Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Kansalaisen hallitusohjelma

Vanha hallitus vaihtuu uuteen, mutta onko uusi vanhaa ehompi? Uusi ei tunnu tajuavan sitä, että elämme vaikeutuvassa maailmassa - ravinnonsaanti hankaloituu, kansalaiset liikehtivät levottomasti, tuloerot kasvavat, velkataakka lisääntyy, vesi saastuu, ilmastokin kuulemma lämpenee, sadot pienenevät, maaperä köyhtyy ja ennen kaikkea meillä on menossa globaali maailmanlaajuinen työn uudelleenjaon taistelu - halvemmat toverit vievät työtehtäviämme - ensin Salcomp ja nyt Pöyrykin ... missä mennään - herra Katainen?

...

 

[ ... kansalaiset elävät ajassa - niin hyvässä kuin pahemmassakin. Ryhmähenkeä tiivistetään yhteenkuuluvuusryhmissä, keinoja kehitetään, jalostetaan ja testataan. Kansakunta on juuri niin vahva kuin sen heikoimmat lenkit. Lenkkejä voidaan vahvistaa huomioimisella, päättävyydellä ja johtajuudella, johon luotetaan. Millaisen hallituksen tämä kansakunta ansaitsee, kun verta on on nyt vaihdettava ja lisättävä ... ]

 

Osaammeko katsoa ympäristöämme avoimin silmin, onko välissä verkko, joka ajaa meidät näkemään harmoniaa vain linssien läpi ja millaiset värit kullakin laseissaan ovat?
 

Talouskehitys on osa inhimillisyyttä. Evoluution mennessä ääripisteeseensä, mm. tehokkuus-, kasvuntavoittelu- ja keräämisajattelussaan - on edessä paluu arkeen. Arki koittaa vähentämisenä, jossa kulutusta leikataan reippaasti ja energiankäyttö miltei puolitetaan. Kansakunta on mobilisoitava tuleviin tehtäviin, jotka eivät ole helppoja eivätkä miellyttäviä.

[25022011]  Muutoksen alle joutuvat verotus, kierrätys, kulutus, ruoka ja ulkomaankauppa. Erityisoperaatioita vaaditaan nuorten ja vanhusten osalle kuin maahanmuuton periaatteiden kohdalle. Syvälliseen tarkasteluun joutuvat perinnöt, koulutus, yhteenkuuluvuus, kansallinen identiteetti ja tarpeelliseksi tuntemisen elämänjano. Lopuksi joudumme käsittelemään eutanasian ja sairaanhoidon perusperiaatteita.


Verotus ja kierrätys 1/

Verotus käännetään koskemaan aiheuttamisperiaatetta - mitä enemmän kulutat sen enemmän maksat, mitä enemmän vahingoitat ympäristön luontaisia kiertoja - sitä suuremmin otat osaa kustannuksiin. Joudumme hyväksymään perusperiaatteen, jossa lopulta palautamme luontoon käyttämämme tekijät sellaisina, kuin ne sieltä otimme.


Kuluttamamme ruoka 2/

Syömme keskimäärin liikaa, syömme edelleen keskimäärin väärin kulutukseemme nähden. Kulutamme itseämme liian vähän syömäämme energiaan nähden ja kulutamme liikaa ympäristöämme kasvattamaamme ruokaa ajatellen. Ruoka hankitaan läheltä ja jakelukatju suoraviivaistetaan - näin väestökin hajaantuu laajemmalle erinomaisessa maassamme.


Ulkomaankauppa 3/

Suomi elää viennistä. Ulkomaankauppa käsittää puolet bruttokansantuotteestamme**/. Nyt lisäämme kilpailukykyämme ja alennamme kustannuksiamme ja/tai lisäämme laatua ja teknologian syvällisyyttää, sillä kokonaan emme rajoja voi sulkea. Suosimme kotimaista, vaikka hinta olisi korkeampi. Kannattaa maksaa kotimaisesta työllisyydestä, sillä se takaa verojen kautta tulontasauksen hätää kärsiville.


Nuoret 4/

Nuoret maksavat huomenna tulontasaukseen tarvittavat verot. Epätietoisille nuorille säädetään työllisyysvelvoite - vaikka valtion opastamana. Ihminen on luotu oppimaan uutta tai sitten tekemään työtä. Työ yhdistää ja koulutus lisää identiteettiä. Tehtävänsä hallitseva ihminen osaa olla kehumatta ylpeä ryhmästään ja itsestään. Monien vanhempien on opeteltava uudelleen se tärkein tehtävä: suvunjatkamisen jälkeinen kasvatusvelvollisuus ja esimerkkinä oleminen.


Vanhukset 5/

Kokeneet ja terveet ihmiset ovat työreservi. Kokemus täydentää innokkuutta. Ihmiset elävät entistä pidempään ja omaavat suurenevat perinnöt. Perinnöt menevät uuteen tarkasteluun, joko verotukseen tai omaehtoiseen oman elämän turvaamiseen niin terveyden- kuin sairaudenhoidossa. Yli puolet sairaanhoidon kustannuksista menevät noin kuuteen viimeiseen elinkuukauteen. Eutanasia ***/ tulee vääjäämättä lakitarkasteluun. Todistettavasti haluaville järjestetään kunniallinen poistuminen. Elämän jatkaminen ei ole itseisarvo - vaan tavoitteena on elämänlaatu.


Maahanmuutto 6/

Suomi tarvitsee uutta ahkeraa verta. Geenistöllinen monimuotoisuus takaa evoluution, jossa kansakunta pysyy vahvana. Suomessa asutaan suomalaisina, oli synnyinmaa "musta tai keltainen". Suomalainen identiteetti liittoutumattomana ilmiönä on ns. EU-harvinaisuus, josta mm. Ruotsi ja Itävalta pitävät kiinni. Suomi on hyvä maa elää suomalaisille****/. Suomessa noudatetaan suomalaista lakia, kulttuuria, perinteitä ja tapoja - niitä ei ole vaikea vieraankaan oppia tai edes kunnioittaa.


Identiteetti 7/

Suomi ja suomalaiset eivät tarvitse viisaiden ryhmää etsiä sellaista, minkä kansa tietää ja hallitsee. Olimme sitten kateellisia, hiljaisia, pää painuksissa tai mitä tahansa - niin tiukan paikan kohdatessa identiteettimme tulee väkevästi esille: "toveria tai kaveria emme jätä". Puimme nyrkkiä ja perkelettä, mutta vastuumme kannamme ja tätä identiteettiä ei tarvitse vahvistaa mistään pohdiskeluryhmästä.

Suomen kansa pitää päänsä ja elää tavallaan. Tämä tapa on kansallisen vahva tunne itsestämme. Kansa rakastaa Uunoa, aiemmin Severi Suhosta ja ihmisten puoluetta - Pasilan poliisit saavat myös hersyvät naurut - siinä meille identiteettiä - eikä keinotekoisena!


Menestys ja hyvänolontunne 8/

Raha ei ratkaise kaikkea. Rahaa on riittävästi, se vain jakaantuu ahneille ja vähemmän ahneille. Välttämättömyys näyttää paremmalta kuin onkaan - ahneus ja kateus ovat syntejä, jotka kasvattavat tahtoa, lujuutta ja menestystä. Nyt suhteellistamme näyttämisen välineet materiasta henkiseen kykyyn olla yhtä ja kykyyn olla sietävä kateuden ihanaa hedelmää kohtaan. Kansakunnan lujuus kasvaa vaikeuksista, joita ei saa peitellä.

Tunnustetaan tämä päivä ja toimitaan sen mukaisesti, sillä vaalea pohjoinen rotu elää väkevästi ja voi hyvin vähemmälläkin. Meillä on oikeus omaan reviiripuolustukseemme!


Lopuksi ~ johtajuus 9/

Suomen marsalkka Mannerheim on aina kansallisissa tutkimuksissa kautta aikain suosituin suomalainen. Puutteistaan huolimatta, joita meillä kaikilla on - Mannerheimiin luotettiin niinä hetkinä, kun olimme selkä seinää vasten. Suomalainen tarvitsee väkevän ja oikeudenmukaisen johtajan. Johtaja päättää ja johtajalla on valtaa.

Aiemmin Suomessa presidentit olivat johtajia - kansalaiset pitivät heistä, vaikka purnasivatkin. Vahva johtaja arvostaa kansan suurta mielipidettä ja pitää Suomen Naton ulkopuolella.

Tahdoton, vallaton ja filosofisesti munaton johtaja ei puhu kielellä, mitä tärkeimmät naapurimme ymmärtävät. Kansan suoraan valitsema presidentti vahtikoot välillisesti tehtyjä päätöksiä ja pelejä, mitä 200 puolueiden enemmän tai vähemmän ohjaksissa olevaa vasallia kiemuroivat.


*/ - http://fi.wikipedia.org/wiki/Liikekannallepano -
**/ - http://fi.wikipedia.org/wiki/Bruttokansantuote -
***/ - http://fi.wikipedia.org/wiki/Eutanasia -
***/ - http://ilkkaluoma.blogit.uusisuomi.fi/2009/05/20/voiko-toinen-ihminen-paattaa-lahimmaisensa-kuolemasta/ -
****/ - mukailtu kenraali Adolf Ehrnrooth´in kuuluisasta lausahduksesta Isänmaastaan ja suomalaisuudesta

Kirjoituksen väliotsikoiden alaviitteet

1/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=kulutusverolle+pantava  -
2/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=l%C3%A4hialuetuotanto  -
3/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=Nostammeko+liikaa+palkkojamme  -
4/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=Vanhemmat+intoutuivat  -
5/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=vanhukset+ovat+osin  -
6/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html  -
7/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=ihmeellinen+yhteishenki  -
8/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/search?q=etsii+vaihtoehtoja  -
9/ -  http://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/02/aika-ajoin-tuleva-kriisi-tarvitsee-aina.html  -


Ilkka Luoma
http://www.facebook.com/first.ilkka
http://ilkkaluoma.vuodatus.net/


Kirjoitukseen liittyvä kuvakansio eduskunnasta, jossa päätettiin asioista~

lähinnä puolueohjauksessa, eikä välttämättä edustajien omien henkilökohtaisten vastuiden mukaisesti. Kansanedustaja on vastuussa vain valitsijoilleen ja Suomen lakikirjalle---

[kuvia liiteosoitteen alta saa käyttää vapaasti yllä olevan kirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2008]

--- http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28h8o+ilkka-luoma-eduskunta-paatti-.html ---...

Sent:


Cc: timo.soini@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@eduskunta.fi ; jutta.urpiainen@eduskunta.fi ; jyrki.katainen@vm.fi ; matti.vanhanen@vnk.fi ; paavo.arhinmaki@eduskunta.fi ; paivi.rasanen@eduskunta.fi ; sauli.niinisto@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi


Sent: Monday, July 27, 2009 1:26 PM


Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Hädän hetkellä ja vähän ennen sitä kansakunta mobilisoituu yhtenäiseksi


Kategoriat:
YHTEISKUNTA , TALOUS , YMPÄRISTÖ , MAANPUOLUSTUS , ITSENÄISYYS , NATO , KANSANTALOUS , POLITIIKKA , INHIMILLISYYS , EU , YHTEISÖLLISYYS , PUOLUSTUSVOIMAT , YMPÄRISTÖONGELMAT , EDUSKUNTA , DEMOKRATIA , KANSALAISVAIKUTE , VEROTUS , TYÖ , OIKEUS , ILMASTONMUUTOS

Sent:

Cc: lauri.lyly@sak.fi ; kimmo.sasi@eduskunta.fi ; stefan.wallin@eduskunta.fi ; juha.rehula@stm.fi ; paula.risikko@stm.fi ; paivi.rasanen@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@tem.fi ; paavo.arhinmaki@vasemmisto.fi ; jutta.urpilainen@sdp.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; jyri.hakamies@defmin.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; mari.kiviniemi@vnk.fi ; raimo.sailas@vm.fi ; jyrki.katainen@vm.fi ; timo.soini@europarl.europa.eu


Sent: Thursday, February 24, 2011 11:32 AM

Subject: KANSALAISMIELIPIDE: Koko kansan vaaliteesit - näilläkö menestyisimme?


[C][U] Kansakunnan ydintavoitteet - kuinka pärjäämme huomenna?

Tunnisteet: , , , ,

 

http://ilkkaluoma.blogspot.com/2011/02/kansakunnan-vaaliohjelma.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Ilkka Luoma

Laskeudutaan kansan pariin ja kysytään neuvoa

(Kokoomuksen Jyrki Katainen ajoi demareiden Eero Heinäluoman ja Jutta Urpilaisen miinaan?)

Persujen puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini käyttää pelurina kypärän remmit kireällä pattitilanteen asemointihyödykseen (kun vihreätkin poistuivat takavasemmalle) --- mutta kuka ja kenestä on voimakkaaksi kansanjohtajaksi ja pääministeriksi todellisella karismalla ja luotettavuudella - olemmehan todellisten leikkauksien edessä juuri nyt!

...

jatkuu

Ilkka Luoma

Sent:
Cc: eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; Sasi Kimmo ; presidentti@tpk.fi ; ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; paivi.rasanen@kd.fi ; anni.sinnemaki@tem.fi ; paavo.arhinmaki@vasemmisto.fi ; mari.kiviniemi@vnk.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; mikael.jungner@sdp.fi ; jutta.urpilainen@eduskunta.fi ; taru.tujunen@kokoomus.fi ; jyrki.katainen@vm.fi
Sent: Tuesday, June 07, 2011 9:59 AM
Subject: KANSALAISEN HALLITUSOHJELMA - "Laskeudutaan kansan pariin ja kysytään neuvoa!"
...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Näyttää siltä, että pohdiskelit tämän asian jo ennen vaaleja ;)

Ilkka Luoma

Uskoisin, että noilla teeseillä pärjätään hyvin tulevissa ja ennenaikaisissa eduskuntavaaleissa (marras-helmikuussa) ...

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Oletko kysynyt lukijoiltasi listan sopivuutta?

Ilkka Luoma

Jykän vuoro tulee neljän vuoden kuluttua, kun hän käy oppositiossa oppimassa, että menestystä ei rakenneta repimällä kansakuntaa kahtia.

Jukka-Pekka Vasara

Jykä on pelkkä sätkyukko jolla ei ole minkäänlaista omaa linjaa. Suojatyöpaikkaan sitten kunhan vakuusrahastot ja muut kuprut on junailtu.

Ilkka Luoma

Mutta Jykä on nostanut Kokoomuksen Suomen suurimmaksi puolueeksi! ;)

Jukka-Pekka Vasara

Tai sitten RKP rahastot, Bob helsinki, kekkonen, romakkaniemi jne jne. Sätkyukko sanon minä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Katainen on sitkeä puurtaja, jonka suurin henkilökohtainen saavutus oli päästä 'väärennetyllä valtakirjalla' Kokoomuksen puoluekokouseen, jo vuosia, vuosia sitten.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Jyrki joutuu oppositioon kohta tulevien ennenaikaisten eduskuntavaalien jälkeen.

Jukka-Pekka Vasara

Tarkoittaako kohta kaksi sitä että Hesaan toimitetaan vähemmän ruokaa niin asukkaat joutuvat muuttamaan esim pohjanmaalle?

Kohtaan kolme toteasin että suomalaisten enemmistö valitsee aina halvimman tuoteen vaikka se tulisi loppupeleissä kallemmaksi.

#4.Työllisyysvelvoite ts. sos.avustusten muuttaminen vastikkeelliseksi pitäisi toteuttaa kaikille mutta on painokkaasti syytä todeta että suurimmat kustannukset aiheutuvat ns. parasiittisesta eliitistä ja keskiluokasta eikä suinkaan köyhistä; vahingollisten ja hyödyttömien suojatyöpaikkojen massalakkautus toisi suuren joukon uusia työllistettäviä vaikka kierrätykseen ja metsänhoitoon

#5. Sen lisäksi terveydenhoito tuisi priorisoida: ei tehohoitoa loppusuoralla oleville.

#6. Hölö hölö, Suomen kokoinen jo valmiiksi varsin monimuotoinen väestö ei todellakaan TARVITSE geenejä ulkopuolelta. Taikauskoisten serkusavioliitto- ja ÄO <70 väestöjen tuominen ainoastaa heikentää sitä geenipohjaa. Tämä on jo nyt nähtävissä osissa Suomea, lähitulevaisuus näkyy sitten esim USAssa. Periatteessa tietenkin esim. hieman valikoitujen kiinalaisten, nämä kun ovat sinulle niin rakkaita, tuominen nostaisi keskimääräistä ÄO:ta mutta olisiko se kaiken arvoista?

#8. Eikö tämä ole hieman ristiriidassa 6. tavoitteesi kanssa?

Ilkka Luoma

Kiinasta tulee nuoria sairaanhoitajattaria (mm. vanhushoitotyöhön) Suomeen vuoteen 2020 mennessä noin 8000 - osaltansa ilostuttamaan vanhoja poikia ja muitakin poikamiehiämme :)

Jukka-Pekka Vasara

Fiksut kiinattaret huomaavat nopeasti piirakkansa arvon, taitaa jäädä niile peräkammarin pojille vaan se porno.. :) ja saas nähdä tuleeko ylipäätään, sen verran pahaa kriisiä pukkaa Eurooppaan.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Entä Suomeen tulevien kiinattarien suomenkielentaito?

Ilkka Luoma

Välttävän ja tyydyttävän tasolla - siis kiinattarien kielitaito.

Ilkka Luoma

Suomessa on tarve noin 10.000 hoitoalan työntekijälle vuoteen 2020 mennessä - näitä asioita on aloitettava ratkomaan jo nyt. Kiinalaiset sopivat luonteenlaatunsa vuoksi hyvin mm. vanhusten hoivatyöhön.

Peräkammarin pojat saavat typsyjä Thaimaasta ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Nykyinen 100 sivua käsittävä hallitusohjelma oltaisiin voitu lyhentää tuohon alustuksen pariin sivuun, olisi kansakin uskonut paremmin toteutuvuuteen!

Ilkka Luoma

Toteutuuko Soinin ennustus ennenaikaisista eduskuntavaaleista kuntavaalien yhteydessä?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Mikäli tavallinen kansa saa päättää, niin soinilaisista tulee Suomen suurin puolue, mutta missä ovat ne kymmenen viisasta miestä, ja naista?

Ilkka Luoma

Ennen vaaleja Katainen varoi puhumasta mitään tulevista uhista - miksi nyt kun valinta pääministeriksi on varmistunut - on toinen ääni kellossa? Pettikö Katainen pyrkyryydessään äänestäjät, miksi tosiasiat eivät olleet esille jo ENNEN vaaleja?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Kataiselle ei merkitse kuin yksi asia jotain ja se on valta ja oma pyrkyryys, mutta Suomen kansa maksaa nuo kohtalokkaat tavoitteet!

Toimituksen poiminnat