Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Politiikan luovuuskato

  • Millaisen linssin läpi poliitikot näkevät äänestäjänsä?
    Millaisen linssin läpi poliitikot näkevät äänestäjänsä?
  • Oliko politiikasta poistuneissa sittenkin luovuutta?
    Oliko politiikasta poistuneissa sittenkin luovuutta?

Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa ja vakauden hitaan soljumisen turvaamista.  Kilpailutalous tuottaa taas uusia keksintöjä ja innovaatioita päivittäin. Onko näillä asioilla jotain yhteistä? Eduskunta säätää lait, joiden pohjalta kansalaisilla voisi mennä paremmin, helpommin ja mukavammin.

...

Onko tavoite aina parempaan, nopeampaan, tehokkaampaan ja mukavampaan? Onko kansalaisten valitsema eduskunta jarru kehitykselle, jotta useammilla meistä voisi olla mahdollisuus saavuttaa tyytyväisyyttä? Syntyykö tyytyväisyys aina paremmasta, nopeammasta, tehokkaammasta ja suuremmasta? Hidastaako demokratian näennäisvaaliminen kehitystä?

Tuotekehitys, evoluutio ja keksinnöt sävyttävät ihmistä, luontoa ja koko muuntuvaa eliöstöä. Tuotekehitys ja keksinnöt ovat ihmisten tapa tyydyttää uteliaisuutta ja luomisen tarvetta. Ihmisen tulisi olla luonnostaan utelias ja halukas kokemaan uusia koko luontoa nähden tasapainoisia mahdollisuuksia. Kaikki kehitys ei ole lopullista ja "oikean suuntaista", vaan välillä otetaan peruutusta entiseen, kuten politiikassakin ja yhteisten asioiden hoidossa.

 

 

Enemmistö jarruttaa muutosta – niinkö hyvä?

Kansanedustuslaitos edustajineen on hidastunutta enemmistön huomioon ottamista, missä suurille yhteiskunnallisille keksinnöille ja innnovaatiolle ei ole sijaa. Muutokset laajasti kansalaisille lainsäädännöllisesti ovat hitaita, koska uusi ja ennalta kokematon on uhka yhteiskuntaturvallisuudelle.

 

Käytännössä pieni vähemmistö säätää enemmistön mahdollisuuksia. Ympäröivä luonto on täynnä esimerkkejä, kuinka evolutiivinen tuotekehitys toimii tasapainossa muun ympäristön kanssa.


Pioneerit näyttävät suuntaa

 

Vain pieni osa ihmisistä on pioneereja, suurin osa myötäilijöitä. Turvallisuushakuisuus ei siedä nopeita muutoksia. Eduskunta ei myöskään osoita nopeita muutoksia, vaikka taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti maailmanlaajuinen työn uudelleen jako niin edellyttäisi. Vai onko malli katsoa ensin ja valita sitten parempi?


Poliitikko on luova vain kompromisseissa

 

Poliitikko ei osoita "keksintöjä" eikä innovaatiota kansalaisille, koska häneltä odotetaan vakautta, tasa-arvoisuutta ja laajojen kansanosien huomioon ottamista. Tosiasiassa edustaja on äänestäjiensä renki ja niiden tuntojen ja tarpeiden edunvalvoja. Edustaja lupaa aina samat asiat: turvallisuutta, kasvua, rahaa ja toimeentuloa. Läheskään kaikki suomalaiset eivät näitä lupauksia kohtaa.

Demokratiassa yhteiskunnallinen vastuu voi ajaa edustamansa ryhmän etujen ajamisen edelle. Innovaatiot ja keksinnöt pohjaavat useasti pienien ryhmien tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Yleinen edunvalvonta ja laaja yhteiskunnan etu ei salli nopeita kilpailusta muodostuneita innovaatioita.

 

 

Viimeinen suuri keksintö politiikassa oli torpparien vapauttaminen

Kehitys politiikan hoidossa on pysynyt vaisuna vuosikymmenet, miltei sata vuotta. Viimeiset suuret poliittiset oivallukset tapahtuivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Viimeinen suuri innovaatio aatepolitiikassa oli kommunismi, joka havaittiin ihmisille sopimattomaksi kilpailevan luonteemme vuoksi.

 

Kommunismin jälkeen on yhteisten asioiden hoidossa tapahtunut vain pientä muutosviilausta. Politiikka ja nimenomaan puoluepolitiikka on taantunut mallina ja metodina viime vuosisadalle, se ei enää vastaa verkostoituneen ja kilpailullisen maailman tarpeita.

 

 

Valitsemme puolueiden valitsemia ehdokkaita!

Ihmiset valitsevat äänillään asioidensa hoitajat ja ehdokkaat valitsevat puolueet, joille ideologinen tuotekehitystaito, menetelmäinnovaatiot ja -keksinnöt ovat miltei tuntematon ilmiö. Kilpailevat yhteiskunnat ovat taloudessa ja arkielämässä luoneet täysin uusia menetelmiä informaation välitykseen, ihmisten kohtaamiseen, tiedon löytämiseen ja sen jäsentämiseen. Nämä menetelmät ovat esiaste kansalaisten suoravaikutukselle, jolloin mielipidesuunnat, tarpeet ja tavoitteet saadaan suoraan käsittelyyn.

 

 

Pystyvätkö kansalaiset suorademokratiallaan luovuuteen?

Edustuksellisuus ei löydä kilpailun puutteen vuoksi uudistuksia (eduskunnassa kuulemma pätee vahvasti sanonta: näin on päätetty, ... herää kysymys: kuka ja miksi). Yhteisten asioiden innovaatiot ja keksinnöt siirtyvät kansalaisten omiin käsiin. Internetin yhdistävän vaikutuksen myötä kansalaiset suorittavat tahtomattaan uuden kehitystä yhteisöllisyyden kehittymiseksi.

 

 

Lopulta on vain turvallisuus jatkaa lisääntymistä – kaikki muu on oheispöhinää

Ihminen on nisäkkäille tyypilliseen tapaan laumaeläin ja kaipaa hyväksyntää, osallistumista ja kannustetta onnistumisistaan. Yhteiskuntakeskustelu on siirtymässä kansalaisten käsiin ja samalla toteutuu vääjäämätön yhteisten asioiden tuotekehitys ja innovointi.

 

Tämä tuotekehitys on suunnittelematon ja toteutuu "lajinvalinnan periaatteiden mukaisesti".

Ilkka Luoma

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän veehoo kuva
Viljo Heinonen

Luomalle tiedoksi, että sen viimeisimmän suuren poliittien innovaation seurauksista kärsimme juuri nyt. Se voidaan nimetä vaikkapa talousliberalismiksi. Perusidea siinä on, että johtajia pitää palkita ruhtinaallisesti ja köyhiä vastaavasti rangaista motivaation ylläitämiseksi. Tähän uuteen liberalismiin liittyy myös finananssi- ja pankkitoiminnan täysi vapaus. Todella valvomattomasti ne ovat toimineetkin. Seurauksia voi luetella oikein jonossa: USA:n, Islannin, Baltian maiden, Kreikan ja Irlannin sekä myös Espanjan sijoitushölmöilyt ja ei kun kansat maksamaan: työttömyyttä ja hintaromahduksia.

Kehitys on ollut todella nopeaa. Nyt on korkea aika ottaa askelia takaisin. Pankkitoiminta on saatava konrolliin, jossa keskeisintä valvonta, että lainoilla on pitävät reaalitakuut. Veroparatiisitoiminta on lopetettava kansainvälisellä yhteistyöllä. Kansallisella tasolla harmaa talous on saatava kuriin. Tuhoisaa luovuutta on ollut ja on koko ajan liikkeellä yli tarpeen ja mahdollisuuksien. Luoma, tarkistele asioita myös tältä kantilta.

Vieras (nimimerkki)

Sosialidemokratia on ajattelun vaihtoehto. Eurososiaidemokratia on sosialidemokratian vaihtoehto, eräänlaista protestanttis-saksalaista kommunismia yrittää järjen avulla suunnitella Euroopan unioni kuntoon:

1) Itä-Eurooppa ei saa alihankintaa eikä vakaudu kunnolla, koska ostetaan Kiinasta;

2) Yhdysvallat luhistuu sekä oman hulluutensa, republikaanisten yrittäjämielisten epärealistisesta riskinotosta että objektiivisesti siitä syystä, että Euroopan unioni on pasifistinen vapaamatkustaja;

3) Yhdysvallat pöydän alla vastustaa sitä, mitä se virallisesti pitää voimassa (Wikileaks). Venäjän tsaarikin suosi poliitisia vastustajiaa muutoagentteina, koska muutoin ei olisi saanut suurporvareita eikä aatelistoa liikkumaan.

Vieras (nimimerkki)

Kiinalaiset ostavat ja vuokraavat entisestä "Itä-Euroopasta" maanviljelykseen soveltuvat pellot ja maa-alueet, suurin määrin. Lisää toimeliaisuutta. Kiina ottanee osuutensa maapallosta, joka on väkilukujen suhteesta laskettavissa.

Ilkka Luoma

EU irtaantuu Yhdysvaltojen hullunmyllystä ja ympäristövastuuttomuudesta. Kiina voisi olla uusi toimintakohde - siellä riittää työtä eurooppalaiselle osaamiselle.

Vieras (nimimerkki)

Hyvä huomio, vapaa ja globaali markkinatalous ei vain ollut poliitikkojen oivallus, vaan markkinavoimien, jotka runttasivat tavoitteensa poliitikkojen päähän ja nämä taipuivat.

Onko eläinkunnassa sääntelyä ja valvontaa?

Ilkka Luoma

Sinisessä puvussaan Holkeri ajatteli vilpittömästi auttavansa maatansa. Markkinatalous on tähän päivään mennessä näyttänyt mahdottomuutensa, lähinnä ihmisten jaksamisen ja ympäristön kestokyvyn ylittymisenä - Holkeri ei tätä "hallitun riskinottonsa" hallitsemattomuutta nähnyt...

Vieras (nimimerkki)

54749/688801 ~ stats

Ilkka Luoma
Ilkka Luoma

Markkinavoimien esiinmarssi tuli politiikan hoitamisen ulkopuolelta - muistamme Kokoomuksen Harri Holkerin kuuluisan sanonnan - 'hallittu riskinotto'. Tuosta alkoi "pakotettuna" heikkojen rahapuoluelaisten ajopuu kohti nykyistä globaalin markkinavoiman temmellystä, jonka tulevana meille pahimpana ilmentymänä ponnahtaa jo alkanut maailmanlaajuinen työn uudelleen jaon taistelu - pärjäämmekö?

Vieras (nimimerkki)

Onko Jyrki Kataisella menossa Harri Holkerin "hallitsematon riskinotto"?

Vieras (nimimerkki)

Viimeinen suuri keksintö politiikassa oli torpparien vapauttaminen

Kehitys politiikan hoidossa on pysynyt vaisuna vuosikymmenet, miltei sata vuotta. Viimeiset suuret poliittiset oivallukset tapahtuivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Viimeinen suuri innovaatio aatepolitiikassa oli kommunismi, joka havaittiin ihmisille sopimattomaksi kilpailevan luonteemme vuoksi.

=> Pika-asutuslaki oli jatkoa torpparinvapautukselle, koska maat vei kartanotalouteen jo ennen Euroopan unionia Neuvostoliitto.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pika-asutuslaki

http://fi.wikipedia.org/wiki/Maanhankintalaki

Monessa maassa maakuntansa menettäneet ovat puilla paljailla, kuten Gruusiassa - vuosikymmeniä.

Varsinaissuomalaiset (Risto Ryti), hämäläiset (J. K. Paasikivi ja Väinö Tanner) talousmiehet katsoivat, että Suomella ei ole varaa asuttaa karjalaisia.

Tämän vuoksi suomalaiset saivat haja-asutuksen, Keskustapuolueen, Suomen Maaseudun puolueen, Itsenäisyyspuolueen ja nyt Perussuomalaiset neljänneksi suuremmaksi oikeaksi puolueeksi.

Valtaosaltaan keskustaa ja suomalaismielisiä vihaavista karjalaiskokoomuslaisista johtuu se, että Suomi on erilainen maa, ja että Suomessa on Suomen Keskusta: vaalin jälkeen kahtena: Suomen Keskustana ja Perussuomalaisina.

Vieras (nimimerkki)

Ympäristön näkökulmasta suomalaisten pitäisi asua kaikki Helsingin niemellä, ollen vain noin 10.000 helsinkiläistä.

Ilkka Luoma

Viimeisen 10.000 vuoden aikana Suomenniemen asukasluku on ollut keskimäärin tuo 10.000 !!

Ilkka Luoma

Karjala voisi saada kokonaan oman itsenäisyytensa ja se muodostuisi kokonaiskarjalasta, myös Suomen puoleinen osa - jos Suomen karjalaiset niin haluaisivat. Venäjä hyväksyy tämän tyyppisen Karjalan palautuksen!

Käyttäjän jukkakuhanen kuva
Jukka Kuhanen

Mielenkiintoinen näkökulma sinulta - luovuus ja politiikka. Kuinka paljon niiden tulisi kuulua yhteen? Ainakin jossain määrin ja onhan eduskunnassammekin tulevaisuusvaliokunta. No, tämä nyt oli hieman sarkastinen avaus itseltäni.

Erästä meitä eurooppalaisia kovastikin koskettava suuri poliittinen keksintö on Euroopan Unioni (EU). Tai jos sitä voi edes keksinnöksi sanoa, kun onhan tätä unionismia yritetty vaikka kuinka monta kertaa aiemminkin, vähintään Kalmarin unionista lähtien. Ja aina yhtä huonoin lopputuloksin. Surkuhupaisinta tässä suuren keksinnön viimeisimmissä suurissa keksinnöissä eli EU:n laajentumisessa liki 30-päiseksi vaalikarjaksi on se, että Neuvostoliiton hajoamisesta on alle sukupolven mittainen aika ja mitään ei nähdä otettaneen opiksi.

Oma kantani on se, että lainsäädäntöön ja yhteisten asioiden hoitoon luovuus ei ole pitkän päälle kestävä lähtökohta vaan perusteellinen harkinta ja pitkäjänteinen työ tehtyjen arvovalintojen pohjalta on se kivijalka, jonka varaan yhteiskuntaa poliittisesti pitää rakentaa. Elinkeinoelämä, kulttuuri ja yksityinen sektori ovat paremminkin osoitteita, jonne luovuus sopii kuin nenä päähän.

Ilkka Luoma

Luovuus on nopeatempoisempaa kuin evolutiivinen sopeumakehitys - siksi ihmiset keskimäärin ovat vastaan uudistuksia - vanha on turvallisempaa ja totutumpaa. Luovuus ei aina tarkoita kaikkia ajatelleen positivvista kehitystä ...

Vieras (nimimerkki)

Btw. Tulevaisuusvaliokunnan ensimmäinen puheenjohtaja oli prof. Eero Paloheimo, joka kävi elääkkeeltä neuvomassa toista valiokunnan myöhempää puheenjohtajaa Jyrki Kataista!

Ilkka Luoma

Löysiköhän Jykä nämä tekemänsä verolinjaukset tuolta tulevaisuusvaliokunta-ajoilta ...? :)

Ilkka Luoma

Tuolta kauempaa voisi todeta, että Jykä pitänee Harria idolinaan, ja jos näin, niin mitä tuleekaan tapahtumaan?

Vieras (nimimerkki)

olen kyllä ajatellut, että Sale on Jykän idoli.

Ilkka Luoma

Voisi ollakkin, koska Sale 'työnsi' Jykän puheenjohtajaksi.

Toimituksen poiminnat