Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Saksa johteinen liittokunta

Kansalaiset lukevat mediasta, osaksi ymmärtämättä mitä eurokriisieuroopassa oikein tapahtuu. Onko ylitetty rajat, joiden taakse ei enää voida perääntyä ja kätkeytyä? - Kokenein nykyaikamme ulkoministeri Erkki Tuomioja [sdp] kirjoittaa Helsingin Sanomissa kannustaen Turkkia ja Islantia mukaan EU:iin.

[ ... markkinatalouskulutusihminen ihmettelee alennusmyynneissä mitä ostaisi, vaikkei välttämättä mitään tarvitsisi. Romaanikerjäläinen istuu pahvimuki kädessään anelemassa almuja - ei ole millä ostaa, juuri mitään. Tavallinen suomalainen puolustaisi omaa reviiriään ymmärtäen, että hedelmällinen ja harvaan asuttu maamme on lottovoitoista se suurin ... ]

Eurokriisieurooppa kulutti liikaa. Euroihminen ja muukin EU käytti ostovoimaa enemmän mitä maapallollinen tasajako olisi edellyttänyt. Me söimme itäisten ja afrikkalaisten pöydistä - meille oli siunaantunut kohtuuttomasti ja ympäristö-oikeuttamattomasti ostovoimaa varantoihin, jotka eivät meille kuuluneet. Muistamme kuinka Portugal ja Espanja rahtasivat osto- ja kulutuskäyttövoimaa löytöryöstöretkeilijöinä alueilta, minne valkoisen miehen miekan ja ristin ei pitänyt milloinkaan valloittajana sivaltaa.

 

...

Nyt valkoisen miekka sivaltaa ympäri maapalloa -

Libya, Israel, Afganistan, Irak - kohta Syyria, kohta Iran - mikä on se ihmeellinen autuus ja valtuutus, joka laittaa tappamaan ja menemään sekaantuen asioihin, jotka eivät meille kuulu? Vaikka se hymistelykulttuurissamme tuntuisi julmalta - ei meillä ole asiaa toisten suvereenien sisäisiin asioihin. Meidän tulisi hoitaa vähintäänkin ensin omat asiamme kuntoon. Kiina, jonka ihmisoikeusasioita ronkimme kilpaa, on lupautunut auttamaan itse synnyttämäämme näyttötalouskriisiä.

 

Nyt huudetaan tiukempaa talouskuuria,

nyt huudetaan ylisuurien palkkojen *] ja tehottomien yhteiskuntakoneistojen alasajon puolesta. Ostovoimamme oli karannut käsistä - kun rakensimme maallisen mammonan hyvinvointiyhteiskuntaa - unohtaen paljolti mm. lapsiemme vastuullisen "näe ympäristöäsi ja koe itsesi osana vastuuta" kasvatuksen. Ympäristökasvatukseen kuuluu myös oppi yhteisöllisyydestä - eikä vain oppi näyttötaloudesta, johon viitaten vastuuttomat huutavat materiaalista kasvua kasvun perään.

 

Maapallo on vain yksi pallo,

vaikka tuntuu siltä, että kaikkein kiihkeimmät kasvuhokijat eivät sitä taloustehokiihkossaan näe. Näkevät vain oman elinpiirin ja ostovoiman jatkuvan kasvattamisen. Olisikin aika miettiä, kuinka alennamme ostovoimaa, koska itäiset toverit tulevat ottamaan rajallisesta pallostamme sen, mikä heille kuuluu. Oppi populaatiosuhteesta 1] käytettävissä oleviin resursseihin ja varantoihin on aasialaisten koulujen opetusohjelmissa jo nyt.

 

Oppi elintilasta kaikuu historiasta - minne ulotamme rajamme ja miten? 

Euro-eurooppa on vedenjakajallansa, Saksa johtajanaan. Saksan kyky tiedetään - kun aseilla ei saatu, niin rahalla sitten - mutta nyt uusin keskustelevin ja ojentavin menetelmin. Saksassa ei ole nyt riittävää johtajaa, vaikkakin uuden alku näkyy ahkerassa demokratiakyselyssä valtion kansan valitsemalta parlamentilta. Kriisien koittaessa nykydemokratia sana- ja menetelmäepäselvyytenä väistyy ja tilalle astuu valistunein arvaus ja arvaaja [näkijä] - riittävän vahvalla tahdolla nähdä jonnekkin ja jotain, mitä massat niin kansalaisina kuin poliitikkoina eivät näe.

 

On meneillään globaalitalouden työn uudelleen jaon taistelu

(Puhutaan kiinalaisten vuosisadasta)

Itäinen toveri haluaa omansa, sen mikä hänelle maapallollisessa tasajaossa kuuluu. Tasajaolle on vain yksi este - se on ahneus, joka on geenistöön istutettu pyrkyryytenä viedä perimäänsä eteenpäin ja sehän istuu lujassa. Antaa istua - sille on yksi este ja rajoite, se on reviiripuolustus, jolla ahneus rajataan pienempään hallittavaan muotoon. Vuosimiljoonainen muu kuin ihmiseläinkunta on rakentunut tehokkaasti reviiripuolustukseen, jossa kulkevat tiukat rajat. Näiden rajojen taakse ei ole pääsäännön mukaan kurkittu, vaan rajan takainen on toisten asia ja elämä.

 

Sota on aina rajakysymys

Konfliktit rajoilla ovat ihmisperäiselle eläinkunnalle myöskin tuttuja. Rajoja on ylitelty ahneuden, elintilan ja veden kuin naaraidenkin haennassa. Nyt on ollut muotia hakea rajojen takaa kokemuksia, oppia sekä raadollisemmin raaka-aineita, energiaa ja työvoimaa.

On vallalla EU-eurooppalainen vapaa liikkuvuus - ilman reviirirajoja [schengen 2]]. Liikkuvuus sotkee veren, tavat, geenit sekä uskonnot, kulttuurit ja historian. Sota on näin valmis ja tuo sota syttyy vääjäämättä 3]. Sopeuma ei ole niin liukas liikkumaan kuin markkinatalouden ympäristösyöpänä leviävät tavara- ja pääomavirrat.

 

Nyt haikaillaan vastuuta ja vastuun jakamista

- siihen tarvitaan uusia lisämaksumiehiä. Vastuunjakaminen on kuin vakuutus ja jälleenvakuutus. Ostetaan ja myydään vastuuta muilta, antamalla jotain, jotta saadaan velalle (joka muodostuu yhteiseksi velaksi) jakajia. Turkkia hamutaan EU-Eurooppaan - se toisi talousyhteenkuuluvuutta 78 miljoonan ihmisen verran lisää - miltei Saksan verran (82,3 miljoonaa) ja Brysselin valtatuolit menisivt uusjakoon - perinteelliselle reviirille tulisi uhka, vai tulisiko?

 

Me tarvitsemme voimaa, tuotannon ja kulutuksen lisävoimaa

- näin huutavat talousoppineet. Kiina on maailman suurin valtio - se on ylihuomenna suurempi tasajako-oppien mukaisesti kuin USA ja koko EU-Eurooppa - tämän vuoksi meidän eu-euroopalaisten on lisäännyttävä likelle miljardia ihmistä, jotta olisimme tasapainottava kokonaistoimija Kiinan nousulle. On jo selvää, että Kiina ajaa USA:n ohi - USA populatiosuhde on vain 0,309/6,95, kun se Kiinalla on 1,43/6,95 meillä EU:ssa 0,50/6,95 ja Suomessa 0,00539/6,95 .

On kysymys väestö- eli kuluttajamäärästä [W], joka kantaa yhteisesti vastuuta, ettemme syö ympäristöämme loppuun.

 

Nyt ympäristökyky tasapainoravinnekierron osalta loppuu jo lokakuun aikana, 

jolloin vuotuinen normaali biosfäärillinen kierrossa oleva kasvu on kaluttu - loppuvuosi menee syötäessä varantoja, jotka eivät uusiudu kokonaan lyhyellä aikavälillä. Me euro-eurooppalaiset syömme niin paljon, jotta jos kiinalaiset ja intialaiset tekisivät samoin, ei meille jaettavaa sitten jäisikään. 

 

Vastuun tulee olla globaali ilmiö, koska hylkäsimme [?] reviiriajattelun

Reviiri täytyy korvata jollain - ja se ei voi olla kuin suvaitsevaisuus ja kyky osata jakaa oikeudenmukaisesti. Niukkuus on vallinnut maapallolla aina ja jatkuvasti - maallisuuden yltäkylläisyys on ollut vain harvojen herkkua. Suurin osa biosfääristä on elänyt ja elää jatkuvassa taistelussa elintilasta, ravinnosta ja lisääntymisestä.

Meidän ihmisten populaatiomassa on noin muurahaiskolonnioiden luokkaa - muurahaiset elävät tiukassa reviiriajattelussa rajoinensa - jo vuosimiljoonat. Me emme sen sijaan elä biosfääriharmoniassa, me haluamme lisää, lisää ja vielä kerran lisää - kunnes kestokykyseinä on vastassa. Tuo seinä häämöttää meille nyt.

Oletko Sinä valmis ostovoimasi puolitukseen?


*] ylisuurien palkkojen mittausmääre perustuu kokonaispalkkakustannuksiin -erittelemättä tuloeroja ja matalapalkkaryhmiä

1] populaatiosuhde on tasapainokaava, jossa ihmisyksilö saa painoarvon tasa-arvoisena kuluttajana ja vastuunkantajana "reviirirajallisena" elinyhteisönä (valtio tms. kokonaisuus, jolla on yhtäläinen tavoite-asetanta tulevaisuudelle) huomioiden koko evolutiivinen populaatiolaji - so. tässä tapauksessa homo sapiens. Lopulta kokonaisvaltaiseen populaatiosuhteeseen tulee laskea koko biosfäärillinen ravinne- ja kulutusmassa sekä niiden keskinäissuhteet.

2] Reviirirajojen rikkominen sekottaa veren, kulttuurit, uskonnot, tavat ja vihamielisyydet ~ http://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html   ---![BLOG/IL]

3] Ihmiskunta on aina vaatinut sotansa - sen "puhdistavan" vaikutuksen takia ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/46819-ihmiskunta-vaatii-aina-sotansa-olemmeko-valmiina   ---![US_P/IL]

 

---

LOPUKSI

Euro-eurooppa käy juuri nyt ratkaisevaa elinvoimakamppailuevoluutiotansa ryhmänä ja ryhmätoimijana, jossa rajoja revitään ja madalletaan tavoitteena saavuttaa yhtenäisempi, yhteisvastuullisempi ja kyvykkäämpi toimija uusmaapallolliseen voima-akseliasetantaan, jonka muodostavat suuralueina - Kiinan -, USA:n - ja Euroopan vaikutepiirit. Suuri kysymysmerkki on siinä mihin vaikutepiiriin Venäjä liittyy, vai yrittääkö Moskova muodostaa jättiläismäisine energia- ja raaka-ainevaroineen omansa? Saksa tietää EU-euroopan veturina ja tulevana johtajana sen, että Kiina

katselee Siperiaa ja Venäjä ei pitkään kuuntele sitä vihamielistä asennetta, mitä läntinen mies itäistä kolleegaansa kohtaan esittää. EU:lla on vain yksi tie ... sitä pohjustetaan juuri nyt - olisiko niin, että filofinen ymmärrys populatiotasapainosta syntyy filosofien alkukodista - Kreikasta!

 

Meidän suomalaisten on syytä muistaa, ettemme ole vain läntinen maa. Olemme yhtälailla itäinen kuin läntinenkin. Nyt itäiset veljet elättävät itäisiä osiamme, joilla on vahvat ja perinteelliset siteet alueeseen, jota myöhemmin voidaan ehkä kutsua kokonaiseksi ja itsenäiseksi Karjalan liittotasavallaksi, jolloin EU-Suomen ja Venäjän välinen raja poistuu eteläisimmiltä osiltaan [valistunut visio, jolle Putin saattaa ystävällisesti nyökyttää päätään]  ...!

On myöskin mainittava, että hyvin kokeneen ulkoministerin maineessa on myös Paavo Väyrynen [Kesk.] - tunnettu myös presidentti Urho Kekkosen "valittuna ja suosikkina", joka kantaa muistissaan "Kekkosen perintöä".

---

 

Ilkka Luoma

http://www.facebook.com/first.ilkka

http://ilkkaluoma.kuvat.fi

http://ilkkaluoma.blogspot.com

 

 

SENT

 

Cc: JAAKONSAARI Liisa ; satu.hassi@europarl.europa.eu ; mikko.pukkinen@ek.fi ; lauri.lyly@sak.fi ; Eero Paloheimo ; Brax Tuija ; ville.niinisto@ymparisto.fi ; taru.tujunen@kokoomus.fi ; mikael.jungner@sdp.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; jyri.hakamies@tem.fi ; mauri.pekkarinen@eduskunta.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; sixten.korkman@etla.fi ; heidi.hautala@formin.fi ; alexander.stubb@formin.fi ; erkki.tuomioja@formin.fi ; raimo.sailas@vm.fi ; jutta.urpilainen@vm.fi ; jyrki.katainen@vnk.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi ; presidentti@tpk.fi

 

Sent: Thursday, October 27, 2011 8:51 AM

Subject: YHTEISKUNTAMIELIPIDE - Kokonaisvastuun ja yhteisöllisyyden ponnistus, toivona jostain

...

 

Kokonaisvastuu ja yhteisöllisyys leviävät rajojen siirtyessä?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

K Veikko

“Vastuun tulee olla globaali ilmiö”

Vastuu syntyy moraalista eikä sitä voi muuttaa hallinnollisilla päätöksillä. Se muuttuu sukupolvien saatossa.

Massiivinen maahanmuutto Eurooppaan on nähtävissä myös meidän huutona moraalin perään. – Uusi moraali on saatava tänne (mulle) heti ja tänään. – Syntyperältään uudet ihmiset ovat nopein tapa muuttaa eurooppalaista moraalia. Tästä syntyy uusi vastuu.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Huusimme, kun emme halunneet ala-arvoisia hommia tehdä, siirsimme ne halvemmille tyypeille, mm. Saksassa turkkilaisille.

Ilkka Luoma

Siivouspalveluiden hymyilevät, ahkerat ja hyväntahtoiset työntekijät ovat hyvin päivettyneitä :)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Saisko tuosta itua rasismiksi? ;)

Ilkka Luoma

Miten määrittelisit moraalin niin ihmispopulatiossa kuin muun eläinkunnan populaatioissa? Entä kasvikunta? Nythän lisääntymisen vibraatio on samajohteista apiloista apinoihin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Moraali on keino olla hyväksyttynä laumaan.

K Veikko

“moraalin niin ihmispopulatiossa kuin muun eläinkunnan populaatioissa”

Mielestäni moraali liittyy vain ihmisen käyttäytymiseen.

    Jos käyttäytymisestä poistetaan kaikki geneettistä alkuperää olevat toiminnot (mm. sotiminen), jäljelle jää moraalinen käyttäytyminen.

Ihmisen toiminnassa sitä on vain hyvin vähän.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ainoa vastuu on geeniperimän siirto eteenpäin, muuta evoluutio ei oikeastaan tunne.

Onko Saksa tullut siihen historian vaiheeseen, jolloin astuu uudelleen ja todella Euroopan johtoon?

K Veikko

Elämän totuudet ovat löydettävissä juuri tuon geeniperimän siirto -ajatusmallin pohjalta. Ja mitä siitä seuraa.

Lyhytnäköisen poliittisen edun, ja samalla myös oman geeniperimän varmistamisen!, kannalta on on keskustelu siirrettävä muihin aiheisiin, jopa rangaistuksen uhalla kiellettävä.

--

Arvoisa Nick Rigel. Tunnetaanko sinut myös nimellä Ilkka Luoma?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ei tunneta,

Terv. Niilo.

Mutta, geeniperimästä riippumaton tekijä on lyhytkestoinen itsensä manipuloiminen ihmisperäisen kasvukauden aikana, so. lääkkeet, leikkaukset, tekojäsenet jne... - siis geeneistä ja perityistä ominaisuuksista riippumaton "elämän pidennys"!

Ilkka Luoma

Heh, heh ... Kiitos Nipa kommenteistasi. Niissä on terävyyttää ja herättävät huomiota :) Sanahan on vapaa - ja komppaamisesi aika-ajoin hyväilee turhamaista mieltä ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Veikko on asiallinen komentoija, olisiko insinööri :)

Ilkka Luoma

Lisääntymisvietti on voimakkain vietti, ja jos ei ole, niin yksilö ei ole tällöin tarkoitettukaan geeniensä eteenpäin vientiin (varotoimenpide itse "keholta/järjestelmältä" vientivirheiden eliminoimiseksi?!)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel
Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Nyt ollaan laajemminkin herätty pitkin Eurooppaa arvioimaan Saksan vaikutusvallan julkituloa, vaikka vaikutus on ollut jo pitkään olemassa, puhumattomana. Saksa on ylivoimaisesti suurin vientivaltio Euroopassa, Kiinakin maailmanlaajuisessa vertailussa meni Saksan ohi vasta pari vuotta sitten!

Ilkka Luoma

Kiinassa luotetaan erityisesti Saksaan ja sen insinööritaitoon sekä kauppaklausuulien pitävyyteen, saamme olla sakemannien vanavedessä ;)

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Olemmeko pikkusaksa? Haluammeko olla pikkusaksa?!

Ilkka Luoma

Mikäli Kreikka eroaa eurosta, jää saksalaisille vain yksi vaihtoehto. Ja se ei ole venäläisten eristäminen, joka taas näyttäisi monille muille sopivan, jopa Suomessa eräille lehtimiehille (HS, tänään, siv.2) - jotka eivät osaa nähdä metsää puilta.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Ravistaako Kreikka näin saksalaiset rakkaan D-markkansa luokse?

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Miksi kreikkalaisilta halutaan viedä mahdollisuus koko kansana hyväksyä avustuspaketti?!

Ilkka Luoma

Saksalaiset ja erityisesti ranskalaiset suojelevat lähinnä omia intressejään, eivät todellisuudessa ole huolissaan itse kreikkalaisista. Kreikka on avamaassa oikeasti näyttötalousmaiden umpisolmua rohkealla kansalaiskyselyllä.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Onko pankkitoiminta liiketoimintaa?

Ilkka Luoma

Tuomioja halunnee Turkista vastapainoa Saksalle?!

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Turkki oli Saksan liittolainen I Maailmansodassa, mutta ei II:ssa.

Ilkka Luoma

Saksassa on miljoonia turkkilaisia - islamisteja.

Jaakko Anttila

Että "Meidän suomalaisten on syytä muistaa, ettemme ole vain läntinen maa. Olemme yhtälailla itäinen kuin läntinenkin."

Suomalainen geenitutkimus osoitti jo vuonna 1978, että 75 % suomalaisten geeneistä on peräisin lännestä ja vain 25 % on peräisin idästä. 2000-luvulla tutkitaan äidinpuolisia eli mitokondrisia geenejä, joiden avulla voidaan mitata geneettisiä etäisyyksiä. Länsieuroopalaisia ollaan. Vain kieli on peräisin idästä. People and languages migrate in different ways.

Idän ja lännen kirkot julistivat toisensa kirkonkiroukseen vuonna 1054 ja idän ja lännen kirkkojen keskinäinen kirkonkirous purettiin vasta 1950-luvun lopulla. Suomen historia on Ruotsin valtakunnan ja Suomen heimojen sekä Novgorodin/Venäjän ja karjalaisten välisten ryöstö- ja hävitysretkien historiaa.

Kirkinen, Heikki: Karjala idän ja lännen välissä I: Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478−1617). Joensuu: Kirjayhtymä, 1970. ISSN 0073-2559.
Kirkinen, Heikki: Karjala idän ja lännen välissä II: Karjala taistelukenttänä. Joensuu: Kirjayhtymä, 1976. ISBN 951-9254-08-0.

Katolinen kirkko liitti Varsinais-Suomen läntisen kulttuuripiiriin. Keskiajalla suomalaiset lähtivät opintielle Ranskan yliopistoihin. Uskonpuhdistuksesta lähtien suomalaiset lähtivät opintielle luterilaisen Pohjois-Saksan yliopistoihin, missä suomalaiset tekivät etenkin oikeustieteen väitöskirjoja 1920-luvulle saakka.

Ammattikuntalaitos tuli Suomeen Saksasta. Kaupunkihallinto tuli Suomeen Saksasta. Ensimmäinen herätysliike pietismi tuli Suomeen Saksasta. Kansallisuusaate ja kansallisromantiikka tulivat Suomeen Saksasta. Sosialismi tuli Suomeen Saksasta. Suomen valtionrautateiden ensimmäiset veturit tilattiin Englannista ja Helsingin ylopiston kasvitieteellisen puutarhan esimmäinen suuri lasinen kasvihuone tilattiin Saksasta. Venäjä oli monikansallinen keisarikunta ja Pietari oli monikansallinen kaupunki. Pietarin saksankieliset asukkaat välittivät saksalaisia kulttuurivaikutteita Suomenmaan alueelle.

Suomenmaan suuriruhtinaskunta oli autonominen valtio: Ruotsin laki vuodelta 1734, Ruotsin perustuslait vuosilta 1772 ja 1789 sekä luterilainen valtionuskonto. Venäläiset olivat virkakiellossa Suomenmaan suuriruhtinaskunnassa ja Suomenmaan ja Venäjän välillä oli tulliraja. Suomenmaan itsehallintoa vahvistettiin 1860-luvulla Suomen markalla, suomalaisilla postimerkeillä ja kunnallisella itsehallinnolla, ja 1870-luvulla Suomenmaan omalla rikoslailla. Aikana, jolloin Suomenmaan kaikki muut hovioikeudet olivat ruotsinkielisiä, Viipurin hovioikeuden suomenkieliset juristit loivat Suomen uuden rikoslain termit kääntämällä ne suoraan saksan kielestä. Sen jälkeen Saksasta levisi Suomeen käsitelainoppi, jonka mukaan laki on kaiken yläpuolella oleva käsite.

Juhani Paasivirta:
Suomi ja Eurooppa : autonomiakausi ja kansainväliset kriisit (1808–1914). Kirjayhtymä 1978.
Suomi ja Eurooppa 1914–1939. Kirjayhtymä 1984.
Suomen kulttuurisuhteet 1800- ja 1900-luvuilla. Turun yliopisto 1991.

Suomi Euroopassa. Talous- ja kulttuurisuhteiden historiaa. Toimittanut Mauno Jokipii. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1991. ISBN951-9362-32-0

Ilkka Luoma

Jaakko, erinomainen vastine ja kommentti. Mikäli sallitaan, palaan tähän myöhemmin - ajan kanssa kirjoittaen vastineen vastinetta :)

Ilkka Luoma

Näinköhän kohta kuulemme uutisoinnista, kun Saksa ärähtää tosissaan - muiden velkojen maksuhalut ovat nollassa, mutta eurohyöty on koitunut saksalaisten eduksi tyylipuhtaaasti. Missä mennään euroeurooppa?

Ilkka Luoma

Nyt se on sanottu - Puola sen teki: "Vain Saksa voi enää pelastaa euron".

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Suomalaiset olivat eilen eduskunnassa pelastamassa Kreikkaa omalla noin 2 prosentin osuudellaan. Hallitus vaati 100 prosentin varmuutta oppositiolta, heidän vaihtoehdostaan - voisiko oppositio vaatia hallitukselta samaa, heidän toimiltaan varmuutta meille suomalaisille?

Ilkka Luoma

Saksan nousu EU-Euroopan johtajaksi:

http://www.fiia.fi/fi/publication/247/

UPI-FIIA (lainaus)

Ilkka Luoma

... Saksa hyötyy eniten EU' sta, ja suurin nettomaksajan rooli on pieni hinta talousjohtajuudesta. Saksa kyllä menestyy omalla rahallakin.

~ http://www.taloussanomat.fi/a/20169635 -

.

Toimituksen poiminnat