylenaikaisessa kansalaisliikkeistä ja niiden huomisesta. Peräänkuulutti suoraa otetta itse kansalaisilta. Aiheena oli Helsingin kaupungin lakkautuslista, mm. tietyt kirjastot.

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Ongelma tuossa äänestysrahaideassa on oikeastaan siinä, että se oikeastaan vain kätkee todellista ongelmaa. Eli ei äänestysprosentin alhaisuus ole se ongelma vaan väinpitämättömyys/tyytymättömyys poliittiseen järjestelmäämme. Eli jos äänestyspalkkiolla "korjattaisiin" äänestysaktiivisuutta, olisi se pikemminkin korjaus julkisivuun kuin todelliseen tilanteeseen. Se ei tarkoittaisi välttämättä lainkaan sitä, että demokratiamme uskottavuus paranisi, tai sitä että äänestäjät tuntisivat paremmin voivansa vaikuttaa siihen miten yhteisiä asioita hoidetaan.
Tavoitteena pitää olla demokratian uskottavuuden parantaminen ei pelkän äänestysprosentin nostaminen.

Ilkka Luoma

Halosen mollaamisyritykset nostavat seuraavien eduskuntavaalien äänestysprosenttia, sillä uurnille raahautuu myös sellaisia, jotka eivät normaalisti äänestä - ja heidän äänet eivät ainakaan kolahda niille, jotka presidenttiä nolasivat - on huomattavaa, että lähes 70% kansasta on tyytyväisiä Haloseen - kaikki muut paitsi kokoomuslaiset.

Ilkka Luoma

155#
Oletuksena vilkastuva äänestyskäyttäytyminen nostaa suuremman ehdokaskirjon kuin normaalisti - lisä- ja uusien äänien toivossa.

On selvää, että koko kansan vaaliraha tuo satojatuhansia uusia ääniä, jolloin demokratia toteutuu uusina ja uuden tyyppisinä ehdokkaina ja he tuovat muutoinkin aivan uusia äänestäjiä - ns. lumipalloefekti.

Ryymänen ari (nimimerkki)

Valmis ehdotus, jonka taakse koko tavallisen kansan on helppo asemoitua.

Ilkka Luoma

Erään suuren puolueen edustaja otti yhteyttä ja kysyi tarkentavia kysymyksiä kansalaisen vaalirahasta - sanoisin, että oli tietynlainen pieni läpimurto aiheen osalta. On mielenkiintoista nähdä ja kuulla, mitä muut puolueet julkisesti ideasta ovat mieltä!

Paavo Nojonen (nimimerkki)

Luoman erinomaisia kirjoituksia ja vielä oivalluksella yksinkertaisella.

Paavo Nojonen (nimimerkki)

Mielenkiintoista nähdä milloin tämän hoksaavat median sopulilaumat.

Ilkka Luoma

161#
Ehdotus ei saa kannatusta nykypoliitikoilta, koska se on heille suuri uhka.

Ryymänen ari (nimimerkki)

Rohkeimmat kannattaa, ja valiintuvat kiitoksena.

Taisto Kettu (nimimerkki)

Tuo vajaa 50 miljoonaa on pieni hinta koko kansan demokratiasta ja se muuttaisi koko eduskunnan kerrasta.

Taisto Kettu (nimimerkki)

Ja kuten aiemmin on tässä ketjussa huomautettu, voidaan tuo summa kuitata osin puoluetuesta.

Ilkka Luoma

163#
Saattaa olla, että poliittinen tilanne eskaloituu niin voimakkaasti, että monet edustajat koettavat poimia tuosta kansalaisen vaalirahasta nostetta oman kampanjaan. Poliitikkohan on kameleontti, vaihtaa väriä salaman nopeasti, kun on tarpeen.

Ilkka Luoma

Useaan kertaan nimeltä mainitsemattomat poliitikot ovat ottaneet yhteyksiä ja vedonneet, ettei pummeja houkutella vaaliuurnille, koska he eivät osaa eikä ymmärrä äänestää vastuullisesti.

Tässä eräs lukijavastine toisaalta täältä blogialueelta:

"Jep, taas nähdään valtakunnan verkossa, kun se pönttö-hursti jakaa Helsingin pummeille soppaa".

Taisto Kettu (nimimerkki)

arkinen totuus tulee näkyviin viimeisellä rintamalla, jossa oma etuus kohtaa suurimman uhkansa. Tuo pummijuttu on valitettava tosiasia, joka elää keskuudessamme.

Ilkka Luoma

168#
Herättää vielä suuria tunteita, kun tuo pummijuttu rävähtää laajaan tietoisuuteen.

kuosmanen repe (nimimerkki)

Eihän nuo pummit edes äänestäisi tosissaan, veikkaanpa että hässäköitä olisi liput väärällään.

Ilkka Luoma

Kertokaapas aivan rehellisesti mitä nämä pummiäänestäjät ovat - vertaa vaikka itseesi tai lähipiiriisi.

kuosmanen repe (nimimerkki)

pummi on sellainen joka niistää toisilta, mutta syy miksi niin on käynyt, johtuu aina jostain ulkoisesta syystä.

Ilkka Luoma

172#
Kaikki "pummivat" valtiolta (yhteiskunnalta) - kunhan vain silmä välttää. Kollektiivinen vastuu on puolituntematon ilmiö läntisessä markkinataloudessa.

kuosmanen repe (nimimerkki)

pummi on ajautunut yhteiskunnan vastuun ulkopuolelle, ottaen kaiken minkä ilmaiseksi saa.

Ilkka Luoma

174#
Noita piirteitä esiintyy kaikilla - aika ajoin, "tilaisuus tekee varkaan" -periaatteella.

Matti R Laitinen (nimimerkki)

Uudelle koko kansan vaalirahalle on nyt yhteiskunnallinen tilaus. Se maksanee noin 50 Meur.

Ilkka Luoma

Koko kansan vaalirahalle on todellakin sijansa, jottei "hauki vain lähde kaislikosta", eikä farisealaiset pääse rynnimään olemattomin puolueohjelmin.

Voitto Puurtinen (nimimerkki)

Konkreettinen ja kannatettava ehdotus, jolla lisätään rehellisesti kansanvaltaa ja paljon puhuttua välitöntä demokratiaa. Hieno ehdotus on ottaa nuo tarvittavat rahat puoluetuesta!

Ilkka Luoma

178#
Mitähän Suomen kansa sanoisi kalluppiin, jossa kysytään koko kansan vaalirahan kustantamisesta puoluetuesta? Melkein arvaan vastauksen...

Voitto Puurtinen (nimimerkki)

Helppo vastata, kaikki huutavat koko kansan vaalirahan puolesta!

Voitto Puurtinen (nimimerkki)

kysyttäessä puoluepoliitikoilta koko kansan vaalirahasta, he tyrmäävät sen demokratian vastaisena, koska kuulemma entiset äänestämättömät ovat manipuloitavissa, yllättävä väite!

Kari Lahti (nimimerkki)

Oiva keksintö. Saa kansalaisten kannatuksen, mutta kuinka uutinen julkaistaan?

Teemu Salo (nimimerkki)

Hieno idea, helppo ymmärtää ja rehellinen. Raha siirtyy kansalta kansalle, suoraan. Mikäli äänestysaktiviteetti kasvaa, muuttuu myös eduskunnan kokoonpano, hyvinkin radikaalisti, varsinkin näinä aikoina.

Ilkka Luoma

Idea on vanha, sillä se perustuu kansan suoraan toimintaan eli kreikkalaisittain suoravaikuttamiseen sillä erolla, että nyt houkutellaan kaikkia äänioikeutettuja uurnille - voitte arvailla mitä tapahtuu, kun äänestysprosentti nousee jopa 85:een.

Teemu Salo (nimimerkki)

Vanha tai uusi, niin hyvin kannatettava!

Erlich Zimmerman (nimimerkki)

Kansan on aika nousta sohviltaan ja rynnättävä seuraavissa eduskuntavaaleissa uurnille ja valittava radikaali muutos, muutoin asiat eivät muutu. Nykyiset poliitikkomme ovat menneen aikakauden tuotteita, joiden ote kansan iholta on löyhtynyt ja irronnut.

Ilkka Luoma

Olin kutsutilaisuudessa seuraamassa Matti Vanhasen selitystä Lissabonin sopimuksen seuraushuippukokouksen tapahtumista - täytyy sanoa, että poliittinen huippu on erkaantunut kansasta tyystin, Matti puhui, mutta ei sanonut mitään - kuvalinkki tapahtumaan:

http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2dv5i+ilkka-luoma-...

Olisiko nyt oikeasti aika ryhtyä aktiiviseksi ja aloittamaan oma ruohonjuuritason poliittinen vaikutus - menemällä esimerkiksi seuraavissa vaaleissa äänestämään!

Reijo Oksanen (nimimerkki)

Poliitikot joutuvat nyt pyörtämään vaalilupauksiaan ja syystä, maailma muuttui yllättäen, vaikka merkit olivat näkyvissä jo viime eduskuntavaalien alla.

Onko meillä varaa valita näköalattomia poliitikkoja seuraavaan eduskuntaan? Nyt joukolla jäätä särkemään ja valitaan täysin uusi eduskunta seuraavista vaaleista!

Ilkka Luoma

Nyt yhdistettynä voimakkaisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin tämä koko kansan vaaliraha - toisi se kauan odotetun suurmuutoksen politiikan hoitoon - onhan selvää, että kaavoihinsa juurtuneet koirat eivät uusille tavoille opi ja nyt ollaan täysin uusien ja tuntemattomien tekijöiden sekamelskassa - on kriisijohtajien aika.

Mauri Mufftins (nimimerkki)

Koko kansan vaaliraha - loistava ja rehellinen keksintö!

Karl Reinhardt (nimimerkki)

Tämä on keino vähentää paineita kaduilta, koska suurella äänestysprosentilla eduskunta muuttuu enemmän kansan näköiseksi ja vanhat jäärät poistuvat korkealle kansanedustajan eläkkeelle.

Kannatan koko kansan vaalirahaa rehellisenä rahanjakona heille, jotka kuitenkin koko tämän yhteiskuntalystin maksavat, jääpähän kähmintä pois.

Ilkka Luoma

Koko kansan vaaliraha saa yhä tiheämmin kyselyjä median taholta - mitä sillä tarkoitetaan ja mikä on suunnitelman takana oleva motiivi!

Ilkka Luoma

Siis

Puoluetuesta 50% vähennetään Koko Kansan Vaalirahan kokonaiskustannuksista ja loput maksetaan valtion budjetista. On merkille pantavaa, että tuosta summasta todennäköisesti palautuu jo arvonlisäveron 22% verran takaisin valtion laariin.

Karl Reinhardt (nimimerkki)

194 Tuossa on se kaava, tai poliitikoille pitää antaa aina raja-arvot, olisiko 40-60% puoluetuesta?

Karl Reinhardt (nimimerkki)

Lisää:

Pelko tuolla ylempänä mainituista "kirkkoveneistä" on aiheeton, niitä ei tule lisää kuin se sama suhteellinen osuus mitä normaalissakin tilanteessa!

Ilkka Luoma

196#
Hyvä huomio, sillä tilastotieteellisesti 'kirkkoveneiden' esiintymä ei suhteettomasti kasva, vaikka äänestysprosentti nousisi. Psykologisesti uudet äänestäjät voivat olla tarkkoja valinnoissaan ja mikä parasta, heillä ei ole perinteen painolastia - sehän se sen muutoksen tuo!

Petri Koivisto (nimimerkki)

Juuri nyt eduskunnan kyselytunnilla puhuu Katainen, pitäisikö hallitus vaihtaa, kun maa vaipuu yhä syvemmälle.

Ilkka Luoma

Äänestystä ajatellen tuntuu kornilta todeta, että mitä huonommin Suomella menee sen parempia uusia ehdokkaita tulee vaaleihin ja äänestysprosentti nousee tämän vuoksi - yllättävää.

Petri Koivisto (nimimerkki)

Tänään julkistettu kallupp presidentin valtaoikeuksista suurelta kansalta antaa ymmärtää, että nyt menee Arkadian mäen poliitikkojen ja kansan sukset ristiin. Tämä tietää parempaa äänestysprosenttia kun uudet Arkadian mäen pojat ja tytöt valitaan. Kansa nyppiintyy siitä ylenkatsomisesta, mitä kansakuntaa kohtaan osoitetaan välillisestä demokratiasta.

Petri Koivisto (nimimerkki)

Selvennys edelliseen suuren kysymystulvan vuoksi:

Tarkoitan, että vaaleissa valittu poliittinen vähemmistö eduskunnasta ei arvosta, jopa aliarvioi ja väheksyy niitä, jotka heidät eduskuntaan valitsevat! Kuinka käy seuraavista vaaleista, jos vielä tämä Luoman lanseeraama Koko Kansan Vaaliraha (KKVR) menee läpi.

Ilkka Luoma

Seuraavat eduskuntavaalit saivat väkevän muistuksen kansalta - samalla demarit saivat parhaan joululahjan suoraan kansakunnalta - presidentin valtaoikeuksiin ei ole kajoaminen, tämän asian muistaa se suureneva äänestysprosentti mikä seuraaviin vaaleihin tästä vähemmistöpoliitikkojen jenkaamisesta juontuu...

Satu Kiukkonen (nimimerkki)

Tässä on ideaa. Olisikin mielenkiintoista nähdä mihin tuolla "kympillä uurnille" äänestysprosenttina päästään.

Satu Kiukkonen (nimimerkki)

Lisäksi asiaan vaikuttaa ehdokasasettelu.

Ilkka Luoma

Kiinnostus politiikkaan nousee tavallisten kansalaisten osalta, kun alkaa ilmaantumaan aivan tavallisia arkimeikäläisiä areenalle. Ensimmäiset kansalaisliike-ehdokkaatkin näkevät päivänvalon seuraavista vaaleista.

Satu Kiukkonen (nimimerkki)

Vai niin, siis ehdokkaaksi? Aikaisin olet kampanjan aloittanut. Tutkailin noita kirjoituksiasi, ja nehän muodostavat kokonaisuutena koko vaalikampanjateemat ja tavoitteet! Niinkö?

katri ikoinnniemi (nimimerkki)

merkittävä kirjoitus, herättää kansalaiset.

Ilkka Luoma

Toivottavasti herättää äänestämään!

Ilkka Luoma

206#
Noinkin voi ajatella :-)

Aatos Reunanen (nimimerkki)

Brandinrakentajapoliitikoilta puoluetuki pois suoraan jaettavaksi äänestävälle kansalle, menee asiaan ja suoraan, rehellisesti.

Rosenqvist Niklas (nimimerkki)

Muuttaisi mm. eduskunnan kokoonpaono täysin, epäilempä, että vastuulliset nykypoliitikot eivät koko kansan vaalirahaa hyväksy, putoaisivat eduskunnasta, kun rahvas innostuisi äänestämään.

Rosenqvist Niklas (nimimerkki)

Tämä kirjoitus on mielestäni tämän US-blogialueen paras. Perustelen hiukan, US määritti blogin poliittiseksi sisällöltään ja tavoitteiltaan. Ilkka Luoman kirjoituksen sisältö on täyttä politiikkaa ja nimenomaan siinä on suuri sisältö, jolla on myös vaikutus, toteutuessaan. Tässä on myös tavoite, todellinen tavoite, ja se on vaikuttaminen.

Kirjoituksen innovaatio ajaa puhdasta demokratian asiaa ja koko kansan osallistumista. Tässä syitä, miksi kauan tätä blogialuetta lukeneena valinta on ylivoimaisesti tämä.

Tein ensimmäisen kommentointini tänne eilen - Joulun kunniaksi ja halusin osoittaa oman mielipiteeni juuri tähän. Hyvää Joulua!

Niilo Vanska (nimimerkki)

212 Ainakin innovatiivisin, ottaen nimenomaan huomioon demokratian laajentamisen suoraan kansalaisvaikuttamiseen.

Ilkka Luoma

Oleellista on se, että kansa marssii uurnille entistä aktiivisempina.

Ilkka Luoma

Hyvää Uutta Vuotta 2010 kaikille lukijoilleni ja kommentoijille!

Ilkka Luoma

Martti Kinnunen (nimimerkki)

Kiitos. Ja erityisesti kiitos hyvästä ja ennakkoluulottomasta ajatuksesta ja toimintaideasta, uskoisin, että kansan suuri enemmistö allekirjoittaa ehdotuksen.

Heininen (nimimerkki)

Jos Väyrynen hoksaisi kannattaa tätä tässä esitettyä ajatusta, voisi Keskustan voittoa niin eduskunta- kuin presidentinvaalessa pitää varmana.

Ilkka Luoma

Väyryspaavon lisääntyvä koko kansan kannatus saisi vaaleissa huiman purskeen, jos Koko Kansan Vaaliraha [KKVR] otetaan käyttöön jo seuraavissa eduskuntavaaleissa!

Ilkka Luoma

217#
Koetetaan kirjoittaa kaikkia näkökulmia huomioiden. Tässä alustus on kansandemokratian lisäämiseksi ja siihen liittyvän debatin aikaansaamiseksi.

Hyvää Kirjoittamisen Uutta Vuotta!

Ilu

Reijo Nyyssönen (nimimerkki)

219
Nuo kirjoittajalle lähetetyt reaktiot hämmästyttävät, kertovan osan meistä olevan sangen rujoja ajatuksiltaan ja päämääriltään.

Lauri Koivula (nimimerkki)

Eräs parhaista ehdotuksista täällä. Lisää kansan suoraa demokraattista vaikuttamista.

Leena Tonteri (nimimerkki)

Blogimestari asialla, Luoman parhaimmistoa. Juuri ajankohtainen ja räväkkä, ehkä uneliaampiakin herättävä.

Marja Kuikka (nimimerkki)

Erinomainen ehdotus, jolle on suurta kaikua kansalaisten parista. Erityisesti seuraavista eduskuntavaaleista on saatava suurempi äänestysaktiviteetti, tuolloinhan ratkaistaan kansakunnan tärkeitä asioita neljäksi ja ratkaisevaksi vuodeksi. Hieno kirjoitus.

Marja Kuikka (nimimerkki)

Luin uudestaan noita kansalaisten arvioita, järkyttävää luettavaa,,, käärmeitä?

Ilkka Luoma

225#
Joskus sisällissodat ovat veljessotina kaikkein versisimpiä!

Reetta Mäkinen (nimimerkki)

Jos Väyrynen hoksaa tämän kirjoituksen, vie se hänet voittoon, sillä juuri noissa äänestämättömissä asemoituu Paavon kannatus, ilman puoluesidonnaisuuksia!

Reetta Mäkinen (nimimerkki)

ja vielä:

Väyrysellä olisi kyky herättää nuo äänestämättömät, mutta uskaltaako ryhtyä Ilkka Luoman ehdottamaan koko kansan rehelliseen vaalirahaan?

Reetta Mäkinen (nimimerkki)

Erinomainen kuvakansio demokratiasta ja ihmisoikeuksista - äänestämättömyys on suurin demokratiavajeen aiheutaja:

http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2e3kq+ilkka-luoma-...

Ilkka Luoma

228#
Aihe on välitetty Paavo Väyryselle tiedoksi - ei ole mitään vastannut (tähän aiheeseen).

Ilkka Luoma

229#
Kiitos vapaaehtoisesta sparrauksesta :-)

Eero Korhonen (nimimerkki)

Eräs parhaista kirjoituksista tällä blogialueella! Tässä on ajatus ja idea, kunhan joku sen toteuttaa.

Pirjo Kolehmainen (nimimerkki)

Ollaanko demokratiaa ostamassa?

Ilkka Luoma

234#
Ei, vaan houkuttelemassa ihmisiä vaikuttamaan omiin asioihinsa! - siis lisäämään demokratian toteutumisastetta.

Asko Kokko (nimimerkki)

Miksi poliitikot eivät ole hoksanneet tätä yksinkertaista ajatusta, sehän lisäisi kansan kiinnostusta politiikkaa kohtaan!

Klaus Wirtanen (nimimerkki)

Hyvä heitto kansalaislaarista. Lisää suoraa vaikuttamista ja paljon puhuttua demokratiaa, ainakin kerran neljässä vuodessa.

Ilkka Luoma

237#
Uskaltavatko nykypolitiikot lähteä koko kansan rehelliseen vaalirahaan, siis "vaalirahoitukseen" !! - Omansa sotkivat ja menettivät kansakunnan luottamuksen ...

Ilkka Luoma

Koko Kansan Rehellinen Vaaliraha sai nostetta Vanhas-tutkimuksen myötä, ei Matti ainoa suhmuroija ole, vaan suuri osa eduskuntaa peittelee vaalirahoitustaan. Epäselvä raha on kelvannut myös kokoomuslaisille.

Tuula Laakso (nimimerkki)

Matti Vanhasen poliisitutkinta lisää entisestään tämän ehdotuksen kannatusta.

Jouni Snellman (nimimerkki)

Luoman kymmeneurosen voisi helposti yhdistää ehdotettuun nettiäänestykseen. Käteisen rahan jakamisesta ja ihmisvoimin tehdystä ääntenlaskennasta aiheutuu kuluja, jotka voitaisiin säästää, kun vaaliraha maksettaisiin pankkitileille.

Matti Vanhasen poliisitutkinta on poliittinen kriisi, josta selviää parhaiten yhtenäinen ja yksimielinen kansa. Tuenilmaus hallitukselle ja eduskunnalle voitaisiin järjestää jo tänä keväänä pikaisessa nettikansanäänestyksessä, jossa äänestyspalkkio kohdistettaisiin tuenilmauksen puolesta äänestäneille - olisihan rahapalkkio eduskuntapuolueiden ja hallituksen itsensä lupaamaa eikä voida olettaa, että sitä suoritettaisiin hukkaäänistä!

Yksimielinen kansa mahdollistaisi äänestyspalkkion korottamisen hiljalleen 20 euroon tai ylikin. Eduskuntavaalien tulos voitaisiin laskea edellisten vaalien ja muiden tekijöiden perusteella todennäköisyyslaskennalla ja alistaa kansan hyväksyttäväksi nettiäänestyksessä. Näin säästettäisiin miljoonittain kampanjointikuluja, jotka voitaisiin nekin kohdentaa äänestyspalkkioon.

Ilkka Luoma

241#
Loistava tuotekehitysidea Koko Kansan Rehellisestä Vaalirahasta! Verkosto toimii....

Ilkka Luoma

240#
Toivottavasti Paavo ei ole sekaantunut vehkeilyhin, kuten Matti ja Kanki-Kaikkonen.

Johan naurattaa (nimimerkki)

Tässä ketjussa Ilkka Luoma teki varmaan sivupersoonien käytön Suomen ennätyksen. Miekkonen on tunnettu siitä, että hän kommentoi omia juttujaan toisilla tekijännimillä, mutta ihan näin pitkään yksinpuheluun hänkään ei ole aiemmin kyennyt. Onnittelut hupaisasta monologista!

Ilkka Luoma

39/245 - voisi olla periaatteessa puolet kokonaismäärästä.

Heimo Luukkainen (nimimerkki)

olisiko "Johan naurattaa" kommentissa se meille niin tyypillinen kateus juontuen omasta pienestä keskinkertaisuudesta :)

Alustus on erinomainen ja pitää sisällään innovatiivisen, mutta ymmärrettävän demokratiaa edistävän ehdotuksen. Johan olisi sen kuka tahansa halunnut keksiä!

Kirsi Jalava (nimimerkki)

Nyt eduskunnan puhemiesäänestyksen jälkeen tämä ehdotus on entistä ajankohtaisempi seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Sivu 1 | 2 | 3 | »

Toimituksen poiminnat