Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Saksa tulee väkevänä ulos historiastaan!

EU:ssa tapahtuu näinä päivinä se, mitä on odotettu pitkään. Saksa EU:n ylivoimaisesti ja aina suurimpana nettomaksajana tulee ärähtämään liittokansleri Angela Merkelin suulla – nyt riittää ja nyt tehdään säännöt tuleville talouskriiseille. Ehkä saksalaiset pankit tietävät paremmin kuinka huonossa jamassa Italia, Irlanti, Espanja ja Portugali todella ovat. Saksa tuli nyt ulos kuoresta ja II Maailmansodan haamut ovat poispyyhkäistyt. Mitä me kirjoitimme muutamia vuosia sitten saksalaisuudesta ja sen historiasta?---

----

[18062007  ...  joukkoja ja kansanryhmiä on kautta-aikain johdatettu ryhmähengen, kansallistunteen, yhteenkuuluvuuden ja yhteisen vastustajan/ vihollisen osoittamisella tekoihin, jotka hitaasti kehittyivät mm. Saksan Kolmannesta Valtakunnasta esitettyihin ja todettuihin rikoksiin ihmiskuntaa kohtaan ... ]

Ilmaisjakeluna ilmestyvä mainokseton tieteen ja filosofian mielipiteitä, tutkimuksia ja tieteellisen maailman riippumattomuusdebattia julkaiseva Tieteessä Tapahtuu -lehti 4/2007 julkaisi (prof. Juha Manninen 2) rohkea ja kiihkottoman kirjoituksen "Eino Kaila ja kolmas valtakunta" 1). Suomessa oli runsaasti myönteisyyttä ja seurailua jo 1930-luvulta alkaen koskien Kansallissosialistisen Saksan siirtymistä totalitaarisen yhteiskuntajärjestyksen tielle.

Suomessa - kuten kaikkialla - on hyvin tunnettua, mitä tapahtui Saksassa 1933 - 1945. Nämä kertomukset ja kirjoitukset eivät ole sisältäneet juuri mitään sellaista, josta syntyi ennennäkemätön joukkovoima yhdistämään miltei koko kansakuntaa. Kolmannen Valtakunnan järjestelmä kaikkinensa on jätetty esimerkiksi pahan akselista, jolle ei ole vertaa löytynyt. Näkökulmien syväluotaukset kiihkottomina analyyseina ovat jo julkistuneet esisanoina ja varovaisina pohdintoina - ja tässäkin äänitorviksi uskaltautuvat ensiksi "valtapolitiikasta vapaat" tiede- ja filosofiapiirit.

1930-luvulla Saksa vapaissa vaaleissa valitsi kansallissosialistisen järjestelmän, jota johti systeemi, joka ammensi alusta alkaen voimansa ryhmähengestä, samankaltaisuudesta, historian kaipuusta ja oman edustamansa ryhmän kaikkivoipaisuudesta. Tuon ajan tiede etsi monin keinoin perusteluja vahvemman rooliin, epäkelpojen lopulliseen järjestykseen ja rodun arvioimiseen saavutusten pohjalta. Oli syntymässä vastakkainasettelua tuolloisella tavallansa, jota tänäkin päivänä esiintyy rasismina ja pelkona, kuin myös vihana tuntematonta ja vierasta kohtaan.

Akateemikko Eino Kaila suomalaisena filosofina pohdiskeli järjestelmää (erityisesti 1940-1942), jossa suosittiin päämääriä vahvuuksien ja yhteneväisyyden pohjilta. Saksa oli järjestelmä, johon moni suomalainen samaistui, syntyi haaveita ja päämääriä rakentaa vastaavuuksia joukkohengestä, puhtaasta suomalaisuudesta ja elinpiiristä, joka olisi meille historiallisesti kuulunut. Suomella oli kiistattomat siteensä Saksaan jo meitä vapauttamaan tulleiden jääkärien ajoilta, jotka tunnetusti saivat koulutuksensa Saksan kasarmeilla. Samoin ne nuoret miehet, jotka seikkailun ja voimantunnon kuin liitton kuulumisen hengessä vapaaehtoisesti Saksan SS-joukkoihin ilmoittautuivat "yhteiseurooppalaiseen akselivaltojen" sotalaitokseen turvaamaan "yhtenäisen Saksa-johteisen Euroopan" lisäelintilan saantia idästä.

Professori Kaila - kuten monet muutkin, esimerkiksi tunnetun tiedemiessuvun Rolf Nevanlinna (Helsingin Yliopiston rehtorina 1940-luvulla) suitsuttivat kansallissosialismin aatetta airueena kommunismia ja sen leviämistä vastaan. Löydettiinpä siitä myös kantaeurooppalaista historiahavinaa. Neuvostoliiton marksistinen järjestelmä oli pelon ja vihan kohde ja Saksa koettiin tuon maanvyöryn lailla leviävän systeemin riittävän vahvana esteenä (tavallaan täältä asti saamme perintönä sitkeästi elävää uhkamanipulointia nyky Venäjääkin kohtaan).

On selvästi tunnistettavissa, että monet tiedemiehet ja poliitikot omaksuivat voiton ja kansallisen voiman tiekseen, erityisesti Saksan menestyksen vuosina. Moni kirjailija innostui palavasieluisesti kuvaamaan Saksan joukkokokoontumisia ryhmähengen ja yhtenäisyyden hektisenä kiihkona. Voimaa ravittiin hypnoottisesti puolifilmaattisella alitajuntavaikutepsykologialla. Kansakunta oli Saksassa saanut latauksekseen paristoituneen tunnefilosofian, jossa suuretkin ponnistusvaateet otettiin vastaan hyväksyttyinä tehtävinä päämäärän saavuttamiseksi - kansa oli uskollinen johtajalleen loppuun saakka.

Suomi eli vahvuutensa jatkosodan alussa Saksan rinnalla. Saksa oli jäänyt meille ainoaksi valinnaksi; pelkäsimme Neuvostoliittoa, vaikka meillä, jos kenellä, on näkemystä, tietoa ja elämisen tasapainoa idän ja lännen vedenjakajalla. Saksa hurmasi monet ja Adolf Hitlerin Taisteluni 1:stä ja 2:sta otettiin runsain painoksin. Monilta se jäi lukematta; se kuului ikäänkuin kunnon kansalaisen kirjahyllyvarustukseen. Lukivatkohan Stalinin vasallitkaan sitä?

Saksan vaiheista 1930- ja - 40-luvuilta ei ole loppuun kirjoitettuja kappaleita. Asioiden kaikkia puolia ei ole tuotu esille. Niitä tekoja, jotka alussa valiinnuttivat vapailla vaaleilla kansallissosialistisen järjestelmän, ei tuoda kuin verhotusti esille. Tämä puolittainen esitys - vain sen negatiivisina puolina - pitää hengissä mystiikkaa ja viehtymystä vahvuudesta, voimasta ja käsittämättömästä ihmisten hallinnasta (suurelta osin vieläpä vapaaehtoisesti). Puolittaisuus antaa ajattelemisen ja kiihkottoman pohdiskelun aihetta. Mystiikat ovat aina kiehtoneet ja kiihottaneet ihmisiä. Kielletty on hedelmää, jota jo historiassa on maistettu. Oliko lähes koko tuolloinen Saksan kansa niin täysin väärässä kuin halutaan antaa ymmärtää?

Kolmannessa valtakunnassa oli myös tarkastelun arvoisia puolia; täystyöllisyys, perhekeskeisyyden arvostus, ruumiinkultturin kannatus, mielenvahvuuteen tähtäävät terveystavoitteet, liikenneyhteydet ja ylivertainen järjestys ja toiminnallinen tarkkuus. Järjestelmän sisällä oli hyvä ja turvallinen asua - oli vain joko vapaaehtoisesti tai mukaillen hyväksyttävä valtavirta, josta järjestelmä loi yhteenkuuluvuuden ja ryhmähengen voiman kannattajillensa. Urheilu, liikunta, luonto ja terveet elämäntavat olivat hyveitä, joita tosin osa puolue-eliitistä viisveisasi - "älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon" -mentaliteetilla.

On tunnettua, että totalitäärisissä järjestelmissä hitaiden muuttujien seurauksena tapahtuu "ryöstäytyvää" siirtymistä itselleen arvostelukyvyttömään suuntaan luoden uskomuksia omasta täydellisestä kaikkivoipaisuudesta. Hyvätkin alun idealismia hipovista aatesunnista frustruoituvat valtapyyteisiksi ja "tavoitteet pyhittävät teot" -periaatteiksi. Järjestelmän tavoitteiden eteen ei saanut jäädä häiritseviä esteitä.

Esteet raivattiin pois, jotta historiallinen vastuu ja perimän kanto uusille sukupolville ei häiriintyisi. Järjestelmäkonkretisoijat olivat sokeutuneet näkemään omia muista, "vieraista" piittaamattomia toimia -- tavoite- ja käskyjen noudattamisvelvoitteet olivat ylittäneet inhimilliset kestorajat.

Kolmannen valtakunnan mystiikkaa saadaan parhaiten hälvennetyksi ottamalla esille sen kaikki puolet, myös kiistattomat edut ja tapahtumat, jotka nostivat Saksan I-maailmansodan häpeästä jälleen koko Euroopan tekniseksi ja kaupalliseksi veturiksi. Ylivertainen varustelukyky sumensi Saksan kiihkotonta näkemystä yleiseurooppalaisesta yhteismallista; sen teki itsellisesti Saksa yksin ja omien valtapyyteiden ohjaamana. Liiallinen identiteetti on kuin hyvän - tai pahanlaatuinen liikakasvu yhteisöllisyyden elimistössä.

Kolmannen Valtakunnan Eurooppa oli saatettava yhden järjestelmän systeemiksi, jossa tosin kansalliset ominaisuudet saivat jäädä paikoilleen, kunhan ne eivät muodostuneet uhaksi tunteelle, jossa koettiin ylivertaisuutta muihin nähden. Eurooppa olisi näin saanut riittävän voiman patoamaan pelättyä kommunismia, joka oli Hitlerin Saksan suurimpia uhkakuvia läntisille järjestelmille.

Hitler ennusti neuvonantajiensa kautta hyvin II-maailmansodan loppumisen jatkoseuraukset. Amerikkalainen panssarikenraali Patton oli ilmeisesti pikaistuksissaan jossain yhteydessä 1944 tuumannut, että saman tien Moskovaan saakka. Hitler uskoi loppuun saakka lännen kääntävän aseensa Neuvostoliittoa vastaan.

 

Nyt elämme uudessa Euroopassa, jossa Saksa talousveturina

Nyt me elämme uudessa Euroopassa, jossa Saksa koettaa järjestellä yhteistä perustuslakia EU:lle. Yhteisömme on nyt pinta-alallisesti miltei yhtä suuri kuin Kolmas Valtakunta vuonna 1942. Saksa on jälleen noussut tekniikan ja kaupan veturiksi maanosassaan.

Suomelle Saksa on ollut koko itsenäisen historiansa yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista, kuten myös Neuvostoliitto ja myöhempi Venäjä. Saksa on uudessä koko maapalloa koskevassa työnuudelleen jaossa merkittävimmistä Euroopan pelintekijöistä. Yhtenäisen EU:n tulisi asemoitua USA:n ja tulevan Venäjä-Kiina -akselin välimaastoon yhteiskunnallisena ympäristöarvostajana kehittämään tekniikat ja järjestelmät siivoamaan sen aikaansaamat markkinataloudellisen kulutusjuhlinnan jäljet.

Eurooppa voisi olla ensimmäinen irtiottaja palauttamaan henkisiä arvoja ymmärrykseen mitä on historiallinen sivistys näkemään vastuuta teoistamme, jossa me valkoisena rotuna olemme markkinakulutuksen airueena jälkemme jo ympäristöömme jättäneet. Eurooppa on ollut filosofioiden ja useiden korkeakulttuurien kehto. Meidän uutena eurooppafilosofiana olisi tilausta ympäristötavoitteiden harmonisoituminen kunnioitukseen kokonaisuuksia kohtaan.

 Olisiko sieltä "pimeistä ja vääryyden peittämistä" Kolmannen Valtakunnan joistakin perusperiaatteista ammennettavissa yhteyttä luontoon, terveeseen ruumiinkulttuuriin sekä joukkohenkeen, jossa yhteisöllisyydellä tavoiteltaisiin sellaisia päämääriä, joilla olisi kestävyyden merkkejä - vaikkapa tuhanneksi vuodeksi ymmärtämään, että luonto ei kestä kaltaistamme kulutusta?
-----------------------------------------------------------
Linkki ---- http://www.tieteessatapahtuu.fi

1) Artikkeli "Eino Kaila ja kolmas valtakunta"

---- http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/204/179

2) Arvostelu prof. Juha Mannisen kirjasta "Valistus ja kansallinen identiteetti"

---- http://www.helsinki.fi/hum/hist/yhd/julk/arviot/manninen.html

Juha Manninen: Kansakunnan aatteen synty Ruotsissa ja Suomessa

---- http://www.tsv.fi/ttapaht/021/manninen021.htmIlkka Luoma
KESKUSTELU --- TIEDE

Voit tilata ilmaiseksi Tieteessä tapahtuu -lehden: tilaukset@tsv.fi

Kuvakokoelma yllä olevaan kirjoitukseen

- kuvia saa käyttää vapaasti tekstin yhteydessä. Copyright by Ilkka Luoma 2005 ja 2006.

Kuva 1
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005715/ --- DSC_2039.JPG

Teksti
Mannerheim käänsi tilanteen pakosta selkänsä Saksalle ja näin presidentti Ryti - tehtyään sopimuksen Hitlerin kanssa - sai linnatuomion toimista, jotka pelastivat itsenäisyytemme. Stalin ei halunnut Mannerheimille tuomiota. Muistettakoon kuitenkin, että Kolmannen Valtakunnan marssiessa ylivoimaisena Neuvostoliiton aroilla 1941, antoi kunnioittu marsalkkamme kuuluisan miekantuppi-päiväkäskyn. Saksa hurmioitti osaa Suomen kansaa 1941 haaveesta Suur-Suomesta. Suomi on kulkenut historiaansa tiiviisti Saksan yhteydessä - nyt Saksa ajaa EU:lle yhteistä perustuslakia...

Kuva 2
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005695/ --- B0001570.JPG

Teksti
Kolmannen Valtakunnan SA-joukkojen asepukuun liittyvä tikari suomalaisella kirpputorilla; hinta oli 1500 euroa. Kysynnän ja tarjonnan laki huolehtii korkeista hinnoista. Maamme itsenäisyyden vartija marsalkka Mannerheim pelasti Suomea mm. saksalaisten aseilla heinäkuussa 1944. Saksa koulutti myös jääkärimme 1910-luvulla, jotka vaikuttivat ratkaisevasti sisällissodassamme valkoisten voittoon. Suomi seisoi jo tuolloin idän ja lännen etuvartiossa. Saksa on ollut aina yksi merkittävimmistä ulkomaankauppakumppaneistamme...

Tunnisteet:

 

 1933, ADOLF HITLER, KOLMAS VALTAKUNTA, NSDAP, SAKSAN HISTORIA, SS, SUUR-SUOMI, SYYLLISYYSTAAKKA

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

Vieras (nimimerkki)

Aloitus aivan turhan pitkä copy/paist-kamaa, mutta itse aihe kerrassaan musertava: maksumies näytti muille kaapin paikan! Jo oli aikakin.

Ilkka Luoma

Oli aika "liimata" jo vuodelta 2007 oleva kirjoitus, koska Saksassa tapahtui juuri nyt muutos, ja tästä alkaa kiihkottomampi keskustelukausi Saksasta ja sen kokonaisuudesta - historioita myöten.

Aikaa oli nyt kulunut riittävästi ja Saksa oli kasvanut niin voimaakkaaksi EU:n veturiksi, että Angela Merkel sai kunnian olla avaajana Saksan uudelle tulemiselle.

Vieras (nimimerkki)

jaaa, piiitkä kylläkin, mutta kerralla tyhjentävä.

Ilkka Luoma

Kirjoittaminen ja lukeminen ovat tänään Suomessa vapaaehtoista huvia ja hyötyä - niin täälläkin. Se lukee, kuka haluaa tietää ja kommentoida. Kiitos kannustuksesta.

VeliSynkkä (nimimerkki)

SAMAA mieltä !
Kysymyksessä oli brutaalin klassinen . VOIMA ja VASTAVOIMA - Tilanne !

Hitler oil sanonut DOKUMENTOIDUSTI , että: Rakas Kreivi, minulle ei jäänyt vaihtoehtoja !

VS
Mulla sattuu olemaan erittäin paljon kokemusta Saku, Sveitsi ja Ranskis - Pankeistakin yli 10 vuoden ajalta !

Voin vakuuttaa että kun tuli alkaaa polttaa persettä, niin silloin ne tekee ihan mitä tahansa suojellakseen itseään.

VS
Alias Tsingis Chan........... Hehe....

Vieras (nimimerkki)

Hitlerille syntyi pakkomielle bolshevismin suitsimisesta, ja arvio slaavilaisten alempiarvoisuudesta. Saksalaiset rotuhygienistit pitivät, kaikesta huolimatta, suomalaisia puolislaaveina!

Ilkka Luoma

Meidät olisi hyväksytty II Maailmansodan toisen tyyppisessä lopputuloksessa kuitenkin Suur-Suomi-Karjalan vetovastuullisiksi, siis kuitenkin itsenäiseksi valtioksi Suur-Saksan kumppanina.

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Kannattaa muistaa, että Suomessa on tapana kannattaa kaikkia kuolleita federalistisia hankkeita alkaen Euroopan unioin perustuslakisopimuksesta, jonka kaaduttua poliittisen nekrofiilin, Matti Vanhasen, piti saada ratifioiduttua, jotta Suomi olisi lipposlaisesta "Euroopan unionin kovassa ytimessä", kun "neuvoteltiin" Lissabonin sopimuksesta.

Nyt Lissabonin sopimuksen turvallisuustakuusta ei kukaan välitä mitään ja partiolaistoiminta kasarmeille Euroopan unionin taistelujoukoilla hiipuu kuin NATO Response Forcekin.

Suomen täytyy keksiä uusia hullutuksia, samanalaisia kuin wiinalaiva Pohjanmaan lähettäminen Somalian rannikolle, jotta lehdistössä ja televisiossa voidaan uskotella neuvostoliittolaisen anekdootin tapaan, että "juna liikkuu".

En usko, että Kiviniemi voi olla niin mieletön naisjohtajanakaan, että hän tosissaan uskoisi, että jäsenvaltiot voisivat menettää perusoikeutensa pienen rikollisuuden johdosta, koska eihän Suomessakaan enää kukaan menetä vankilassa istumisen johdosta oikeuttaan äänestää.

Usko, että tässä on kysymyksessä jälleen suomalainen opportunismi, josta maailman roistovaltiot saisivat ottaa oppia. Suomessa luotetaan siihen, että velallismaat kaatavat koko hankkeen eikä perussopimusta muuteta.

Tällä tavalla Katainen ja Kiviniemi keräävät Saksalta irtopisteet uskollisuudestaan neljännelle valtakunnalle, mutta Suomen etu toteutuu, kun jotkut latinalaiset maata kaatavat koko hankkeen.

Suomalaiset toimittajat tapansa mukaan jättävät uutisensa taustoittamatta ja huokailevat sitä, miten "epäjohdonmukainen" ja "salaileva" keputar pääministeri on patologisen jutuniskijä-Matin jälkeen. "Kepuu voi luottaa aina", sanoi Aarno Laitinen :-).

Suomessa poliittinen journalismi on edelleen hemanus-nordenstrengiläistä tasoa tai vielä huonompaa, halvinta, minkä markkinatalous voi tuottaa.

Seuraava pohdintamme on, ovatko kokdemit sellaisia kansallissosialisteja kuin maan aseman parantamiseksi yrittävät esittää, vai onko heissä myös isänmaallisuutta niin kuin remonttimiehissä, k-linjassa ja taistolaisissa.

En haluaisi uskoa, että kokoomuksen ylioppilaat ovat yhtä taitamattomia kuin miltä näyttävät, vaan että heissä piilee petollisen Paasikiven realistinen henki.

Epärehellisyys - siis valtiotaito - kunniaan. Toivottavasti Kiviniemi ja Katainen eivät nuoleskele Merkeliä aivan tosissaan, vaan ainaostaan auttavat Merkeliä vedättämään saksalaisia äänestäjiä, että Saksan nettomaksaminen EU:ssa vähenisi.

Veeti Kangas (nimimerkki)

Neljäs valtakunta lienee todempi kuin kukaan vielä ymmärtää.

Ilkka Luoma

Saksan kansan syvät rivit ovat kyllästyneet olemaan kaikenlaisten EU-kokeilujen maksumiehinä Brysselin ja siellä olevien muiden maiden komissaarien rahanjaossa. Muistamme, että Saksan osuus EU-budjetista on Rauhanomaisen Barbarossa-suunnitelman kokoinen!

Ilkka Luoma

Suomella on aina ollut Saksaan erityisen lämpimät suhteet ja Saksa on pelastanut meidät useita kertoja:

1918
1940 helmikuu
1944 kesä-heinäkuu
1992

Miten meillä olisi, jos kuningas olisi Hessenistä meille ilmaantunut Kauppatorin rantaan? :)

Veeti Kangas (nimimerkki)

Mitä tapahtui 1992?

Veeti Kangas (nimimerkki)

Mitä erinomaisin aihe ja siitä kirjoitus. Taattua Ilkka Luoma laatua. Pitkä, mutta tyhjentävä kirjoitus. Hyvä Saksa. Mitä Saksa ei saanut asein, saa taloutensa voimalla, ja nyt koko EU:n hyväksi!

Ilkka Luoma

Saksan historian tutkimus ja tulkinnat muotoutuvat nyt vähemmän kiihkoisiksi ja hävinnytkin osapuoli saa sanansijaa:

http://ilkkaluoma.blogspot.com/2005/10/60-vuoden-j...

Veeti Kangas (nimimerkki)

Näyttää Ilkka Luoman loputtomista rkistoista googlaamalla saada vaikka mitä, mitä tuumaatte tästä!

http://ilkkaluoma.blogspot.com/2005/10/nach-60-jah...

VK
PS. lupaa kysymättä avoimesta internetistä linkattu

Ilkka Luoma

Kiitos löydöksen julkistuksesta - liittyy asiaan tiukasti :)

Vieras (nimimerkki)

Nouseeko Suomessa uusia kansallissosialisteja?

Veeti Kangas (nimimerkki)

Tuo aate on aina 1933 lähtien viehättänyt tiettyjä ihmisiä. Nyt aihetta voitaisiin tutkia ilman yltiöpäistä provoa ja kiihkoa.

Ilkka Luoma

Kansallissosialismin ainut leviämisen eston keino on sen historian selvitys puolueettomasti ja tarkastelu sen kaikilta näkökulmilta.

Vieras (nimimerkki)

Moniarvoinen yhteiskunta kasvattaa myös uudelleen järjestäjiä!

Ilkka Luoma

Suomessa on hyvin pieni vähemmistö kansallissosialisteja ilman omaa todellista ohjelmaa - kyseessä historian seurailijat - so. idolit, joille itse liike on tärkeämpi kuin todellinen aate. Kehittyykö tämä asia ja aate Suomessa, onkin syvälaatuinen kysymys...

Ilkka Luoma

Nousee uudessa jalostuneessa muodossa. Muistamme Lapuan liikkeen ja IKL:än - näihin aatteisiin on Suomessa syvällä olevaa kannatusta. Näin se vain on.

Ilkka Luoma

Ei nouse merkittäväksi toimijaksi, koska liikkeeltä puuttuu älykäs ja vahvatahtoinen johtaja.

Vieras (nimimerkki)

Älymystö on aina viehättnyt yllättävn suuresti kansallissosialismiin, muistamme mainitun Kailan, muistamme Ylpön, myös Sibeliuksen ja mm. Paavolaisen, Waltarin ja Svinhufvudin jne ...

Veeti Kangas (nimimerkki)

Saksalainen kuningas oli miltei totta 1918...

Vieras (nimimerkki)

Millainen Suomi olisi tänään kuningaskuntana, ja kuinka meidän olisi käynyt II Maailmansodassa`?

Ilkka Luoma

Ja jos olisi toteutunut, olisi Ribbentrop sopparin salaisesta lisäpöytäkirjasta tipahtanut Suomi pois, ja jokainen voi arvata, mitä se olisi meille myöhemmin tarkoittanut...!

Ilkka Luoma

Kuvasti hyvin kiitosta kun saksalaiset sotilat nousivat maihin 1918 ja etenivät aina Lahteen saakka - nujertaen matkallaan kosolti punaisia ...

Ilkka Luoma

Hitlerin Taisteluni duo löytyi satojen tuhansien suomalaisten kirjahyllystä. Mutt kuinka moni luki ne oikeasti ...?

Vieras (nimimerkki)

Tämän päivän Saksa sympatisoijia ovat Lipponen, Niinistö, Katainen, Katainen on tosin vähäinen ja ei-arvostettu suomalainen Saksan kulisseissa.

Veeti Kangas (nimimerkki)

Lipponen, Schröder ja Putin.

Veeti Kangas (nimimerkki)

Ed. mainittu Niinistö kuuluu joukkoon!

Ilkka Luoma

Kolme keskenään erinomaisesti toimeen tulevaa kovaa kaveria. Lipponenkin, Ruotsin pääministerikin pelkäsi LipposPaavoa ;)

Ilkka Luoma

Ryti ymmärsi parhaiten Saksan uhan ja mahdollisuuden Suomelle, pelasti epäsuoralla petoksella maansa.

Vieras (nimimerkki)

Kaikkinensa aika rohkea kirjoitus. Tosin paljon lainauksia hyvin arvostetusta Tieteessä Tapahtuu -lehdestä, mutta silti. Tämä aihe on tietty tabu, joka särkyy hitaasti. Merkel epäilemättä teki nyt ensimmäisen irtioton ja lähestymisen Saksan kiihkottoman historian tarkasteluun.

Ilkka Luoma

Merkelin jälkeen Saksa saa voimakkaan kanslerin ja linja muuttuu ---

Vieras (nimimerkki)

Niin se vaan on, että "money talks". Saksa auttoi mm. Suomen jaloilleen rahallansa (lainaa valtiollemme, korolla) 1990-luvun alun konkurssiuhkakriisissämme.

Ilkka Luoma

Jos Suomessa olisi ollut saksalaisperäinen kuningas - ei Talvisotaa olisi käyty. (Vastauksena Vieraalle, joka oli ketjussa ylempänä)

Ilkka Luoma

Uudistuvan Saksan etu olisi liittää voimallisesti kaupalliset kytkökset Venäjään ja sieltä Kiinaan - välissä olevat Tsekki ja Slovakia, Unkari ja Romania (Bulgaria) voitaisiin sitoa valtioliittomaisesti Saksaan ... !

Saksa tarvitsee raaka-aineita ja markkinoita - ja Venäjällä on mmaailman suurimmat raaka-ainevarat ja Kiinassa on maailman suurin yhtenäinen markkina.

Ilkka Luoma

Veeti Kangas:
1992 - tuolloin Saksan Pankki avasi Suomi nimiselle valtiolle rajoittamattoman lainatilin - Suomessa oli valuuttavaranto lopussa ja valtiokonkurssi uhkasi. Saksa siis lainoitti meidät kuiville.

Vieras (nimimerkki)

Uskalias aloitus, mutta asiaa. Se ei pelaa, joka pelkää!

Ilkka Luoma

Saksan kolmannen valtakunnan asioiden ja historian käsittelytapa on puolueettomuus, kaikki näkökulmat huomioiva myös hyvät puolet esittelevä tapa.

Pertti Väänänen

Saksa on valanut tykkinsä ja kiväärinsä Euron kolikoiksi, joilla se yrittää samaa kuin, mitä jäi ensimmäisesä ja toisessa maailmansodassa siltä tekemätt.

Markku Kanniainen

Tässä on ihan mielenkiintoinen näkemys toisen maailmansodan syistä ja siihen johtaneista tapahtumista.

Hitlerin sota?

http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?t=34...

Ilkka Luoma

Stalinin sota, hän oli ainut todellinen voittaja ja lähti viimiselle rintamalle voittamattomana.

Ilkka Luoma

Saksa on noussut jo neljännen kerran Euroopan suurimmaksi. Saksa on myös Venäjän hillitsemislukko ja hyvä kaveri/toveri - niin venäläiset kuin saksalaiset tietävät mitä on kova ja raaka sota, sillä he kävivät maailmanhistorian verisimmän ja kovimman sodan 1941-1945.

Tuomas Hako

Saksaa ei ole. On vain CIA:n ja Mossadin orjajoukko, joka tekee juuri niin kuin käsketään eikä suinkaan tippaakaan omaksi edukseen. Ja Väänänen tekee itsensä naurettavaksi myös, sillä Saksa oli aggression uhri molemmissa sodissa.

Pertti Väänänen

"Ja Väänänen tekee itsensä naurettavaksi myös, sillä Saksa oli aggression uhri molemmissa sodissa."

Saksa oli varustaunut molempiin sotiin ja toimi 2. maailamn sodassa yksiselitteisesti hyökkäyssodan aloittajana.

Kaikissa sodissa hävinneen osa surkea varsinkin, jos hävinnyt valtio vallataan. Näin kävi Saksallekin. Tosin sen kohtalo olisi ollut pahempi, jos NL ja USA reivät olisi yhtyneet kiistelemään keskenään.

Tuomas Hako

Täh? Saksa varustautui, koska oli aseeton 1934 ja koska sillä oli erittäin vihamieliset naapurit. Myös I maailmansotaan se oli varustautunut vähemmän kuin on väitetty. Silloin tilanne oli hyvin uhkaava. 1939 Saksan armeija oli hyvin puutteellinen ja sotaa ei olisi voitu käydä juuri kuukautta pidempään. Syksyn sateet olisivat kääntäneet kaiken tappioksi. Saksan armeija oli saman suuruinen kuin Ranskan ja aseistukseltaan heikompi. Englantikin valmisti enemmän panssarivaunuja kuin Saksa tuolloin. Hyökkäyssota on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Itse asiassa aggressio oli niin kova, että hyökkäys Puolaan on selkeästi ennalta ehkäisevä ja puolustuksellinen liike.

Ilkka Luoma

Ilman Saksaa kommunismi olisi levinnyt aina Ranskaan saakka. Hitler oletti oikein, mutta liian aikaisin, että USA ajautuu vakaviin riitoihin Neuvostoliiton kanssa.

Ilkka Luoma

TH:

Saksa hävisi I Maailmansodan pikemminkin sisältä kuin ulkoa - kansa päätti poliitikkojen ajamana, että nyt riitti. Petos?

Ilkka Luoma

Saksa hakee roolilleen uutta esiintymisasua, varustautuminen ja aseet tulevat myöhemmin - ja Saksa ajaa Euroopan omaa Natoa, ilman USA:ta ja Venäjä mukana ollen. Paras tae eurooppalaiselle rauhalle.

Ilkka Luoma

Saksan ulostulo radikaalisti on odotettavissa noin ensi viikon tiistaihin mennessä.

Ilkka Luoma

" ... Saksa on kohtalo, esikuva ja viitoittaja

Koko Eurooppa elää Saksan sykkeessä – jopa venäläiset odottavat kiinnostuneina uutta ”schröderiläistä” aikakautta, jolloin koko Eurooppa oli yhdentymisen rinnanelon tiellä kohti luottamusta ja raaka-aineiden, osaamisen ja kaupan liittoa, jossa Eurooppa nähdään saumattomasti jatkuvan rajalleen – Uralille.

... On vain ajan kysymys, kun Saksa tulee väkevästi ulos historiastaan! Kohta viimeinenkin II Maailmansodan saksalaisveteraani on poistunut kantamasta häpeää, nöyryyttävää häpeää, johon nuoremman polven ei enää tarvitse ryhtyä! ...
[1 ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005459110.html -

Ote:
” … ”Saksan hallituskriisi herättää taas kysymyksen, joka tiivistää koko Euroopan historian: Minkä kokoinen on sopivan kokoinen Saksa? - Saksa on Euroopan pikkujättiläinen, ja sen poliittinen halvaus on myös meidän asiamme ...”, kirjoittaa HS:n Jukka Huusko … ”

Nyt tilanne on toinen, mutta Saksa saattaa kääntää asetelmat

Aikanaan Saksan kolmas valtakunta valtasi Neuvostoliitolta Krimin [2. Sitkeästä venäläispuolustuksesta huolimatta hakaristilippu liehui Krimin Sevastopolin kukkuloilla 1942. Tänään Krim jakaa aitoa eurooppalaisuutta – maantieteen näkökulmasta.

[2 ~ https://areena.yle.fi/1-4122364 – ”Kriisien Krim” -yle

Vallitsee epäsopu, jonka varjolla ollaan asevarustelun ja taisteluharjoitusten kierteessä, täällä Itämerelläkin. Nato on voimakkaasti levittäytymässä – lähinnä US-sotilaineen, jopa Suomeen – tullen itse itsensä kutsuen ilmataisteluharjoituksiin liki Venäjän rajaa. Suomesta haluaan Naton etuvartio ja taisteluvarikko aivan Kuolan niemimaan viereen! [3

On koettu tekosyy Krimiltä, että nyt taotaan ja koetetaan luhistaa myös Venäjä [4, kuten aikanaan onnistuttiin pilkkomaan Neuvostoliitto. Venäjä on liian suuri liian vähille venäläisille. Mittaamattomat Venäjän raaka-aine- ja energialähteet pitää saada uusjakoon markkinatalouden koneistoihin – tuottamaan kasvua ja sille lisäkasvua – välittämättä ympäristöstä! [?][LINKKI] …

[4 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/lannenmies-k... - ... "

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2017/11/saksa-heraa-... - [156709]

.

Ilkka Luoma

AfD – kulkeeko Saksa kohti Neljällä Valtakuntaa?

Baijeri on Saksan sydän – niin aitosaksalaisuutena, konservattivisina vanhoillisajattelijoina kuin BMW' n kotimaakuntana (Bayerischen Motoren Werke AG). Nyt 'Saksa saksalaisille' ja laatumedia vähättelevällä populistipuoluenimikkeellä varustettu AfD voittivat, tosin vain 11 prosentin kannatuksena. Perinnepuolueet saivat pahasti siipeensä ja kansa oli näin sanonut sanasensa, ja tämä täytyy nyt huomioida.

Tilanne ei ole katastrofi ja ”niin paha”, kuten ”laatumedia”, muun muassa Yle' na uutisoi – vaan kyseessä on demokraattinen ilmiö, jossa kansa puhuu suoraan – mitä tämä Baijerin äänestystulos sitten ennakoi, kun Vihreätkin saivat 18 prosentin kannatuksen – voisiko olla, että AfD ja Vihreät voisivat radikaalisti olla samassa venessä – uusiksi sorvatuilla puolueohjelmillaan?

Läntisessä Euroopassa on meneillää kansallismielisten nousu – puhutaan nationalismista eli reviiripuolustajista, joista tunnetuin voittaja on Hollannin Geert Wilders. Reviiripuolustajiksi soveltuvat myös meidän Perussuomalaiset ja itäisen EU-Euroopan Unkari ja ehkä Puola?

Entä Saksa, joka viitoittaa EU' ta ja lännenmiehen markkinataloutta Euroopassa, ollen maailman toiseksi suurin vientivaltio ja väkevä talous – ilman ulkomaanvelkaa ja huomattavalla kauppataseen ylijäämällä sekä yli 80 miljoonan väestöpopulaatiollaan, joka on ottanut maahansa paljon erityyppisiä maahanmuuttajia – muun muassa suuren turkkilaisen vähemmistön.

Toimituksen poiminnat