Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Silloin murha olisi hyväksytty

YLE 1 esitti dokumentin murhasuunnitelmasta, joka olisi jälkeenpäin painettu villaisella, yleisten etujen vuoksi. Miksi jokin murha voimassa olevaa lakia vastaan olisi ollut hyväksyttävissä? Missä menee lain määritysten ja inhimillisen konsensuksen rajat – milloin saa tappaa hyväksytysti? Eversti von Stauffenberg 1]  yritti attentaattia – Valkyrie 2] – Adolf Hitleriä vastaan kesällä 1944. Yritys epäonnistui.

 

Everstin vaimo kertoi pienille lapsilleen, että kaitselmus oli pelastanut Fuhrerin – Adolf Hitlerin, pelastaakseen omat lapsensa, kuten myös kävikin. Tätä ennen hän oli kertonut, että isä oli attentaatin takana.

 

Hitler koki kohtalon olleen hänelle suosiollinen – sodan viimeisten yhdeksan kuukauden aikana kuoli enemmän sotilaita ja siviilejä kuin edellisten viiden vuoden aikana yhteensä. Milloin suunniteltu murha on hyväksyttävä – vaikea asia pohdittavaksi meidän nykyisessä rauhan olotilassa.

 

1] ---   http://en.wikipedia.org/wiki/Claus_von_Stauffenberg   ---

2] ---   http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Walk%C3%BCre   ---

 

 

[C] 18062007 - YLE esitti pienoissarjan saksalaisesta arkkitehdistä, joka pelasti itsensä taitavalla luovimisella 1945-46 - varusteluministeri Albert Speer, Hitlerin ystävä ja laskelmoinut lojalisti.

[ ... joukkoja ja kansanryhmiä on kautta-aikain johdatettu ryhmähengen, kansallistunteen, yhteenkuuluvuuden ja yhteisen vastustajan/ vihollisen osoittamisella tekoihin, jotka hitaasti kehittyivät mm. Saksan Kolmannesta Valtakunnasta esitettyihin ja todettuihin rikoksiin ihmiskuntaa kohtaan ... ]

Ilmaisjakeluna ilmestyvä mainokseton tieteen ja filosofian mielipiteitä, tutkimuksia ja tieteellisen maailman riippumattomuusdebattia julkaiseva Tieteessä Tapahtuu -lehti 4/2007 julkaisi (prof. Juha Manninen 2] rohkea ja kiihkottoman kirjoituksen "Eino Kaila ja kolmas valtakunta" 1]. Suomessa oli runsaasti myönteisyyttä ja seurailua jo 1930-luvulta alkaen koskien Kansallissosialistisen Saksan siirtymistä totalitaarisen yhteiskuntajärjestyksen tielle.

Suomessa - kuten kaikkialla - on hyvin tunnettua, mitä tapahtui Saksassa 1933 - 1945. Nämä kertomukset ja kirjoitukset eivät ole sisältäneet juuri mitään sellaista, josta syntyi ennennäkemätön joukkovoima yhdistämään miltei koko kansakuntaa. Kolmannen Valtakunnan järjestelmä kaikkinensa on jätetty esimerkiksi pahan akselista, jolle ei ole vertaa löytynyt. Näkökulmien syväluotaukset kiihkottomina analyyseina ovat jo julkistuneet esisanoina ja varovaisina pohdintoina - ja tässäkin äänitorviksi uskaltautuvat ensiksi "valtapolitiikasta vapaat" tiede- ja filosofiapiirit.

1930-luvulla Saksa vapaissa vaaleissa valitsi kansallissosialistisen järjestelmän, jota johti systeemi, joka ammensi alusta alkaen voimansa ryhmähengestä, samankaltaisuudesta, historian kaipuusta ja oman edustamansa ryhmän kaikkivoipaisuudesta.

 

Tuon ajan tiede etsi monin keinoin perusteluja vahvemman rooliin, epäkelpojen lopulliseen järjestykseen ja rodun arvioimiseen saavutusten pohjalta. Oli syntymässä vastakkainasettelua tuolloisella tavallansa, jota tänäkin päivänä esiintyy rasismina ja pelkona, kuin myös vihana tuntematonta ja vierasta kohtaan.


Akateemikko Eino Kaila edusti tuon ajan suomalaista älymystöä

 

Akateemikko Eino Kaila suomalaisena filosofina pohdiskeli järjestelmää (erityisesti 1940-1942), jossa suosittiin päämääriä vahvuuksien ja yhteneväisyyden pohjilta. Saksa oli järjestelmä, johon moni suomalainen samaistui, syntyi haaveita ja päämääriä rakentaa vastaavuuksia joukkohengestä, puhtaasta suomalaisuudesta ja elinpiiristä, joka olisi meille historiallisesti kuulunut.

 

Suomella oli kiistattomat siteensä Saksaan jo meitä vapauttamaan tulleiden jääkärien ajoilta, jotka tunnetusti saivat koulutuksensa Saksan kasarmeilla. Samoin ne nuoret miehet, jotka seikkailun, voimantunnon kuin liittoon kuulumisen hengessä vapaaehtoisesti Saksan SS-joukkoihin ilmoittautuivat "yhteiseurooppalaiseen akselivaltojen" sotalaitokseen turvaamaan "yhtenäisen Saksa-johteisen Euroopan" lisäelintilan saantia idästä.

Professori Kaila - kuten monet muutkin, esimerkiksi tunnetun tiedemiessuvun Rolf Nevanlinna (Helsingin Yliopiston rehtorina 1940-luvulla) suitsuttivat kansallissosialismin aatetta airueena kommunismia ja sen leviämistä vastaan. Löydettiinpä siitä myös kantaeurooppalaista historiahavinaa.

 

Neuvostoliiton marksistinen järjestelmä oli pelon ja vihan kohde ja Saksa koettiin tuon maanvyöryn lailla leviävän systeemin riittävän vahvana esteenä (tavallaan täältä asti saamme perintönä sitkeästi elävää uhkamanipulointia nyky Venäjääkin kohtaan).

 

Voima ja tunne siitä juovutti miljoonia

On selvästi tunnistettavissa, että monet tiedemiehet ja poliitikot omaksuivat voiton ja kansallisen voiman tiekseen, erityisesti Saksan menestyksen vuosina. Moni kirjailija innostui palavasieluisesti kuvaamaan Saksan joukkokokoontumisia ryhmähengen ja yhtenäisyyden hektisenä kiihkona.

 

Voimaa ravittiin hypnoottisesti puolifilmaattisella alitajuntavaikutepsykologialla. Kansakunta oli Saksassa saanut latauksekseen paristoituneen tunnefilosofian, jossa suuretkin ponnistusvaateet otettiin vastaan hyväksyttyinä tehtävinä päämäärän saavuttamiseksi - kansa oli uskollinen johtajalleen loppuun saakka.

Suomi eli vahvuutensa jatkosodan alussa Saksan rinnalla. Saksa oli jäänyt meille ainoaksi valinnaksi; pelkäsimme Neuvostoliittoa, vaikka meillä, jos kenellä, on näkemystä, tietoa ja elämisen tasapainoa idän ja lännen vedenjakajalla.

 

Saksa hurmasi monet ja Adolf Hitlerin Taisteluni 1:stä ja 2:sta otettiin runsain painoksin. Monilta se jäi lukematta; se kuului ikäänkuin kunnon kansalaisen kirjahyllyvarustukseen. Lisäksi käytännössä Saksa piti suomalaiset leivässä vuosina 1942-1944 – ilman tuota saksalaisata lihaa ja viljaa armeijamme olisi jo tuona aikana luhistunut nälkään.

 

Voittajat kirjoittavat historian – häviölle jääneelle jää vaikeneminen

Saksan vaiheista 1930- ja - 40-luvuilta ei ole loppuun kirjoitettuja kappaleita. Asioiden kaikkia puolia ei ole tuotu esille. Niitä tekoja, jotka alussa valiinnuttivat ’vapailla’ vaaleilla kansallissosialistisen järjestelmän, ei tuoda kuin verhotusti esille. Tämä puolittainen esitys - vain sen negatiivisina puolina - pitää hengissä mystiikkaa ja viehtymystä vahvuudesta, voimasta ja käsittämättömästä ihmisten hallinnasta (suurelta osin vieläpä vapaaehtoisesti).

 

Puolittaisuus antaa ajattelemisen ja kiihkottoman pohdiskelun aihetta. Mystiikat ovat aina kiehtoneet ja kiihottaneet ihmisiä. Kielletty on hedelmää, jota jo historiassa on maistettu. Oliko lähes koko tuolloinen Saksan kansa niin täysin väärässä kuin halutaan antaa ymmärtää?

 

Voivatko kaikki asiat olla vääriä ja väärin toteutettuja?

Kolmannessa valtakunnassa oli myös tarkastelun arvoisia puolia; täystyöllisyys, perhekeskeisyyden arvostus, ruumiinkultturin kannatus, mielenvahvuuteen tähtäävät terveystavoitteet, liikenneyhteydet ja ylivertainen järjestys ja toiminnallinen tarkkuus. Järjestelmän sisällä oli hyvä ja turvallinen asua - oli vain joko vapaaehtoisesti tai mukaillen hyväksyttävä valtavirta, josta järjestelmä loi yhteenkuuluvuuden ja ryhmähengen voiman kannattajillensa. Urheilu, liikunta, luonto ja terveet elämäntavat olivat hyveitä, joita tosin osa puolue-eliitistä viisveisasi - "älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon" -mentaliteetilla.

Mitä totalitäärinen järjestelmä tarjosi saksalaisille?


On tunnettua, että totalitäärisissä järjestelmissä hitaiden muuttujien seurauksena tapahtuu "ryöstäytyvää" siirtymistä itselleen arvostelukyvyttömään suuntaan luoden uskomuksia omasta täydellisestä kaikkivoipaisuudesta. Hyvätkin alun idealismia hipovista aatesuunnista frustruoituvat valtapyyteisiksi ja "tavoitteet pyhittävät teot" -periaatteiksi.

 

Järjestelmän tavoitteiden eteen ei saanut jäädä häiritseviä esteitä. Esteet raivattiin pois, jotta historiallinen vastuu ja perimän kanto uusille sukupolville ei häiriintyisi. Järjestelmäkonkretisoijat olivat sokeutuneet näkemään omia muista, "vieraista" piittaamattomia toimia -- tavoite- ja käskyjen noudattamisvelvoitteet olivat ylittäneet inhimilliset kestorajat.

 

Kuinka hillitsemme ihannoinnin kasvupyrkyä?

Kolmannen valtakunnan mystiikkaa saadaan parhaiten hälvennetyksi ottamalla esille sen kaikki puolet, myös kiistattomat edut ja tapahtumat, jotka nostivat Saksan I-maailmansodan häpeästä jälleen koko Euroopan tekniseksi ja kaupalliseksi veturiksi.

 

Ylivertainen varustelukyky sumensi Saksan kiihkotonta näkemystä yleiseurooppalaisesta yhteismallista; sen teki itsellisesti Saksa yksin ja omien valtapyyteiden ohjaamana. Liiallinen identiteetti on kuin hyvän - tai pahanlaatuinen liikakasvu yhteisöllisyyden elimistössä.

Kolmannen Valtakunnan Eurooppa oli saatettava yhden järjestelmän systeemiksi, jossa tosin kansalliset ominaisuudet saivat jäädä paikoilleen, kunhan ne eivät muodostuneet uhaksi tunteelle, jossa koettiin ylivertaisuutta muihin nähden.

 

Eurooppa olisi näin saanut riittävän voiman patoamaan pelättyä kommunismia, joka oli Hitlerin Saksan suurimpia uhkakuvia läntisille järjestelmille. Hitler ennusti neuvonantajiensa kautta hyvin II-maailmansodan loppumisen jatkoseuraukset. Amerikkalainen panssarikenraali Patton oli ilmeisesti pikaistuksissaan jossain yhteydessä 1944 tuumannut, että saman tien Moskovaan saakka. Hitler uskoi loppuun saakka lännen kääntävän aseensa Neuvostoliittoa vastaan.


Nyt me elämme uudessa Euroopassa

 

Saksa koettaa järjestellä yhteistä perustuslakia EU:lle. Yhteisömme on nyt pinta-alallisesti miltei yhtä suuri kuin Kolmas Valtakunta vuonna 1942. Saksa on jälleen noussut tekniikan ja kaupan veturiksi maanosassaan.

 

Suomelle Saksa on ollut koko itsenäisen historiansa yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista, kuten myös Neuvostoliitto ja myöhempi Venäjä. Saksa on uudessä koko maapalloa koskevassa työnuudelleen jaossa merkittävimmistä Euroopan pelinrakentajista.

 

Yhtenäisen EU:n tulisi asemoitua USA:n ja tulevan Venäjä-Kiina -akselin välimaastoon yhteiskunnallisena ympäristöarvostajana kehittämään tekniikat ja järjestelmät siivoamaan sen aikaansaamat markkinataloudellisen kulutusjuhlinnan jäljet.

Eurooppa voisi olla ensimmäinen irtiottaja palauttamaan henkisiä arvoja ymmärrykseen mitä on historiallinen sivistys näkemään vastuuta teoistamme, jossa me valkoisena rotuna olemme markkinakulutuksen airueena jälkemme jo ympäristöömme jättäneet.

 

Eurooppa on joskus ollut sivistyksen kehto, tavallansa

 

Eurooppa on ollut filosofioiden ja useiden korkeakulttuurien kehto. Meidän uutena eurooppafilosofiana olisi tilausta ympäristötavoitteiden harmonisoituminen kunnioitukseen kokonaisuuksia kohtaan.

 

Olisiko sieltä "pimeistä ja vääryyden peittämistä" Kolmannen Valtakunnan joistakin perusperiaatteista ammennettavissa yhteyttä luontoon, terveeseen ruumiinkulttuuriin sekä joukkohenkeen, jossa yhteisöllisyydellä tavoiteltaisiin sellaisia päämääriä, joilla olisi kestävyyden merkkejä - vaikkapa tuhanneksi vuodeksi ymmärtämään, että luonto ei kestä kaltaistamme kulutusta?
...

Linkki ---- http://www.tieteessatapahtuu.fi


1) Artikkeli "Eino Kaila ja kolmas valtakunta"

---- http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/204/179

2) Arvostelu prof. Juha Mannisen kirjasta "Valistus ja kansallinen identiteetti"

---- http://www.helsinki.fi/hum/hist/yhd/julk/arviot/manninen.html

Juha Manninen: Kansakunnan aatteen synty Ruotsissa ja Suomessa

---- http://www.tsv.fi/ttapaht/021/manninen021.htm


...
Ilkka Luoma
KESKUSTELU --- TIEDE

Voit tilata ilmaiseksi Tieteessä tapahtuu -lehden: tilaukset@tsv.fi

...
Kuvakokoelma yllä olevaan kirjoitukseen

- kuvia saa käyttää vapaasti tekstin yhteydessä. Copyright by Ilkka Luoma 2005 ja 2006.

Kuva 1
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005715/ --- DSC_2039.JPG

Teksti
Mannerheim käänsi tilanteen pakosta selkänsä Saksalle ja näin presidentti Ryti - tehtyään sopimuksen Hitlerin kanssa - sai linnatuomion toimista, jotka pelastivat itsenäisyytemme. Stalin ei halunnut Mannerheimille tuomiota. Muistettakoon kuitenkin, että Kolmannen Valtakunnan marssiessa ylivoimaisena Neuvostoliiton aroilla 1941, antoi kunnioittu marsalkkamme kuuluisan miekantuppi-päiväkäskyn. Saksa hurmioitti osaa Suomen kansaa 1941 haaveesta Suur-Suomesta. Suomi on kulkenut historiaansa tiiviisti Saksan yhteydessä - nyt Saksa ajaa EU:lle yhteistä perustuslakia...

Kuva 2
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005695/ --- B0001570.JPG

Teksti
Kolmannen Valtakunnan SA-joukkojen asepukuun liittyvä tikari suomalaisella kirpputorilla; hinta oli 1500 euroa. Kysynnän ja tarjonnan laki huolehtii korkeista hinnoista. Maamme itsenäisyyden vartija marsalkka Mannerheim pelasti Suomea mm. saksalaisten aseilla heinäkuussa 1944. Saksa koulutti myös jääkärimme 1910-luvulla, jotka vaikuttivat ratkaisevasti sisällissodassamme valkoisten voittoon. Suomi seisoi jo tuolloin idän ja lännen etuvartiossa. Saksa on ollut aina yksi merkittävimmistä ulkomaankauppakumppaneistamme...

Tunnisteet:

....

 1933, ADOLF HITLER, KOLMAS VALTAKUNTA, NSDAP, SAKSAN HISTORIA, SS, SUUR-SUOMI, SYYLLISYYSTAAKKA

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (70 kommenttia)

Soile Niemi (nimimerkki)

Nyt sohaisit rohkeasti. Virkeä ja väkevä poikkeus tänne liirumlaarumin joukkoon. Mutta, mitä tapahtuu?

Matkaaja (nimimerkki)

Kirjoituksissa ei aina tarvitse olla väkisin konsensushaentaa!

Ilkka Luoma

Erimielisyys on usein kehityksen tae.

Vähintäänkin täytyy perustellen kyseenalaistaa.

Ilkka Luoma

Ei tuo todellisuus sieltä alta miksikään muutu hyssyttelemällä. Asiat asioina. Nouseva kansallissosialistinen mystisyys kumotaan avoimella asioiden tarkastelulla, ei valheilla eikä liiallisilla väärinpaintotuksilla.

Matkaaja (nimimerkki)

Kieltämällä jokin asia, se tehdään tavoittelun arvoiseksi.

Ilkka Luoma

Tiedostin riskin, mutta parempi kiihkoton tarkastelu ja asian tyhjäksi tekeminen mystikoille, avaamalla sitä kaikilta näkökulmilta. Eino Kaila oli rohkea mies, kuten tutkijat Tieteessä tapahtuu -lehdessä :)

Tapio O. Neva (nimimerkki)

Kaitselmus on Pyhä Henki. On mukava, että von Stauffenbergin lisäksi myös Timo Soinin tapaan kunnon katolinen Adolf Hitler uskoi kaikkien julmien kansallissosialistien piirittämänä Jumalaan.

"Suomella oli kiistattomat siteensä Saksaan jo meitä vapauttamaan tulleiden jääkärien ajoilta, jotka tunnetusti saivat koulutuksensa Saksan kasarmeilla. Samoin ne nuoret miehet, jotka seikkailun, voimantunnon kuin liittoon kuulumisen hengessä vapaaehtoisesti Saksan SS-joukkoihin ilmoittautuivat "yhteiseurooppalaiseen akselivaltojen" sotalaitokseen turvaamaan "yhtenäisen Saksa-johteisen Euroopan" lisäelintilan saantia idästä."

Kannattaa muistaa, että Saksan liitto Neuvostoliiton kanssa sekä muodollinen puolueettomuus talvisodan aikana herättivät pahaa verta suomalaisten keskuudessa. Ei haluttu uskoa, että vuoden 1918 Saksa oli 1939 Neuvostoliiiton puolella estäen jopa italialaiset hävittäjätoimitukset Saksan kautta Suomeen Neuvostoliiton vaatimuksesta kahden hävittäjän myymisen toimittamisen jälkeen.

Suomessa ei ollut kuin kaksi pientä kansallissosialistista liikettä eikä edes IKL hyväksynyt kansallissosiasialismia.

"Saksa hurmasi monet ja Adolf Hitlerin Taisteluni 1:stä ja 2:sta otettiin runsain painoksin. Monilta se jäi lukematta; se kuului ikäänkuin kunnon kansalaisen kirjahyllyvarustukseen. Lisäksi käytännössä Saksa piti suomalaiset leivässä vuosina 1942-1944 – ilman tuota saksalaisata lihaa ja viljaa armeijamme olisi jo tuona aikana luhistunut nälkään."

Mein Kampf WSOY:n suomentamana oli niin puisevaa luettavaa, ettei sitä monikaan saanut loppuun. Saksassa se jaettiin vihkiraamatuksi aviopareille. Suomalaiset olivat alempirotuisia kuin norjalaiset, tanskalaiset ja englantilaiset, joten saksalaisen kanssa naimisiin menoon tarvittiin poikkeuslupa.

WSOY on kustantanut Hitlerin muistelmat, Otava Brežnevin.

Matkaaja (nimimerkki)

Hitler oli ateisti, mutta ei koskaan asettunut kirkon tielle. Päinvastoin puheissaan kertoi Jumalan johdatavan voittoon, kuten muuten kaikkien vihollistenkin jumalat.

Matkaaja (nimimerkki)

Saattoi olla, että Hitler piti itseään jumalan lähettiläänä, jonkinlaisena messiaana?

Ilkka Luoma

Hitlerin sanastossa kaitselmus oli hänelle jumala, ehkä jotain muutakin, josta ei ole säilynyt mitään kirjoitettua dokumentaatiota.

Ilkka Luoma

Taisteluni 1 ja 2 olivat paatoksellinen itsetilitys tiekartasta mihin itselleen tehtävänsaaneena kokenut kohtalon välikäsi halusi maailman menevän. Monta veripisaraa olisi säästetty, jos kirjat oltaisiin luettu huolella jo 1933.

Matkaaja (nimimerkki)

Lukikohan Stalin tuon kirjan?

repe (nimimerkki)

Todellisuudessa Mein Kampfista ei voi päätellä mitään. Se on kirjoitettu Venäjän olessa heiko ja sekasortoinen. Se on sen hetkisen tilanteen arvio. Myös spekuloidaan pitkän linjan politiikalla. 1933 hän selosti n. 60 vuoden visiota. Seuraajille olisi siis jäänyt paljon harkittavaa. Itse asiassa hänen oma ohjelmansa oli saada Versaillesin sopimus kumottua osittain ja Saksa tunnustetuksi tasaveroiseksi ja riippumattomaksi suurvallaksi. Sekä varustaa se voimakaaksi ja hankkia kunnon kv sema. Hossbachin muistion väärennöksessäkin tavoitteena on vain se, mitä Hitler saavutti ennen sotaa. Itse asiassa hän vaati Puolaltakin vain Danzigia ja liikenneväylää Itä-Preussiin. Sekä ystävällistä suhtautumista tietysti. Puola taas vastasi sotaliitolla, liikekannallepanolla ja saksalaisten vainon lisäämisellä sekä taloudellisten saartotoimien lisäämisellä. 1939 kriisi olikin itse asiassa tätä Puolan aggressiota, kun taas Saksa yritti koko ajan liennyttää ja pyysi liittoa Puolan kanssa.

Kun 1940 oli tilanne johtanut sotaan ja Ranskan kukistamiseen, Hitler arveli rauhan koittavan ja totesi, että mahdollinen bolshevismin kukistaminen jää seuraajien huoleksi.

Vieras (nimimerkki)

Suomalaisethan ovat kotoisin (lähtöisin) niin idästä kuin lännestä, ja tämänhän saksalaiset antropologit tiesivät. Ehkä siksi olimme saksalaisten silmissä "alempirotuisia".

Ilkka Luoma

Todellisuudessa Talvisodan menestyksiemme kautta Hitlerin asenne muuttui täysin. Hitler ilmaisi Stalinille jo helmikuussa 1940, että suomalaiset voidaan jättää rauhaan, tuolloin Hitler oivalsi, että tarvitsee suomalaiset omaan Barbarossa suunnitelmaansa - siitä alkoi Suomen tie Jatkosotaan.

EsaV (nimimerkki)

Hitler pelasti Suomen Talvisodasta!

vieras (nimimerkki)
Ilkka Luoma

Tiedot vielä ristiriitaisia, historiantutkijat ovat jo jäljillä. Nyt pohditaan mikä oli Mannerheimin osuus kuuluisaan tapaamiseen toukokuussa 1940!

repe (nimimerkki)

Luen joskus loppuun, mutta alussa hämmensi puheet siviilien kuolemista viimeisinä kuukausina. Eihän Hitler suinkaan ollut syypää siviilien kuolemiin. Jos Saksan itärintama olisi joutunut sekasortoon, olisivat venäläiset tappaneet enemmän siviilejä puolalaisten ja tshekien kanssa. Myös jugoslaavit. Suurin osa saksalaissiiviileistä kuoli sodan jälkeen tahallisissa nälänhädissä. Yhtä paljon idän ja lännen vyöhykkeillä. Pommitukset tosin kiihtyivät, mutta pommisuojia oli ja monet oli evakuoitu pois. Pommituksetkaan eivät olleet Hitlerin syytä.

Matkaaja (nimimerkki)

Moni sanoi, että nimenomaan länsi hermostui Saksan Lontoon pommituksiin. Muna vai kana? Saksan kaupunkipommitukset olivat kuitenkin maailmanhistorian verisimmät, vaikka Vietnamiin pudotettiin enemmän pommeja kuin koko II Maailmansodan Euoopan näyttämöllä.

Ilkka Luoma

Saksan kaupunkipommitukset olivat erillisenä asiana rikos ihmiskuntaa kohtaan, kuten oli pari muutakin asiaa...

repe (nimimerkki)

Lontoon pommitukset olivat reaktio Englannin koko kesän jatkuneisiin siviilipommituksiin. Se, että saksalaiset pystyivät yöpommituksiin oli briteille ikävä yllätys. He kuvittalivat voivansa rangaistuksetta murhata saksalaisia. Toisaalta saksalaiset Lontoossakin pyrkivät osumaan tehtaisiin. Heillä ei ollut varaa siviilikohteiden pommituksiin, koska kalustoa oli niin vähän. Olet opisekllut taas korkkareista maailmankuvasi.

Ilkka Luoma

Sodan loppukuukausien suurimmat ihmisuhrit aikaansaatiin liittoutuneiden siviilipommituksilla Saksan kaupunkeja kohtaan sekä venäläisten kilpajuoksun takia Berliiniin - Stalin tapatutti sotilaitaan viimeisen kolmen kuukauden aikana yli miljoonan verran.

Kanadassa kuoli sodan jälkeen saksalaisia sotavankeja nälkään 350.000.

repe (nimimerkki)

Joo, sotavangit unohtuivat listasta. Miksi mainita vain kanada, kun Euroopassakin tuhottiin saksalaisia sotavankeja niin paljon kuin vain pystyttiin se suhtkoht salaa tekemään. Ranska ja USA pääsyyllisinä 1,5 miljoonan vangin murhaan. Ruokaaa ei tullut yhtään eikä sairaanhoitoa ollut. Joillakin paikoilla ei vettäkään. Miehet asuivat maakuopissa, jotka olivat itse kaivaneet. Taivasalla ilman mitään suojaa. Jotkut kiskottiin sairaalasta ja heitettiin piikkilankojen taa. Seassa 1/4 naisia ja lapsia ym. siviilejä summittain vangittuina.

repe (nimimerkki)

Jenkeille tehtiin selväksi, että saksalaisia kohdeltiin julmasti. Naisia kiellettiin antamasta ruokaa ja tähteitäkään saksalaiselle palvelusväelle ja esim. armeijaa sianruokaakaan saksalaisille. Lapsille, jotka etsivät ruokaa, esitettiin näytelmiä, että kaadettiin ruokaa maahan heidän silmiensä edessä. Näin tehtiin myös sotavangeille eli heille ei annettu ruokaa ja heidän silmiensä edessä sitä tuhotiin. Toisille vangeille jaettiin joskus ruokaa, jolloin se oli heikkoa ja saatettiin järjestää väkivaltaorgioita ja nöyryyttäviä näytelmiä sen jaon yhteydessä ja muutenkin.

Matkaaja (nimimerkki)

Hävinnyttä potkitaan vielä häviönkin jälkeen.

Vieras (nimimerkki)

Saksan akseliliittolainen koki amerikkalaisten atomipommit siviiliasutuksiin, tulos 400.000 tapettua.

EsaV (nimimerkki)

Mihin Hitler olisi ollut syyllinen, jos hän valiintui hakemaansa kuvataidekouluun, hänhän halusi vain piirtää... mikä oli myöhemmin Hitlerin ja Albert Speerin suhde?

Ilkka Luoma

Monille kaikkien kysymysten äiti! :)

Käyttäjän pekkalampelto kuva
Pekka Lampelto

Ilkka, tämä tekstin muotoilusi, en vain taivu siihen. Se aina karkottaa.

Tarkoitan, sitä kun yhtäkkiä joku kappale onkin lihavoitu,
sitten keskellä tekstiä kaksi viitelinkkiä:

1] --- http://en.wikipedia.org/wiki/Claus_von_Stauffenberg ---

2] --- http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Walk%C3%BCre ---

Sitten joku tällainen:

[C] 18062007 - YLE esitti pienoissarjan saksalaisesta arkkitehdistä, joka pelasti itsensä taitavalla luovimisella 1945-46 - varusteluministeri Albert Speer, Hitlerin ystävä ja laskelmoinut lojalisti.

Pitäisikö lukijan sopeutua tällaisiin aikakoodauksiin:
"[C] 18062007"

Ja tämä on kaikista rasittavin muotokeino:
[ ... joukkoja ja kansanryhmiä on kautta-aikain johdatettu ryhmähengen, kansallistunteen, yhteenkuuluvuuden ja yhteisen vastustajan/ vihollisen osoittamisella tekoihin, jotka hitaasti kehittyivät mm. Saksan Kolmannesta Valtakunnasta esitettyihin ja todettuihin rikoksiin ihmiskuntaa kohtaan ... ]

Ja sitten vielä tämä tapasi linkittää kuvat:

Kuva 1
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/510005715/ --- DSC_2039.JPG

Eih! Miksi, et voi vain liittää noita kuvia tähän tekstiin? Ketä kiinnostaa lähteä klikkailemaan noita kuvia?

Miksi pitää kirjoittaa tällä tavalla? Tekstin muotoilu on jotenkin katkonaista, rasittavaa. Minä ainakin läkähdyn aina jo alkumetreillä, kun alan pohtimaan, että miksikähän nytkin on käytetty tällaista muotoilua. Ei kukaan muu muotoile tuolla tavalla tekstiään. Miksi et voisi käyttää yleisesti hyväksyttyjä viittaus- ja lainauskeinoja?

Loistavia aiheita ja loistavaa käsittelyä, mutta läkähdyttävällä tavalla muotoiltuna, joka karkoittaa lukijat. Ajattele lukijoitasi, älä omaa prosessiasi. Niin tekevät loistavat yrityksetkin. Sanoma menee paremmin perille. Älä yliarvioi lukijoitasi. Systeemisi voi olla loistava, mutta se valuu turhuuteen, jos sitä ei tajuta. Yksittäissokeripakkauksen keksijäkin teki itsemurhan, kun ihmiset eivät tajunneet pakkauksen nerokkuutta ja heillä oli ongelmia avata sokeripakkaus.

Ota mallia vaikka Jiri Keroselta. Siinä on ihanteellisesti ja silmää miellyttävästi muotoiltua tekstiä.

Matkaaja (nimimerkki)

Hyvä kun joku uskalsi sen sanoa. Sama mieltä. Sisältö pastan parasta antia, mutta tyyli hyvin erikoinen. On kuin Apple nokialaisten seassa, silloin kun "omenoita" oli hyvin, hyvin vähän.

Ilkka Luoma
Ilkka Luoma

Tyyliin on syynsä - selostan ne myöhemmin, on sen verran pitkä juttu :)

EsaV (nimimerkki)

Loistavilla kirjoittajille on omat monimutkaiset kaavionsa ja tapansa.

Ilkka Luoma

Joskus sitä kutsutaan itsepäiseksi sokeudeksi ;)

Ilkka Luoma

Kaikilla noilla komponenteilla on tarkoituksensa:

linkit kokonaisina usein näkyvillä, jotta lukija näkee minne se vie, heti. Kursiivi on yleensä preesens-aikamuodossa, tapahtumana. Boldaus on ingressi jne ...

vieras (nimimerkki)

ok, pitkin hampain.

VierasMies (nimimerkki)

"Suomessa - kuten kaikkialla - on hyvin tunnettua, mitä tapahtui Saksassa 1933 - 1945."

Mitäs siellä tarkkaanottaen tapahtui?

Matkaaja (nimimerkki)

Siellä tapahtui positiivinen kansannousu luhistuakseen itsemurhaan. Lyhyemmäksi en asiaa saa tiukattua.

Ilkka Luoma

Sysättiin kiihkolla kuriin tottunut insinöörikansa yhteenkuuluvuutta lietsomalla ponnistuksiin, joiden palkkioksi luvattiin kunnia ja häpeän ikuinen poistuminen - 1000 vuodeksi.

Matkaaja (nimimerkki)

Typistyksiä tehokkaasti.

EsaV (nimimerkki)

Huippu saavutettiin silloin, kun Hitler tanssahteli Ranskan antautumisen alla, sen junanvaunun vieressä, jossa häpeällinen antaumissopimus saksalaisten kannalta kirjoitettiin 1918!

Ilkka Luoma

repe,

aina voittajat ottavat itselleen kasvattajan roolin, voitonkiihkossaan.

Matkaaja (nimimerkki)

Kuuluuko tuo niihin de facto voittajan oikeuksiin?

Ilkka Luoma

Näin se elämä menee, katsotaanpa vaaleissa ;)

Ilkka Luoma

Matkaajalle,

Stalin Kremlistä saadun tiedon mukaan luki, tai hänelle se luettiin - Stalin tykkäsi kuuntelemisesta, tässä tilanteessa. Hänelle luettiin kuin pikkulapselle ;)

EsaV (nimimerkki)

Muistamme, että Stalin oli gruusialainen ja Hitler itävaltalainen!

Ilkka Luoma

Mutta ohjailivat suvereenisti venäläisiä ja saksalaisia. Mitä me suomalaiset tuumaisimme, jos oikeutetusti omilla maillaan saamelaiset ohjailisivat meitä enemmistösuomalaisia? ! Hmmm... missä ja kenellä mikäkin oikeus!

repe (nimimerkki)

Kasvatettu on, suomalaisetkin kovalla kädellä. Tänään taas monta ohjelmaa teemalla "ei saa unohtaa koskaan". Minusta on vaikeaa, jos ei saa unohtaa voittajien törkeitä valheita, mutta saksalaisten siviilien ja sotavankien murhista ei juuri kukaan edes ole koskaan kuullut.

Ilkka Luoma

Hesarissa oli iso kuva jalkakäytävillä olevista laatoista, missä oli kukakin juutalainen asunut - siis saksalaisen kaupungin jalkakäytävillä.

Pitäisikö vastaavasti Jerusalemiin laittaa laattoja jalkakäytäville niistä palestiinalaislapsista, jotka juutalaissotilaat rynnäkkökiväärein ja taisteluhelikoptereista ohjuksin murhasivat tammikuussa 2009?

Esukka (nimimerkki)

Huomionarvoinen juttu. Mitähän itse juutalaiset tähän reagoisivat, jos noita muistolaattoja Jerusalemin jalkakäytäville vaadittaisiin!

EsaV (nimimerkki)

Viimeinen kappale yleensä median toimesta poistetaan, sopimattomana!

repe (nimimerkki)

Joo ja saksalaislapsista, jotka maailman juutalaiseliitti murhasi nälänhädissä ja pommituksissa molempien sotien aikana ja niiden välissä ja jälkeen.

Ilkka Luoma

Missä nämä juutalaiseliitit olivat- USA:ssa?

repe (nimimerkki)

Lähinnä siellä ja Englannissa ja Ranskassa.

vieras (nimimerkki)

Nythän juutalaiset hallitsevat mediaa ja länsipankkeja, kuten Hitler kauhukuvissaan näki jo 1910 -luvulla!

Vieras (nimimerkki)

Trilogian ensimmäinen eli ruumiin kulttuuria ihannoivaan Kolmanteen valtakuntaan, jossa ei bordellilaitosta hyväksytty, paitsi SS-siittolat arjalaisen rodun vahvistamiseksi. Näinkö kirjoittaja mielikuvittuksellisesti rakensi yllättävät suhdelinkit tekstien välille, siis kolme viimeistä!

Esukka (nimimerkki)

Melkoista johtopäätöstelyä!

Ilkka Luoma

Johtopåäätöksien vetäminen loogisesti ja tietoja täydentäen - on taitolaji :)

Ilkka Luoma

Hitler oli sitä mieltä, että naisen paikka on kotona kasvattamassa valtakunnalle lapsia. Hitler ei koskaan komentanutnaisia sodan loppupuolellakaan tehtaisiin, niin teki jotkut muut, ei Hitler, mutta hiljaa näemmä sen hyväksyi sotaponnistelujen tehostamiseksi. Tavoite pyhittää keinot.

vieras (nimimerkki)

Koti, ateismi, Isänmaa.

Esukka (nimimerkki)

Katsoitteko eilen ylen dokumentin sionismista ja antisemitismistä? Hitlerin kanssa samalla luokalla koulussa oli tuleva filosofi Witgenstein, joka oli juutalainen. Lukiko Hitler Witgensteinin kirjan Tractatus... 1920 -luvulla, kun omaansa kirjoitti? Mitä tarkoitti siionistien maailmanvalloitussuunnitelmat ja miten ne vaikutivat nuoreen Hitleriin?

Ilkka Luoma

Historiapiireissä on käynnissä laaja pohdiskelu ja tutkimus oliko nuori Witgenstein koulukiusaaja nokkelana sanankäyttäjänä hiljaista piistämiseen innostunutta poikaa kohtaan!

EsaV (nimimerkki)

Tag -sanojen wehrmact kirjoitetaan Wehrmacht!

Ilkka Luoma

Totta, kiitos korjauksesta ;)

vieras (nimimerkki)
EsaV (nimimerkki)
Ilkka Luoma

Wehrmachtin riveistä kaatui 4,3 miljoonaa miestä, toiseksi eniten Neuvostoliiton Puna-armeijan jälkeen.

vieras (nimimerkki)

on myös luku 7,1 miljoonaa.

Toimituksen poiminnat