Ilkka Luoma Vienti- ja ympäristöteollisuuden hyväksi

Kaikki blogit puheenaiheesta Sukupuolisensitiivisyys

Loogisen positivismin riemuvoitto - naiset tosiaan ajavat paremmin :)

Ulkomailla tehdyn tuoreen tutkimuksen perusteella voidaan nyt viimein todeta naisten voittavan miehet ajotaidoissa puhtaasti 11-2.

 

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa-hanke

OKM:n rahoittama "Tasa-arvoinen varhaiskasvatus"-hanke  kokonaisuutenaan on ehkä viimeisten vuosikymmenten mullistavin varhaista oppimista ja lasten autonomisiksi ihmisiksi kasvamista tukeva pedagoginen oivallus :

 

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus

Projektipäällikkö Reija Katainen naisasialiitto Unionista piti luennon aiheesta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa. Sukupuolisensitiivisyys vastasi pitkälle nuorisotyöluentoa, joten en käsittele sitä sen enempää, ketään ei pakoteta, keltään ei kielletä mitään jne.

Miehen työ -palkinto sukupuolisensitiiviselle poika- ja miestyölle

"Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) myöntää 16. Miehen työ -palkinnon Poikien Talolle (Helsinki) ja Miesten kansalaistalo Mattilalle (Tampere) sukupuolisensitiivisestä poika- ja miestyötä. Palkitsemalla sekä Poikien Talon että Mattilan TANE haluaa kiinnittää huomiota miehen koko elämänkaareen: pojat mieheksi. Kumpikin työmuoto kuuluu Setlementtiliiton alaisiin jäsenyhdistyksiin.

Sukupuolisensitiivinen nuorisotyö

Setlementtiliitto määrittelee sukupuolisensitiivisyyden seuraavasti: huomioidaan sukupuolen erilaiset vaikutukset, tunnistetaan stereotypioita mutta ei uusinneta niitä kyseenalaistamatta. Puretaan, avataan ja laajennetaan sukupuolirooleja ja sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Pitääkö poikien solmia ihan itse kengännauhansa?

Melko yleisen ja fiksun arvion mukaan päiväkoti-ikäisen olisi syytä osata pukeutua ja sitoa itse kengännauhansa - harmillisen usein vain juuri "poikien annetaan olla poikia" ilman vastuuta.

 

Sukupuolen moninaisuus hämmertää

Suomalaistakin  yhteiskuntaa jäsentää vahvasti kahden sukupuolen järjestelmä, jonka perusta on luonnontieteessä ja jonka viitekehyksenä toimii suvullisen lisääntymisen funktio. Puolikkailla on tässä mielessä hyvinkin mielekkäät perustehtävät eri kokoisine sukusoluineen.

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa

Usein kuulee vieläkin sanottavan ja vielä useammin saa lukea kirjoitetun, että sukupuolisensitiivisyys olisi osana varhaiskasvatusmenetelmiä jotenkin kulttuuri-marxilaista yhteiskunnallisten arvojen mädätystä, luonnonvalinnan vastaista ja etenkin miesvihamielistä tasapäistämispolitiikkaa.

Asiat ovat kuitenkin todellisuudessa yleensä  sellaisia, millaisiksi ne arjessa tehdään ja siellä koetaan. Ja sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa on juurikin tällaista arjessa tehtyä ja koettua - kasvattajan itsereflektion signaloitumista multilateraaliksi kehitysprosessiksi siis.

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodeissa

Sukupuoleen sidottu käyttäytyminen ja niitä tukevat asennetason odotusarvot ovat kulttuurisidonnaisia ominaisuuksia, jotka vastaavat heikosti yksilön omaa persoonaa tai potentiaalia. Yhteiskuntamme onkin tämän  tiedostamattoman asenneilmapiirinsä sisällyttämänä täynnään stereotyyppisen sukupuoliroolituksen seurauksena kapea-alaiseen rooliin ahdettuja alisuoriutujia.

Varhaiskasvatuksen laatu

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen tulkinnan mukaan koulutus periytyy Suomessa yhä vahvemmin kuin muissa Pohjoismaissa ja lasten eriytyminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa. 

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä