Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

[U] Nato tuo terrorismin maahamme?

Suomen Natoon liittymistä perustellaan terrorismin torjunnalla. Parhaiten kansainvälinen terrorismi torjutaan Suomesta sotilaallisella liittoutumattomuudella eli liittymättömyydellä Natoon. Koska suuren kansan enemmistön mukaisesti emme ole liittyneet Natoon – olemme saaneet olla terrorilta rauhassa - ainakin toistaiseksi. Olemme samalla uskottavampia rauhanturvaajia YK-lipun alta – ei Nato- eikä USA –lipun alta.

...

 

[ ... "usko pyhä ja horjumaton" on pienellä vähemmistöllä USA johteista Natoa kohtaan. USA pyytää yhä uudestaan lisää Nato-maiden joukkoja Afganistaniin. Suomi hakee hurskautta NRF-joukkoihin liittymisestä. Vain Vasemmistoliitto jaksoi kantaa liittoutumattomuuden viittaa ollen vastaan pakkotyöntöä Naton esileikkeihin ... realiteettikokemukset Neuvostoliitosta ovat langenneet otolliseen maahan ... ]

 

15032008 - Naton nopean toiminnan joukkoihin liittymistä perustellaan sen humanitäärisellä ominaisuudella. NRF on auttanut Pakistanin maanjäristyksissä, ollut turvaamassa Ateenan Olympialaisia jne ... Toisen maailmansodan jälkeen uudistunut YK - Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin ajatukselle - "Ei enää koskaan" - YK:ssa on miltei kaikki maapallon maat mukana.

 

Entinen Nato-lähettiläs Leif Blomqvist kertoi Suomessa vallitsevan päättäjissä epätietoisuutta Natosta, Naton tavoitteista ja Naton menetelmistä. Blomqvist kertoi aikojen muuttuneen, unohtaen itse, että aika on todellakin muutunut ja mm. USA:n kertoneen, että mikäli eurooppalaiset eivät riittävästi osallistu Naton aktiivitoimintaan - voi se menettää taistelutehonsa ja purkautua. Tämän päivän status ei ole huomisen päivän ehto.

 

 

Saksa suunnittelee Euroopan omaa puolustusliittoa Venäjän kanssa

 

Eurooppa on rakentamassa itsestänsä kolmella tavalla ratkaisevasti erilaista kansalaisten verkottunutta eurooppalaisten kansojen yhteisöä. Vapaa liikkuvuus, vastuu ympäristöstä ja kuluttajan aseman vahvistumista rajattoman rahan markkinakoneistoa vastaan. EU on maailman suurin talous (vielä) - mutta EU on nyt maailman suurin ympäristöaloitteellinen toimija.

 

Eurooppalaista vastuukotia kansalaisilleen vahvistavat oma kasvava, toki riitaisa itsetunto omista kyvyistä. Eurooppalaiset omaavat jo nyt miltei kaiken sen osaamisen, teknologian ja sosiaalisen kanssakäymisen periaatteet, mitä missä tahansa muualla. Eurooppalaiset kulkevat kohti yhtenäisyyttä muuttuvassa maailmassa, missä suurin uhka on meidän itsemme muuntelema ympäristö. "Ympäristö on aiheestakin muuttumassa ihmiselle vihamieliseksi".

 

 

Ympäristöuhka on todellisempi meille, kuin myös ruokapula maailmalle 

 

Eurooppalaisten, kuten meidän suomalaistenkin suurin uhka on oma itsemme ja kaikki ne, jotka aikaansaavat suurimmat päästökuormitukset ympäristöllemme. USA ylivoimaisena 100-vuotisena "päästäjänä" toimii vielä tänä päivänä "vilpittömänä" maailmanpoliisina ohjaillen kansainvälisiä operaatioita omien taloudellisten intressiensä mukaisesti...

 

(mm. Irak - diktaattori Saddam Husseinin aikana maassa vallitsi järjestys... pakolla, mutta USA:n suvereenin valtion kimppuun käymisen jälkeen 150.000 irakilaista on saanut surmansa - kallis hinta tavoitellessa vapaata öljyjakoa ja "demokratiaa").

 

Suomessa eduskunta kävi depatin Nato-NRF joukoista 1). Perusteltiin humanitäärisin syihin vedoten liittymistä NRF:ään - samaan aikaan kun YK ainoana todellisena kansainyhteisönä kärvistelee rahanpuutteessa. Suomi on saanut mainetta ja jopa kunniaa YK-rauhanturvaamistehtävistä jo Kyproksen 1950-luvun kriisistä lähtien.

 

 

Olemme YK-tehtävissä olleet todellinen suurvalta kokoomme nähden 

 

Suomi on liian pieni maa hajoittamaan voimiaan Nato-hankkeisiin, EU:n turvahankkeisiin ja YK:n rauhanturvaamistehtäviin - unohtamatta panostamme kehitysapuun.

 

Suomi sijaitsee maantieteellisesti vedenjakajalla; olemme idän ja lännen rajalla - ja pidämme itsekkin sisällämme vahvoja siteita kumpaankin ilmansuuntaan. Tosiasioita ei käy muuttaminen kaivelemalla historian haamukuvia uhista - on perempikin katsoa mistä olemme riippuvaisia - me tarvitsemme vientä, maksaaksemme tuonnin. Meidän kaupankäynti kohdistuu niin itään kuin länteen - se on realiteetti, joka tuo rahat tulontasaukseemme ja ylläpitää sen myötä inhimillisyyden rapautuvaa käsitettä.

 

 

Suomen enemmistökansa sanoo jatkuvasti suuren ein Natolle!

 

Suomen kansa on "kallupista toiseen" ollut harvinaisen yksimielinen suurelta enemmistöltään - se on: Ei Natolle. Meillä on eduskunnassa vapaan mielipiteen ja ajatuskaavion mukaan sinnikäs pieni vähemmistö, joka ajaa Suomea Natoon kuin käärmettä pyssyyn. Meillä on mediassa sinnikäs Nato-uskovaisten joukko, joka on katsonut omaavansa kansan suurta enemmistöä ohjaavan opettajan roolin oikeudekseen, ... kun kansa kahlaa tämän median mielestä tietämättömyyden suossa.

 

”Näyttää vahvasti siltä, että enemmistöä kohti suunnattu ohjaava koppalakkikokoomuskäsi ei tiedä todellisuudessa mitä on se realiteetti, joka sitä vastoin on kasvanut kansalaisten laajoihin piireihin kytköksistä mihinkään sotilasliittoihin”

 

Nyt voimme oikeasti sanoa edesmenneen kansalaisvaikuttajan Veikko Vennamon sanoin: "Kyllä kansa tietää" - huumoriako, ehkä niin, mutta onhan myös sanottu, että viisaus asuu kansan syvissä riveissä - ja meillähän todistellaan demokratian kaikkivoipaisuudesta. --- Miksi pieni poliittinen ja mediallinen vähemmistö käy jatkuvasti Nato -hyökkäykseen kansan suurta enemmistöä vastaan?

 

 

Miksi Nato-uskovaiset todistelevat todistamastaan päästyään Naton kaikkivoipaisuutta? –

 

vaikka unohtavat maailman kasvavan aivan toisella suunnalla, mistä sotaankin käskevä Nato-tuuli puhaltaa. Miksi Suomi liittyisi sellaisiin joukkoihin, joilla on ekspansiivinen tapa puuttua toisten asioihin?

 

Kehittyvässä maailmanjärjestyksessä saattaa kunnioitus suvereeneja maita kohtaan muuttua toisten sisäisten asioiden puuttumattomuuden linjaksi. Eurooppalaiset olivat toisten asioihin puuttumisen mestareita ristiretkillä, suurilla löytyretkillä - ristin ja miekan voimalla ja Amerikoiden, Afrikan kuin Aasiankin ryöväysretkillä. Nyt me perustelemme puuttumista toisten asioihin humanitäärisyydellä, ... näinkö huono omatunto meillä on aikaisemmista ryöstöretkistämme?

 

Kansallisia tragedioita on tapahtunut kaikkialla - osa on selvinnyt niistä itse - kuten USA mustien kansalaisoikeuksien taistelusta, osa ei ole selvinnyt itse - kuten koko Lähi-idän kysymys, jossa suomalainen YK-sotilas on miltei käsite. ---

Lännen ohjaava sekaantuminen Lähi-Itään synnytti edelleen jatkuvan konfliktin jo 1940-luvulta. Juutalais-palestiinalaiskysymystä ei olla kyetty ratkaisemaan millään mekanismeilla, ei edes YK-johteisesti. Sekaantuminen toisten asioihin on valtapyyteellisen johtajaksi haluajan talousrikos - usein aseiden voimalla. Huomenna kansakunnat päättävät itse asiansa - niin dramaattista kuin se joskus saattaakin olla.

 

 

On kulunut 93 vuotta siitä, kun veljemme ottivat verisesti yhteen omassa juuri itsenäistyneessä maassamme 1918 - saimme "apua" Saksasta ja Neuvostovenäjältä

 

Haluammeko me suomalaiset ulkopuolisia sotkeentumaan asioihimme, jossa vaikkapa savolaiset ja pohjanmaan lakeuksia isännät joskus tulevaisuudessa ottavat enempikin yhteen, kuin se huumori, mikä vallitsee näinä rauhallisina kulutusjuhlien päivinä?

 

Haluammeko me nopean toiminnan joukkoja erottelemaan puukkojunkkareita korkkiruuveista - hoidammeko konfliktimme itse, vai otammeko tyynesti vastaan ruotsalaiset, norjalaiset vai luxemburgilaiset nopean toiminnan turvaajat vahvistettuna amerikkalaisilla tai vaikkapa italiaisilla?  

 

Parhaiten kansoja yhdistävä tekijä on kauppa - joko rehellisesti tai vähemmän rehellisesti. Jos me keskittyisimme antamaan parasta laatuamme, osaamistamme, sanassa pysymistä ja selkeitä kaikkien ymmärtämiä myymisen ja ostamisen signaaleja - niin lopputulemana saisimme elää rauhassa ja omilla päätöksillä.

 

 

Jokainen hoitakoot itse omat asiansa –

 

tuntuisi se välillä kuinka pahalta tahansa. Vieraita kansalaisia siirtelemällä paikasta toiseen ei ratkaista pitkässä juoksussa mitään - kaikille kansoille on muodostunut omat reviirinsä, joiden sisällä he suvereenisti hoitavat omia asioitaan ja konfliktejaan. Kunnioita lähimmäistäsi kuten toivot itseäsi kunnioitettavan. Viisautta ei ole puuttua toisen järjestykseen, viisautta on antaa kysyttäessä mielipiteitä omasta järjestyksestä.

 

 

Luonnonkatastrofit yleistyvät,

 

yli rajojen epidemiat yleistyvät, nälänhätä yleistyy, hätä puhtaasta vedestä yleistyy - globaali hätä yleistyy. Apua voidaan antaa ilman aseita - apua voidaan antaa YK:sta ja mm. Punaisesta Rististä käsin. Keskittäkäämme voimavaramme sellaisiin järjestöihin ja liittoutumiin, jotka eivät aiheuta agressioita autettavissa. 

 

Meidän tulisi mieluumminkin täyttää osuutemme kansainvälisten mittareiden mukaisesti aktiivisessa kehitysavussa. Lopuksi omaksi turvaksemme huolehtikaamme riittävästä varustautumisesta niin henkisesti kuin materiaalisesti sellaista kohtaan, joka tulee pyytämättä ja yllättäen.

 

1) Vasemmistoliiton Lapin oma poika Esko-Juhani Tennilä tuli rehellinen ja tuli sanoneeksi historialliset sanat: "Täällä salissa jokainen tietää mihin tämä johtaa - nyt ollaan menossa Natoon - ovi kerrallaan" --- ei sanatarkka lainaus, vaan asiasisältönä.

 

LINKKI kuvakertomukseen, missä eduskuntadebatti NRF:stä on taltioitu kuvin:

---   http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28h8o+ilkka-luoma-eduskunta-paatti-.html  ---

 

 

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

http://ilkkaluoma.vuodatus.net

 

LINKKIKOKOELMA

NRF --- http://www.nato.int/issues/nrf/index.html

NATO ---   http://en.wikipedia.org/wiki/NATO

 

................................

Mielipidekirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-

[ kuvia saa lainata vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä, Copyright by Ilkka Luoma 2005 ]

 

Kuva 1

---   http://www.panoramio.com/photo/8534930   ---

 

Teksti

Kutsuttuna ensimmäistä kertaa Suomessa - USAF, eli Yhdysvaltain Ilmavoimien ilmatankkauskone, joka mahdollisti mm. entisen Jugoslavian pommitukset suoraan Yhdysvalloista - kaksi tankkausta välillä - ilmassa. Boieng KC-135 Stratotanker Lappeenrannassa. Takana "vahdissa" Suomen Rajavartiolaitoksen saksalaisvalmisteinen Dornier Do. Tätä ennen viimeiset Dornierit lahjoitti Suomelle 1942 Kolmannen Valtakunnan Herman Göring.

Kuva 2

---   http://www.panoramio.com/photo/8534938   ---

 

Teksti

Muistoja monille herättävä kuva - edessä 1960-luvulla Suomessa käytössä ollut ranskalainen harjoitushävittäjä Fouga Magister, lyhyesti FM. Ranska irtautui ensimmäisen kerran Natosta jo 1960-luvulla Ranskan silloisen vahvan miehen, presidentti Charles De Gaullen johdolla. Takana Nato-hävittäjä ja ison veljen USA - ilmatankkauskone, joka mahdollisti mm. kaukopommitukset Irakiin Englannista.

 

Kuva 3

---   http://www.panoramio.com/photo/8534941   ---

 

Teksti

Suomen Ilmavoimien amerikkalaisvalmisteinen tukialushävittäjäpommittaja, Suomessa ilmataisteluhävittäjä McDonnell Douglas F-18 Hornet - jälkipoltto päällä. 2. maailmansodassa suomalaiset lentäjät olivat osaavia ja mm. Kolmannessa Valtakunnassa arvostettuja maailman huippuihin kuuluvia - perinteet varmaankin velvoittavat. Suomen paras tae on oma puolustus hyvällä joukkuehengellä ja riittävällä tekniikalla.

 

Kuva 4

---   http://www.panoramio.com/photo/8534944   ---

 

Teksti

Vastakkainasettelu rauhanomaisesti ja pyydettynä. Nato-maa Ranskan Mirage hävittäjä sekä suomalainen ilmataisteluhävittäjä Hornet - nokat vastakkain. Emme tarvitse Natoa. Torjumme kaikki meille pyytämättä ja yllättäen tulijat, määrätietoisesti - siinä on meidän huominen ja oma turvamme - liittoutumattomuus ja riittävä oma taistelukyky - rahaa säästämättä ja laadusta tinkimättä.

 

Kuva 5

---   http://www.panoramio.com/photo/8534946   ---

 

Teksti

Hollantilainen Nato-sotakone - amerikkaisvalmisteinen taisteluhävittäjä General Dynamics F-16 Falcon, yläkierteessä (jälkipotto päällä), mutta onko Nato jo menossa alakierteeseen? Syntyykö huomiselle eurooppalaisten ikioma Nato, omin voimin?

 

Kategoria

NATO

LISÄÄ NATO-KIRJOITUKSIA

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (60 kommenttia)

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Ihan ensimmäiseksi Nato voisi käydä hakemassa terrorismin Libyasta ulos.

Ilkka Luoma

Kuka meistä tietää, ketkä ovat Libyan mellakoiden takana? USA esittää jo nyt reippaita, miltei määrääviä kysymyksiä suvereenille valtiolle, joka kouristelee omien sisäisten ongelmien kimpussa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Niin. USA:n CIA on erikoistunut sotkeutumaan eri maiden vallankumous-operaatioihin, esimerkkejä on monia.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kiinalaiset lähtivät Libyasta ennen amerikkalaisia, ehkä he tietävät paremmin, mitä on tulossa. Ketkä olivat tai ovat Libyan mellakoiden takana, selvitetään aikanaan. Saa ampua.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Länsi on vannonut Libyan Gaddafin nimeen, kun tämä teki kääntymisen länteen Skotlannin Lockerbien tunnustuksella.

Antti-Pekka Mustonen

Venäjällä käy "terrorisminvastainen sota" täydellä - yli 1000 ruumista viime vuonna. Missä NATO?

Vakaville asioille ei kannata hankkia populistisia (lue: halpahintaisia) vastauksia.

Ilkka Luoma

Siksi Suomen kansan suuri enemmistö haluaa pysyä erossa Natosta. Nato tuo terrorin jäsenvaltioihinsa - muistamme Espanjan ja Englannin. Meille kuuluu sotilaallinen liittoutumattomuus, ehkä sen vuoksi olemme säästyneet iskuilta. Tämä on kansalaisille tärkeä ja vakava asia - haluamme turvallisuutta, ja sitä ei edesauteta sotkeutumalla muiden itsenäisten maiden sisäisiin asioihin, kuten Afganistanissa juuri nyt tapahtuu.

Antti-Pekka Mustonen

Valtioterrori voittaa yksilöiden terrorin. Hyvää tsetšeenien vuonna 1944 tapahtuneen karkoituksen vuosipäivää:

http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-...

Emme voi sulkea silmiämme "muiden itsenäisten maiden sisäisiltä asioilta".

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Venäjällä on terrorismin vastaiseen sotaan oma järjestö, joka liittyy läheisesti Maltan ritarikuntaan. ICOKRIM.

Ilkka Luoma

Mistä tiedät tuon!? Se on salainen järjestö, jolla on tehtävä auttaa liiketoimien menestymistä Venäjällä. Kirjoitusasu ei ole aivan tuollainen, vaan ...

Ilkka Luoma

Kuinka paljon amerikkalaisten 'terrorismin vastainen sota' vieraan maan alueella on jo tappanut siviilejä Afganistanissa?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Räväkkä veto uudelta kansanedustajaehdokkaalta. Onnea ja menestystä. Huomaan, että syy alustuksen tekoon oli Kokoomuksen edustaja Sanna Perkiön kirjoitus, jossa kannustetaan Suomea Natoon, ja nimenomaan terroriuhan tórjuntaan. Luoman vastaväite on uskottavampi. Sinänsä Perkiö on oikeassa, jos Suomi liittyisi Natoon, juuri siksi joutuisimekin torjumaan terroristeja, sillä liittyminen aktivoisi nämä "mistään välittämättömät tahot" myös Suomeen!

Ilkka Luoma

Kiitos. Olet myös oikeassa. Teksti syntyi päivitettynä vanhemmasta kirjoituksesta. Arvostan silti edustaja Sanna Perkiötä reaaliympäristöihmisenä, ehkä tämä puolustus ja sotilaallinen puoli edustaa enempikin itse puolueen linjaa, jota Sannan on pakko puoluekurin vuoksi noudattaa!?

Käyttäjän jussijaakkola kuva
Jussi Jaakkola

Ei Natoon liittyminen tuo Suomeen terrorismia. Terrorismi on politiikan välinen, jolla halutaan tuoda oma asiansa esille. Terrorismiin turvautuneilta on loppunut sivistynyt vaikuttamishalu/-kyky, joten he turvautuvat äärimmäisiin keinoihin monien sivullisten kustannuksella. Se on totta, että Suomen terrorismiuhka on kasvanut, mutta ei se uhka tule rajojen ulkopuoleta vaan sisäpuolelta. Kun riittävän monella menee huonosti ja he huomaavat, ettei heitä kohdella tasa-arvoisesti, niin jossakin vaiheessa kriittisellä massalla on tullut mitta täyteen ja sitten se on menoa.

Nimimerkillä Natovastainen

Ilkka Luoma

Näyttää siltä, että Nato-maat houkuttelevat terroristeja siviilikohteiden kimppuun.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Juurikin näin. Nato vetää puoleensa itsemurhaiskijöitä, ja uhreina viattomat siviilit.

Käyttäjän jussijaakkola kuva
Jussi Jaakkola

Tähän voisi siteerata muitakin värssyjä, mutta riittäköön yksi.
Sun Tzu: Älä hyökkää hänen valiojoukkojaan vastaan.

Ilkka Luoma

Onko mahdollista, että terrorismi voisi kasvaa juuri maahan-muuton "pakolaisryhmistä"?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Nimenomaan Natoon kuuluminen ja aktiivinen osallistuminen Irakiin, Afganistaniin jne... kerää terroristeja kuin hunaja kärpäsiä!

Ilkka Luoma

Todelliset tapahtumat todistavat tämän.

Keijo Koponen

Toivottavasti Euroopan liitovaltio toteutuu ja jäsenvaltioiden kesken muodostettaisiin eurooppalainen puolustusliitto.

Ilkka Luoma

Euroopan yhteinen puolustusliitto sisältäen Venäjän on parasta mitä kokonaiseuroopalle voisi toivoa.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Saksa on tämän tajunnut jo kauan sitten käytyään maailman historian julmimman ja tappavimman sodan Neuvostoliiton kanssa 1941-1945 - miljoonia kuolleita, noin yhteensä 25 miljoonaa, sis. venäläiset siviilit.

Ilkka Luoma

Pelkästään Euroopplainen puolustusliitto on arkirealismia, jota Saksa ajaa, ja mm. Suomessa Niinistö ja Lipponen kannattavat.

Ilkka Luoma

Liittovaltio ei toteudu, mutta puolustusliitto on mahdollista - Venäjän kanssa ja asia on silloin saletti.

Ilkka Luoma

23.2.2011 13:12 Jussi Jaakkola
VAST
Ehkä me olemme rauhaa rakastava valiojoukko :)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Pidämme tiukasti kiinni reviiristämme ja olemme tiukasti kateellisia, silloin kun pitääkin olla!

Ilkka Luoma

Suomalaisilla on oikeus reviiripuolustukseen, olemmehan kansallisvaltio, jossa yhtä samaa valtiokieltä ymmärtää kaikki suomalaiset!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Nato-vastustajamme maksaessa miltei kaikki viulut, niin lisäksi kantavat sen täyden vastuun maamme puolustuksesta toden paikan tullen!

Ilkka Luoma

Tämä on huomionarvoinen seikka heille, jotka 25 prosentin vähemmistöstä Natoa haikailevat Suomeen - tuomaan uhan terrorismin leviämisestä myös yllättävän rauhalliseen maahamme!

Ilkka Luoma

23.2.2011 14:58 Nick Rigel
VAST
Saksa ja Venäjä - Euroopan mahtivaltiot ovat ymmärtäneet keskinäisen kaasuputkidiplomatian lujittavan euroopplaista yhtenevyyttä ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Koko Euroopan turvatakuut ovat Saksan ja Venäjän hallussa. Muistamme, että Saksalla ei ole ydinaseita... ehkä joitain amerikkalaisten ohjuksia Saksan maaperällä?

Ilkka Luoma

Emme Me anna periksi kenellekään. Emme antaneet 1939 joulukuussakaan. Emmekä 1944 kesällä - Saksan tuella selvittiin. Meidän ei sen sijaan pidä ehdoin tahdoin houkutella terroristeja maahamme, eikä meidän pidä puuttua muiden suvereenien maiden sisäisiin asioihin, ellei ne liity suoraan meihin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Perkele, Suomen veri ei vapise, ja vapaus tuli Vaasasta!

Ilkka Luoma

Topakasti sanottu! Pelastus tuli myöhemmin Saksasta vuosina 1940, 1944 ja vielä 1992! Muistatteko mitä tapahtui 1992?

Ilkka Luoma

Venäjä ei saanut meitä polvilleen missään vaiheessa, päinvastoin hyödyimme taloudellisesti ja paljon, mm. YYA-sopimuksen puitteissa - se oli meille kuin nenä päähän. Joskin sen romahdettua, ei meidän huono nk. venäjälaatu kelvanut länteen ja näin piti opetella tekemään laatua - velivenäläiselle kun kelpasi kaikki, kun Urkki oli ne "leimannut" ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Totta. Suomi rikastui 1960-70 -luvuilla huomattavasti, kun Neuvostoliiton kauppa pelasi, ja se oli aina tasapainossa. Saimme öljyä, ja veimme korkeajalosteita.

Ilkka Luoma

Samoin monille Venäjä-vihaajille saattaa olla yllättävä tieto, että Suomen ollessa v. 1809 Euroopan köyhimpiä alueita, oli Suomi kivunnut suurruhtinaskunnan aikojen loputtua jo keskiarvon paremmalle puolelle!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

23.2.2011 10:42
Mitä Euroopasta tulleet tekivät Amerikan intiaaneille, missä on heidän kansallispäivänsä?

Ilkka Luoma

Samoin kävi Australian aboriginaaleille. Oppisimmeko olemaan puuttumatta muiden itsenäisten valtioiden omiin sisäisiin asioihin?

Ilkka Luoma

23.2.2011 11:27 Nick Rigel
VAST
Ei oteta enää Suomeen maahanmuuttajia (-tulijoita), kuin vain töihin, joihin emme omia voi saada.

Tanskassa on EU-alueen tiukimmat maahantulosäädökset. Tanskassa on myös tarjottaessa työntekopakko - muuten ei työttömyyskorvauksia.

Jukka-Pekka Vasara

Tämä on ainutta järkevää politiikkaa mitä maahanmuuttokysymyksissä voi harjoittaa. Suomea johtavat valitettavasti valtapuolueiden ammattirikolliset joten mamupolitiikallakin on vain yksi tarkoitus: täyttää kulisseissa pyörivien taskut.

Hyvä esimerkki tästä ovat tuvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset joiden kulut ovat 100 000 euroa vuodessa hakijaa kohden. Hakijalle maksetaan muutama tonni, kuluihin menee muutama tonni ja kaikki loppu onkin sitten jakoringin rahaa!

Valtapuolueiden poliitikot ja virkamieseliitti on laitettava vastaamaan näistä rikoksista hlö-kohtaisella omaisuudellaan. Mikäään muu ei ole oikeutta vaan oikeuden pilkkaa.

Ilkka Luoma

Tuohon liittyvä rahalogistiikka on avointa, sen voi tutkia valtion ja kuntien vuosikertomuksista.

Olisi varmaan halvempaa avustaa ihmisiä heidän omissa kotimalissaan, siellä on yleensä halvempi ylöspitokin!

Nato pommittaa juuri noita maita (mm. Afganistan) - siviilien ollessa suurin kärsijä.

Ilkka Luoma

24.2.2011 06:13 Jouni Snellman
VAST
Olet oikeassa. Kiinalaisilla on erinomaiset kaupalliset suhteet miltei kaikkiin Afrikan maihin ja hehän eivät tunnetusti sotkeennu muiden sisäisiin asioihin - tietävät mitä käytännössä tapahtuu, missäkin. Eivätkä halua omiensa näkevän kuinka muualla mellakoidaan.

Risto Koivula

Hienoa, että olet vaihtanut puoluetta!

Menestystä vaaleissa!

Ilkka Luoma

Kiitän kannustuksesta - mutta en ole vaihtanut puoluetta. Pohdiskelin muitakin vaihtoehtoja - sitoutumattomana, mutta näin on paras.

Nato kanta on aina sama - sinne ei mennä. Odotetaan Euroopan omaa Saksa vetoista puolustusjärjestelmää, johon Venäjä tulee mukaan.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Suomalaiset ovat aina olleet herkkiä Saksa vaikutteille, niin nytkin.

Risto Koivula

Luoma: " Nato kanta on aina sama - sinne ei mennä. Odotetaan Euroopan omaa Saksa vetoista puolustusjärjestelmää, johon Venäjä tulee mukaan "

Minusta meidän pitäisi pysytellä sen tulevan Saksa- ja/tai Ranska-johtoinen järjestelmän ulkopuolella.

USA:lle ehdottomasti tärkein muu NATO-maa on Turkki ja toiseksi tärkein on Norja.

Jukka-Pekka Vasara

Ai olet vaaleissa mukana. Onnea vaan vaaleihin!

Ilkka Luoma

Kiitos kannustuksesta. Uudenmaan vaalipiirissä.

Haluamme edelleen pitää Suomen sotilaallisesti liittoutumattomana ja näin estää ja välttää terrorismin maihinnousun maahamme. Afganistanista voimme poistua heti, kun velvoitteet ja sopimukset ovat täytetyt.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Varmin tapa estää siviileihin kohdistuvat terrori-iskut maassamme, on pysyä Naton ulkopuolella, ainakin kansa ymmärtää tämän, poliitikoista ei aina tiedä ;)

Ilkka Luoma
Ilkka Luoma

Kansa arkirealismia ymmärtävänä ja toden paikan "pesijänä" tietää ja ymmärtää paremmin todellisuutta kuin kansasta erkaantuneet poliitikot.

Tavallinen maisteri

Oletteko pian pääsemässä siihen varmaan tietoon, että maailmankaikkeus perustettiin 10 000 vuotta sitten.

Ilkka Luoma

Se perustuu koko ajan uudelleen! Nato taas käy iltaansa, se on näyttänyt sotaisan luonteensa, jossa suurin uhri on siviilit!

Ilkka Luoma

24.2.2011 06:13 Jouni Snellman
VAST
Kiinalaiset evakuoivat Libyasta kaikessa hiljaisuudessa 36000 työntekijäänsä, kertoo projektien laajuudesta. Kukahan ne nyt tekee loppuun? Nato särkee nuo keskeneräiset työtkin, jotta saadaan myöhemmin uusia tilauksia.

Ilkka Luoma
Ilkka Luoma

23.2.2011 13:12 Jussi Jaakkola
VAST
"Jos hyökkäät, on oltava viisinkertainen voima puolustajaan nähden"

Toimituksen poiminnat