Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Josif Stalin manipuloi taitavasti kaikkia!

On kulunut 70 vuotta operaatio Barbarossan alkamisesta - Saksan kolmannen valtakunnan hyökkäys Neuvostoliittoa vastaan, sota josta äityi maailmanhistorian suurin, verisin ja raain yksittäinen sota. Me suomalaiset ajauduimme sotaan mukaan - virallisesti, tosin maamme tuolloinen ylin johto tiesi mitä halusi - Saksan valtakunnan marsalkka Hermann Göringille ojennettiin kiitokseksi Suomelta korkein mitalimme - kolme päivää Barbarossan alkamisesta.

...

HS kirjoitti Isänpäivänä Eino Murtorinteen näppäimistöllä kiihkottoman artikkelin Jatkosotaan ajaneista kysymyksistä - rivien välistä paljastaen Saksan kolmannen valtakunnan pelastaneen Suomen gruusialaiselta Josif Stalinilta ~  mutta voimme tästä laajentaa tarkastelunäkökulmaa.

 

[ ... jaetussa Puolassa - saksalaisten ja neuvostoliittolaisten valloitusalueiden rajalla pidettiin huippusalainen tapaaminen toukokuussa 1940, jonka järjestelyissä oli mukana sotamarsalkka Mannerheim. Yhtäaikaa toisistaan tietämättä niin Stalin kuin Adolf Hitler kääntyivät Mannerheimin puoleen, olihan hän Venäjän tsaarin armeijan entinen upseeri ... ]

 

Aikakirjoissa ei ole merkintöjä diktaattorien tapaamisesta, siksi hyvin se salattiin, mutta toukokuusta löytyy kaksi viikonpäivää, joille ei ole kummallekaan diktaattorille merkitty todistettavasti mitään muualla oloa. Miksi, niin Stalin kuin Hitler halusivat toisensa tavata? Osin siksi, että he ottivat mittaa toisistaan, mitan ottaminen käytiinkin maailmanhistorian raaimpana ja verisimpänä sotana vuosina 1941-45.

 

Suomi pelastettiin jo helmikuussa 1940 Adolf Hitlerin ilmoitettua Stalinille, että Talvisotana kutsuttu sota oli päätettämän ja suomalaiset oli syytä jättää rauhaan. Stalin "totteli", mutta totteli omasta halustaan, koska tuosta alkoi historiallinen huijaus, jossa kaikkia vedettiin nenästä, Josif Stalinin toimesta.

 

 

Etupiirijako käynnisti uskomattoman huijaussuunnitelman

Tunnetusti Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat alueita etupiireihinsä, ja tunnetusti Stalin oli silmäillyt Hitlerin vankilassa kirjoittamaa Taisteluni I:stä ja II:sta - Stalin tiesi Hitlerin elintilahaaveet idästä. Toisaalta Stalinilla olivat omatkin haaveet - viedä proletariaatin vallankumousta maailmalle ja hän tiesi korkeaa teknologiaa saatavan Keski- ja Länsi-Euroopasta.

 

Stalin kehitti juonen vailla vertaa, jossa hän soditutti armeijansa menestyksettömästi suomalaisia vastaan osoittaakseen heikkouttaan Saksalle - innostaen Hitleriä ajoittamaan aiemmaksi hyökkäyksensä itään. Suunnitelma onnistui yli odotusten, toki maksaen noin 20 miljoonan neuvostoliittolaisen hengen - syntyipä opettava puhdistus ja jälkeen jäävä historia vailla vertaa.

 

 

Miksi Hitler meni Stalinin asettamaan ansaan?

Hitler meni lankaan ja kääntyi uteliaana seuraamaan, kuinka piskuinen Suomi pärjäsi idän jättiläistä vastaan. Suomi taisteli omasta olemassaolostaan ja meillä oli kotikenttävelvollisuus. Stalin osoitti, että Neuvostoliitto ei ollut valmis suureen sotaan ja sai Hitlerin käynnistämään operaatio Barbarossan esisuunnittelun, johon Suomi kohtalokkaasti kytkeytyi.

 

 

Chevalier kaartin upseerin viimeinen maailmanluokan teko?

Stalin pyysi Mannerheimilta jo huhtikuussa 1940, kun oli jo sovittu välirauhasta Talvisodan osalta, yhteyttä Hitleriin, jotta erittäin salainen tapaaminen mahdollistuisi. Mannerheim ymmärsi asian ja oli sen sijaan yllättynyt, että Hitler pyysi samaa.

 

Olihan Saksa antanut varoituksen Stalinille, jotta pieni Suomi piti jättää rauhaan jo helmikuussa 1940. Mannerheim tiesi tästä - oli takaisinmaksun aika ja näin kaksi tuolloista maailman valtiasta tapasivat jaetun Puolan kylässä, jossa jakajien rajalinja tarkasti leikkasi - koko puolalainen siviiliväestö oli siirretty muualle ja aluetta vartioivat millimetrin tarkasti Saksan SS ja Neuvostoliiton NKVD:n joukot.

 

 

Gruusialainen huijasi Hitlerin

Stalin vakuutteli Hitleriä rauhantahtoisuudestansa ja liittymisestä Akselivaltoihin ulkojäsenenä, mutta suurin ja tarkoituksellisin tavoite oli saattaa Hitler vakuuttuneeksi Neuvostoliiton heikkoudesta, jolloin Barbarossa suunnitelmaa voidaan aientaa. Stalin tiesi aientamisen tuovan Saksan sotaan keskeneräisenä - mikä myöhemmin nähtiinkin. 

 

Neuvostoliitto on suuri maa ja sen aroille ovat kuivuneet kaikki muut armeijat paitsi sotaisien mongoliheimojen. Stalin halusi Hitlerin hyökkäävän aiemmin kuin Saksa saa atomipomminsa valmiiksi - Stalinin vakoojat olivat hyvin tietoisia saksalaisten atomipommisuunnitelmista ja sen pelottavasta kehittymisestä.

 

 

Hitler oli kaavaillut idän sotaretkelle aloitusta vuodelle 1945 

Mikäli Saksa olisi käynnistänyt alkuperäisen suunnitelman mukaan idän hakaristiretkensä 1945, kuten oli ajateltu - olisi myös atomipommi saattanut olla valmiina ja sitä Neuvostoliitto ei olisi kestänyt. Saksa piti saada hyökkäämään jo paljon varhemmin - keskeneräisenä ja voitonvarmana nopeasta läpijuoksutaistelusta. 

 

Hitler oli ihastunut suomalaisiin heidän suuresta kyvystään padota Stalinin armeijat Talvisodassa - olihan Neuvostoliiton menestys jäänyt arveluttavan laihaksi, jos lainkaan onnistumiseksi. Stalinin huijaus oli alkanut jo marraskuussa 1939. Hitler saatiin vakuuttuneeksi, että idän sotaretki voitiin aloittaa jo paljon aikaisemmin, ja näin kävi.

 

 

Suomi antoi itsensä ajautua innostuneesti Saksan aseveljeksi

Suomi ajautui omasta tahdostaan aseveljeksi laajan itärintaman pohjoisosaan - aseveljeys oli konkreettinen. Suomi luovutti suvereenina maana toisen suvereenin maan operoitavaksi suuren osan pohjoista rajaansa. Stalin oli saanut tahtomansa.

 

Stalin halusi kuivata mahdollisimman ohueksi Saksan sotavoimat, ja antoi tapahtua mittaamattomat vahingot omalle maalleen, saadakseen syyn ulottaa myöhempi taistelunsa niin pitkällä Länsi-Eurooppaan kuin mahdollista ja näin kävikin - Stalin oli ainut todellinen voittamaton II Maailmansodan johtaja, joka kuoli kukistamattomana, ei omien eikä kumppanien, eikä vihollistenkaan taholta. Ehkä Stalinin ainut vihollinen oli hän itse?

 

 

Saksa hävisi Neuvostoliitolle, ei kahden rintaman sotaan

Saksa hävisi nimenomaan Neuvostoliitolle. Neuvostoliitto osasi pelinsä ja varustutti pitkälti armeijansa amerikkalaisten tarvikkeilla ja varusteilla. Stalin ajoi nokkelasti muut liittoutuneet omaan aikatauluunsa ja sai voiton vailla vertaa, joka purkautui vasta Neuvostoliiton luhistuttua 1990 -luvulla. Stalin sai aatteensa leviämään aina Berliiniin saakka. 

 

Saksa maksoi hirvittävän hinnan Stalinin huijauksesta ja Suomi sai olla kätilö tapaamiselle, jossa Hitler teki lopullisen päätöksen idän sotaretken aientamisesta. Stalin oli voittanut shakkipelin ensimmäisen erän suvereenisti ja Suomi samalla sai pelastuksensa 'maantiekartan' niin Saksalta kuin Neuvostoliitolta!

 

 

Suomalaiset pettivät pakon edessä Saksan - pelastajansa

Presidentti Ryti teki de facto valtiopetoksen isänmaansa nimissä pelastaakseen Suomen ja onnistui siinä. Rytiä kaihersi loppuun saakka Saksaa kohtaan tehty valtiomiesvääryys, johon Hitler suhtautui yllättävän alistuvasti. Hitler tiesi Rytin pelistrategian ja silti halusi auttaa Suomea, kuten tekikin ... ja merkittävästi.

 

Stalin tiesi myös Rytin 'operaatiokartan' - ja hyväksyi sen myös. Mannerheim jätettiin rauhaan sotapäällikkönä kahden asian vuoksi - Leningrad ja toukokuun 1940 järjestelyt tarkimmin varjellulle salaisuudelle - diktaattorien kohtaamiselle Puolassa. Oli nimenomaan Stalinin käsky, että Mannerheimia ei tuomita ja Rytikin päästettiin vankilasta etuajassa.

 

 

Mikä merkitys oli diktaattorien tapaamisella?

Sillä oli maailmanhistoriallinen merkitys. Stalin tiesi, että Saksa olisi ollut 1945 liian vahva, ja Neuvostoliitto olisi hajonnut hyökkäyksen sattuessa tuolloin. Oman Suomemme roolia voimme vain jäädä arvailemaan, jos Saksan kolmas valtakunta olisi voittanut sodan Euroopasta.

 

Hitler ei olisi ilman operaatio Barbarossan suurta alkumenestystä julistanut Yhdysvalloille sotaa ja Euroopassa olisi vallinnut käytännössä 'Pax Saksa' aina 1945 saakka. Otto Hahn tutkijoineen olivat suunnitelleet saavansa Werner Heisenbergin kanssa atomipommin valmiiksi tuona kohtalon vuonna 1945 - aiemmin kuin USA. Saksan ohjuksetkin olivat puolivalmiina, jo altavastaajatilanteessakin, vuonna 1944.

 

 

Opetus ja malli meille suomalaisille 

Jäämme pohtimaan Suomen mennyttä roolia kahden jättiläisen välissä, jossa olemme nytkin, olemme tänään idän ja lännen rajalla. Olemme vedenjakajalla - ilman Natoa, ja tässä on se syy, miksi kansakunta suurena enemmistönä Natoon menoa ei hyväksy.

 

Olemme itsekin idästä ja lännestä ja meillä asiat nähdään eri lailla kuin Brysselistä käsin - tästä kumpuaa myös osaksi omanlaisemme identiteetti, jonka kansa tuntee paremmin kuin valitsemamme poliitikot.

...

 

 

[... Kirjoitus on täyttä todistetta vailla oleva loogisen päättelyn ja eräiden nähtyjen 'aihetodisteiden' kokoelma. Moskovassa on saatu nähtäväksi joitain merkintöjä ja asiakirjoja, joissa on vahvasti viitteitä tähän fiktiotyyppiseen kirjoitukseen. Nähtäväksi saatuja asiakirjoja ei ollut mahdollisuus kopioida eikä valokuvata - se kävi hyvin ilmi, ettei likikään kaikkea nimenomaan Toiseen Maailmansotaan liittyviä (paremminkin Suureen Isänmaalliseen sotaan) asiakirjoja ole julkistettu - mainittakoon, että kuuluisan Tiitisen listan nk. KGB täyskopio oli lähdemateriaalin haltijalla myös hallussaan ...]

...

 

Ilkka Luoma

 

http://www.facebook.com/first.ilkka

http://ilkkaluoma.kuvat.fi

 

….

 

Sent:

Cc: presidentti@tpk.fi ; jaakko.laakso@eduskunta.fi ; ari.puheloinen@mil.fi ; jyri.hakamies@defmin.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; alexander.stubb@formin.fi ; erkki.tuomioja@eduskunta.fi ; ilkka.kanerva@eduskunta.fi ; erkki.liikanen@bof.fi

Sent: Sunday, November 14, 2010 6:03 PM

Subject: HISTORIA[FIKTIO] - Saksan Adolf Hitler ja Neuvostoliiton Josif Stalin 'pelastivat' itsekkäästi Suomen

...

 

 

Josif Stalin manipuloi taitavasti kaikkia!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (87 kommenttia)

Mr. Conspiracy Intl. (nimimerkki)

Erittäin mielenkiintoista!

Mannerheimin syntymäpäiväjuhlilla 4.6.1942 Hilter vaikutti kovin tuttavalliselta Mannerheimin suuntaan. http://www.youtube.com/watch?v=RMTPJHkzhGs

(Kun tähän yhdistää vielä sen, että Saksa lupasi Suomelle Belgian Kongon siirtomaaksi, niin on oletettavaa, että Saksassa Suomea pidettiin liittolaisena. Helmikuussa 1940.)

Tuossa youtube-klipissäkin lopussa sanotaan Suomen ja Saksan taistelevan yhdessä bolshevismusta vastaan.

Hitler näyttää erittäin itsevarmalta, ikään kuin Mannerheim olisi kyennyt vakuuttamaan Hitlerin jostakin sellaisesta, mitä ei ole vielä historiankirjoihin avautunut.

Mr. Conspiracy Intl. (nimimerkki)

OHO!
Oli jäänyt leikepöydälle Torsti Äärelän puheenvuoron linkki! Sorry.

Tässä oikea klipsi:
http://www.youtube.com/watch?v=XrW0VgF5iWc

Vieras (nimimerkki)

Vai niin, taisi paljastua jotain ;)

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Heh, heh ... tuplakäyttäjiä :)

Tuomas Hako

http://www.youtube.com/watch?v=3IcwDT4_JoY&feature...

Vierailu on tämän linkin keskivaiheilla.

Toisessa osassa komeita kuvia Harkovan taistelusta, kuten myös vierailun jälkeen.

Ilkka Luoma

Göring lupasi suomalaisille Talvisodan vielä kestäessä Suomen saavan kaiken korkojen kanssa takaisin!

Tuomas Hako

Sama G kuienkin vastusti Barbarossaa kovasti. Taisi ola suomalaisten houkuttelua rauhantekoon vain.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Vain kenraalikunta oli epäileväinen hyökkäyksestä Neuvostoliittoon, mutta sekin epäily katosi, kun miljoonat venäläiset sotilaat olivat antautuneet.

Ilkka Luoma

Saksa ei tiennyt, että heidän nenän edessä Sallassa oli suuret uraaniesiintymät, vasta 50-luvulla venäläiset löysivät ne - ovat edelleen luovutetulla Sallan kaistaleella ...

Mr. Conspiracy Intl. (nimimerkki)

http://www.youtube.com/watch?v=y5ScMhIQUf8
Tässä linkissä venäläinen sotaveteraani kertoo, että Hitler sai tietää Neuvostoliiton heikkouden Talvisodan venäläisjoukkojen tappiosta.

Ilkka Luoma

Saksan omat agentit tiesivät jo joulukuussa -39 Neuvostoliiton heikon menestyksen Suomen rintamalla. Tällöin Hitlerille heräsi ajatus Suomesta liittolaisena.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Juuri saksalaiset löysivät tämän Sallan uraanin v. 1942!

repe (nimimerkki)

Höpön löpön pöppö

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Repe Sorsalta korkeatasoinen ja analyyttinen kannanotto :)

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Nyt ei saa sotkea tähän sarjakuvarepeä ;)

Ilkka Luoma
Ilkka Luoma

Asiantunteva ja sisällökäs argumentaatiokommentti ;)

Harri Rautiainen

"...jossa hän soditutti armeijansa menestyksettömästi suomalaisia vastaan osoittaakseen heikkouttaan Saksalle - innostaen Hitleriä ajoittamaan aiemmaksi hyökkäyksensä itään."

No tuohon ei usko kukaan. Neuvostovenäjän aloittaessa talvisodan, sillä oli R/M-sopimuksen mukaisesti Saksan salainen hyväksyntä sille. Ei Stalinilla olisi ollut pokkaa maailman silmissä ottaa vastaan sitä arvovaltatappiota tahallisesti, mitä Suomen urhoollinen vastarinta tarjosi.

Ilkka Luoma

Suomalaisten puolustajan urhoollisuus on täysin eri asia kuin se, kuinka Stalin johdatutti armeijansa Talvisodassa. Neuvostoliiton armeijamiehistö oli pääsääntöisesti hyökkäyksen alussa ja aina miltei loppuun saakka nk. II-luokan sotilaita, ... tunnustavat tänään jo sen itsekkin.

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Minä pidin bloggauksesta.
Mahtavava juttu.
Mutta et kai ole ihan tosissasi ethän?
Voisinpa sanoa, että kaikenlaista skeidaa sitä kirjoitetaankin.
Pidin siitä, että teksti on lähetetty asiantuntijalle eli vanhalle stalinistille Jaakko Laaksolle, mutta miksi ei Tennilälle ym stallareille.

Ilkka Luoma

Jos luit tarkoin kirjoituksen, huomasit siellä [F] -merkinnän, mutta ajatus on katsoa ajatuksen logiikkaa, kun kuitenkin pohjalla on osin ennen näkemätöntä historiaaineistoa, hajatietona ... historiahan on aina kuten se kirjoitetaan enemmistön hyväksymänä. Oleellista olisi saada lisää nk. Kreml -aineistoa käsille - lukkojen takaa.

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Oliko Jaakko Laakson nimi tuossa paljon puhutussa Tiitisen listassa?

Ilkka Luoma

Laaksoa ja Tennilää ei voida vertailla näiltä osin keskenään.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Nykyään puhutaan Georgiasta, Gruusia on venäjää.

Mr. Conspiracy Intl. (nimimerkki)

Valtion nimi on SARKATVELO. Despoottivaltio, jonka presidentti syö solmiota ja kehitysmaa, joka kalisteli aseitaan Venäjän johtamia rauhanturvajoukkoja vastaan Nato-jäsenyyttä havitellessaan.

Entinen Neuvostovaltio, joka Stalinin johdolla terrorisoi alueella ja joka haluaa edelleen räyhätä.

Räyhääminen loppui, kun Medvedev kävi tirvaisemassa aiheesta turpiin ja näin esti jopa kansanmurhan:

http://www.youtube.com/watch?v=o0n_2KvDjVc

Joukot kävivät Gorissa, Stalinin syntymäkaupungissa, ja poistuivat samantien.

Taustallahan oli Sarkatvelon havittelu Naton jäseneksi, jota oli korvaan kuiskuttelemassa virolainen Mart Laar, joka häpäisi suomalaisia vertaamalla "Georgian" provokaatiota Talvisotaan.

USA näki, ettei SARKATVELOlla ole millään tasolla Nato-jäsenyyden edellytyksiä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Suomen Nato-suurlähettiläs Aapo Pölhön mukaan Naton esikuntia uhkaa viikate. (Nykypäivä 12.11.)

Ilkka Luoma

Gruusiasta, Suomesta ja hiukan Natosta - kun uusin tutkimus paljastaa että suurin osa nuoristakin hyljeksii Nato-kytkentää, mutta kannattaa omaa varusmiesarmeijaa - ymmärtääköhän Jyri Häkämies? ...

Cc: alexander.stubb@formin.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; jyri.hakamies@defmin.fi ; okivinen@kolumbus.fi ; Liisa Jaakonsaari ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi
Sent: Tuesday, August 26, 2008 9:45 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Historiallista ymmärtämättömyyttä vähemmistöltä enemmistöön

Historiallista ajassa ymmärtämättömyyttä vähemmistöstä - enemmistöä "kiusaten"
(Läntiset poliitikot pompsahtivat, kun Venäjä tunnusti samankaltaisesti Etelä-Ossetian ja Abhaasian, kuin se tapahtui aiemmin länsivetoisesti Kosovossa... liittyykö seuraan nyt Baskimaa, intiaanireservaatit USA:sta ja kuinka käy Kiinan läntisten maakuntien?)

[ ... koulukiusaaminen on lisääntynyt*) ja jos enemmistö saisi päättää niin kiusaamista ei kouluissa tapahtuisi. Kouluissa siis hallitsee vähemmistön harvainvalta. Kuinka on osassa maamme johtoa, kun se enemmistön tahdosta huolimatta työntää Suomea Natoon kiusaten enemmistön hiljaista, mutta vakaata tahtoa? ...]

Kuinka moni Suomen ulkopolitiikasta vastaava tuntee Kaukasuksen historiaa? Miksi tuosta historiasta ei puhuta uutisoinnin yhteydessä? Miksi media hakee sensaatiota otsikoilla, onko se kansan pelottelua Nato-uskovaisten syliin, vai onko se Venäjän karhulla ärsyttämistä? Mihin on unohtunut ainut turvamme - liittoutumaton ja puolueeton tapa nähdä tapahtumia, joihin meillä ei ole käytännön vaikutetta.

Jos nyt tehtäisiin kalluppi Suomen kansalle, olisi tulos Natosta edelleen selvä ei. Asenne Venäjää kohtaan toki tarkentuisi, ... "onhan se ennenkin toiminut tavallansa". Mutta erityisesti kansa osaa yhdistää Kosovon ja Etelä-Ossetia/ Abhaasian - kansalla on maatiaisjärkeä ymmärrykseen, että potut maksetaan pottuina, kuten se tapahtuu naapuririidoissakin täällä kotosuomessamme orapihjaja-aidan paikasta taisteltaessa.

Suomessa arkiviisas kansalainen osaa nähdä reaalisesti USA:n ja Venäjän ominansa, joiden ei ole tarvinnut huolehtia juuri muista kuin omista eduista. Suomalainen tietää rajallansa, mitä Venäjän kanssa tehdään. USA on meille kaukainen maa, jossa nahoilla on saanut ja hevosella päässyt - kunnes valkoinen mies karkoitti alkuperäkansat tieltänsä reservaatteihin.

Tavallisesti rauhallinen Suomen kansa toppuuttelisi ja opastaisi yli-innokkaita stubbeja, kolminkertaisia häkäilijöitä haasteista Venäjän suunnalta ja asioiden erottelusta aitoihin ja seipäisiin. Meillä on oma rajamme, josta me pidämme kiinni - tuon aidan ymmärrämme koostuvan seipäistä.

Taitavasti asemoitumalla liittoutumattomana maana meneillään olevaan miltei olemattomaan konfliktiin - saattaisimme jopa aikaansaada mielenkiintoisen neuvottelun Karjalan Tasavallasta - jopa extra-autonomiseksi vyöhykkeeksi itsemme ja Venäjän väliin yhteiseksi kauppa-alustaksi erityisin verosäännöksin, josta puutakin saisi tuoda ilman Venäjän puutulleja.

Suomalainen tietää venäläiset, ainakin isämme ja isoisämme tiesivät. Me emme jääneet tärkeinä hetkinä venäläiset vastassamme yksin, vaikkemme olleet "turvajärjestelyissä". Teimme vain käytännön aktiiviliiton Saksan kanssa, se toi avun sisällissotaamme, se toi avun Talvisodan lopettamiseen ja se toi todellisen avun Itsenäisyytemme säilyttämiseen kesällä 1944.

Venäjä on rajanaapurimme, ja raja on yli 1000 kilometriä pitkä. Meitä ei ole miehitetty eikä valloitettu - meiltä on vain viety maa-alueita, mutta ei ehkä lopullisesti. Suomen kansan kokonaisetua ajatellen olisi juuri nyt äänestettävä uusi eduskunta ja muodostettava uusi hallitus, joka ymmärtää kuinka ajassa toimitaan. Suomi on tänään vedenjakajalla, kun ratkaistaan suhteista Venäjään - tärkeimpään ja suurimpaan kauppakumppaniimme.

Vedet jakaantuvat Suomen keskellä läntisiin ja itäisiin vaikutteisiin ja tämä on meidän suurin rikkaus. Jos katsotaan karttaa ja mitataan historiaa, murteita, uskomuksia, tapoja ja luonteita Turun saaristosta Sevettijärvelle ja Haminasta käsivartemme Kilpisjärvelle - sisältyy sinne uskomaton kirjo henkistä rikkautta - niin itäisenä kuin läntisenä perintönä.

Suomi on vedenjakajalla idän ja lännen vaikutteiden välissä. Meillä kohtaavat uskonnot, kielet, murteet, historia, tavat, luonteet ja piirteet. Näillä piirteillä meillä on ainutlaatuinen ominaisuus olla erossa irakeista, kosovoista, gruusioista ja tiibeteistä. Meille sen sijaan kuuluvat kaikki ne kaupalliset toimenpiteet, joilla maksamme tuontimme merkittävän suurena vientinä. Kauppakansan ei tarvitse sotia. Kauppakansan velvollisuus on vain pitää sanansa.

Mikäli USA johteinen länsi haluaa vääntää väkisin maapallon raaka-aineaittaa paitsioon**), on meille aukeamassa ainutlaatuinen ominaisuus olla erossa kaikista niin suur- kuin pienvaltojenkin ristiriidoista. Näin voimme olla sovittelijoita, rauhanturvaajia, sotilastarkkailijoita ja ennen kaikkea kauppamiehiä kaikille maksukykyisille, joita osaamisemme, luotettavuutemme ja taitomme kiinnostavat.

Suomi voi pysyä erossa kaikista USA:n masinoimista oman edun tavoitteluista - mutta myydä ja ostaa voimme kaikilta. Suomen parhaat turvatakuut syntyvät omasta vahvasta armeijasta, itsensä tuntevista ja toisiinsa luottavista kansalaisista, vahvasta presidentistä ja kaupasta yli kaikkien rajojen.

*)
Tiistain 26.8. uutisointi koulukiusaamisen lisääntymisestä pienen vähemmistön taholta enemmistöä kohtaan

**)
On olemassa suuri mahdollisuus, että Venäjä, maapallon raaka-aine- ja energia-aitta sekä Kiina, maapallon talousveturi ja liukuhinna löytävät nyt paremmin toisensa ja sitä liittoa länsi ei tule kestämään.
...

Ilkka Luoma
http://ilkkaluoma.blogspot.com
---

Mielipidekirjoitukseen liittyvät kuvakansiot ~
[ kuvia saa käyttää yllä olevan mielipidekirjoituksen yhteydessä - Copyright by Ilkka Luoma 2005, 2007 ja 2008 ]

Kansio 1 (Moskova)
--- http://www.kuvaboxi.com/julkinen/27s67+ilkka-luoma... ---

Kansio 2 (Pietari)
--- http://www.kuvaboxi.com/julkinen/27js5+ilkka-luoma... ---

Kansio 3 (Suomen nykyinen eduskunta - NRF päätöstä sorvataan)
--- http://www.kuvaboxi.com/julkinen/28h8o+ilkka-luoma... ---

Ilkka Luoma

Mitä kieltä Gruusiassa puhutaan?

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Gruusia on historiallinen nimitys.

Ilkka Luoma

Sanonnat muuttuvat, sisältö pysyy. Gruusialaiset olivat neuvostoliittolaisia, ja tänään nimitys voi olla toinen, vaikka historia pysyy ja avautuu ...

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Stalinista kiinnostuneille hyvä kirja on Milovan Djilas: Conversations with Stalin (tai Samtal med Stalin, suomeksi sitä ei kai ole käännettykään).

Ilkka Luoma

Stalinissa riittää tutkittavaa, hän oli mm. hyvin rakastettava lapsen lapisaan kohtaan, mutta esim. oma poika ... palatan tähän myöhemmin. Silti Venäjällä on edelleen runsaasti Stalinin haikailijoita, voima on se joka Neuvostoliitossa/ Venäjällä jylläsi/ jyllää - kuten tsaarienkin aikana.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Stalinin toinen poika kuoli saksalaisten vankeudessa. Saksalaiset olisivat halunneet hänellä vaihtaa Neuvostoliitosta saksalaisia sotavankeja, isä Stalin ei suostunut.

Ilkka Luoma

Isaac Deutcher: Stalin.

Löytyy mm. presidentti Urho Kekkosen Tamminiemen kotimuseon makuunhuoneen kirjahyllystä (oli selvästi sen näköinen, että oli tarkasti luettu) - todistettavasti, olen nähnyt ja siitä on jopa valokuva :)

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Antaa kirjana perustetta tälle aika hurjalle fiktiolle!

Ilkka Luoma

Uutta tietoa on Venäjältä luvassa - onhan kulunut 70 vuotta suuren puolustustaistelun - Suuren Isänmaallisen sodan alkamisesta! :)

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Lenin ja Stalin tapasivat toisensa ensi kertaa Tampereella vuonna 1905. M6isad p6levad!, huutaisi virolainen tässä kohtaa ;)

Ilkka Luoma

Molemmille herroille Suomi oli pakopaikka - eräässä vaiheessa.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman
Ilkka Luoma

JS:
Pölhö huolestui, kun Saksa haluaa irti Nato -kustannuksista. Tunnetusti Saksa on oman eurooppalaisen puolustuksen kannalla, johon voidaan luontevasti kytkeä myös Venäjä. Näin vanhat avoimet kirjat menevät lopullisesti kiinni.

Ilkka Luoma

JS,

olivat piilossa maamiehiänsä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kunnon kommunistilla ei ole isänmaata. Ainakin Stalin esiintyi syksyllä 1917 Suomessa melko avoimesti ja käsittääkseni puolueensa virallisena edustajana.

Ilkka Luoma

Komintern ja sosialistinen internationaali.

Kukkua (nimimerkki)

Pelkillä aihetodisteilla ja -todisteluketjuilla, sekä spekulaatioilla käännetään yhtäkkiä tuhansien tutkijoiden vuosia tehty työ ympäri. Hieno mies.

Stalin ja Hitler eivät tavanneet, vaikka molemmilla "olikin kalenterissa aukko".

Ilkka Luoma

Tutkinnallisesti näyttää siltä, että on enemmän vahvuutta tapaamiselle kuin tapaamattomuudelle - klassisen tilanteen mukaan pitäisi nyt löytyä viitteitä dokumenteista, etteivät diktaattorit tavanneet ja näitä viitteitä ei julkisesti ole ollut.

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Muualtakin on tulluut perusteluja, että Hitler ja Stalin tapasivat, muusta olisinkin sitten varovaisempi.

Ilkka Luoma

Diktaattoreille syntyi keskinäinen mieltymyssuhde. Kuin olisi katsellut peilikuvaansa!

tarkkailijavm-59 (nimimerkki)

Kysyn kuten Sampo Ahtokin, että jos "Hitler oli päättänyt vallata koko maailman vaivaisella 3000 panssarivaunulla, niin mitäs Stalin aikoi tehdä 30 000 hyökkäysvaunullaan"?

Ja kiintoisaa olisi edelleenkin tietää se miksi NL siirsi koko ajan sotateollisuuden ja sitä tukevan raskaan teollisuuden painopistettä yhä lännemmäksi mitä lähemmäksi sodan alkaminen lähestyi. Ja prosessi jatkui aina kesäkuuhun 1941 asti. Ei kyllä vaikuta yhtään että maa olisi valmistautunut muka puolustautumaan mahdollista hyökkäystä vastaan. Koko NL:n sotilasdokriinihan lähti täysin hyökkäyksestä. Tämän ovat tutkijat aina tienneet. Mutta miksi niin moni poliittisen historian tutkija edelleenkin uskoo tuota NL:n "uhriteoriaa"?

Eikö olisi jo aika pudottaa naamarit kasvolta siellä Moskovassa ja tunnustaa reilusti että Neuvostoliitto oli II maailmansodan se toinen imperialistinen hyökkääjä Euroopassa? Maa suorastaan teki kaikkensa jotta Saksa ensin murskaisi maanosan demokratia ja sitten Stalin marssisi kohti Eurooppaa - vapauttajana.

Sota päättyi 65 vuotta sitten, joten miksi ylläpitää yhä tuota Suuren Isänmaallisen Sodan valhetta?

Ilkka Luoma

Käännettiinkö Stalinille Hitlerin 'Taisteluni I ja II' ja milloin?

Tuomas Hako
Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Melkoinen esitys ja päättely. Mahdollisuuksien rajoissa. Stalin oli mestari keksimään etenemisteitä monienkin kiertoteiden kautta. Jos näin, kuten yllä, niin tämä on vuosisadan historiamuutos!

Ilkka Luoma

Stalin otti suuria riskejä alkuhäviönsä aikana, kun ehkä antoi tahallaan joukkojensa hävitä huonolla kokonaisinformoinnilla joukko-osastoilleen. Näin hän menestyskäännöksen jälkeen teki itsestään korvaamattoman!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Muuttaa historiankäsityksiä, odotamme Kremlin aukeamista!

Teuvo Pihlaja (nimimerkki)

Onko sähköpostilistassa mahdollisesti joitain 'tiitisläisiä'? :)

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard

Paras lukemani blogi koko sen parin kuukauden aikana mitä olen näitä Usarin puheenvuoroja seuraillut. ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Tuomas Hako

Hitler nimenomaan ei aikonut hyökätä Venäjälle. Ei 1945 eikä aikaisemminkaan. Hän yritti kaikkensa, jotta hänen ei olisi tarvinnut hyökätä. Stalin pakotti ja nimenomaan näyttämällä voimaansa. Tää blogi on yritys manipuloida ihmisiä ja jättää jotain vanhaa historiankirjoitukseen ihmisten mielissä.

Ilkka Luoma

Jos Hitler olisi halunnut olla hyökkäämättä, niin olisi myös tapahtunut - Hitlerin vaikute ja käskyvoima oli vielä tuolloin 1941 (aina 1944 saakka) ehdoton.

Tuomas Hako

Hänelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa. NL oli hyökkäämässä maailmanhistorian suurimmalla armeijalla ja USA tulossa myös sotaan jne.

Ilkka Luoma

Nimenomaan Saksa julisti japanilaisten menestyksen tukemiseksi USA:lle sodan, jota USA juuri odottikin, jotta pääsisi mukaan...

Tuomas Hako

USA pääsi mukaan japanilaisten hyökättyä noin niinkuin virallisesti. Avoimestihan se oli jo hyökännyt Atlantilla kuukausia saksalaisten alusten kimppuun ja kaupa-alusten jo paljon kauemmin. Saksan oli imagosyistä tehtävä sodanjulistus. Jos japanilaiset eivät olisi menestyneet, niin ehkä se olisi jäänyttekemätä silti. USA tosin selvästi olisi hyökännyt saatuaan sodan myös Saksan kimppuun, sillä kansakin ajatteli, että silloin oltaisiin sodassa Sasksan kanssa ilmanmuuta m ielipidetiedustelujen mukaan.

Kuen Japani, niin myös Saksa tajusi, että USA sotii ilmann muuta sitä vastaan ja siksi ei ole järkeä vetkutella enää ja antaa etua viholliselle.

Olet muuten karmea propagandan levittäjä. Kuten lähes jokainen täälläkin.

Ilkka Luoma

Hitler määritti sotansa ja hakaristiretkensä kommunismia vastaan jo vankilassa 1920 -luvulla, kirjoittaessaan Mein Kampf I:n ja II:en ... on jäänyt hiukan epäselväksi käännettiinkö teokset Stalinille.

Tuomas Hako

Vuonna 1919 Hitler oli sosiaalidemokraatti. 1925 kirja on kirjoitettu tuonaikaisen miehen näkemyksestä senhetkiseen maailmantilanteeseen, jossa NL oli ilmeisen heikko. Hän kirjoitti, että vahvan Venäjän kanssa voisi liittoutuakin, kuten hän tekikin. 1933 Hitler luonnosteli 60 vuoden linjoja salisessa tapaamisessa. Ehkäpä M Kampf on silti saattanut olla kuva vaikkapa 100 vuoden perspektiivillä.

1940 kesäkuussa Hitler supisti maavoimien, esim. panssarivaunujen varusteluteollisuutta ja odotti rauhaa. Hän sanoi, että jättää seuraajulleen mahdollisen sodan kommunismia vastaan.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Hitler odotti vain Englannin järkiperäistä antautumista.

Tuomas Hako
Ilkka Luoma

Hitler pettyi vahvasti, kun Englannin kanssa ei syntynyt sopua, jopa 2. mies Hess lensi "ominpäin" Englantiin hakemaan yhteistyötä Neuvostoliittoa vastaan - Churchill olisi ollut samalla aallonpituudella, mutta Ranskan antautuminen käänsi pään.

Tuomas Hako

Hess lensi Hitlerin käskystä. Pikemminkin lähes koko Englanti olisi tehnyt rauhan, mutta Churchill halusi Euroopan bolshevisointia isäntänsä tahdon mukaisesti. Koko Hessin lento oli Churchillin virittämä "rauhanansa", jolla rauhantekoa onnistuttiin estämään. Hitlerin ja Hessin aikomus oli nimenomaan sada rauha lännessä, jolloin ei Stalinkaan olisi uskaltanut hyökätä eikä idän sotaakaan olisi tullut.

Nyt pääsi siis hyvin paksua puppua sinulta.

Ilkka Luoma

Hitlerillä ja monilla saksalaisilla oli selvä käsitys venäläisistä ja slaaveista yleensä - Himmler olisi halunnut ent. Neuvostoliittoon - erityisesti Krimille SS-kolonnioita ja siviililikvidoinnit olivat pahimmat nimenomaan Neuvostoliiton alueella. Saksa halusi elintilaa - ja nimenomaan Neuvostoliitosta - "idästä" ...

Tuomas Hako
Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Rudolf Hess lensi omasta käskystään ennen sotaa olleen ystävänsä luokse perustelemaan Hitlerin suunnitelmia ...

Tuomas Hako

Suosittelen esim. David Allenin kirjaa Hitler/Hess Deception.

Jukka-Pekka Vasara

Tuskin Stalin oli niin hölmö että halusi hyökkäystä. Sota olisi voinut päättyä toisinkin jos Hitler olisi tosissaan yrittänyt saada Valkovenäjän, Ukrainan jne kansat omalle puolelleen ja antanut kenraaliensa johtaa sotaa. Nyt aatun rotuhoureet ja katastrofaaliset virheet mahdollistivat NL voiton.

Ilkka Luoma

Barbarossa operaation tekijöitä, tapahtumia ja jopa sattumia on ruodittu runsaasti - kyseessä oli myös Stalinin "tahallinen" vetäytyminen ja omiensa antautumaan laitto!

Tuomas Hako

Kyllä Stalin aikoi hyökätä. ue enemmän niin luulet vähemmän.

Jukka-Pekka Vasara

No lueppa ITSE se mun kommentti nyt ensi alkuun, kyse oli aatun hyökkäyksestä.

Kiistaton historiallinen tosiasia on kuitenkin se että aatu muni itse omat ja kansallissosialistien suunnitelmat ja tulevaisuuden: kukaan ei pakottanut aloittamaan sotaa -41 jne. Saksa olisi kyllä pystynyt puolustautumaan NL ja jopa niiden "J-illuminaattien" mahdollisia hyökkäyksiä vastaan, ja ajan kuluessa aina vain paremmin.

Kannattaa siis ajatella myös itse ja katsoa suurta kuvaa eikä juuttua joidenkin nasse-sivustojen nippeleihin.

Ilkka Luoma

Puna-armeija ei ollut valmis hyökkäyssotaan - myöhempi massiivinen hyökkäysaalto perustui kostoon ja rankan puolustuksen kautta vihaan saksalalaisia kohtaan - venäläisiin siviileihin kohdistuvien tekojen vuoksi.

Tuomas Hako

Ei enää ollut, kun Saksa iski hyökköysryhmitykseen. Sitten tulivat toiset aallot huonossa järjestyksessä.

Todellisuudessa neuvostojoukot aloittivat partisaanisodan, jota oli onneksi ajettu alas siksi, että hyökkäyssodassa sitä ei olisi tarvittu. Nyt partisaanivalmius oli huonompi kuin ennen, mutta silti partisaanisota alkoi välittömästi ja rajuna.

Saksan vastatoimetolivat kv sääntöjen mukaisia ja kaikkien lievimpiä maailmassa. Niillä ei voinutolla mitään vastavaikutista ennen kuin Ukrainan jälkeen, mutta siihen meni aikaa. Pikemminkin kansa hurrasi neuvostopyöveleiden ja muiden rikollisten saadessa rangaistuksen.

Tuomas Hako

Saksa ei ehkä olisi pärjännyt Puna-armeijan massahyökkäykselle. Saksalla olikiire saada selusta selväksi. Ennen USA:n sotaan mukaantuloa aikaa olisi ollut reilu vuosi. Käytännössä ennen talvea olisi pitänyt saada ratkaisu, mutta ilmeisesti 1942 oltiin toiveikkaita, kun ei tiedetty materiaalitoimitusten laajuutta ja toisaalta idän varustelun tasoa.

Tässä on aika isot asiat kyseessä eikä mitään nippelitietoudesta.

Jukka-Pekka Vasara

No se ainakin tiedetään aivan varmasti ettei armeijan jäädyttäminen Venäjään talveen ja Stalingradin tyyppiset katastrofit tuoneet sitä voittoa..

Ilkka Luoma

Olisi myös hyökännyt - mutta Hitler ehti ensin.

Ilkka Luoma

Saksalaisten suuri virhe oli alistava asenne erityisesti ukrainalaisia kohtaan - suuri kansa, eivätkä venäläisiä.

Jukka-Pekka Vasara
Ilkka Luoma

Lopuksi herää kysymys, entä jos saksalaiset olisivat saaneet atomipomminsa valmiiksi ennen USA:ta - se olisi ollut jopa realistista, jos "energia-pommin" kehitykselle olisi annettu jo -38 lähtien täysi tuki, sillä 1938 sitä esiteltiin Saksan ylimmälle johdolle käänteentekevä energianlähteenä!!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Hitler ei luottanut suuriin laivaston pinta-aluksiin, suuriin pommikoneisin eikä atomipommiin. Virheitä kaikki kolme, tai oikeastaan onni.

Tuomas Hako

Tai sitten oli laivastospimus eikä rahaa tehdä isompaa laivastoa muutenkaan. Mutta olihan esim. Bismarck jne. Eikä halunnut suurta sotaa joten ei tarvinnut mitään strategisia pommikoneita ja ei halunnut kaupunkien pommitusta, vaan vain maavoimien tueksi pommikoneita. Mutta kuinka ollakaan, kaukopommitajat olivat olemassa jo 1945 ja odottivat vain atomipommia, joka sekin olisi kohta valmistunut. Pojat, teidät on petetty.

Toimituksen poiminnat