Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Kulutusvero, ainut vero?

Raimo Sailas vaatii lisää veroja ja/tai reippaita leikkauksia yhteiskuntamenoihin. Velkaannumme kovaa tahtia, kuten jo koko Jyrki Kataisen valtakauden - alkaen heti, kun hänelle vallan avaimet oli annettu. Onko Suomen kansalla varaa pitää tälläistä menoa - milloin lasku lankeaa lopullisesti?  Odottaako meitä ennenaikaiset eduskuntavaalit?

 

Miten meitä pitäisi verottaa? Me saamme elantomme biosfääristä - olisiko sitä suojeltava tulevien sukupolvien nimissä? Olisiko ainut todellinen veromme yksilöllinen kulutusvero haittajälkemme korjaajana - miten käy tulontasauksen tuon nykydemokratiamme silmäterän? ---

...

 

[2007]   Perustoimeentulo on - elintoiminnoille välttämätön - ravinto ja perimänsä eteenpäin viennin evolutiivisena tarpeena - suvunjatkanta. Kaikki muu kuluttaminen on lisähöystettä ihmiskunnalla helpotteeksi ansaitessa työn kautta ruokaa, asumista, vapaa-aikaa sekä itsensä ja tavaroiden siirtelyä paikasta toiseen. Kulutus on suurin syy, miksi ympäristömme muuttuu. Kulutuksesta on maksettava siihen täsmällisesti kohdistuva juuri ympäristörasituksensa kokoinen kulutusvero kertaa 1,33 -- 1) .


Vallanpitäjä on oivaltanut jo kauan sitten kuinka verotuksella ylläpidetään valtaa, kykyä ja mahtia alamaisiin; luoden myös yhteistä turvallisuutta reviirirajojen vartioinnissa ja puolustuksessa. Moderni länsitalous on kehittänyt verotuksen huippuunsa monimutkaisuutena mm. tulontasauksen ajamana. Rikkaat eivät saa vapaasti rikastua ja köyhät köyhtyä [mukaelma toisesta samantyyppisestä sloganista, - pienellä kyynisyydellä].

Verotuksella säädetään tunnetusti mahdollisuuksia - siis säädetään valtakoneiston tahtomalla tavalla yhteiskuntarauhaa tai päämääriä ylläpitääkseen tarpeita ja kansallista itsetuntoa. Verot säätävät tasapuolisuutta - ainakin mahdollisuutena - saada riittävästi oppia ymmärtämään huomisen ongelmia ja ylläpitämään ja lisäämään saavutettua taloudellista elintasoa maapalloistuvassa kilpailussa - näinhän me julistamme kasvutaloutemme pääteeseissä.

Kulutus on globalisoitunut. Kaikki haluavat muotivirtauksena aina vain suurempaa, kauniimpaa, arvokkaampaa, erinomaisempaa ja viihdykkeellisempää. Tämä kulutus on tuhoamassa ympäristöämme siitä luonnontilaisesta vakaudesta, mitä luonto kehityskaaressaan olisi omanaan itsellisesti ohjannut.

Ihmisen kulutusinto on noussut taloudellisten kasvupyrkimyksien myötä suuremmaksi kuin ympäröivän luonnon luontainen kyky olisi resursseiltaan sallinut. Näitä resursseja säästääksemme ihmiskunnan on säädettävä verotuksensa takaisin sinne yksinkertaisimpaan muotoonsa, joka säätääkin itse luonnonedellytysten valintaa, eikä pelkästään ihmiskunnan omia itsellisiä päämääriään.

Ihmisen ei tarvitse maksaa tuloveroa, omaisuusveroa, liikevaihtoveroa eikä muitakaan veroja. Tilalle on säädettävä tavara-, palvelu- ja kulutuskohtainen kuluttamisen vero. Siinä jokaisella tuotteella ja palvelulla on oma "ympäristömerkki" säätämässä sen verovaikutusta kuluttajallensa. Ympäristömerkki kertoo haitallisuusasteen, niin ko. tuotteen/palvelun tuotantoprosessista, käyttötilanteista kuin myös sen uudelleen kiertoon saattamisesta. Jokainen tuote on merkitty kansainväliseen ympäristöhaittojen tuote- ja palvelurekisteriin - tämän ylläpidosta vastaisi YK.

Ihminen on kulutuksessaan aina valintatilanteissa: Kuinka paljon, kuinka suurta, miten kallista ja lopulta kuinka tarpeellista, pitäisi olla myös - kuinka ympäristöhaitallista. Jokainen saa edelleen valita vapaaehtoisesti. Nyt ratkaisuksi tulee valinnan hinta. Ympäristölleen rasitteellinen tuote maksaa aina sen verran, mitä se haittana ympäristölleen tuottaa ja kertaa 1,33 -- 1) .

Kulutusverot ovat suunnattuja. Jokainen kulutusveron kohde tuotteena on yksilöity ja verokertymät suuntautuvat tämän tuotteen verotuloluokkaan. Periaate on, että jokainen tuote "kuittaa" omat ympäristöjälkensä kaikkinensa koko sen elinkaaren ajalta. Verotus on muuttumassa täsmäohjatuksi; näin myös aikaansaadut ympäristöhaitat "täsmäkorjautuvat" sillä rahalla, mistä ne kulutushaittaverotulona tulevatkin.

Yhteiskunta ei tarvitse mitään muuta verotusta kuin kulutusveron. Jokainen voi vapaalla valinnan tahdollaan suunnata mielihalujaan, tarvesuuntauksiaan, määriä ja ympäristöhaitallisuusasteita omalla verottomilla tuloillaan ottaen aina osaa kulutusverollaan ko. tuotteen/ palvelun aikaansaamiin ympäristöhaittoihin.

Mitä enemmän kulutat, sitä enemmän maksat. Luonnonvalinta ihmistoteutuksina tapahtuu mahdollisuuksina ja mahdottomuuksina itse luontoa ajatellen. Tässäkin kysynnän ja tarjonnan lait ratkaisevat, sitä ostetaan, mihin on mahdollisuus ja mihin ansaitut varat riittävät.

Kulutusverolla säädetään ympäristöhaitat minimiin. Kulutusveron tueksi itse luonto on jo järjestänyt oman "ajattelemisen aiheensa". Valveutuneisuuden kasvun myötä valinnat ympäristöystävällistyvät.

Huomisen verotuksessa "maailman tietoverkon" ollessa yhteydessä joka kuluttajaan, savuun ja notkelmaan, ovat kulutusverokertymät reaaliaikaisia ja ne rekisteröityvät jo ostohetkellä - näin ko. tavaran kulutusvero suuntaa kulkunsa heti ostajan pankkitililtä valtion ao. kulutusveroluokan, - kohteen ja tuotteen "tilille" ostajamerkinnöin; näin meille jokaiselle muodostuu oma yksilöllinen ympäristöstatus.

Edullisesta ympäristöstatuksesta saa ostohelpotuksia vähän haitallisuutta sisältäviin tuotteisiin ja palveluihin - näitä ansaittuja bonuspisteitä voi sitten suunnata esim. ympäristöteknologian sijoituskohteisiin.

Uudessa verotusmenettelyssä verottajalle jää siten edelleen "keppi ja porkkana" periaate käytettäväkseen ja lisäksi jokainen kuluttaja näkee omasta tilastostaan ympäristöarvonsa.

Ympäristömuutokset - jotka "säätelevät" voimakkaasti ihmiseloa kaikkialla maapallolla - vaativat tehokkaita, riuskoja ja konkreettisia toimia ihmisiltä, siis kuluttajilta, jotta elinympäristömme voisi jatkua siedettävänä luontoystävällisemmille elintavoillemme, huomioiden myös meitä ympäröivän luontokokonaisuuden.

Ilkka Luoma

KESKUSTELU ----- TIEDE [orig. -- 7.1.2007] //
 
1)
Kerroin 1,33 on kulutusveron päälle pantava ns. tulontasausosa, koska kuitenkin aina ja kaikkialla eivät yksilölliset edellytykset ole samalla tasolla kaikilla, muodostettaessa kohtuullista elämisentasoa. Ihmiskunta on inhimillinen ja toisistaan "huolehtiva" - kuitenkin, ja tämä kerroin 1,33 tarkoittaa 33% lisää koko kulutusverokertymästä. 33% pitää riittää tulontasaukseen ja liki yhteisten edellytysten ylläpitoon. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

K Veikko

Siirtyminen pelkästään kulutusveroihin räjäyttäisi investoinnit kasvuun, kulutuksen kustannuksella.

Valtion talousongelmat johtuvat perimmältään siitä, että kulutamme liikaa. Enemmän kuin tienaamme.

Jotenkin miellämme valtion velkaongelman yhteiseksi. Velkaongelma kuitenkin koskee vain valtion taloutta. Ei yksityistä. – Yksityinen firma ei koskaan voi maksaa liikaa palkkaa. Firman olemassaolo vain lakkaa, jos maksaa. – Valtio voi.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Suostuisitko vähentämään kulutustasi reippaasti - esim. afrikkalaisten tasolle?

K Veikko

“Suostuisitko vähentämään kulutustasi reippaasti”

- Suostuisinko lisäämään kulutustani alhaiselle keskivertaiselle suomalaiselle tasolle: En.

Afrikkalaisen taso on vain unelma. Pelkästään talvilämmitys on yksi menoerä, jolla Afrikassa tulisi toimeen koko vuoden.

Ilkka Luoma

Investoisitko esimerkiksi nk. nollaenergiataloon/ -asuntoon, jossa lämmityskulut ovat ympäri vuoden huomattavasti alhaisemmat kuin normitilanteissa ...

K Veikko

“Investoisitko ... nollaenergiataloon”

Pitäisikö valtion investoida puolestani? Järjestää verohelpotuksia, tiukentaa rakennusmääräyksiä, antaa tukiaisia, jne jotta minä, tyhmä hallintoalamainen, ymmärtäisin oman etuni ja investoisin nollaenergiataloon.

Kulutusverotetussa taloudessa rakennustarvikkeet olisivat kalliita ja työ halpaa. Ehkä palkkaisin kavereita tekemään monta työtä puolestani – ja kantamaan kuluttamisen tuskan.

Ilkka Luoma

Idea kulutusverossa on se, että mitä enemmän haittaavasti käytät ympäristöä ja kulutuat sitä - sitä enemmän maksat kulutusveroa. Jotkin rakennusmateriaalit voivat olla kulutusveroltaan edullisiakin. Käsityön käyttäminen voisi jopa alentaa verotusta - saisi nk. kannustuspisteitä, erityisesti jos käyttää kotimaista työtä, siis suomalaista työtä ...?

Ilkka Luoma

Ehkä, mutta todennäköisesti ei, koska yksittäisen ihmisen kulutukseen kohdistuu progressiivinen kulutusvero haitta-asteen mukaisesti. Todennäköisesti kulutus laskisi voimakkaasti - tämä voisi olla vahvin suuntauselementti, kuinka luontokulumaa hallittaisiin.

Käyttäjän NickRigel kuva
Nick Rigel

Yksilöllinen määriin perustuva kulutusvero vaatii paljon reaaliaikatietojärjestelmiltä - näinköhän vielä on kypsää tekniikkaa, ... ja luotettavaa?

Ilkka Luoma

Periaatteessa nykyinen ohjelmisto-osaaminen, päätelaiteteknologia ja mobiliteetti mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon muodostuksen ja käsittelyn, jotka ovat edellytyksiä yksilökohtaisen kulutusveron seurantaan ja tilastointiin - tästä siintyy meille jokaiselle oma nk. kulutusjälki - ja yhteiskunnallinen hyödyllisyyskerroin - kääntyykö Orwell haudassaan ;)

K Veikko

Kulutuksen verottamiseen liittyy oleellinen (ratkaisematon) rakenteellinen ongelma: verotus tapahtuu (tuotanto)ketjun väärässä kohdassa, vaihdannassa. Ei siellä missä (lisä)arvo syntyy kansantalouteen, tuotannossa ja työssä.

    Siinä että kansalaiset vaihtavat keskenään saman arvoisia tavaroita tai merkitsevät vaihdon yhteydessä ruutuvihkoon velkaa toinen toisilleen, tai vaikkapa velan merkiksi antavat rahaa tai muita pelimerkkejä toisilleen, ei synny uutta arvoa.

Jos valtio haluaa arvoa, käytännössä rahaa, itselleen, on sen otettava tuo arvo kansalaisiltaan siellä missä arvo syntyy. Siis työstä.

Vain työn verotuksessa valtiolle syntyy reaalista tuloa, arvoa.

K Veikko

Jos verotusta ei kohdisteta juuri sinne, missä lisäarvo syntyy, työhön, on kyseessä enemmän välillinen verotus.

Välillisen verotuksen vaarana taas on, että valtiosta tulee yksi markkinaosapuoli näillä samoilla markkinoilla, joiden sääntöjä se itse lainsäädännöllä muuttelee. Käytännössä tämä voi johtaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa valtio lainaa ottamalla kerää markkinoilta tuottoa hakevan pääoman itselleen maksamalla parempaa korkoa kuin reaali-investoinneista olisi mahdollista saada.

Investoinnit tuotantoon kuihtuvat olemattomiin. Paras tuotto saadaankin makuuttamalla raha keskuspankissa tai valtion lainoissa.

Toimituksen poiminnat